Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A 2021. évi minősítési feltételek

2020.03.02

Nyilvánosak a 2021. évi pedagógusminősítési eljárás keretszámai és a jelentkezés feltételei

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára – megfelelve a jogszabályi kötelezettségeknek 2020. február 28-án az Oktatási Hivatal honlapján közzétette a 2021. évi pedagógusminősítési eljárások keretszámairól szóló közleményét. Az erről szóló tájékoztatást ezen a linken találhatják meg:  https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2021_pedmin_keretszamok/

A közlemény az előző linkről vagy Hivatal honlapján az alábbi linken érhető el és tölthető le: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2021_evi_minositesek

A közlemény a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja a pedagógusminősítésekre rendelkezésre álló keretszámokat az alábbi minősítési területeken:

  • a gyakornoki fokozatban lévők számára a Pedagógus I. fokozat elérésére irányuló kötelező minősítő vizsgák, ideértve a korábbi sikertelen minősítések miatt megismételt minősítő vizsgákat,
  • a Pedagógus I. fokozatban lévők számára a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárások,
  • a Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló pályázati eljárások,
  • a Kutatótanár fokozat megszerzésére, továbbá megújítására irányuló pályázati eljárások.

A 2021. évi pedagógusminősítés keretszámairól kiadott közlemény azonban jelentős mértékben különbözik a korábbi években kiadottaktól, mert a jogszabályokban határozott feltételektől eltérő követelményeket, az úgynevezett „különös feltételek”-et a Pedagógus II. fokozat eléréséhez már nem fogalmaz meg, különös feltételeket csak a Mesterpedagógus fokozat elérésére benyújtott pályázatokhoz határoz meg. A pedagógusminősítésre történő jelentkezés tehát – a Mesterpedagógus fokozat megszerzésére irányuló pályázat kivételével – már különös feltételek meghatározása nélkül, azaz a kormányrendelet általános szabályozása alapján történik. Ezáltal a pedagógusok eddiginél jóval szélesebb körének nyílik lehetősége magasabb fokozat elérésére. Nem kétséges azonban, hogy az előző években meghatározott 35 ezer fős minősítési keretszám most is elegendő lesz a 2021. évi minősítések lebonyolítására.

  1. Jelentkezés a Pedagógus I. és a Pedagógus II. célfokozatok elérésére

A gyakornoki fokozatba sorolt pedagógusok számára a két év (osztatlan tanárképzésben résztvevők számára egy év) gyakornoki idő lejáratát megelőzően továbbra is kötelező a Pedagógus I. fokozatú minősítési eljárásban történő részvétel, erre az intézményvezető kollégáknak kell jelentkeztetniük a gyakornokokat.

A Pedagógus II. fokozat elérését megcélzó, azaz Pedagógus I. fokozatba sorolt kollégák számára – a különös feltételek hiányában – kizárólag a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglalt feltételek az irányadók. Ezeket a feltételeket a Kormányrendelet az alábbiak szerint tartalmazza.

3. § (1): Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus nyolc év, az osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus hét év szakmai gyakorlattal rendelkezik, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A szakmai gyakorlat idejébe nem számít be a sikertelen minősítő vizsgát követő gyakornoki idő időtartama. Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvétel teljesítésének időpontját a munkáltató írja elő a Pedagógus I. fokozatba lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában.

Az idézett jogszabály szövege szerint a pedagógus munkakörben szerzett nyolc év (osztatlan tanárképzésben végzett kollégák esetében hét év) szakmai gyakorlatnak a minősítési eljárás megkezdésének időpontjáig kell megfelelni, ami a jogszabály 10/A. § (4) bekezdésének előírása szerint a jelentkezés munkáltató számára történő beérkezése időpontjával, azaz általában a jelentkezés átadásának időpontjával azonos. A szakmai gyakorlat időtartamába beszámít minden pedagógus munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időtartam, tehát a pedagógus életpálya 2013. szeptember 1-jén történő bevezetést megelőző időszakok is. A szakmai gyakorlat számításakor figyelembe vehető időtartamokat a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. §-a tartalmazza pontosan.

A Pedagógus II. célfokozat elérésére történő jelentkezés feltételeiről a Jelentkezési lap kitöltési útmutatójának 2. pontja az alábbiak szerint szól: Az Ép.r. 10/A.§ (2) bekezdése alapján a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra jelentkezhetnek a legkésőbb 2020. március 31-én aktív jogviszonnyal rendelkező Pedagógus I. fokozatba besorolt, pedagógus életpálya hatálya alá tartozó foglalkoztatottak vagy akiknek a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejártakor. Az eljárásra történő jelentkezés feltételeit az Ép.r. 3.§ és 3/A.§-a tartalmazza. 

Jelentkezést nyújthat be tehát minden olyan Pedagógus I. fokozatba sorolt kolléga, aki 2020. március 31-én és azt követően aktív jogviszonnyal rendelkezik (tehát nem passzív státusban, gyesen, gyeden vagy fizetés nélküli szabadságon van), ha jogviszonyuk szünetelése 2020. március 31-ig nem haladta meg a 30 napot.

A Pedagógus I. fokozatba sorolt kollégák számára a Pedagógus II. fokozat elérésére történő jelentkezés azonban továbbra sem kötelező. Az idézett jogszabályban a Pedagógus I. fokozatban szerzett szakmai gyakorlat kilencéves időtartama (abban az esetben, ha a 2013. szeptember 1-én Pedagógus I. fokozatba történt besorolását követően nem volt 30 napnál hosszabb passzív jogviszonyban) 2022. augusztus 31-én jár le, tehát a minősítési eljárásban való részvételre legföljebb 2022. szeptember 1-jétől kötelezhető.

  1. A Mesterpedagógus és Kutatótanár célfokozat elérésére történő jelentkezés feltételei

A Mesterpedagógus fokozatú minősítésre történő jelentkezéshez a közlemény továbbra is különös feltételeket határoz meg, tehát a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározott feltételektől eltérő lehetőségeket is tartalmaz.

Mesterpedagógus fokozat elérésére jelentkezhetnek azok a Pedagógus II. fokozatba sorolt kollégák, akik pedagógus szakvizsgával, továbbá a jelentkezés határidejéig legalább 14 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Továbbra is lehetőség van arra is, hogy az érdeklődők a Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői vagy szaktanácsadói tevékenységet célzó minősítési eljárásra jelentkezzenek. Ennek feltételei az előző bekezdésben leírtakkal azonosak, de kiegészülnek azzal, hogy 2014. január 1. óta nem volt sikertelen eredménnyel záruló minősítési eljárásuk.

Ezek a feltételek a jogszabályban foglaltaknál több lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára a Mesterpedagógus fokozat elérésére történő jelentkezésre, mert a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 4. §-a hat év Pedagógus II. fokozatban megszerzett szakmai gyakorlathoz köti a Mesterpedagógus célfokozatra történő jelentkezést, amely alól a különös feltételekben foglaltak szerint el lehet térni.

A Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, a fejlesztő támogató, a fejlesztő innovátori vagy az intézményvezetői tevékenységet célzó általános minősítési eljárásra az a Pedagógus II. fokozatba besorolt, pedagógus életpálya hatálya alá tartozó foglalkoztatott jelentkezhet, aki a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 10/A.§ (2) bekezdése alapján legkésőbb 2020. március 31-én aktív jogviszonnyal rendelkezik, vagy akinek a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejártakor, valamint szerint rendelkezik pedagógus szakvizsgával, továbbá a jelentkezés határidejéig legalább 14 év szakmai gyakorlatot szerzett.

A Kutatótanár fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra jelentkezhet a legkésőbb 2020. március 31-én aktív jogviszonnyal rendelkező Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, vagy akinek a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejártakor. A jelentkezés feltétele továbbá a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, vagy 1984. szeptember 1. után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.), továbbá tizennégy év szakmai gyakorlattal, és rendszeres szakmai publikációs tevékenység.

 

Kazincbarcika, 2020. március 2.

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő

A cikk Word formátumban itt letölthető: 2021. évi pedagógusminősítés feltételei

 

A mappában található képek előnézete A nagykörűi házunk