Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tankönyvellátási feladatok az iskolában

2014.04.10

 Az igazgató tankönyvellátással kapcsolatos időrendi feladatainak összegzése

A cikk Wordben letölthető innen: Tankönyvellátási feladatok

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (továbbiakban: Ntt.), valamint a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.) előírásai alapján

 
A tankönyvellátás szervezésével kapcsolatban az iskola igazgatójának – időrendben – a következő feladatai, valamint egyeztetési, véleményeztetési kötelezettségei vannak:
 
1.      Április utolsó munkanapjáig elkészíti a tankönyvrendelést – R. 29.§ (1)/a
·   lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülők megismerjék
·   biztosítja tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet véleménynyilvánítási jogát – különös tekintettel a tankönyvek grammban kifejezett tömegére
·   biztosítja, hogy a szülő nyilatkozhasson arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani
·   a tankönyvrendelés előtt beszerzi a szakmai munkaközösség véleményét – Ntt. 3.§ (10)
·   a tankönyvrendelés elkészítése előtt be kell szerezni a fenntartó egyetértését – Ntt. 3.§ (10), R. 29.§ (1)
·   A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tennie, hogy azt a szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani – R.30.§ (2)
·   Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről – R.30.§ (3)
·   Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének és az ahhoz kapcsolódó fenntartói egyetértő nyilatkozat beszerzésének módját, továbbá e rendeletben nem szabályozott kérdéseit az iskola házirendjében kell meghatározni – R. 38.§ (8)
 
2.     -Május 31-ig az iskola közzéteszi az iskolai könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzékét – R. 31.§ (4)
 
3.      Június 10-ig a tankönyvellátási igények, lehetőségek felmérése
·   felméri, hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni – R. 25.§ (1)
·   tájékoztatja a szülőket, hogy kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre – R. 25.§ (2)
·   tájékoztatja a szülőket, hogy kik jogosultak normatív kedvezményre – R. 25.§ (2)
·   tájékoztatja a szülőket, hogy az iskola fenntartója vagy működtetője, illetve más támogató kíván-e biztosítani bármely további tankönyv-támogatási kedvezményt – R. 25.§ (3)
oAz iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. ­– R. 25.§ (3)
·a helyben szokásos módon – hirdetményben közzéteszi a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit – R. 26.§ (3)
 
4.      Június 15-ig tájékoztatás, vélemények beszerzése – R. 26.§ (5)
·   tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot és az iskola fenntartóját az 1. pontban szereplő felmérés eredményéről
·   kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához
 
5.      Június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét – R. 26.§ (6)
·   erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót
·   erről tájékoztatja továbbá a fenntartót
·   a tankönyvellátás helyi rendjét szabályozó dokumentumban az iskola igazgatójának meg kell neveznie a tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka ellenértéke elismerésének elveit – R. 32.§ (1)
 
6.      Június 30-ig tankönyvrendelés módosítása, kézikönyvek rendelése
·         elkészíti a pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos rendelését – R. 29.§ (8)
·         a tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje – R. 29.§ (1)/b
7.     
SzeSzeptember 5-ig tankönyvek pótrendelésének határideje – R. 29.§ (1)/c
 
Kazincbarcika, 2014. április 10.
 
 
Petróczi Gábor
tanügyigazgatási szakértő
 

 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem virágai