Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Munkaügyi tájékoztatás

2012.11.07

A minta letölthető itt: Munkaügyi tájékoztatás

 

……………………………… tanár, közalkalmazott részére
Ikt.sz.: 1 /    / 2012.
 
 
 

Tájékoztatás a munkaviszonyból eredő alapvető jogokról és kötelezettségekről

 

 
 
Az új Munka törvénykönyvéről szóló 2011. évi I. tv. (a továbbiakban: Mt.) 46.§ (1) bekezdés alapján az alábbi tájékoztatást adom a munkaviszonyból eredő alapvető jogokról és kötelezettségekről.
 
1.      Az irányadó munkarend
 
A pedagógusok egyműszakos munkarend szerint dolgoznak heti 40 órás munkaidőkeretben. A csütörtöki napokon a munkaidő általában 7.20-tól 18.40-ig tart, a többi napon a pedagógusok az órarend és egyéb feladataik függvényében töltik ki munkaidejüket. Ha a munkáltató alapos indokkal a fenti beosztástól eltérően kívánja meghatározni a napi munkaidő-beosztást, akkor annak módosított rendjét hét nappal korábban a faliújság vagy a digitális napló útján kell nyilvánosságra hozni. A napi munkaidőnek nem képezi részét a napi 20 perces ebédszünet, amelyet a konkrét napi teendők figyelembe vételével a munkavállaló maga ütemezhet.
 
A pedagógus a kizárólag a nevelési-oktatási intézményben ellátható feladatok végzéséhez szükséges időtartamon túlmenően nem köteles az intézményben tartózkodni.[1] A heti két pihenőnap: a szombat és a vasárnap. A pedagógusok munkakörök esetében – a munkavállaló kezdeményezése esetén – a kinevezés módosításával lehetőséget biztosítunk részmunkaidőben történő alkalmazásra.
 
2.      A munkabér – munkaszerződésben meghatározott személyi alapbéren felüli – egyéb elemei, fenntartói döntésen alapuló juttatások
 
2.1 A munkavállalót a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbéren felül megillető bérpótlékról, illetve a rendkívüli munkavégzés ellenértékéről a Mt. 139-145. §, rendelkeznek.
2.2 A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladó, illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetében a végzett munkával egyenlő mértékű szabadidőt biztosít az intézmény vezetője.
2.3 Étkezési hozzájárulás fizetése a fenntartó döntése alapján történik.
2.4 Utazási kedvezmény a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet alapján biztosított.                                                                                                                                                                                                                 
3.      A bérfizetés napja
 
A munkabért legkésőbb a tárgyhót követő hónap 3. napjáig utalja át a munkáltató. Ha ez szombatra, vasárnapra vagy ünnepnapra esik, a bérfizetés napja az azt megelőző utolsó munkanap.
 
4.      A munkába lépés napja 2012. szeptember 1.
  
5.      A rendes szabadság mértékének számítási módja és kiadásának szabályai
 
A rendes szabadság mértékét, és a kiadás szabályait a Kjt. 56-58.§-ban szabályozottal azonos módon biztosítja a munkáltató. Ennek megfelelően Önt – munkakörére tekintettel – évi 20 munkanap alapszabadság, valamint a Kjt. 57. § szerint meghatározott pótszabadság illeti meg, így éves szabadsága 46 nap. Szabadságát elsősorban a nyári időszakban fogja megkapni. Szabadságából évi öt nap időpontját az Ön kérésének megfelelően kaphat meg, ezt 2012. dec. 31-ig az 1992. évi XXII. tv. 134.§ (2) bekezdésében meghatározott módon lehet igénybe venni, 2013. január 1-jétől pedig az új Mt. 122. § szerint hét nappal rendelkezhet a munkavállaló.
 
6.    A munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó lemondási idő megállapításának szabályai
 
A határozatlan idejű kinevezés esetében a Kjt. 28.§ rendelkezései szerint fennáll a közalkalmazott lemondásának lehetősége, a közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti, a lemondási idő két hónap. Ezen időtartam egy részére, vagy annak egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól. Munkaszerződését továbbá közös megegyezéssel vagy – a Kjt. 29.§-ában meghatározott feltételek esetén – rendkívüli lemondással lehet megszüntetni.
 
 
7.      A Kollektív szerződésre, szakszervezetekre vonatkozó tájékoztatás
 
A munkáltatónál közalkalmazotti tanács működik, képviselettel rendelkező szakszervezet azonban nem működik.  A munkáltatónál kollektív szerződés nincs érvényben.
 
8. Az adatkezelési szabályzatról szóló tájékoztatás
 
   Az intézményben tanulók és munkavállalók adatainak kezelésével kapcsolatos eljárását a szervezeti és működési szabályzat mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzat tartalmazza, amely az iskola honlapján megtalálható. E szabályzatot az iskola munkavállalója köteles megismerni, előírásait betartani, az intézmény által kezelt adatok körét köteles tudomásul venni. Az iskola honlapján közzéteszi a pedagógusok nevét, szakját, fényképét és iskolai e-mail címét, szakját, végzettségét és beosztását.
 
 
…………………., 2012. szeptember 5.
 
                                                                                               ……………………………………
                                                                                                                     igazgató
 
A tájékoztatást 2012. szeptember 6. napján átvettem:
                                                                                              ……………………………………
                                                                                                              közalkalmazott


[1] Figyelem! A heti 32 órás kötött munkaidő bevezetését követően ezen a szabályon módosítani kell!

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem virágai

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Móni - közalkalmazott?

2012.11.18 19:22

Kedves Petróczi Gábor!
Ha az önkormányzati iskolába olyan pedagógust vesznek fel, aki előtte egyházi iskolában tanított,hogyan kell besorolni? Az ott eltöltött éveket be kell számítani? Úgy tudom, az egyházi iskolában tanítók nem közalkalmazottak, de az ott dolgozó pedagógusok illetménye nem lehet kevesebb, mint a közalkalmazottként foglalkoztatott kollégáiké.

Köszönettel: Móni

Petróczi Gábor - Re: közalkalmazott?

2012.11.19 05:27

Kedves Móni!
Pontosan így van. Sőt az egyházi iskolákban dolgozó pedagógusok illetményét is pontosan azok szerint a szabályok szerint számítjuk ki, mint a Kjt. alá tartozókét.

Móni - Re: Re: közalkalmazott?

2012.11.19 12:05

És ennek a "szegény" kollégának pl. az egyházi intézményben töltött idjével csökkenteni kell a jubileumi jutalma kifizetésének idejét???

Petróczi Gábor - Re: Re: Re: közalkalmazott?

2012.11.19 18:45

Kedves Móni!

Mivel nem közalkalmazott, nem jogszerző idő a jubileumi jutalom szempontjából. Sőt az egyházi intézményekben nem is kötelező a jubileumi jutalom kifizetése.

Móni - erkölcsi bizonyítvány

2012.11.15 07:55

Kedves Petróczi Gábor!
Az állami átvétellel kapcsolatban nézzük át a kollégák személyi anyagát. Erkölcsi bizonyítványok eredetijét kell beküldenünk majd. Egy kollégánknak a nálunk munkába lépésének ideje előtti az erkölcsije, mivel áthelyezéssel került hozzánk, onnan kaptuk az összes anyagát. Kell-e neki új okmányt beszerezni?
Valamint van-e ebben elévülés
Köszönöm: Móni

Petróczi Gábor - Re: erkölcsi bizonyítvány

2012.11.18 18:06

Kedves Mónika!
A munkáltató dönthet ebben a kérdésben. NIncs elévülése az erkölcsi bizonyítványnak, főként ha a kollégát nyilatkoztatják, hogy annak érvényét befolyásoló változás nem történt.

Csilla - indzse@gmail.com

2012.11.08 18:57

Tisztelt Igazgató Úr!
Nagy öröm és segítség, hogy rátaláltam az Ön honlapjára. Köszönjük a sok értékes információt és a megosztott dokumentummintákat.
Kérdésem a rendes szabadság kiadásának szabályaival kapcsolatban: az évi öt, majd hét nap szabadság időpontjának meghatározásával a munkavállaló rendelkezhet minden iskolában törvényi előírás-e (Mt. alapján), vagy ez az igazgató hatásköre, hogy lehetővé tesz-e ilyet. Ha a munkaügyi leírásban nem szerepel ilyen passzus, akkor lehet-e hivatkozni az Mt-re, vagy csak a kötelező "kötött szabadság"-a van a pedagógusnak? Válaszát előre is köszönöm.

Petróczi Gábor - Re: indzse@gmail.com

2012.11.18 18:15

Kedves Csilla!
Ahogyan a bejegyzésben olvasta. A M.t mindenkire és minden munkáltatóra vonatkozik, tehát idén a 5 nappal mindenki rendelkezhetett, aki előre közölte azt, jövőre pedig a 7 nappal. Persze az iskola alapvető érdeke az, hogy biztosítsa a folyamatos tanítást, ezért jellemzően a szünetekben adja ki a szabadságot. De a munkavállaló jogai csorbíthatatlanok.

Fábiánné Kőszegi Erzsébet - igazgató tartós helyettesítése

2012.11.15 18:02

Tisztelt Petróczi Gábor!
Nem ismerjük egymást, így nem érdekből gratulálok és dicsérem. Férjem igazgató, jómagam helyettesként dolgozom (nem mellette :) ). A mai káoszos oktatásirányításban nagy szerencsénkre rátaláltunk az Ön honlapjára, ahol sokkal több segítő információt találunk, mint az utóbbi hónapokban bárhol együttvéve. Hálás köszönet ezért.
Most olyan a kérdéssel fordulok Önhöz, amivel a fenntartó sem boldogul. Igazgatóm hosszú ideig (s nem is tudjuk még pontosan meddig) fog hiányozni a munkából. Addig nekem mint helyettesnek kell ellátnom az ő feladatait is, teljes döntési jogkörrel felruházva. Az önkormányzat kérte, derítsem ki mi jár nekem ilyenkor! Sajnos nem találtam eddig meg erre vonatkozó jogszabályt. Kérem, ha tud tájékoztasson ezzel kapcsolatban.
Köszönettel és üdvözlettel: Fábiánné Kőszegi Erzsébet

Petróczi Gábor - Re: igazgató tartós helyettesítése

2012.11.18 17:11

Kedves Erzsébet!
Köszönöm érdek nélküli elismerését! Kérdésére a Kjt. 24.§ (1) szakasza ad választ, mi szerint : "ha a közalkalmazott saját munkakörének ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos díjazás (helyettesítési díj) is megilleti."
A feladat ellátásár rendelje el az int. vezetője, és állapítsa meg az ehhez társuló díjazást.

Katalin - Munkaügyi tájékoztatás

2012.11.15 22:00

Tisztelt Igazgató Úr!
Most olvastam fenti bejegyzését.
Óvodavezető vagyok.nem tudom,nekem is kell készíteni munkaügyi tájékoztatást?
Ezt milyen jogszabály szabályozza?
Két példányban kell készíteni,és az átvételt igazoló példányt a személyi anyagban kell elhelyezni?
Válaszát előre is köszönöm.
Katalin

Petróczi Gábor - Re: Munkaügyi tájékoztatás

2012.11.16 05:28

Kedves Katalin!
Természetesen, minden munkáltató kötelessége a M.t. 46.§ (1) bek. előírása szerint. Úgy kell eljárni pontosan, ahogyan mondja. Ha nem a személyi anyagban helyezi el, akkor iktatni kell.

Zara Melinda - kernstokigazgato@gmail.com

2012.11.12 10:00

Tisztelt Igazgató Úr!

A Kjt. szerint az E-vel kezdődő besorolású közalkalmazott alapszabadsága 21 nap (nem 20) + 25 nap pótszabadság (a végeredmény stimmel).

Visszatérő látogató vagyok, nagyon sokat segít, köszönöm a munkáját.

ZM

Petróczi Gábor - Re: kernstokigazgato@gmail.com

2012.11.12 16:56

Kedves Melinda!

Igen, a Kjt. pontosan így rendelkezik, tehát az E-J fizetési osztályokban 21+25 = 46 nap szabadsága van a közalkalmazottaknak.
Köszönöm a kedves elismerését!