Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Mesterpedagógusok óraszáma

2016.09.04

A mesterpedagógusok, szakértők, tanfelügyelők órakedvezményének

helyes megállapításáról

Ahogyan azt a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő 2016. július 30-án, praktikusan azonban a 2016/17-es tanévben hatályba lépő változásairól írt, a mai napig 71.261 olvasó által megnyitott cikkben leírtam, a tanév kezdetétől a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe be kell számítani:

  • heti 2 óra időtartamban az osztályfőnöki munkával kapcsolatos feladatok
  • heti 2 óra időtartamban a munkaközösség-vezetéssel töltött feladatok
  • heti 1 óra időtartamban a diákönkormányzat vagy más diákszervezet támogatásával töltött feladatok ellátását

Az „órakedvezmény” bevezetése ugyan méltányos lépés, de országos szinten mintegy 4%-kal emeli meg a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő mértékét úgy, hogy közben jellemzően ugyanannyi pedagógus maradt az intézményekben.

Külön kell azonban foglalkoznunk a mesterpedagógus fokozatba sorolt szakértők, tanfelügyelők és szaktanácsadók neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének pontos kiszámításával. A cikk első változatában magam is tévedtem – utólag elnézést kérek az olvasóimtól, és augusztus 24-én javítottam a hibát – mert nem vettem figyelembe a kormányrendelet 17/A.§-ának új (13) bekezdését, amely az általánostól eltérő szabályt tartalmaz a mesterpedagógusok által megtartható tényleges tanórák számára. A hibára Somogyiné Quallich Lenke igazgató kollégánk hívta föl a figyelmemet, ezt külön köszönöm neki.

17/A. § (13) Az (1)-(12) bekezdés alkalmazásakor a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje - a kerekítés általános szabályai alkalmazásával - nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetében legalább tizenegy óra.

Azért is kell ezzel a kérdéssel újra foglalkoznunk, mert – ahogyan Csabalik Zsuzsanna mesterpedagógus kollégám erre felhívta a figyelmemet, a PSz szakjogászai készítettek egy sok hasznos információt és példát tartalmaz állásfoglalást, amely a mesterpedagógusok óraszámáról (hibásan) a következőt tartalmazza:

B1.” pedagógus: A Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki szaktanácsadói (szakértői) feladatokat lát el, tehát (legfeljebb) heti 18 óra a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje. [Épr. 17/A. § (1) bek. a) pont.]. Osztályfőnök, így heti 2 óra levonandó a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejéből: 18-2 = 16 órát kell teljesítenie tanítással (foglalkozásokkal) neveléssel-oktatással lekötött munkaidőként…”

 

A mesterpedagógus kollégák döntő többsége – kinevezését tekintve munkaszerződésében – óvodapedagógus, tanító, tanár, gimnáziumi tanár, vezető tanár, stb. pedagógus munkakörökbe van kinevezve. A pedagógus munkaköröket a köznevelési törvény 3. sz. melléklete pontosan tartalmazza. Ezek között nincs mesterpedagógus vagy szakértői/tanfelügyelői munkakör. Egy mesterpedagógus fokozatba sorolt tanítónak, tanárnak tehát a kinevezése szerint tanító, tanár a munkaköre, és ehhez a jogszabályok heti 22-26 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt határoznak meg. A kormányrendelet szóban forgó 17/A.§ (13) bekezdése világosan úgy rendelkezik, hogy „neveléssel-oktatással lekötött munkaideje … nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka.” Az idézett szakasz tehát a munkakörhöz tartozó neveléssel-oktatással lekötött munkaidőhöz viszonyítva határozza meg a mesterpedagógusok számára beosztható heti foglalkozások számát, nem pedig a mesterpedagógusi megbízás révén jogszabály által csökkentett munkaidőhöz képest.

Az új jogszabály helyes alkalmazásával tehát a tanító, tanár, gimnáziumi tanár, stb. munkakörben kinevezett, mesterpedagógusi feladattal is megbízott kollégákra vonatkozó heti 22-26 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidő nem lehet kevesebb, mint a 22 óra 75%-a, amely 16,5 óra, a kerekítés általános szabályaival 17 óra. A vezetőtanári munkakörökben természetesen más a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő mértéke.

 

Arra is rá szeretnék mutatni, hogy amennyiben az előbbiekben helytelennek ítélt álláspont mentén gondolkodnánk, akkor a mesterpedagógusi 18 órás – hibásan vélelmezett – neveléssel-oktatással lekötött munkaidőből számított 75% 13,5 órát, kerekítve 14 órát adna ki, amely a 4 órás maximális kedvezmény fő szabályától semmiben nem térne el, tehát fölösleges lenne.

Az általam helyesnek tartott, e cikkben kifejtett álláspontot megerősíti az EMMI Államtitkársága által kiadott 2016/17-es tanévkezdő kiadványa VII.3. fejezetének 4. pontjában szereplő szöveg is, amely az alábbiakat tartalmazza:

„Fontos további kiegészítő szabály, amely a minősítő és tanfelügyeleti szakértői, szaktanácsadói feladatokat ellátó Mesterpedagógus fokozattal rendelkező pedagógusokat érinti, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő esetükben sem lehet kevesebb, mint a munkakör szerint irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka. Ez a főszabály szerinti 22-26 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidő esetében minimum 16,5, vagyis a kerekítés szabályai szerint 17 óra.”

 

Álláspontom szerint téves a PSz állásfoglalás a „B2.”, igazgatóhelyettesi megbízással rendelkező pedagógusra vonatkozó következtetése is, amely így hangzik: „Igazgatóhelyettesi megbízással rendelkező pedagógus 300 fős tanulói létszámmal általános iskolában. Tanóráinak száma: heti 6 óra [Nkt. 5. melléklet], emellett osztályfőnöki feladatokat is ellát (nem tiltja jogszabály). Erre tekintettel 2 órát le kell vonni az előírt tanítási óráiból: 6-2 = 4 óra a heti teljesítendő tanórája (foglalkozási órája).”


Egyetértek azzal, hogy nem tiltja jogszabály az igazgatóhelyettesi megbízással rendelkező pedagógus osztályfőnöki beosztását. Az igazgatóhelyettes számára azonban a köznevelési törvény 5. sz. melléklete egyértelműen meghatározza a kötelező órák számát, ettől eltérni érvényesen nem lehet. A tévedés oka ismét az, hogy az igazgatóhelyettesi feladatok ellátása nem „igazgatóhelyettes” munkakörben történik, hanem tanító, tanár, stb. kinevezés mellett, csupán megbízással. Az igazgatóhelyettes tanítói, tanári munkakörére is heti 22-26 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt ír a jogszabály, ezt azonban felülírja a köznevelési törvény magasabb vezető számára egyértelműen előírt kötelező óraszáma.

Felhívom továbbá az igazgató, szakértő, tanfelügyelő kollégák figyelmét arra, hogy szakmailag helytelen álláspont arról beszélni, hogy pl. az osztályfőnöki feladatokat ellátó tanító neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem 22-26 óra, hanem annál 2 vagy éppen 4 órával kevesebb. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe „be kell számítani” két vagy éppen négy, öt órát az ismert feladatok ellátásakor. Hibásnak tartok tehát minden olyan fogalmazást, gondolkodást, amely úgy tervez, hogy a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidejéből levonja pl. az osztályfőnöki és a munkaközösség-vezetői munkába beszámítható négy órát. A szóban forgó pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidejébe be kell számítani a kormányrendelet által meghatározott tevékenységeket, és ezzel a számítással a 22-26 órás sávba kell esnie a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének.

 

A mappában található képek előnézete Tavaszi_virágaink_2016