Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A tankötelezettség és a tanulói jogviszony összefüggése

2013.12.11

 

A tankötelezettség megszűnésének és a tanulói jogviszony megszűnésének összefüggése
 
2013 decemberében kaptam a következő kérdést egy Dunántúli igazgató kollégámtól, amelynek megválaszolása során több alkalommal tévutakon jártam. Remélem, a végső konklúzió nem hibás!
 
A kérdés:
Iskolánkban az elmúlt tanévben 8. évfolyamra járt egy 1996. szeptember 2-án született tanuló, aki a 16. életévét a tanév közben töltötte be, és a tanév végén háromnál több tantárgyból megbukott. A bizonyítványába 2013. június 14-i dátummal a következő határozatot jegyeztük be: "A nyolcadik évfolyam követelményeit nem teljesítette, a tankötelezettsége megszűnt. Az évfolyamot ismételheti."
 
A tanuló édesanyja még 2013 júniusában kérte, hogy gyermeke megismételhesse iskolánkban a 8. évfolyamot, ezt szeptemberben meg is kezdte, de már most 190 óra igazolt hiányzásnál jár.
 
A köznevelési törvény 60.§ (2) bekezdése – amely csak 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba – viszont kimondja: „ A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik … életévét betöltötte, kizárólag a felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.”
A tanuló már betöltötte a 17. évét. Mit tegyünk vagy tehetünk? A szülő hallani sem akar arról, hogy gyermeke más helységben járjon iskolába, így a Híd-programot sem akarták.
 
A válasz:
A tanuló tankötelezettsége 2012. szeptember 3-án, a 16. születésnapját követő napon valóban megszűnt, de ez nem jelenti azt, hogy tanulói jogviszonya is megszűnt volna. Az Nkt. 52. § (2)/g szakasza ugyanis úgy rendelkezik, hogy a nem tanköteles tanuló jogviszonya akkor szűnik meg, ha a tanuló szülője – a tanuló egyetértésével – bejelenti, hogy tanulmányait meg kívánja szüntetni.
 
Mivel a tanuló 2013. szeptember 2-án betöltötte a 17. életévét, a 60.§ (2) bekezdése alapján ettől az évtől kezdve csak a felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. Ez a bekezdés azonban – amint a kérdésben is szerepelt – valóban csak 2013. szept. 1-jén lépett hatályba, erre hivatkozva tehát 2013. június 14-én nem lett volna jogszerű a tanulói jogviszonyának megszüntetése. A bizonyítvány záradékolása tehát teljesen korrekt, hiszen (majdnem betűre pontosan) a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 1. sz. bekezdésének 18. és 32. záradékát jegyezték be a dokumentumokba.
 
A szülőnek kérnie sem kellett volna az évismétlést, hiszen az nem tagadható meg tőle, mert a tanulói jogviszony megszüntetésének (a bizonyítvány kiadásának napján) nincs jogszabályi alapja.
 
Semmit nem tehetnek, a tanévet végig kell csinálnia, ha a szülő és a tanuló nem kívánja megszüntetni a tanuló jogviszonyát. A tanév megkezdését követően a Híd-program sem jöhet szóba. A tanuló azonban már nem tanköteles, tehát ha igazolatlan óráinak száma elérte a 30 órát, a tanulói jogviszonya – igazgatói határozattal – megszűnik. Ehhez nem kell a szülő és a tanuló egyetértése sem.
További előforduló lehetőség az, hogy a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (7) és (10) bekezdéseiben foglaltak szerint, ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása eléri a 250 órát, és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt értékelhető, a tanév végén csak akkor minősíthető, ha ezt a tantestület számára engedélyezi. Ennek alkalmazását azonban a (10) szakasz nagyon erős feltételekhez köti, ezek között a legfontosabb az, hogy a tanuló igazolatlan mulasztásai számának magasabbnak kell lennie, mint 20 óra.
 
Kazincbarcika, 2013. december 11.
 
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Nyári megpróbáltatások - 2013