Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A tanulói jogviszony megszüntetésének időpontja

2016.06.07

Milyen dátummal kell megszüntetni az iskola utolsó évfolyamát befejező tanulók tanulói jogviszonyát

 

A tanévek lezárása, az érettségi vizsgák befejezése és a beiratkozások időszakában gyakran találkozhatunk azzal a problémával, hogy az iskolák egy részében nem az előírt időpontban szüntetik meg az iskola utolsó évfolyamát befejező tanulók tanulói jogviszonyát. Járjunk pontosan utána annak, hogy a jogszabályok előírásai szerint pontosan mely időpontban kell megszüntetni az iskolát befejező diákok tanulói jogviszonyát!

 

A köznevelési törvény az alábbiak szerint rendelkezik a tanulói jogviszony megszüntetésének időpontjáról:

53. § (2) Megszűnik a tanulói jogviszony

a) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján,

b) az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján,

c) gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján,

d) szakközépiskolai tanulmányok esetén az utolsó középiskolai évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján, ha a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább,

e) szakképző iskolában folyó szakképzésben

ea) ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján,

eb) ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján,

ec) ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és az iskolában nem folyik másik megfelelő szakképzés, vagy a tanuló nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább,

 

A triviális eseteket leszámítva vegyük sorra az egyes iskolatípusokkal kapcsolatban a jogszabály értelmezését!

Az általános iskolai tanulmányaikat a 8. évfolyamon befejező tanulók esetében a jogszabály a bizonyítvány kiállításának napjával rendeli el a tanulói jogviszony megszüntetését. Ez a nap az utolsó tanítási nappal azonos, azaz 2016-ban június 15. A dátum nem lehet ennél korábbi, hiszen a tanév rendeletben meghatározott utolsó tanítási napja 2016. június 15. Akkor lehet ennél néhány nappal későbbi időpont, ha a nevelőtestület nem június 15-én, hanem – mondjuk – június 16-án tartja meg a tanulókat lezáró tanév végi konferenciát. A bizonyítvány kiállításának dátuma ugyanis minden esetben a tantestületi döntés napjával (nem pedig a bizonyítvány tényleges kiállításának napjával, esetleg a tanévzáró ünnepség napjával) azonos. Az osztályzatokat lezáró konferenciát azért nem lehet a tanítási év utolsó napja előtt megtartani, mert a köznevelési törvény 54.§ (1) bekezdése előírja, hogy a pedagógus a tanítási év végén (ez 2016-ban június 15-e) értékeli a tanulót. Az (5) bekezdés előírása szerint a nevelőtestület ezeket a lezárt osztályzatokat tekinti át, amely – az elmondottak szerint – nem eshet az utolsó tanítási napnál korábbi időpontra.

Amennyiben a 8. osztályos tanuló valamelyik tantárgyból a tanítási év végén elégtelen osztályzatot kap, akkor tanulói jogviszonyát nem lehet megszüntetni, hiszen a tanév utolsó napjáig (augusztus 31-ig) javítóvizsgát tehet. Ha a javítóvizsgát augusztus végén sikeresen letette, akkor a 8. osztály elvégzéséről bizonyítványt kap, amelynek kiállítási napján (a javítóvizsga napján) tanulói jogviszonyát meg kell szüntetni.

 

A gimnáziumi tanulmányaikat az utolsó évfolyamon befejező tanulók esetében az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján kell megszüntetni a tanulói jogviszonyt: ez a nap a 2015/16-os tanévben 2016. június 24.  A 2015/16-os tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletének I. része szerint ugyanis a szóbeli vizsgákat 2016. június 13. és június 24. között kell megszervezni, tehát a 2016. évi május-júniusi érettségi vizsgák utolsó napja 2016. június 24-e (2017-ben pedig 2017. június 30). Akkor is ezzel a nappal kell megszüntetni a gimnáziumi tanulmányaikat elvégző tanulók jogviszonyát, ha az érettségi bizonyítvány dátuma ennél korábbi, azaz pl. már június 16-án megkapták érettségi bizonyítványukat a tanulók. Ha a gimnáziumi tanuló az utolsó évfolyamon valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, akkor nem végezte el az utolsó évfolyamot, és augusztus 31-ig (a tanév utolsó napjáig) javítóvizsgát tehet. Amennyiben a javítóvizsgát sikeresen abszolválta, az ezt kővető első (őszi) érettségi vizsgaidőszak utolsó napján kell megszüntetni tanulói jogviszonyát. Ez a nap a 2016/17-es tanévben 2016. november 25-ére esik.

 

Ugyanilyen szabály szerint 2016. június 24-én (a tanítási év lezárását követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján) kell megszüntetni a szakközépiskolát befejező tanuló tanulói jogviszonyát, ha a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább. Az utolsó évet sikertelenül befejező szakközépiskolai tanuló esetében a gimnáziumi tanulóknál közölt módszer szerint kell eljárni.

 

A szakközépiskola vagy szakiskola (együttesen: szakképző iskola) utolsó évfolyamán tanulmányaikat befejező, de a szakképzésben továbbtanuló diákok tanulói jogviszonyát a fentebb ismertetett jogszabályi előírások szerinti időpontban kell megszüntetni:

e) szakképző iskolában folyó szakképzésben

ea) ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján

A tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletének II. része az alábbiakat tartalmazza a szakmai vizsgaidőszak napjairól:

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2016. május 9-10-11-12-13. 8.00-tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2016. május-június szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2016. május-június. A 2016/17-es tanévben a szakmai vizsgaidőszakról ugyanilyen szövegű rendelkezés van érvényben.

Ennek alapján megállapítható, hogy 2016-ban a szakmai vizsga utolsó lehetséges napja 2016. június 30. Ebből következően a szakközépiskolákban és szakiskolákban szakmai vizsgára jelentkezett tanulók tanulói jogviszonyát 2016. június 30-i dátummal kell megszüntetni.

Ha a szakképző iskolában (szakközépiskolában vagy szakiskolában) tanulmányait befejező tanuló nem jelentkezett szakmai vizsgára, akkor tanulói jogviszonyát az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállításának napján, azaz 2016. június 15-i dátummal kell megszüntetni (akárcsak az általános iskolát befejező tanulók esetében).

Az eddigiekben leírtak természetesen nem jelentik azt, hogy a KIR Személyi Nyilvántartásában fizikailag is a fentebb leírtak szerinti napon kell megszüntetni az iskolát elvégző tanulók tanulói jogviszonyát, erre akár néhány nappal később is sor kerülhet. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy az iskolai tanulmányaikat befejező tanulók jelentős része a következő tanévben másik iskolatípusban folytatja tanulmányait. Az új iskola a beiratkozást követően mielőbb arra törekszik, hogy a felvett tanulókat regisztrálja a KIR rendszerében. Erre azonban csak akkor van lehetőség, ha a tanuló régi iskolája a jogszabályokban meghatározott időponttal mielőbb megszünteti végzett tanulóinak tanulói jogviszonyát.

 

 

A cikk Wordben itt letölthető: Tanulói jogviszony megszüntetése

 

 

A mappában található képek előnézete Tavaszi_virágaink_2016