Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A várakozási idő csökkentése pedagógus-továbbképzés teljesítésekor

2013.11.26

 

A köznevelési törvény 2014. január 1-jétőlhatályos 97.§ 20/b bekezdésével hatályba lépett törvénymódosítás megoldotta a pedagógusok 2013. szeptember 1-jei besorolásakor a pedagógustovábbképzés várakozási idejének csökkentésével kapcsolatos eddig problémát
 
Az Nkt. 97. §-a a következő (20b) bekezdéssel egészül ki:
„(20b) E törvény 64. § (5) bekezdésének és 97. (20) bekezdésének alkalmazásakor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási, valamint köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező Korm. rendelet várakozási idő csökkentésre vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Ha a 2013. szeptember 1-jei hatályú besoroláskor a munkáltató a várakozási időcsökkentésre vonatkozó rendelkezésre tekintet nélkül állapította meg a fizetési kategóriát, a besorolást 2014. január 31-ig ennek figyelembevételével módosítani kell, az ebből eredő illetménykülönbözetet a 2014. januári illetménnyel egyidejűleg kell a pedagógus számára kifizetni."
 
Magyarázat a törvénymódosításhoz:
A pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésekor szükséges kinevezés-módosítások elkészítésekor gyakori kérdésként merült fel, hogy a korábban hatályos jogi szabályozás szerinti, hétévenkénti pedagógus-továbbképzés teljesítésére tekintettel a közalkalmazott számára megállapított fizetési fokozatok közötti várakozási időcsökkentéseket be kell-e számítani a pedagógus fizetési kategóriájának megállapításakor. A kormányzati honlapon megjelent tájékoztató, valamint a KLIK jogértelmezése és gyakorlata alapján ezen várakozási idő csökkentéseket figyelembe kellett venni, mert az Nkt. nemcsak a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt, hanem a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó időt is beszámítani rendeli a fizetési kategóriába. A fizetési fokozat megállapításánál pedig nemcsak a Kjt., hanem a Kjt. felhatalmazása alapján kiadott, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szabályait is figyelembe kell venni, amely lehetővé tette a várakozási időcsökkentést. Tehát lényegében, ha a korábbiakban nem történt téves besorolás a pedagógusesetében - tehát a Kjt. alapján jogszerűen sorolták be és előre - akkor valóban igaz, hogy a pedagógus előmeneteli rendszer szerinti fizetési kategória a korábbi fizetési fokozattal lesz azonos. A jogalkotói szándék sem irányult másra. Ezen eredeti jogalkotói szándék egyértelműsítését célozza az (I) bekezdésben foglalt rendelkezés.
 
Megjegyzés: A kötelező pedagógus-továbbképzést teljesítését követő várakozási idő csökkentésének beszámítása a fizetési kategória megállapításakor c. bejegyzésben leírtuk, hogy a hatályos jogszabályok nem biztosítják annak lehetőségét, hogy a 2013. szeptember 1-jei besoroláskor a fizetési kategóriák megállapításakor figyelembe vehesse a munkáltató a hétévenként teljesített pedagógus továbbképzéskor az eddig szokásos várakozási idő csökkentését. Ezt a problémát rendezi most a szóban forgó törvény.
 
 
Kazincbarcika, 2014. január 15..
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Lurdy-ház-2013