Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Átcsoportosítható-e a heti 32 órás kötött munkaidő?

2013.10.01

 

Van-e lehetőség a heti 32 órás munkaidő egyes hetek közti átcsoportosítására?
 
A heti 40 órás munkaidő 80%-át kitevő heti 32 órát a pedagógusnak – kötött munkaidőként – a jogszabály által elrendelt, az intézményvezető által meghatározott feladatokkal a munkahelyén kell töltenie. A heti 32 óra kötött munkaidő iskolában töltése általában nem okoz jelentős többletterhelést a pedagógusoknak, de az egymást követő hetekben nem egyenletesen jelentkező feladatok, a visszatérően megtartandó szülői értekezletek, tantestületi megbeszélések, iskolai kulturális- és sportprogramok szervezése rugalmasabb munkaidő-beosztási szabályok alkalmazását igényelné.
 
A kötött munkaidő alkalmazásakor könnyen előfordulhatnak az alábbi tipikus problémák:
·  a pedagógusnak az adott napon van hat tanítási órája, és a délutáni háromórás értekezlet vagy a késő délutáni fogadóóra időtartama már nem fér bele a napi nyolcórás munkaidőbe
·  a pedagógus a héten megtart 26 tanórát és egyéb foglalkozást, beosztják 3 óra eseti helyettesítésre, 4 órát igényel az adminisztráció és az osztályfőnöki munka, az egyik délután pedig 2 órát vesz igénybe a szülői értekezlet megtartása, azaz 35 óra minimális munkaidőre van szüksége (ezt a jogszabályok önmagában nem tiltják)
o   ha az ezt követő héten nem osztják be helyettesítésre, és nincs szülői értekezlet sem, úgy a 32 óránál kevesebb kötött munkaidő is biztosítaná a kizárólag az iskolában elvégezhető, illetőleg az igazgató által elrendelt feladatok elvégzéséhez szükséges időt
 
Gyakorlati kérdésként merül föl a vezető kollégák és a gyakorló pedagógusok körében, hogy van-e lehetőség az egyes hetek között a kötött munkaidő átcsoportosítására!
 
A jogszabályokat megvizsgálva az alapvető válasz: a szokásos munkabeosztás szabályi szerint erre nincs lehetőség.
Indokolása: A Munka törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) 92.§ (1) bekezdésének elrendelése alapján a munkaidő napi 8 óra, a teljes hetekre vonatkozó heti munkaidő pedig 40 óra. A köznevelési törvény 62.§ (5) pedig azt rendeli el, hogy a heti teljes munkaidő 80%-át (32 órát) kötött munkaidőként kell letölteni. Nem tartalmaz a jogszabály olyan kitételt, amely szerint a kötött munkaidő mértékét a fenti számítástól eltérő módon lehetne kiszámítani.
 
Mégis van azonban olyan korszerű munkaszervezési mód, amelynek alkalmazásával a heti kötött munkaidő az egyes hetek között átcsoportosítható! Vizsgáljuk meg ennek lehetőségeit!
 
A Mt. 93.§ (1) bek. alapján a munkáltató a munkaidőt munkaidő-keretben is meghatározhatja. A 94.§ (1) alapján a munkaidő-keret tartama legföljebb 6 hónap vagy 26 hét. Ha a munkáltató munkaidő-keret alkalmazását rendeli el, annak számos előnye van a munkáltató és a dolgozó számára is:
·    a napi munkaidő nem feltétlenül 8 óra, hanem a Mt. 99.§ (1)-(2) elrendelése szerint napi 4-12 óra között meghatározható időtartam,
·   az Mt. 97.§ (3) felhatalmazása alapján a munkaidő a hét minden napjára vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható,
·   az iskolában a magas napi óraszám mellett a délutáni rendezvények, értekezletek munkaidő-szükséglete is rugalmasan biztosítható,
·   ha van olyan munkanap, amelyen 8 óránál több munkaidőt kívánunk elrendelni a pedagógusok számára, az kizárólag a munkaidő-keret alkalmazásával válik lehetségessé.
 
A pedagógusokra vonatkozó új munkabeosztási szabályokhoz és az iskola munkaidő-szükségleteihez úgy alkalmazkodhatunk legjobban, ha 4-heti vagy egyhavi munkaidő-keret alkalmazásával dolgozunk. Példánkban négyhetes munkaidő-keret alkalmazására mutatunk be egy példát!
· ha az egyes hetekben jelentkező változó mennyiségű feladatok megoldása érdekében a munkáltató a 4 x 40 óra helyett az egymást követő négy héten 36, 43, 45 és 36 óra munkaidőt rendel el a pedagógus számára, ez a négy héten 4 x 40 = 160 óra,
·   a fenti munkaterhelés mellett az Nkt. 62.§ (5) alapján a heti munkaidő 80%-a az egyes hetekben 29, 34, 36 és 29 óra, összesen 4 x 32 = 128 óra,
·    a 4-heti munkaidő-keret alkalmazásával tehát lehetőség nyílik arra, hogy az egyes hetekben az átlagos 32 óra kötött munkaidőnél kevesebbet, illetve többet teljesítsenek a pedagógusok, a négy hét alatt azonban kötött munkaidejük 4 x 32 óra,
·    módszerünk arra is lehetőséget kínál, hogy a pedagógus esetleges hibás számítása miatt alulteljesített heti 32 órás kötött munkaidőt a rákövetkező hetekben pótolja a pedagógus.
 
Hogyan kell bevezetni a munkaidő-keretet?
 
A munkaidő-keret alkalmazását a munkáltató rendelheti el a Mt. 93.§ (1) bek. felhatalmazása alapján. A 93.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a munkaidő-keret kezdő és befejező időpontját írásban kell meghatározni és azt közzé kell tenni. A már hatályból kivont (régi) Mt. 118.§ (1) még úgy rendelkezett, hogy a munkaidő-keretet kollektív szerződés, annak hiányában a munkáltató állapítja meg, ez a rendelkezés azonban már nincs hatályban.
A munkaidő-keret bevezetését tehát írásos munkáltatói utasításban lehet elrendelni a fenti szabályok betartásával. A munkaszervezés rendjének megváltoztatása előtt azonban a munkáltató a Mt. 264.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján tájékoztatni köteles az üzemi tanácsot (közalkalmazotti tanácsot).
 
Kazincbarcika, 2013. október 1.
 
Petróczi Gábor
tanügyigazgatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Lurdy-ház-2013