Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Osztálynapló vagy csoportnapló?

2013.11.24

 

Minden osztálybontásnál kötelező-e a csoportnapló használata?
 
A Jogfutár 2013. októberi számában olyan cikk jelent meg, amely komoly visszhangot váltott ki az iskolákban. A cikk az Oktatási Hivatal naplóellenőrzésének tapasztalatairól szól, felsorolva a hatósági ellenőrzés által feltárt leggyakoribb hiányosságokat.Észrevételem szerint az egyik hiányosság olyan, hogy az hagyományos naplót vezető legtöbb iskolában bizonyára előfordul.
 
Az ellenőrzés gyakori hiányosságként állapítja meg, hogy a hagyományos (papír alapú) naplót vezető iskolákban az osztálykeretek felbontása során nem csoportnaplót vezetnek, hanem az osztálynapló rovatainak megbontásával jegyzik be az órákat. Tehát ha az osztály pl. két csoportban tanulja az idegen nyelvet, akkor az egyik csoportnak angol, a másiknak német órát jegyeznek be a naplóba. Vagy ha az osztály csoportbontásban tanulja a matematikát, akkor a tanulók nevéhez a matematika tantárgy után pl. I. és II. jelet tesznek, jelölve az adott tanuló I. vagy II. csoportba tartozását. Ha a testnevelés fiú-leány bontásban szerveződik, ismét két bejegyzés kerül a naplóba. Olvasóimnak az volt a kérésük, hogy vizsgáljuk meg ezt a problémát! Ehhez elsőként vizsgáljuk meg pontosan a Kormányrendelet hatályos előírásait:
 
1) A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a csoportnapló alkalmazásáról
 
101. § (1) A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarendnek megfelelően osztálynaplót vezet.
102. § (1) Az osztálykerettől eltérő, csoportbontással kialakított tanórai foglalkozásokról és azok résztvevőiről a pedagógus csoportnaplót vezet.
(2) A csoportnaplóban fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító pedagógus és az igazgató aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is.
(3) A csoportnapló
a) a csoport megnevezését,
b) a csoportba tartozó tanulók osztályonkénti megoszlását,
c) a csoport tanulóinak névsorát,
d) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, valamint hiányzásait,
e) a tanuló értékelését,
f) a megtartott foglalkozások sorszámát, időpontját és a tananyagot,
g) a foglalkozást tartó pedagógus aláírását tartalmazza.
103. § (1) Az egyéb foglalkozásokról, így különösen a fakultációs foglalkozásról, a szakkörről, a sportkörről és a napköziről a pedagógus egyéb foglalkozási naplót vezet.
(2) Az egyéb foglalkozási naplóban fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító pedagógus és az igazgató aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is.
(3) Az egyéb foglalkozási napló
a) a csoport megnevezését, a foglalkozás helyét és idejét vagy időtartamát,
b) a csoportba tartozó tanulók névsorát,
c) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát,
d) a tanuló anyjának születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy törvényes képviselője nevét és elérhetőségét,
e) a megtartott foglalkozások sorszámát és időpontját, a foglalkozás témáját,
f) a foglalkozást tartó pedagógus aláírását tartalmazza.
 
A Kormányrendelet 94.§-a – az eddigieknek megfelelően – az iskolai nyomtatványok körében mindkét tárgyalt dokumentumot szerepelteti, tehát a rendelkezések koherensek.
94. § Az iskola által használt nyomtatvány
l) a csoportnapló,
m) az egyéb foglalkozási napló
  
 

2) Mikor kell tehát az osztálynapló helyett kötelezően csoportnaplót használnunk?

 
 

Az iskolákban szokásos célszerű gyakorlat – tapasztalataim szerint – a következő:

 

a) Ha egy osztályt két csoportra bontanak, és egyértelműen jelölhető a naplóban, hogy melyik tanuló melyik csoportba tartozik, akkor az osztálynaplóba írják mindkét csoport óráit, hiszen ez nem okoz problémát. További előnye, hogy – a legtöbb osztályzathoz hasonlóan – ezek az osztályzatok és a félévi, év végi jegyek is az osztálynaplóba kerülhetnek. Előnye még, hogy a tanulók hiányzását is az osztálynaplóban rögzítik, így az osztályfőnök könnyebben tudja követni és igazolni a hiányzást. Egyetlen hátránya van ennek a megoldásnak: két pedagógus egyszerre nem tudja magával vinni az osztálynaplót.

 
b) Ha a tanórán, foglalkozáson (pl. idegen nyelv, informatika, fakultációs foglalkozás, sportköri foglalkozás) több osztály vagy több évfolyam tanulói vesznek részt, akkor komoly nehézséget okozna az osztályzatok és hiányzások minden osztálynaplóba történő beírása, továbbá – elvileg – minden osztály haladási naplójába be kellene írni az adott foglalkozást, azonban többszörösen nem lehet adminisztrálni az órák megtartását. Ebben az esetben tehát kizárólag csoportnapló, egyéb foglalkozási napló alkalmazásával oldható meg az adminisztráció.
 
A jogszabály azonban – ha célszerűtlenül is – de egyértelműen fogalmaz:Az osztálykerettől eltérő, csoportbontással kialakított tanórai foglalkozásokról és azok résztvevőiről a pedagógus csoportnaplót vezet.Tehát – a fenti érvek ellenére – minden esetben, amikor nem az egész osztály vesz részt egy tanítási órán, pl. az osztályt két részre bontva tartjuk meg a tanítási órákat és egyéb foglalkozásokat, csoportnaplóban kell vezetni a tanulók értékelését (osztályozását), hiányzását. A csoportnaplónak tartalmaznia kell a Kormányrendelet 102., ill. 103. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat.
 
3) Át kell-e írni az osztályzatokat és a tanulók hiányzásával kapcsolatos adatokat a csoportnaplóból az osztálynaplóba?
 
A Kormányrendelet rögzíti, hogy a foglalkozás témáját, a tanulók értékelését és hiányzását, stb. a csoportnaplóban kell rögzíteni. Amennyiben a csoportnaplóból átvezetnénk az osztályzatokat és a tanulói hiányzással kapcsolatos adatokat az osztálynaplóba, akkor egy időpontban két hivatalos dokumentum rögzítené azokat, amelyek egyáltalán nem biztos, hogy minden időpillanatban azonosak. Pl. elírás esetén komoly probléma keletkezne abból, hogy melyik értékelés a hiteles. Ezért a csoportnaplóban rögzített adatokat nem kell és nem is szabad átírni az osztálynaplóba. A szóban forgó hivatalos adatokat a csoportnaplók rögzítik, azokra ezért az osztálynaplók megőrzésével kapcsolatos szabályok vonatkoznak. Természetesen nagy problémát okoz az, hogy az osztályfőnök hogyan igazolja, összegezze a csoportnaplóban szereplő adatokat. Magam részéről megengedhetőnek tartom, hogy a tanulói hiányzás heti, havi féléves és éves összegzésénél a hiányzási adatok bekerüljenek az osztálynaplóba. Más racionális és törvényes megoldást ugyanis nem látok.
 
Az e pontban leírtak vonatkoznak az egyéb foglalkozási naplóra is azzal az eltéréssel, hogy a tanulók értékelését nem kell rögzíteni, mivel az egyéb foglalkozásokon nem kell osztályozni a tanulókat.
 
 

4) Honnan lehet megfelelő csoportnaplót, foglalkozási naplót rendelni?

 
A kérdés megnyugtató (?) lezárásához meg kell válaszolnunk azt is, hogy milyen csoportnaplóban kell vezetni az osztálykeretek megbontásával tartott foglalkozásokat. Nekem nem sikerült olyan csoportnaplót találnom a kiadókban és nyomdákban, amely tartalmazná mindazokat az adatokat, amelyeket a jogszabály kötelezővé tesz. A legnagyobb problémát ott látom, hogy nincs olyan csoportnapló, amelyben rögzíteni lehetne az évközi, illetőleg a félévi és év végi osztályzatokat. Két kiadót kerestem meg e-mailban, illetőleg kerestem megfelelő csoportnaplót a honlapjukon. Ez a Mozaik Kiadó és az ÁNY Biztonsági Nyomda volt. Tapasztalataim szerint mindkét nyomda forgalmaz megfelelő foglalkozási naplót, de egyiknél sincs a jogszabályoknak megfelelő csoportnapló. A megfelelő linkek az alábbiak.
 
A Mozaik Kiadó megfelelő oldala: http://www.euronote.hu/pdf/preview/MS-8670.pdf
 
Következtetés: Mivel nincs kötelező naplóformátum és csoportnapló-formátum, azaz ezek formáját nem csak tartalmát írja elő jogszabály, az iskolák vagy maguk készíthetnek megfelelő csoportnapló-nyomtatványt, vagy a foglalkozási napló nyomtatványát egészíthetik ki a tanulók értékeléséhez szükséges rovatokkal. Kérem, ha valaki tud a piacon megfelelő csoportnapló-nyomtatványt (reméljük, hogy ilyen létezik), írja meg számunkra a nyomtatvány számának megjelölésével, illetőleg – ha ez lehetséges – a megrendelő-felület linkjének megadásával! Kérem, csak ezzel a céllal, vagy pontatlanság, hiba közlésére használják a nyitott párbeszéd-felületet!
 
Kazincbarcika, 2013. november 24.
 
 
 

Petróczi Gábor

közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Épületrekonstrukció

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Gyarmathy Réka - Napló

2017.08.25 21:16

Elnézést,2 külön órarend van a 2 csoportnak. Tanárhiány miatt nem lett 2 külön osztàlyra bontva a 30 gyermek.

Gyarmathy Réka - Napló

2017.08.25 21:13

Tisztelt Petróczi Úr!
Osztályomba 31 tanuló jár,1 közülük magàntanuló. Minden tantárgyat csoportbontásban tanítunk,csak osztályfőnöki,történelem és ének tárgyakból van együtt az osztály. Haladási naplónk van. 1 külön órarend van a 2csoportnak. A kérdésem az,hogy jogilag megfelelő-e így a dokumentàció? Volt,amikor 2 külön haladàsi naplót vezettem, mindkettőt én írtam alá,ellenőriztem. Dupla munka egy pótlékért.
Kérdésem,hogy valóban megfelelő-e ez az egy haladási napló?
Üdvözlettel:Gyarmathy Réka

Gyarmathy Réka - Napló

2017.08.25 21:12

Tisztelt Petróczi úr!
Osztályomba 31 tanuló jár,1 közülük magàntanuló. Minden tantárgyat csoportbontásban tanítunk,csak osztályfőnöki,történelem és ének tárgyakból van együtt az osztály. Haladási naplónk van. 1 külön órarend van a 2csoportnak. A kérdésem az,hogy jogilag megfelelő-e így a dokumentàció? Volt,amikor 2 külön haladàsi naplót vezettem, mindkettőt én írtam alá,ellenőriztem. Dupla munka egy pótlékért.
Kérdésem,hogy valóban megfelelő-e ez az egy haladási napló?
Üdvözlettel:Gyarmathy Réka

babus - Osztálynapló vagy csoportnapló

2014.09.29 21:01

Tisztelt Petróczi Gábor Úr!
1. és 2. osztályban minden gyermek az iskolában marad 16.00 óráig. Nem iskolaotthonos, csak egész napos iskolaként. Délutáni óráik is vannak, de jellemzően a "házit csinálják". Elvárás a szülők részéről, hogy minél kevesebbet kelljen már otthon tanulni. Ez meg is érthető, hiszen egy elsős gyerek este 5 után....
Az osztálynapló lehetővé teszi mind a 9 óra beírását. Lehet így? Vagy külön kell délutáni naplót vezetni? A hiányzásokat is napi 9 órával kell ebben az esetben számolni? Vagy csak a kötelező heti 27 óráig számoljuk a hiányzásokat?
Válaszát előre is köszönöm.

Oláhné Gergely Mária - ogmari5@gmail.com

2016.05.09 13:37

Tisztelt Petróczi Gábor!
Pedagógiai programunk szerint informatikából és idegen nyelvből csoportbontásban tanítunk. Szabályozza-e törvény vagy rendelet az osztályon belüli csoportbontás minimális létszámát? Egy osztályban hány főnek kell ahhoz lennie, hogy csoportot bonthassunk?
A szakkörök minimális létszámára van-e követelmény?
Van-e olyan szabály, hogy csak 24 fős osztálylétszámnál lehet csoportot bontani, illetve a minimális szakköri létszám 12 fő?
Köszönöm válaszát:
Oláhné Gergely Mária (intézményvezető-helyettes)

Csörömpöly Lászlóné - Re: Osztálynapló vagy csoportnapló

2016.10.06 15:19

Podmaniczky Ágnes - Osztálynapló vagy csoportnapló

2016.11.08 20:30

Czömpöly Lászlóné - 7940 Szentlőrinc Ifjúság u. 5

2013.11.28 12:55

Tisztelt Petróczi Úr!!
Osztálynapló vagy csoportnapló?

A téma már régóta foglalkoztat , de csak ebben az évben sikerült talán minden előírásnak megfelelő nyomtatványt mintának beszerezni.

Használatát tekintve még nem látunk tisztán. Ebben szívesen vennénk a jó tanácsokat.

Beszerzésre vonatkozó adatok:

Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. 8992 Hagyárosbörönd, Damjanich u. 19/A.

Száma:T2-008/2012 Osztálykerettől eltérő, csoportbontással kialakított tanórai foglalkozások csoportnaplója

Üdvözlettel: Czömpöly Lászlóné
Intézményvezető-helyettes

Csörömpöly Lászlóné - Re: 7940 Szentlőrinc Ifjúság u. 5

2016.10.06 15:20

Metzinger Károlyné - 6345 Nemesnádudvar Petőfi u. 40-42.

2013.11.26 07:27

Tisztelt Petróczi Gábor!
Érdeklődni szeretnék, hogy a hittan és hit és erkölcstan csoportbontásait is külön csoportnaplóban kell-e vezetni? Ha igen, akkor nem sérül-e az a joga a gyerekeknek, hogy ne lehessen kideríteni ki tanult hittant és ki erkölcstant?
A másik kérdésem, hogy a csoportnaplóból a félévi és évvégi osztályzatok átírhatók-e az osztálynaplóba, vagy az osztályfőnöknek a bizonyítvány írásakor több naplóból kell összenéznie a gyerek jegyeit?
Köszönettel: Metzinger Károlyné (Anikó)

hajdú ildikó - Re: 6345 Nemesnádudvar Petőfi u. 40-42.

2016.01.27 16:12

Vargáné Anita - üzemi megbízott

2014.12.08 17:56

Iskolánk alkalmazottainak létszáma miatt üzemi megbízottat kell választanunk (15-50fő között). Hány óra órakedvezményre jogosult pedagógus kollégám,ha elvállalná ezt a megbízatást? (Ez nem az üzemi tanács kategória.) Köszönöm válaszát.

Birincsik Istvánné - illyes@starjan.hu

2014.10.02 10:07

Tisztelt Uram!

Intézményünk egy szegregált formában oktató gyógypedagógiai intézmény. Az NKT-ben egy fél sor erejéig 20 óra kötelező óraszám van előírva. Ezek után bármilyen hivatkozás történik a kötelező óraszámra mindig csak 26 maximálisan ellátandó órára hivatkoznak. Ez elbizonytalanít minket. Valóban 20 óra a kötelező óra nálunk?
Intézményünkben hány óra után lehet túlórát elszámolni?
Ha lehetséges mimnél előbb válaszoljon kérdéseimre.
Üdvözlettel:


Birincsik Istvánné
mb. igazgató

Mozaik napló forever - Csoportnapló

2014.09.15 15:02

Tisztelt Petróczi Gábor Úr!
A belinkelt Mozaikos napló megfelel az előírásoknak!!

Valószínű a Kiadó a törvényekhez igazította kiadványait.

Anita - napló

2013.11.26 20:10

Tisztelt Tanár Úr!
Ez nagyon rossz hír, tanév elejétől egy 30 fős osztályt csoportbontásban tanítunk, kivéve az ének, élettan tantárgyat. Ezek szerint nem megfelelő hogy egy naplót vezetünk? Nem találom a célra megfelelő csoportnaplót!

Jánosiné Bőle Andrea - Re: napló

2014.01.07 15:44

Mozaik napló forever - Csoportnapló

2014.09.15 15:01

Tisztelt Petróczi Gábor Úr!
A belinkelt Mozaikos napló megfelel az előírásoknak!!

Valószínű a Kiadó a törvényekhez igazította kiadványait.

Erzsébet - Bértábla

2014.01.29 19:26


Tisztelt Petróczi Gábor Úr!
Szeretném meg kérdezni , hogy a mi bértáblánk mért nem változik már több mint 20 éve.Óvodai dajkaként dolgozom több mint 30 éve és a B12 -be vagyok besorolva gyakorlatilag 1000 forint különbség van köztem és a nálam sokkal fiatalabb kollégáim közt.

Tisztelettel : Erzsébet