Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tanügyigazgatás

idea-3.jpgFigyelem! Ezen az oldalon is RSS-követés állítható be a bal oldali menü alján (a statisztika felett), így a feltett új anyagok megjelenéséről, az oldal napi frissítéséről Ön azonnal értesülhet. Állítsa be a számítógépére!

Ez a menüpont az iskola, óvoda tanügyigazgatási, oktatásszervezési problémáiról szól. Ide kerültek az "Igazgató kollégáknak" menüből az intézményszervezési és tanügyigazgatási jellegű témák, ott pedig inkább a munkajogi természetű problémák maradtak!

  

 

 

Cikkek

Külföldön tartózkodó óvodások, iskolások jogviszonya

igeret_foldje.jpgHogyan kell jogszerűen eljárnunk az életvitelszerűen külföldön tartózkodó tanköteles korú tanuló, óvodaköteles gyermek iskolai, óvodai jogviszonyával kapcsolatban. Milyen bejelentési kötelezettségek terhelik a szülőt, hogyan kell eljárniuk az ügyben, milyen kötelezettségek terhelik az óvodát, az iskolát? Hogyan és meddig kell nyilvántartanunk az óvodában, iskolában az óvodaköteles, tanköteles korú gyermeket, tanulót?

 
2023.01.09 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Eger Eye-2020

Pedagógusbérek_2023

penz.jpgDecember közepén megszületett a megállapodás a 2023. évi minimálbérről és diplomás minimálbérről. December 16-án megjelent a Kormány rendelete az eddig 20%-os ágazati szakmai pótlék 32%-ra történő emeléséről. Cikkünkben áttekintjük az eddig megjelent jogszabályok alapján 2023. január 1-jétől érvényes pedagógusbéreket figyelemmel a diplomás minimálbér emelkedése miatti nivellálódás eddig is jelentkező, most határozottan kiterebélyesedő jelenségére. A cikket 2023. január 2-án további kiegészítésekkel, az ágazati szakmai pótlék kiszámítására vonatkozó előírások ismertetésével láttam el.

 
2022.12.21 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Süteményeim

Gyakornoki és mentori feladatok

fiatal.jpgA nevelési-oktatási intézményekben pályájukat kezdő pedagógusok vagy pedagógusdiplomával rendelkező nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók általában gyakornoki fokozatban kezdik szakmai tevékenységüket. A gyakornokok munkaidejéről, munkaszerződéséről, a minősítő vizsga letételének határidejéről, a mentorok és a gyakornokok feladatairól szól új cikkem, amely a Menedzser Praxis Kiadó felkérésére készült el, és várhatóan december hónapban jelenik meg. A cikkben javaslatokat talál a mentorok és a gyakornokok együttműködésének módszereiről.

 
2022.11.10 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Anyakönyvek

A pedagógusok szabálytalan foglalkoztatásának leggyakoribb esetei

joggyakorlat.jpgEz a cikk a pedagógusok szabálytalan foglalkoztatásának leggyakoribb eseteivel foglalkozik a hozzám érkezett kérdésekre adott válaszaim alapján. A cikk teljes terjedelemben - grafikonokkal kiegészítve - a Raabe Klett Kiadónál jelenik meg 2022 decemberének első napjaiban.

 
2022.10.30 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A kertünk

A 2022/2023-as tanév rendje

dokumentum-1.jpgVégre megjelent a 2022/2023-as tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet, most először a Belügyminisztérium által kiadott jogszabályként. Cikkünk a rendelet előírásait közli annak melléklete nélkül.

 
2022.08.12 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Balatoni bringakör-2020

Válaszok további munkaügyi kérdésekre

ujj.jpgMint előző bejegyzésemben említettem, a Menedzser Praxis Kiadó felkérésére 2022. február 15-én online munkajogi tanácsadói napot tartottam, ahol az előadásomhoz 93 kérdés érkezett. A talán legfontosabb kérdéscsoportokra az előző, hasonló című bejegyzésben igyekeztem sort keríteni, a többi kérdésre pedig ebben a cikkben kísérlek meg válaszolni. A legfontosabb témakörökből: munkaszerződés, felmentés, besorolás, eltérés a garantált illetménytől, munkaidő, eseti helyettesítés, rendkívüli munkavégzés elrendelése és díjazása, erdei iskola és tanulmányi kirándulás díjazása, mesterpedagógusok óraszáma, étkeztetési és ügyeleti feladatok ellátása és még sok más. Olvassák figyelmesen, én nagyon sokat dolgoztam a fogós kérdések megválaszolásán!

 
2022.05.03 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás_2018

Válaszok munkaügyi kérdésekre

resztvevok_2022_02_15.jpg2022. február 15-én a Menedzser Praxis Kiadó szervezésében online tanácsadói napot tartottam, amelyen több száz érdeklődő kolléga vett részt, akik az előadás alatt és után 93 kérdést tettek föl számomra. Az előadást követően - online formában - ezeknek talán negyedére sikerült válaszolnom. A leggyakoribb problémát jelentő kérdésekre most írásban is elkészítettem a választ, ezek a problémák a részmunkaidős foglalkoztatás mutatóival, a pedagógusok és más foglalkoztatottak szabadságával, az ágazati szakmai pótlékkal, valamint az óraadói szerződéssel kapcsolatos témaköröket ölelik föl. A cikk a Kiadónál hamarosan nyomtatásban is megjelenik. A többi feltett kérdésre hamarosan újabb cikkben igyekszem válaszolni.

 
2022.03.07 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Kirándulás_a_Bükkben_2016

A pedagógiai program módosítása

gyerekek.jpgAz óvodák, iskolák pedagógiai programját nem túl gyakran módosítjuk, hiszen a bevezetés - a kötelező felmenő rendszer miatt - éveket vesz igénybe. 2019-ben és 2020-ban azonban olyan jogszabályi előírások léptek hatályba, amelyek - legkésőbb 2020. január 1-jén - kötelezővé tették a pedagógiai programok módosítását. Ha az ön pedagógiai programjának dátuma 2020. január 1-je előtti, feltétlenül olvassa el ezt az írást és módosítsa intézménye pedagógiai programját!

 
2022.02.02 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A nagykörűi házunk

Az SzMSz szabályozási kötelezettsége

kerdoiv-1.jpgA köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatának alapvető módosítását, a korábbiakhoz képest lényeges mértékű kiegészítését a 2012-ben hatályba lépett köznevelési jogszabályok rendelték el, az azóta eltelt tíz évben nem történt lényeges változás az SzMSz követelményeit illetően. 2021. szeptember 1-jén azonban hatályba lépett a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1)/i bekezdésének módosítása, amely az intézmény külső kapcsolatainak korábban is meglévő szabályozási kötelezettségét bővítette. A 2022. január 31-i állapotnak megfelelően közzéteszem az SzMSz szabályozási kötelezettségére vonatkozó ellenőrző listát, amelynek segítségével a vezető kollégák ellenőrizhetik intézményüknek ezt az alapdokumentumát.

 
2022.02.01 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Családom

Rendkívüli tanítási szünet elrendelése

covid-19.jpgA koronavírus ötödik hullámával küzdünk. Sok iskolában, óvodában okoz problémát az intézmény működtetésének biztosítása, amelynek okai a gyermekek/tanulók magas fertőzöttségi aránya, a pedagógusok koronavírus-fertőzöttsége vagy - az állami fenntartású intézményekben - a védőoltások megtagadása miatti fizetés nélküli szabadságolás lehetnek. Hogyan kell és hogyan lehet elrendelni az intézményben a koronavírus-fertőzés miatt a rendkívüli szünetet? Hogyan kell, kell-e pótolni a kiesett napokat és a tananyagot?

 
2022.01.24 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Privát szféra

Az ágazati szakmai pótlék kiszámítása

ujj.jpg2022. január 1-jétől a korábbi 10%-ról 20%-ra emelkedik a pedagógusok ágazati szakmai pótléka. Időközben megjelent a 2022-ben érvényes garantált bérminimum összegéről és az alapbér, alapilletmény megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet. A Munka törvénykönyve és a vonatkozó kormányrendeletek alapján áttekintjük a 20%-os ágazati szakmai pótlék megállapításának szabályait.

 
2021.12.27 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Eger Eye-2020

Az ágazati szakmai pótlék emelése

viraggomb.jpgA Magyar Közlöny 2021. évi 220. számában megjelent a pedagógusok ágazati szakmai pótlékának a 2021-ben érvényes 10%-ról 20%-ra történő emeléséről szóló Korm. rendelet. Az ágazati bérpótlékot 2022. január 1. napjától kötelezően a garantált illetmény 20%-ának megfelelő összegben kell megállapítani. Vizsgáljuk meg, milyen hatással lehet a rendelkezés a pedagógusok illetményére, hatással lehet-e a pedagógusok táppénzére, nyugdíjára, jubileumi jutalmára!

 
2021.12.06 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Portrék rólam

Sportköri foglalkozások, egyéb foglalkozások, tanulmányi kirándulások

dzsudzsak-balazs-1024x577.jpg Testnevelő tanár kollégák fordultak hozzám azzal a kérdéssel, hogy a sportköri foglalkozásokat és a tömegsport-foglalkozásokat szerepeltetni kell-e a tantárgyfelosztásban, és be kell-e azokat számítani a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött idejébe. A témát továbbgondolva kitérünk az erdei iskolában, tanulmányi kiránduláson töltött időszakok elszámolására is.

 
2021.10.14 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Kirándulás_a_Bükkben_2016

Köznevelési intézmény címtáblája, bélyegzője, a címer használata

misi_mokus.jpgA mai napon elsuhantam a magánfenntartásban működő Misi Mókus Óvoda épülete előtt, ahol egy molinó tette közhírré: ebben az épületben egy köznevelési intézmény működik. De vajon elegendő-e a molinó kifüggesztése, vagy jogszabály teszi kötelezővé a címtábla kihelyezését. Hogyan használhatják az állami és nem állami fenntartásban működő köznevelési intézmények Magyarország címerét. Milyen rendelkezések vonatkoznak a nemzeti zászló kifüggesztésére? Járjuk körül együtt a problémát!

 
2021.07.15 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Portrék rólam

Aktuális foglalkoztatási és besorolási problémák

flower5.jpgAz elmúlt két évben legolvasottabb cikkeim közé tartoztak a besorolási problémákkal, a besoroláskor beszámítható időtartamokkal kapcsolatos írások. Mivel a minden intézményben folyamatosan fordulnak elő ilyen és ehhez hasonló problémák, egy újabb besorolási csokrot teszünk közzé. A cikk egy iskolaigazgató kollégám által feltett kérdéssor felhasználásával készült. A gondos kérdésfeltevésért köszönetemet fejezem ki a kollégának!

 
2021.05.31 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Raabe Akadémia-2018

A házirend 2021. évi módosítása

bejarni-tilos--2-.jpgA jelenlegi veszélyhelyzetben rendkívül sok munka hárul az iskolákra, óvodákra. Talán érthetően kevesebb figyelem jut az iskolai dokumentumok jogszabályváltozásoknak megfelelő módosítására. A cikkben az iskolák vezetőinek, pedagógusainak figyelmét hívom föl azokra a változásokra, amelyek a 2020. és 2021. évi jogszabály-változások miatt szükségessé váltak az iskolai házirendek vonatkozásában.

 
2021.03.23 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A kertünk

A pedagógus-továbbképzési rendszer ellenőrzése

madarka.jpgEmlékszik-e rá, hogy a 2020/2021-es tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben elrendelték a pedagógus-továbbképzési rendszer országos szakmai ellenőrzését? Az Oktatási Hivatal 2021. január 4-én induló vizsgálatának részeként sor kerül a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésének és a továbbképzésekkel kapcsolatos intézményi dokumentációnak az ellenőrzésére? Cikkünkben megtalálja a továbbképzési rendszer dokumentációjával kapcsolatos előírásokat, és javaslatokat olvashat a dokumentáció célszerű vezetésére, valamint az ellenőrzésre történő felkészülésre. A cikk szerkesztett anyaga Word fájlként is letölthető.

 
2020.12.17 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Balatoni bringakör-2020

Dokumentum-minták, ellenőrzési listák

dokumentum-1.jpgEgy hónapja jelentettem meg ebben a menüben a köznevelési intézmények kötelező szabályzatainak jegyzékét. 2020 nyarán a Menedzser Praxis Kiadó arra kért föl, hogy készítsem el a kiadó honlapján történő közzétételre az egyes szabályzatok mintadokumentumát, valamint olyan ellenőrző listákat, amelyek alkalmazásával áttekinthető az egyes szabályzatok jogszabályokban meghatározott szabályozási kötelezettsége. A munka 2020. december 1-jén fejeződött be, amelynek eredményeként 30 mintadokumentum, illetve ellenőrző lista jelenik meg a Kiadó felületén. A dokumentumok szerkeszthető formában a Menedzser Praxis előfizetői számára érhető el. A szabályzatok listáját saját honlapomon is közzéteszem. Az ellenőrző listában szereplő alapvető dokumentumok anyagát pedig honlapom e menüpontjában már eddig is megtalálhatták.

 
2020.12.01 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Őszi sanzon

Köznevelési intézmények szabályzatai

munka-2.jpgEgy igazgató kolléga kérésére elkészítettem a köznevelési intézményekben jogszabályi elrendelés alapján kötelező szabályzatok és dokumentumok jegyzékét az elkészítését elrendelő jogszabályra történő hivatkozás megjelölésével. Utoljára kb. tíz éve készítettem hasonló jegyzéket, amelyet 2015-ben frissítettem: most látom, mennyire szükségessé vált a 2020. évi átszerkesztés!

 
2020.10.15 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Kirándulás_a_Bükkben_2016

A házirend módosítási feladatai

vizsga-1.jpg2020. szeptember 1-jei hatályba lépéssel módosult a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, amely újabb szabályozási kötelezettségekkel egészítette ki az iskolai házirendre vonatkozó szabályozási előírásokat. A mobiltelefonok és más infokommunikációs eszközök használatának szabályozása nem is jelent nagy problémát a vezető kollégák számára, de a közösségellenes magatartást vagy azzal történő fenyegetést megvalósító tanuló kezelésének szabályait nem éppen egyszerű megalkotni. Bemutatunk egy lehetséges szabályozást!

 
2020.09.18 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Eger Eye-2020