Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az ágazati szakmai pótlék kiszámítása

2021.12.27

A pedagógusok 2022. január 1-jétől járó 20%-os ágazati szakmai pótlékának kiszámítása

Az ágazati szakmai pótlék kiszámításakor először az alapfogalmakat kell pontosan tisztáznunk, mert nagyon fontosak a jogszabályban előforduló kulcsszavak, mint alapilletmény, illetmény, alapbér, munkabér; ezekre kell nagyon figyelnünk az ágazati szakmai pótlék jogszerű meghatározása során.

A Munka törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 45. § (1) és 46. § (1) az alapbér fogalmát vezeti be, ezen a kötelező és adható pótlékok, egyéb bérkiegészítések nélküli bért kell értenünk. Az Mt. 153. § (1) rendelkezik a minimálbér és a garantált bérminimum összegének kormányzati megállapításáról, amely 2022-ben a 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének előírása szerint nem lehet kevesebb, mint a garantált bérminimum összege.  A pedagógusok esetében minket nyilvánvalóan kizárólag a garantált bérminimum érdekel, hiszen legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörök esetében nem a minimálbér, hanem a garantált bérminimum összegét garantálja a jogszabály. A jogszabályok csak azt tartalmazzák, hogy a munkavállalónak kifizetendő alapbérnek el kell érnie a garantált bérminimum összegét. Tehát a garantált bérminimum mint alsó határ nem az ágazati szakmai pótlékkal vagy az esetleges egyéb pótlékokkal kiegészített munkabér (illetmény) összegét határozza meg, hanem a kötelező és adható pótlékok és más bérkiegészítések nélküli munkabér összegét.

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdésnek rendelkezése szerint az ágazati szakmai pótlék kiszámítási alapját a pótlékok és illetményeltérítés nélküli illetmény képezi, azaz az alapbér, közalkalmazottak esetében az alapilletmény. Tehát a jogszabályok előírásaiból az következik, hogy az alábbiak szerint kell eljárni:

1. A garantált illetményből, tehát a bértáblából kiindulva meg kell állapítani a munkavállaló garantált illetményét vagy garantált munkabérét.

2. A 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint az 1. pont alapján meghatározott alapbérnek el kell érnie a garantált bérminimum összegét. Ha ez az összeg 2022-ben nem éri el a 260.000,- Ft-ot, akkor az alapbért/alapilletményt arra ki kell egészíteni, a továbbiakban ez lesz a munkavállaló alapilletménye, alapbére.

3. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet idézett szakasza szerint 2022. január 1-jétől a pótlékok nélküli alapbér 2. pont szerint meghatározott összegét további 20%-át ágazati szakmai pótlékként kötelező biztosítani, ezt tehát a garantált bérminimumra kiegészített összegre kell rátenni.

4. Ezen felül kell biztosítani az esetleges egyéb kötelező vagy adható pótlékokat (magasabb vezetői, vezetői, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, stb.) és az esetleges illetményeltérítésből származó összegeket.

A fentiekkel összhangban a 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet 4. § c) szakasza világosan úgy rendelkezik, hogy alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében az illetménykiegészítés nélkül számított illetményt kell érteni, tehát az illetménykiegészítés, illetménypótlék nélkül számított alapilletmény összege szolgál az ágazati szakmai pótlék kiszámításának alapjául.

Az egyetemet végzett (mesterfokozatú, MA szintű diplomával rendelkező) pályakezdő gyakornok besorolása a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján tehát például:

Besorolás szerinti garantált illetmény 2022-ben:

203.000.- Ft

Garantált bérminimumra való kiegészítés:

57.000.- Ft

Garantált illetmény összesen:

260.000.- Ft

Ágazati szakmai pótlék (20%):

52.000.- Ft

Illetmény összesen:

312.000.- Ft

 

Besorolás szerinti garantált illetmény 2021-ben:

203.000.- Ft

Garantált bérminimumra való kiegészítés:

16.000.- Ft

Garantált illetmény összesen:

219.000.- Ft

Ágazati szakmai pótlék (10%):

21.900.- Ft

Illetmény összesen:

240.900.- Ft

 

A 260.000,- Ft-os garantált bérminimum 2022-ben azt eredményezi, hogy a Gyakornoki fokozat, valamint a Pedagógus I. fokozat főiskolai végzettség (BA) bértábla az 5-ös fokozattal bezárólag összecsúszik, illetőleg az egyetemi végzettség (MA) esetében a Pedagógus I. fokozat 1. és 2. fokozat esetében is szükség lesz a garantált bérminimumra történő kiegészítésre.

A 2022-ben érvényes garantált illetményeket, alapilletményeket és az utóbbi után fizetendő ágazati szakmai pótlék összegét, valamint a pedagógus illetményeket/munkabéreket tartalmazó táblázatot elkészítettem, azokat itt töltheti le: Pedagógus_bér_2022

Budapest, 2021. december 27.

Petróczi Gábor

tanügyigazgatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Eger Eye-2020