Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Ügyelet miatti iskolai teendő

2013.01.17

 Ügyeletes tanulók az iskolában…kid-book.gif

 
Sok iskolában – tanítási idő alatt is – ügyeletes tanulókkal találkozom a kapuban vagy a folyosókon: többnyire ülnek a bejárat mellett vagy a folyosón lévő szolgálati helyükön, és életkorukhoz képest jól végzik a feladatukat. Megszólítják az iskolába érkezőket, szükség esetén segítenek az idegennek, a folyosókon „felügyelik” a rendet. De vajon jogszerű-e a tanulók ügyeleti feladatok miatti távolléte a tanítási órákról?
 
A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 13.§ (3) bekezdsében meghatározottak szerint a tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező tanítási órákon. Szintén a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdése szól a tanulói távollét igazolásáról azzal a lényeges rendelkezéssel, hogy „… ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.”
 
A következő bekezdésben a jogszabály felsorolja azokat az eseteket, amikor a hiányzást igazoltnak kell tekinteni. Ezek (röviden):
  • előzetes írásos szülői bejelentés benyújtását követően kapott engedély
  • betegség esetén benyújtott orvosi igazolás
  • hatósági intézkedés vagy más alapos ok miatt nem tudott kötelességének eleget tenni.
Azt látjuk tehát, hogy a tanulónak kötelessége részt venni a kötelező, továbbá az általa választott tanítási órákon, és a hiányzás igazolási lehetőségei között nem szerepel iskolai feladatok, így az ügyeleti feladatok miatti iskolai engedély. Az első francia bekezdésben iskolai engedélyt nem vélelmezhetünk, hiszen világosan szülői bejelentésről szól a jogszabály. Nem alkalmazható a harmadik francia bekezdés „más alapos ok” fordulata sem, mert az iskola rendjére való ügyelés a pedagógusok vagy más közalkalmazottak, nem pedig a tanulók feladata.
 
Ha tanuló jogainak oldalról fontoljuk meg a problémát, akkor a helyzet még rosszabb: a tanulónak a törvény által deklarált joga a tanítási órákon való részvétel, így az iskola – ügyeletesi vagy más beosztással – nem kötelezheti az órákról való távol maradásra.

 

 

A mappában található képek előnézete Egyházi iskola lettünk

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.