Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Munkaterhelés 2013. szeptemberétől

2013.04.08

 

Munkaterhelési elvek 2013. szeptember 1-jétől
 
1.      A pedagógusok (kötelező) óraszáma
 
A vezetők kivételével kötelező óraszám jogi értelemben nincs. A köznevelési tv. 62. § (6) bekezdése szerint a munkaidő 55-65%-ában foglalkozások megtartása rendelhető el (ez heti 22-26 óra). Javaslom, hogy a (korábban kötelező óraszámnak nevezett,) heti rendszerességgel megtartott, tantárgyfelosztásban szereplő óraszám 22-24 között legyen, a kívánatos célszám 24 óra. Lehetőség szerint ne állítsuk be 26-ra az órarendben szereplő órák számát, mert akkor nem tudunk lehetőséget biztosítani korrepetálási, felzárkóztatási, tehetséggondozási, stb. feladatok rendszeres elvégzésére, hiszen a felső határ 26 óra. A szakos megoszlás és terhelés alapján elvileg lehetséges a maximális 26 óra tanítási órával történő kitöltése, ebben az esetben azonban nem marad lehetőség a pedagógus egyéb rendszeres foglalkozásokkal történő megbízására.
 
2.      A pedagógusok egyéb rendszeres feladatai
 
Lehetőleg heti 2 órát tervezzünk minden pedagógus számára a kötelező és választható tanítási órákon túli feladatok ellátására: szakkör, korrepetálás, tehetséggondozás, sport- és kulturális események szervezése. Ezeket a feladatokat a tantárgyfelosztás „kötelező óraszámok” feletti rovatában szerepeltetni kell. Az 1. és 2. pontban szereplő, tehát a tanítási órák és más rendszeres órarendben szereplő órák összege tehát nem lépheti túl a 26-ot, de a kívánatos terhelést – az egyenlő munkaterhelés érdekében – heti 26 órában határozzuk meg.
 
3.      A pedagógusok heti 32 órás kötött munkaidejének tervezése
 
A köznevelési tv. 62. § (5) bekezdésének 2013. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezései szerint a munkaidő 80%-át a munkahelyen kell tölteni, ez – teljes munkaidős alkalmazás esetén – heti 32 órát jelent. A 45 perces tanítási órákat a szünettel, az óra előtti és utáni teendők elvégzéséhez szükséges idővel 1 óraként kell beszámítani. A heti 32 óra kötött munkaidőből le kell vonnunk az 1. és 2. pontban szereplő órarendben szereplő óraszámot, amely optimális esetben 26 óra, tehát 26 óra foglalkozás elrendelése esetén további heti 6 óra kötött munkaidőt kell (egyénenként) elrendelnünk a pedagógusok számra. A heti kötött munkaidőnek az elrendelt foglalkozásokon túli (általában heti 6 órányi) részében a következő feladatoknak az iskolában történő ellátását lehet elrendelni:
·         eseti helyettesítés, tanulók felügyelete, tanulókíséret
·         eseti tanulói foglalkozások, tantárgyfelosztásban nem szereplő korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, nyelvvizsga-előkészítés, stb.
·         osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, gyermek- és ifjúságvédelmi, diákönkormányzati feladatok ellátása[
·         felkészülés a másnapi tanítási órákra, dolgozatjavítás
·         kísérletek, a tanítás során alkalmazott eszközök összeállítása, kipróbálása
·         részvétel a nevelőtestület, munkaközösség értekezletein, megbeszélésein
·         az intézmény igazgatója által elrendelt eseti feladatok elvégzése
·         a tanulók számára rendezett sport-, kulturális, ünnepi stb. rendezvények szervezése, az azokon történő részvétel
·         adminisztráció, tanügyigazgatási feladatok ellátása
 
Az igazgató 2013. szeptember 10-ig minden pedagógus számára írásban jelölje ki a heti 32 óra munkaidőt, határozza meg a 32 óra kötött munkaidő részeinek és felhasználási módját a konkrét foglalkozások megjelölésével. Szükség esetén tanév közben a kijelölést módosítani lehet.


[1] A K.t. 1. sz. mellékletének II. része 7. pontja 2013. aug. 31-ig írja elő azt, hogy az osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők heti óraszámának teljesítésében 1-1 órát be kell számítani, a Nkt. előírása ilyen rendelkezést nem tartalmaz, azonban 20-60eFt-ra emeli az of-i, míg 10-20eFt-ra a mk-vezetői pótlékot.

 

 

 

A mappában található képek előnézete Életképek