Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Dokumentum-minták, ellenőrzési listák

2020.12.01

Pedagógiai-szakmai ellenőrzési és önértékelési segédlet

igazgatóknak, tanároknak, tanítóknak

A Menedzser Praxis Kiadó fontos feladatának tekinti, hogy a lehető leghatékonyabban támogassa az iskolák és az óvodák jogszerű működését, és gyakorlatias segítséget biztosítson az intézmények vezetőinek és az ott dolgozó pedagógusoknak a munkájához. Ennek érdekében a Kiadó honlapján folyamatosan frissített segédleti rendszert működtet, amely támogatást ad a köznevelési intézmények és az azokban vezetői megbízást ellátó vezetők, valamint a nevelési feladatokat végző pedagógusok számára az alábbi területeken:

  • a pedagógiai-szakmai ellenőrzés, azaz tanfelügyelet folyamatainak átlátásakepkivagas_mpx.jpg,
  • szakmai anyag az intézmények működéséhez,
  • új szakmai anyag a szakképző intézmények számára,
  • dokumentumminták a köznevelési intézmények számára (a szerző dokumentumai),
  • ellenőrzési listák a kötelező dokumentumok áttekintéséhez (a szerző által készített ellenőrző listák),
  • előadások a tanfelügyeletről és az intézményi önértékelésről (a szerző előadásában).

2020 nyarán a Kiadó azzal bízott meg, hogy vizsgáljam át a segédletet tartalmazó felületen első alkalommal 2012-ben megjelenített dokumentummintákat és ellenőrzési listákat, és végezzem el azok szakmai ellenőrzését és aktualizálását. Az oldalon 18 dokumentumot találtam, amelyek döntő többsége – a 2012 óta bekövetkezett jogszabályi változások eredményeként – bizony erőteljes frissítésre, továbbá jelentős formázásra szorult. A módosítást megvalósító feladatok elvégzésekor azonban találkoztam azokkal a fontos szabályozási feladatokkal is, amelyekre vonatkozóan a dokumentumminták és az ellenőrzési listák nem tartalmaztak használható segédletet. Ezért javaslatot tettem a szerkesztőnek arra vonatkozóan, hogy egészítsük ki a szabályzati mintákat és a checklistákat mindazokkal a dokumentumokkal, amelyek további segítséget jelenthetnek az intézmények és a vezetői feladatokat ellátó kollégák mindennapi munkájának támogatásához, a szabályzatok elkészítéséhez és frissítéséhez. Így került a szabályzatok közé például az iratkezelési és az adatkezelési szabályzat, a gyakornoki szabályzat vagy a honvédelmi intézkedési terv mintája. 2020 nyarán a szabályzatminták és az ellenőrzési listák száma így 18-ról 25-re bővült, de még korántsem volt teljes. A következő bővítésre 2020 novemberében került sor, amikor a lista bővült a pedagógus-továbbképzési rendszer kötelező dokumentációjának iratmintáival, valamint a köznevelési intézményekben megbízandó adatvédelmi tisztviselő feladatának leírásával, továbbá az intézmény adatvédelmi nyilvántartásának mintájával. Ezekkel a dokumentumok száma elérte a 30-at.

A mintadokumentumok, illetőleg az egyes dokumentumok tartalmával kapcsolatos követelményeket elrendelő jogszabályok ismertetését tartalmazó leírások jelenleg elérhető listája és terjedelme az alábbi.

A dokumentum neve

Oldalszám

1.

Iratkezelési szabályzat

29

2.

Adatkezelési szabályzat

20

3.

Gyakornoki szabályzat

13

4.

Közalkalmazotti szabályzat

12

5.

Házirendre vonatkozó jogszabályok

4

6.

Házirend fejezetei és tartalma

40

7.

Minta középiskola házirendjére

6

8.

SzMSz jogszabályi előírások

6

9.

Pedagógiai program szerkezete

2

10.

Pedagógiai program készítése és vizsgálata, követelményei

8

11.

Tanév munkaterve segédlet

4

12.

Az iskola éves munkatervének vázlata

26

13.

Fejlesztési terv intézményi önértékeléshez

3

14.

Intézkedési terv intézményi tanfelügyelethez

11

15.

Honvédelmi intézkedési terv

25

16.

Szabadságolási terv

1

17.

Diákönkormányzat SzMSz-e

6

18.

Munkáltatói utasítás munkaidőről, munkaidő-keret elrendeléséről

9

19.

Helyi értékelési szabályzat

12

20.

Továbbképzési program

5

21.

Beiskolázási terv

1

22.

Pedagógus-továbbképzési mintadokumentumok

4

23.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai és az intézmény adatvédelmi nyilvántartása

11

24.

Önértékelési terv

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti listában szereplő dokumentumok mindegyike legalább a 2020. június hónapban hatályos rendelkezéseket tartalmazza, a dokumentumok és az azok elkészítését meghatározó jogszabályok ismertetése tehát a lehető legfrissebb.

 

Az ellenőrző listák a dokumentummintáktól különböző helyen önálló csoportban jelennek meg a Menedzser Praxis Kiadó honlapján. Ezekben minden olyan szabályozási kötelezettség és az azt előíró jogszabályi hivatkozás megtalálható, amely 2020. június 25. előtt volt hatályban, de házirendre vonatkozó ellenőrzési lista már a 2020. szeptember 1-jén hatályba lépett módosult előírásokat is tartalmazza.

Az ellenőrző listák menüben az alábbi checklistákat találhatják meg.

Az ellenőrző lista dokumentumának megnevezése

Oldalszám

1.

Házirend ellenőrző listája

4

2.

SzMSz ellenőrzési lista

5

3.

Pedagógiai program ellenőrző lista

5

4.

Munkaterv ellenőrző listája

3

5.

Közfeladatok ellátása, ingyenesség, térítéskötelezettség

4

6.

Köznevelési intézmény nyilvántartásba vétele

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ellenőrző listában megtalálhatók az intézmény legfontosabb alapdokumentumai. A lista minden dokumentum esetében tartalmazza mindazokat a hatályos jogszabályi előírásokat, amelyeket a dokumentum készítésekor, módosításakor, jóváhagyásakor figyelembe kell venni. Ezek között a legutolsó változást a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosítása által 2020. szeptember 1-jén a házirendre vonatkozó új követelmények hatályba léptetése jelentette, amely az iskolai házirendben kötelezővé tette a mobiltelefonok és egyéb digitális, infokommunikációs eszközök használatának szabályozási kötelezettségét, valamint az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt magvalósító vagy azzal fenyegetődző tanuló cselekményének megelőzésével, kivizsgálásával és elbírálásával kapcsolatos szabályok megalkotásának kötelezettségét.

Amennyiben az elkövetkező időben a táblázatban szereplő jogszabályokban a dokumentumokat érintő jogszabályi változás lép hatályba, az érintett dokumentumokban a változásokat átvezetjük.

A segédleteket tartalmazó oldalak az előfizetők számára a Menedzser Praxis Kiadó honlapján ezen a linken érhetők el: http://ellenorzes.iskolaszolga.hu/index.php?menu=dokumentumsablonok

 

A mappában található képek előnézete Őszi sanzon