Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Továbbképzési ciklusok rendkívüli esetekben

2016.03.22

A hétévenkénti továbbképzési ciklusok számítása rendkívüli esetekben

Tekintsük át, hogyan kell számítani a pedagógusok hétévenkénti továbbképzési ciklusait azokban az esetekben, amikor – a pedagógusnak fel nem róható okból – nem teljesíthető vagy valamilyen más oknál fogva nem teljesül a pedagógus hétévenkénti továbbképzési kötelezettsége!

A pedagógusok számára a Köznevelési törvény 62.§ (2) bekezdésében a 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet előírásai által meghatározott rend szerint hétévenként kötelező a továbbképzési kötelezettség teljesítése. Vannak azonban olyan esetek, amikor a hétéves ciklusok sora megszakad, ilyenek az alábbiak:

  • a pedagógus hét vagy több évig passzív jogviszonyban van, például három gyermekével 7-8 évig vagy akár ennél is hosszabb időre tartósan távol van az intézménytől,
  • amikor el a pedagógus diplomával rendelkező személy néhány év pedagógus munka után több év időtartamra nem pedagógus munkakörben helyezkedik, majd – néhány év kihagyással – ismét visszatér a pedagógus pályára,
  • amikor – neki felróható vagy fel nem róható okból – nem teljesíti a ciklus végéig az előírt hétéves továbbképzési kötelezettséget.

A több évnyi ideig tartó tartós távollét (pl. gyermekek nevelése miatti fizetett majd fizetés nélküli szabadság) vagy a nem pedagógus munkakörben töltött hosszabb időtartam esetére a köznevelési törvény és a továbbképzés rendjét szabályozó kormányrendelet nem tartalmaz szabályozást. Ezeknek az eseteknek egy jelentős részében a pedagógus nem is tud megfelelni a hétévenkénti továbbképzés követelményeinek, hiszen akár 7 évig vagy annál hosszabb ideig is távol van a közoktatás rendszerétől.

1. A folyamatos közalkalmazotti (munkavállalói) jogviszonyban tartósan távol lévők esetét két részre kell bontanunk. Amikor a tartós távollét eléri a 7 évet, akkor a pedagógus jellemzően nem tudja teljesíteni a továbbképzési kötelezettségét, és ez nem is várható el tőle, hiszen fizetett vagy fizetés nélküli szabadságát tölti. Ebben az esetben az a helyes eljárás, ha a pedagógus visszatérésekor a munkáltató egyeztet a munkába visszatérő pedagógussal, és írásban megállapodik vele a következő továbbképzési ciklus kezdő és záró időpontjáról. Ilyenkor nem elvárás az sem, hogy 7 évet biztosítson a munkáltató a kötelezettség teljesítésére, de 3-4 évnél rövidebb időtartamot nem méltányos kitűzni.

A tartósan távol lévők esetében akkor is előfordulhatnak teljesítési problémák, ha a pedagógus 7 évnél kevesebb időt volt távol, mert a passzív időszak alatt könnyen kifuthatott az előző ciklus teljesítésének határidejéből, vagy irreálisan kevés ideje maradt a folyamatban lévő továbbképzési ciklus teljesítésére. Ebben az esetben is – az egyeztetést követő – írásos megállapodásban érdemes rögzíteni a módosult továbbképzési határidőket.

2. A pedagógus pályafutásukat megszakító, majd a pedagóguspályára visszatérő pedagógusok esetében az előző pontban tárgyalt mindkét eset gyakran előfordul. A 7 évnél tovább nem pedagógus munkakört betöltők értelemszerűen kihagynak egy legalább egy 7-éves időtartamot, így a kormányrendelet továbbképzési kötelezettséget meghatározó előírásai, a ciklusok kezdő időpontjának kitűzését szabályozó rendelkezések nem értelmezhetőek. Ebben az esetben logikus munkáltatói lépés a következő továbbképzési ciklus kezdőidőpontjául az újra pedagógusként történő munkába állás időpontját választani, azaz az ismételt munkába állástól számított 7 évet biztosítani a következő továbbképzési ciklus teljesítésére. A pedagóguspályától 7 évnél rövidebb időre más nem pedagógus munkakörben elhelyezkedők, majd a pályára visszatérők esetében is követhető a fenti munkáltatói logika, azonban ettől eltérő ütemezés is elképzelhető. A racionális időpontok meghatározása erősen függ a nem pedagógusként eltöltött évek számától, pl. 2-3 év nem pedagógus pályán történő működést követő visszatéréskor meg kell vizsgálni a pedagógus előző ciklusának záró időpontját, hogy a továbbképzési kötelezettségét teljesítette-e vagy sem, és ezek függvényében írásban kell megállapodni a következő továbbképzési ciklus teljesítésének határidejéről. Megállapodás híján minden esetben írásos munkáltatói utasításban kell meghatározni a pedagógus teljesítendő következő továbbképzési ciklusát.

3. A nem teljesített továbbképzési kötelezettség esete is gyakran problémát okoz azokban az esetekben, amikor a kolléga pedagógus jogviszonya folytonos, de valamely – neki felróható vagy éppen fel nem róható – ok miatt nem teljesítette a ciklus végéig továbbképzési kötelezettségét. Ez az ok éppúgy lehet a munkáltató nem kellő tervező munkája, mint a munkavállaló pedagógus feledékenysége. A köznevelési törvény 62. § (2) bekezdése erről az esetről így szól: „Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen.A munkavállalónak felróható esetben sem kötelező azonban a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, csupán lehetőség. A gyakorlatban ezzel a lehetőséggel a munkáltatók nem szoktak élni. Ebben az esetben azt javasolhatjuk, hogy a munkáltató írásban figyelmeztesse a pedagógust a továbbképzési kötelezettségének elmulasztására és annak esetleges jogkövetkezményére, és írjon elő teljesíthető, de viszonylag rövid határidőt az elmulasztott továbbképzési kötelezettség pótlására. Azt is javasolhatjuk, hogy ezzel az intézkedéssel egyidejűleg írja elő a pedagógus számára a következő továbbképzési ciklus kezdő és befejező időpontját. Ez utóbbi rendelkezés alkalmával azonban egyáltalán nem méltányos a következő továbbképzési ciklus kezdő időpontját az előző ciklus kitolódott zárási időpontjával szinkronizálni, teljes mértékben korrekt eljárásnak tekinthetjük, ha – a munkavállaló mulasztása esetében – a következő ciklus időtartamát 7 évnél rövidebb időtartamban határozza meg a munkáltató. Abban az esetben, ha a késedelmes teljesítés (akár részben) a munkáltató hibájából következett be, a következő ciklus időtartamaként a jogszabályban is meghatározott 7 évet határozhatjuk meg.

A cikk Wordben itt tölthető le: Továbbképzési ciklus tartós távollét esetén 

 

A mappában található képek előnézete Épületrekonstrukció