Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A pedagógusok kötött munkaidejére vonatkozó új szabályok

2016.08.10

Hogyan változott 2016. július 30-tól a pedagógusok kötött munkaidejének szabályozása?

   2012. szeptember 1-jén – a köznevelési törvény életbe lépésével – hatályba léptek a pedagógusok kötött munkaidejére vonatkozó – számunkra meglehetősen szokatlan – előírások, amelyek sok probléma forrásainak bizonyultak az iskolák, óvodák mindennapjaiban. A köznevelési törvény 62.§-a rendelte el az alábbiak szerint:

62.§ (5) A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.

62.§ (6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.

Ezek az előírások továbbra is változatlan tartalommal vannak hatályban, tehát a heti 32 óra kötött munkaidő továbbra is vonatkozik a pedagógusokra, ahogyan nincs változás a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő mértékére vonatkozóan sem. A kötött munkaidő eltöltésének helyét is megszabta azonban jogszabály az alábbiak szerint.

2016. július 29-ig – tehát az elmúlt 2015/16-os tanévben is – hatályban volt a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 17.§-ának (3) bekezdése az alábbi szöveggel:

17. § (3) A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el…..*

17.§ (7) Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja.

A pedagógusok kötött munkaidejére vonatkozó intézményi rendelkezéseket az imént idézett szakasz nagyon lényeges mértékben határozta meg, hiszen lényegében azt rendelte el, hogy a között munkaidőt kötelezően az intézményben kellett eltölteni. A (7) bekezdés pedig a munkaidő és az ennek részét képező kötött munkaidő nyilvántartási kötelezettségét írta elő az intézményvezető számára.

2016. július 29-i dátummal azonban a Korm.r. 17.§ (3) és (7) bekezdéseinek idézett szövegét kivonta a hatályból a Kormány, azaz törölte azt a korábbi fontos jogszabályt, mely szerint a kötött munkaidőt kötelezően az intézményben kellett eltölteni.

Nézzük meg most azt, hogy 2016. július 30-i hatállyal hogyan módosultak a kötött munkaidő eltöltésének helyére vonatkozó intézkedések!

A 17.§ (3) bekezdés módosult szövege: A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.

A 17.§ (3) bekezdéséből tehát kikerült az a rendelkezés, mely szerint a kötött munkaidőt kötelezően az intézményben kell eltölteni. A 17.§ (3) bekezdésének most idézett új szövege azonban nem új rendelkezés, ez a szöveg eddig is szerepelt a 17.§ (3) bekezdésében a *-gal jelölt részben, de annak hiányát csupán kipontozással jelöltem.

A továbbiakban is létezik tehát a munkaidő 80%-át felölelő kötött munkaidő fogalma, és nem változott annak mértéke sem, azonban a munkáltató határozza meg azt, hogy mely feladatok elvégzéséhez kell a kötött munkaidőben a pedagógusnak az intézményben tartózkodnia. Úgy is mondhatjuk, hogy a kötött munkaidő teljesítésének beosztását az általános szabályok szerint munkáltatói hatáskörbe került. A munkáltató rendelkezései szerint kell benntartózkodni az intézményben, illetve az intézményen kívül ellátni a munkakörhöz tartozó feladatokat.

  Mivel pedig a 17.§ (7) bekezdését törölte a jogalkotó, és helyébe semmiféle rendelkezést nem emelt be, 2016. július 30-tól megszűnt az intézményvezetőnek a munkaidőnek az órarend és a munkaterv szerinti elemeit nyilvántartási kötelezettsége, és a továbbiakban a pedagógusok munkavégzését sem kell havonta igazolnia. Felhívjuk az intézményvezetők figyelmét azonban arra, hogy továbbra is érvényben van a Munka törvénykönyvének a 134.§-a, amely a munkáltató számára kötelezettségként rendeli el a rendes, a rendkívüli munkaidő, valamint a szabadságra vonatkozó adatok nyilvántartását. A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is. A változás lényege éppen az, hogy csupán a dolgozók napi, heti munkaidejét kell a továbbiakban nyilvántartani, de azt, hogy ezt milyen feladatokkal töltötte el, azt már nem.

Végezetül azt vizsgáljuk meg, hogy vannak-e a Kormányrendelet 17.§ (1) bekezdésében a kötött munkaidőre előírt feladatok között olyanok, amelyeket nem feltétlenül az intézményben lehet elvégezni! Bizony találunk ilyen feladatokat, például az alábbiakat:

1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése,

2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése,

8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése

13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés

17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés

Úgy gondolom, ezekkel a változásokkal valóban elégedettek lehetünk! Dolgozunk tanév közben eleget, jellemzően jóval többet vagyunk a munkahelyünkön, mint heti 32 óra. A jövőben azonban akkor, amikor nincsenek kizárólag az iskolában elvégezhető feladataink – és ilyen az augusztus végi tanévelőkészítés időszakának jelentős része – nem kell fölöslegesen az iskolában tartózkodnunk és töltögetnünk a kötött munkaidőnk nyilvántartását.

 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem virágai