Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Várakozási idő csökkentése a pedagógusok besorolásakor

2013.11.13

 

A kötelező pedagógus-továbbképzést teljesítését követő várakozási idő csökkentésének beszámítása a fizetési kategória megállapításakor
 
Az iskolákban és óvodákban készülünk a pedagógusok 2014. január 1-jén esedékes átsorolására, amikor a hároméves várakozási időt teljesítő pedagógusok magasabb fizetési kategóriába kerülnek. Gyakori dilemma, hogy az új besorolási szabályok alkalmazásánál a hétéves kötelező pedagógus-továbbképzést teljesítő pedagógusok várakozási idejének csökkentését figyelembe kell-e venni.
 
A fizetési kategória (a korábbiakban: fizetési fokozat) megállapításakor a Kjt. (vagy a Kjt. hatálya alá nem tartozóknál a Munka törvénykönyve), a köznevelési törvény (Nkt.), és a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásait együttesen kell alkalmaznunk. Figyelemmel kell lennünk a hatályból már kivont 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet rendelkezéseire is.
 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény:
Kjt. 64. § (1) A közalkalmazott fizetési fokozatát közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani.
(2) A fizetési fokozat megállapításánál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítására a 87/A. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a fizetési fokozat megállapításánál a várakozási időnek a 65. § (3) bekezdése alapján megelőzőleg történt csökkentését is figyelembe lehet venni.
65. §(1) A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni. A magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.
(3)A közalkalmazott várakozási ideje tartósan magas színvonalú munkavégzése esetén csökkenthető. A tartósan magas színvonalú munkavégzés megállapításához kiválóan alkalmas vagy alkalmas eredményű minősítés szükséges. A várakozási időt csökkenteni kell, ha a közalkalmazott miniszteri vagy állami kitüntetésben részesült.
 
Köznevelési törvény:
Nkt. 64. § (1)A köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai (a továbbiakban: alkalmazott) tekintetében – a munkáltatótól függően – a Munka Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
(5)A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott – a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével – a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.
65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában e törvény 7. melléklete állapítja meg.
97. §  (20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásnál a munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján.
 
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet:
 
35.§ (3) A köznevelési intézmény közalkalmazottjának, munkavállalójának a fizetési kategóriák – a Kjt. előmeneteli és illetményrendszere hatálya alá tartozók esetében a fizetési fokozatok – közötti várakozási idejét egy évvel csökkenteni kell, ha törvénnyel alapított kitüntetést vagy díjat, vagy miniszter által alapított díjat kapott.
Figyelem: Nem szerepel az új előírások között, hogy a pedagógus-továbbképzés követelményeit teljesítő pedagógus várakozási idejét is csökkenteni kellene!
 
138/1992.(X.8.) Kormányrendelet: (nincs hatályban)
14. § A közoktatási intézmény dolgozójának a fizetési fokozatok közötti várakozási idejét egy évvel csökkenteni kell, ha teljesítette a külön jogszabályban meghatározott továbbképzés követelményeit. A várakozási idő csökkentése hétévenként egy alkalommal illeti meg a közoktatási intézmény dolgozóját akkor is, ha a továbbképzés követelményeit többször teljesítette ebben az időszakban.
 
Figyelem: Az utóbb idézett kormányrendelet 2013. augusztus 31-ig volt hatályban, 2013. szeptember 1-jétől tehát rendelkezései nem érvényesek. Jelenleg nincs olyan hatályban lévő jogszabály, amely a pedagógus-továbbképzést sikeresen teljesítők számára biztosítaná a várakozási idő csökkentését.
 
Figyelem! A köznevelési törvény módosítása érdekében 2013. november 22-én benyújtott T/13134. sz. törvényjavaslat rendezi a pedagógus-továbbképzést elvégzők várakozási idejének egyéves csökkentését a fizetési fokozatok számításába történő beszámításának problémáját! Erről „A várakozási idő csökkentése pedagógus-továbbképzés teljesítésekor” c. új bejegyzésünk informálja az olvasókat!
 
Összegzés:
Megállapítható tehát, hogy a fizetési kategóriák megállapításakor 2013. szeptember 1-jétől is a Kjt-ben meghatározott korábbi szabályokat kell alkalmazni. A 2013. november 22-én benyújtott T/13134. sz. törvényjavaslat elfogadása esetén a várakozási idő beszámítása egyértelművé válik a fizetési kategóriák (korábban: fokozatok) meghatározásába. A www.kormany.hu oldal gyakran ismételt kérdései között a http://www.kormany.hu/hu/gyik/pedagogusok-atsorolasa-kiegeszito-potlekok lapon a 9. kérdésre és 16. kérdésre adott válaszok is azt mutatják, hogy a jogalkotói szándék – helyes besorolás esetében – nem vonja meg a pedagógus-továbbképzés miatt történt várakozási idő csökkentését. Ennek bemutatására röviden közöljük a válaszokat az alábbiakban:
9. válasz: „… a fizetési kategóriának a pedagógus 2013. augusztus 31-én érvényes kinevezésében szereplő fizetési fokozatával azonosnak kell lennie, kivéve, ha a korábbiakban téves besorolás történt.”
16. válasz: „Az új rendszer természetesen figyelembe veszi a korábbi előrelépést, tehát a pedagógus megtartja korábbi kedvezményét és fizetési fokozatát.”
 
Kazincbarcika, 2013. november 25.
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Állami kitüntetést kaptam