Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Köznevelési intézmények szabályzatai

2020.10.15

Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező dokumentumairól

a 2020. október 15-én hatályos jogszabályok szerint

Cikkünkben összegyűjtjük a nevelési-oktatási intézmények számára jogszabályban előírt kötelező szabályzatokat és dokumentumokat, megjelölve a dokumentumról rendelkező hatályos jogszabályt.

A cikkben és az abban szereplő táblázatokban a gyakrabban hivatkozott közismert jogszabályokat az alábbi rövidítésekkel jelöljük:

  • Nkt: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
  • Kjt: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
  • Mt: A Munka törvénykönyvéről szóló 2011. évi I. törvény.
  • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
     

 

Az intézményi szervezettel kapcsolatos szabályzatok

 

A szabályzat, dokumentum neve

Jogszabályi hivatkozás

Megjegyzés

Szervezeti és működési szabályzat

Nkt. 25. §. (1), 32. § (1)/j

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. §

 

Az intézmény külső és belső kapcsolatairól.

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 163. § (1)-(2), kötelező részeiről rendelkezik a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 167.§ (3)

 

Részei: gyűjtőköri, könyvtárhasználati, katalógusszerkesztési, tankönyvtári szabályzatok, a könyvtárostanár és a könyvtáros munkaköri leírása.

Pedagógiai program

Nkt. 26. §, 32. § (1)/j

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 6. §, 7. §

az egészségfejlesztési program 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § (5)

  • tanulmányok alatti vizsga (osztályozó vizsga, stb.) követelményei, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 65.§ (5)

 

Házirend

Nkt. 25. § (2), (4), 32. § (1)/j,

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5. §

 

Részét képezik az osztályozóvizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei.

A tanév munkaterve, beszámolója

Nkt. 27. § (3), Nkt. 70. § (2)/D, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. §

 

 

Az intézmény partnereivel, partnerszervezeteivel kapcsolatos szabályzatok

 

A szabályzat, dokumentum neve

Jogszabályi hivatkozás

Megjegyzés

Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Nkt. 48. §, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120. § (3)

 

Iskolaszék szervezeti és működési szabályzata

Nkt. 73. § (2), 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 122. §

 

Szülői szervezet szervezeti és működési szabályzata

Nkt. 73. §, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 119. §

 

Intézményi Tanács ügyrendje

Nkt. 73. § (5), 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§

 

Közzétételi lista

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 33-37. §, valamint a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23-24. §

Évenként kell frissíteni, az intézményi honlapra fel kell tenni.

 

Az intézményi belső kapcsolatok szabályzatai

 

A szabályzat, dokumentum neve

Jogszabályi hivatkozás

Megjegyzés

Iratkezelési szabályzat

A közfeladatot ellátó szervek iratkezeléséről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1)

A közfeladatot ellátó intézményeknek kötelező.

Adatkezelési szabályzat

Nkt. 43. § (1), (4)

Lehet az iratkezelési szabályzat része.

Gyakornoki szabályzat

Kjt. 22. § (13)

 

Közalkalmazotti szabályzat

Kjt. 2. § (1), 14. §, 17. §, 18. §

 

Kollektív szerződés

Kjt. 2. §, 13. §

Tankerületi intézményeknél a tankerület köti meg.

A tanulói tankönyvellátás iskolai rendje

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 147/I. §

 

Szabadságolási terv

2012.12.31-ig a Kjt. 16. § (2)/f rendelte el, azóta jogszabály nem írja elő kötelezően

Alkalmazása ajánlott.

Munkáltatói utasítás a munkaidőről, munkavégzésről

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 17. § (3)

Az intézményben, ill. azon kívül végezhető feladatok felsorolása.

Helyi értékelési szabályzat

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 8. § (1b), 9. §, 39/L. §, 5. sz. melléklet

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó pedagógus szakképzettségűek minősítéséhez.

Oktatási igazolványok kezelési rendje

362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 7.§ (2)/f

Diákigazolvány, pedagógus igazolvány

 

A pedagógustovábbképzési rendszer szabályzatai és nyilvántartása

 

A dokumentum neve

Jogszabályi hivatkozás

Megjegyzés

Pedagógus továbbképzési program

277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. §, 6. §

Ötéves időtartamra.

Beiskolázási tervek

277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. §, 6. §, 7. §

Minden év március 15-ig kell elkészíteni.

 

Pedagógus továbbképzések nyilvántartása

277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 19. §

A 2020/21-es tanévben kiemelt ellenőrzési terület.

 

Az intézmény védelmével kapcsolatos szabályok

 

A szabályzat, dokumentum neve

Jogszabályi hivatkozás

Megjegyzés

Járványügyi készenlét protokollja

Az Oktatási Hivatal intézkedési tervének 3. verziójának utasításai alapján

 

Kamerarendszer, beléptető rendszer működtetési szabályzata

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 4-6. §

Mt.11/A. §

Ha ilyen működik az intézményben.

Munkavédelmi szabályzat

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 2. § (3), 72. § (4)

 

Tűzvédelmi szabályzat

A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. tv. 19.§ (1)

 

Honvédelmi intézkedési terv

A különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a), valamint a bevezetéséről szóló 1061/2014. (II.18.) Korm. határozat

 

Esélyegyenlőségi terv

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 63.§ (4)

50 fő feletti költségvetési szervek számára kötelező.

Közbeszerzési szabályzat

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. 27. §

Ha az ajánlatkérő a Kbt. hatálya alá tartozik.

Vagyonnyilatkozati szabályzat

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 3. § (1), 11. § (6)

 

Közalkalmazotti jogviszonyban önálló pénzügyi döntések esetén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazincbarcika, 2020. október 15.

Petróczi Gábor

tanügyigazgatási szakértő

Tekintettel arra, hogy a webes szerkesztésben a táblázatok nem az elvárt esztétikus elrendezésben jelennek meg, a cikket Word formátumban is elérhetővé teszem: Intézményi dokumentumok listája - 2020

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Kirándulás_a_Bükkben_2016