Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az SzMSz kötelező mellékletei 2012-ben

2012.07.10

A közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának a 2012. szeptember 1-jén hatályos jogszabályok szerint egyetlen kötelező mellékletének kell lennie:

1. Az adatkezelési (vagy iratkezelési) szabályzat, amelyet a Közoktatási tv. 2. sz. melléklete szabályoz, mellékletként való kezelését elrendeli a 2. sz. melléklet "Adatkezelés a közoktatási intézményekben' c. fejezetének 6. pontja

6. Az iratkezelési szabályzatban, ha ilyen készítése nem kötelező, a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülői szervezetet, (közösséget) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg

Már nem kötelező melléklete az SzMSz-nek:

  • könyvtár gyűjtőköri szabályzata, mert a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 6/C § (2) bekezdése nincs hatályban 2012.09.01-től
  • a szabálytalanságok kezelési rendje, mert a 292/2009. (XII.19.) Korm. r. 2012.01.01-től már nincs hatályban
  • ellenőrzési nyomvonal, mert a 292/2009. (XII.19.) Korm.r. 156.§ (2) 2012.01.01-től nincs hatályban
  • belső ellenőrzési rendszer (FEUVE), mert a 292/2009. (XII.19.) Korm. r.157.§ 2012.01.01-től nincs hatályban
  • a végrehajtási rendeletben eredetileg mellékletként tervezett közzétételi szabályzat

Sok közoktatási intézményben az SzMSz 1. sz. mellékletét képezi az intézmény alapító okirata.

Ez teljes mértékben szakszerűtlen! Az SzMSz-t ugyanis (mellékleteivel együtt) az intézmény nevelőtestülete készíti el és fogadja el, míg az alapító okirat elkészítése és elfogadása a fenntartó jogköre.

Képezhetik-e a munkaköri leírások az SzMSz mellékletét?

Ez törvényesen lehetséges ugyan, de jogszabály nem írja elő. És végképpen nem célszerű, hiszen ha az intézmény vezetője meg kívánja változtatni egy alkalmazott munkaköri leírásának valamely elemét (ami gyakori egy iskolában), akkor ehhez az SzMSz-t kell módosítani, azt a nevelőtestületnek kell elfogadnia. Erre a procedúrára praktikusan szervezett iskolában semmi szükség nincsen.

Lehet-e a házirend az SzMSz melléklete?

Lehet, ezt a jogszabályok nem tiltják. Lehet azért is, mert (az alapító okiratnál írottakkal ellentétében) a házirendet és az SzMSz-t is a nevelőtestület fogadja, tehát azonos szintű dokumentumok. De végképpen nem célszerű, Miért kellene a házirend esetleges módosításakor egyben az SzMSz-t mint törzsdokumentumot is módosítani, ezt jegyzőkönyvezni, stb. Az az álláspontom, hogy a házirend legyen önálló dokumentum.

 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem virágai

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.