Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A közösségi szolgálat dokumentálása

2015.05.27

Változás a közösségi szolgálat dokumentálásának rendjében a 2014/15-ös tanévben

Gyakori kérdésként vetődik föl, hogy az iskolai dokumentumokban, így a félévi bizonyítványban, ellenőrző könyvben kötelező-e a félév végén rögzíteni a közösségi szolgálatban teljesített tanulói óraszámokat vagy sem! Jelenleg nincs olyan jogszabályi előírás, amely havonta vagy félévente tenné kötelezővé az egyes közösségi szolgálati helyszínek, a helyszínenként teljesített óraszámok bejegyzését. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 133. § (9)/b bekezdése azonban így szól: az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését” Ez tehát azt jelenti, hogy nem csupán a bizonyítványban, hanem azzal azonosan az osztálynaplóban és a törzslapon is dokumentálni kell a teljesített közösségi szolgálat óraszámait.

A 2014/2015-ös tanévtől külön figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete 2014. november 11-i hatályba lépéssel megváltozott. Az eddig hatályban lévő záradék szövege így szólt:

46.

Igazolom, hogy a tanuló a ......../........ tanévig ........ óra közösségi szolgálatot teljesített.

B.

47.

A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot

TI.

 

A 46. sz. záradék hibás volt abban a tekintetben, hogy pl. a „2014/2015-ös tanévig” teljesített óraszám meghatározása végképpen nem volt egyértelmű, hiszen az idézőjelbe helyezett szöveg nem egy időpontot, hanem egy intervallumot határozott meg. Az iskolák által a 2013/2014-es tanév végén követett – vélhetőleg egységes – értelmezés úgy szólt, hogy a 2013/2014-es tanév végéig teljesített közösségi szolgálat óraszámát dokumentálta. Ha a záradék szövege ilyen formában (szakszerűtlenül) maradt volna a jogszabályban, az azt a kötelezettséget vonta volna maga után, hogy a tanuló által teljesített közösségi szolgálat óraszámát évről évre „göngyölítve”, azaz minden tanév végén az addig teljesített összes óraszámot kellett volna bejegyezni a bizonyítványba.

A 2014. november 11-én hatályba lépett módosítás rendezte a szövegpontatlanság problémáját, a 2014/2015-ös tanévtől tehát egyértelmű, hogy a bizonyítványba az adott tanévben teljesített közösségi szolgálat óraszámát kell bejegyezni. Megjegyezzük, hogy a jogszabály nem írja elő e bejegyzésnek a törzslapon történő szerepeltetését. A 2014/2015-ös tanévtől hatályos záradékok szövege a következő.

 

46.

Igazolom, hogy a tanuló a ......../........ tanévben ........ óra közösségi szolgálatot teljesített.

B.

47.

A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot

TI.

Összegezve tehát: a törzskönyvbe, a bizonyítványba és a naplóba minden tanévben be kell jegyezni az adott tanévben teljesített közösségi szolgálat óraszámát. Az elmúlt évi pontatlanságból persze most világosan következik, hogy a 2013/14-es tanévben az addig teljesített óraszámok, míg a 2014/15-ös tanévben (a módosításnak megfelelően) már az adott tanévben teljesített közösségi szolgálati óraszámok szerepelnek. Célszerűnek tartom, hogy a 47. sz. záradékot a törzslapra, a bizonyítványba és a naplóba csak a középiskola legutolsó évfolyamán – mintegy a közösségi szolgálat záródokumentumaként – jegyezze be az iskola. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy az ehhez szükséges bélyegzőt a jogszabályi változásnak megfelelően újra készíttessük el!

Ha ez könnyíti a munkáját, Wordben is letöltheti a dokumentumot: Közösségi szolgálat záradéka

 

A mappában található képek előnézete Ballagás-2015