Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Pedagógus továbbképzési program

2013.02.21

A 277/1997. (XII.22.) Korm. r. e bejegyzésben tárgyalt módosításait a 93/2009. (IV.24.) Korm. r. iktatta be, azok 2009.07.31-től hatályosak. A módosult előírások jelentős részét azonban először a 2013-2018 időszakra szóló továbbképzési program elkészítésekor kell alkalmazunk.

 A 277/1997. (XII.22.) Korm. r. változásai a pedagógus továbbképzés rendszerében

 1.§ (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására, a nevelési program, a pedagógiai program, az intézményi minőségirányítási program és – amennyiben a fenntartó működteti – a munkaerő-gazdálkodási rendszer részeként elkészített munkaerő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszakra) továbbképzési programot készít. A továbbképzési időszak az első év szeptember hónapjának első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónapjának utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a nevelőtestület fogadja el. A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni.
(8) A fenntartó a közoktatásról szóló törvény 102. §-a (2) bekezdés d) pontja alapján ellenőrzi
a) a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a nevelési program, a pedagógiai program, illetve az intézményi minőségirányítási program összhangját,
b) a továbbképzési program és a beiskolázási terv törvényességét, beleértve a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását.
(9) A fenntartó ellenőrzésének eredményeképpen – a továbbképzési program, illetve a beiskolázási terv benyújtásától számított harminc napon belül, képviselő-testület, közgyűlés döntése esetén a harmincadik napot követő első képviselő-testületi, közgyűlési ülésen – a közoktatásról szóló törvény 104. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint dönthet.
(10) A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak.
 
4. § (3) Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több, mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, az e rendelet 16. §-ának (4) bekezdésében és 17. §-ában meghatározott kedvezményekre, juttatásokra akkor tarthat igényt, ha olyan továbbképzésben vesz részt, amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez (a továbbiakban: szakmai megújító képzés). E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt. A kedvezmények, támogatások igénybe vehetők a szakmai megújító képzés teljesítése utáni továbbképzésben való részvétel esetén. E bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell akkor is, ha a pedagógus teljesítményértékelése alapján a munkáltató szükségesnek tartja, hogy az érintett pedagógus szakmai megújító képzésben vegyen részt.

A változások lényege:
1.      A továbbképzési program elkészítése előtt a tantestületnek értékelnie kell az előző továbbképzési időszakot. Az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak.
2.      A továbbképzési programot és a beiskolázási tervet a fenntartónak ellenőriznie kell, ezért a dokumentumokat meg kell küldeni a fenntartónak.
3.      Mivel a jogszabály előírása szerint az immár harmadik továbbképzési program időszaka a 2013-2018 időszakra esik, a (2) bek. utolsó sora alapján a továbbképzési programot már 2012. március 15-ig el kellett volna készítenünk. Úgy látszik, sokan mulasztásos törvénysértés hibájába eshettünk…

Megjegyzések:
1.      Érthetetlen az 1. § (8)-ban szereplő előírás a minőségirányítási programmal való összhang ellenőrzésére, hiszen a Köznevelési törvény nem írja elő minőségirányítási dokumentáció készítését, így ellenőrizni sincs mit.
2.      A jogszabály a fenti hatállyal bevezette a szakmai megújító képzés fogalmát, az ezzel kapcsolatos részletes előírások a Korm. r. 4.§-ában találhatók. A szakmai megújító képzés bevezetésével a jogalkotó a felsőfokú intézmények által indított diplomás képzéseket támogatja, amelyben teljes mértékben elfogadható.
3.      Érdekes, hogy a Korm.r. 1. § (9)-ben hivatkozott K.t 104. § (2) bek. 2012. 09.01-től nincs hatályban, tehát azt sem tudhatjuk, hogy a fenntartó – ellenőrzését követően – miféle döntéseket hozhat a továbbképzési programot illetően! Ez a Káosz első (?) fokozata.
 
Kazincbarcika, 2013. február 21.
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Egyházi iskola lettünk