Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tanulói távollét iskolaérdekből

2013.11.05

Az iskola képviseletében tanulmányi-, sport- vagy egyéb verseny miatt
távol lévő tanuló hiányzásának kezelése
 
Gyakori probléma az iskolákban azoknak a tanulóknak a hiányzása, akik az iskola képviseletében különféle tanulmányi-, sport- vagy kulturális versenyeken vesznek részt a tanítás időtartama alatt, ezért nincsenek jelen a tanítási órán.
 
1. Néhány iskolában úgy vélik, hogy a tanuló az ilyen versenyek alatt iskolai kötelességét teljesíti, ezért távolléte nem tekinthető mulasztásnak. Ez az érvelés azért nem fogadható el, mert a köznevelési törvény 46.§ (1) bekezdése szerint a tanuló kötelessége a kötelező és választott foglalkozásokon, valamint általános iskolában a 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon való részvétel.
 
2. Más iskolákban úgy érvelnek, hogy a mulasztott órákról való távollétet vagy orvosi vagy szülői igazolással lehet igazolni, az iskola képviseletében hiányzó tanuló esetén pedig egyik eljárás sem követhető. Ez az érvelés ugyan meggyőzőnek látszik, de mégsem helytálló, mert a jogszabályok tartalmaznak egy harmadik lehetőséget a tanulói hiányzás igazolására.
 
3. Mit tartalmaz a hiányzás igazolásával kapcsolatban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet?
51. § (2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,
b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.
(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.…
 
4. Az iskola képviseletében tanulmányi-, sport vagy egyéb versenyen való részvétel miatt távol lévő tanulót – mivel nem vesz részt a számára kötelező és választott foglalkozásokon – be kell írni a hiányzók közé. A hiányzás igazolására a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (2)/d szakaszában biztosított felhatalmazás alapján az iskola (az osztályfőnök) jogosult, hiszen a szóban forgó esetben a tanuló egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Hiszen egyszerre két helyen mégsem lehet!
 
Kazincbarcika, 2013. november 5.
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

A mappában található képek előnézete Feleségem virágai