Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A gyakornokok alkalmazásának sarokkövei

2014.11.04

 

A gyakornok útjának éles sarokköveiről…
 
A gyakornokok Pedagógus I. fokozatba történő kerüléséről szóló, október 8-án megjelent cikkemet a mai napig 2095-en olvasták el. Ennek ellenére egy témában egyre több kérdés érkezik el hozzám, amely új bejegyzés írására késztet: Mit kell tennie a gyakornoknak és az intézményvezetőnek, ha a 2013. szeptember 1-je után gyakornoki fokozatba kinevezett pedagógus minősítő vizsgájának időpontját nem rögzítették a KIR Személyi Nyilván-tartásában?
Amint már említett előző bejegyzésem is tartalmazza, a 2013. szeptember 1-jét követően alkalmazott, két év szakmai gyakorlattal nem rendelkező pedagógust gyakornoki fokozatba kell besorolni, számára elő kell írni a két év gyakornoki idő letöltését és meg kell határoznia azt az időpontot, ameddig a gyakornoknak a minősítő vizsgát le kell tennie.
A munkáltatónak a következő nélkülözhetetlen lépéseket kell megtennie a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezései szerint:
·     Első fontos lépés: a Kormányrendelet 2. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettség szerint a kinevezésben, munkaszerződésben meg kell határoznia a minősítő vizsga letételének legkésőbbi időpontját
o ha a két év gyakornoki idő a tanítási év közben (szeptember 1-től június 15-ig tartó időszakban) jár le, akkor a kinevezéstől számított két év, tehát pl. 2013. szeptember 10-i kinevezéskor 2015. szeptember 10.
o ha a két év gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, akkor ez az időpont a tanítási év utolsó hónapjának utolsó napja, tehát ha a kinevezés 2014. augusztus 1-jei, akkor a minősítő vizsga letételének határideje 2016. június 30.
·     Második nélkülözhetetlen lépés: a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott munkáltatói kötelezettség teljesítése érdekében az intézményvezetőnek a kinevezést követő egy munkanapon belül be kell jegyeznie a KIR Személyi Nyilvántartásába a gyakornok minősítő vizsgájának határidejét.
 
Most vizsgáljuk meg, miért olyan fontosak ezek a lépések!
Ha a kinevezést követően a munkáltató nem rögzíti azonnal a KIR SzNy-ban a minősítő vizsga letételének legkésőbbi időpontját, akkor a KIR nyilvántartásába nem kerül be az alkalmazott pedagógus minősítő vizsga iránti kötelezettsége! A rendszer tehát nem vesz tudomást arról, hogy gyakornokunknak két éven belül le kell tennie a minősítő vizsgát!
 
Mostanában sok gyakornok esetében fordul elő ez az eset, amely a munkáltató mulasztásának (valójában: súlyos kötelezettségszegésének) következménye. Ha pl. egy 2013. szept. 1-jei kinevezést követően nem rögzítette a rendszerben a 2015. június 30-ig leteendő minősítő vizsga szükségességét, akkor
·   a gyakornok számára a miniszter 2014. június 20-án kelt döntésével (Kormányrendelet 10.§ (7) bekezdése) nem engedélyezhette a minősítő vizsga letételét,
· az Oktatási Hivatal ezért nem biztosíthatta számára a portfóliós felülethez történő hozzáférés lehetőségét,
·    következésképpen a gyakornok nem tudja feltölteni 2014. november 30-ig a portfólióját,
·    ennek következtében pedig nem tud részt venni a 2015. évi minősítő vizsgán.
 
A mulasztás következménye tehát további jogszabálysértést eredményez: a gyakornok nem tudja teljesíteni a minősítő vizsga iránti kötelezettségét, azaz gyakornoki fokozatban marad mindaddig, amíg nem tesz sikeres minősítő vizsgát. Megjegyezzük, hogy a gyakornokot ebben az esetben nem terheli kötelezettségszegés, mert a Kormányrendelet 10.§-ának (4) bekezdése világosan meghatározza, hogy a gyakornok minősítő vizsgára történő jelentkezését az intézményvezető 10.§ (3) bekezdésében meghatározott, a KIR Személyi Nyilvántartásban történő adatrögzítés helyettesíti. Feltehetőleg az eljárási hibák igen magas száma vezetett oda, hogy a miniszter által a 2015. évi minősítő vizsgákra (és a Pedagógus II. fokozat elérését kitűző minősítési eljárásokra együttesen) a miniszter által jóváhagyott 30 ezer pedagógus helyett mindössze 16 ezer gyakornok és pedagógus jelentkezett.
 
Ha a munkáltató hibázott, mik a szükséges azonnali lépések?
 
·  a munkáltató azonnali hatállyal jegyezze be a KIR SzNy-ben a pedagógus gyakornoki státuszát és a minősítő vizsga letételének gondosan meghatározott határidejét,
·    a munkáltató keresse meg az Oktatási Hivatalt a mulasztásának feltárásával és a várható következmények vázolásával.
 
A Kormányrendelet 2. § (4) bekezdése tartalmazza a gyakornoki idő meghosszabbításának lehetőségét abban az esetben, ha a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott. A rendelkezés azonban úgy folytatódik, hogy "A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg.” Ezek az előírások azt a következményt rejtik magukban, hogy ha a gyakornok a minősítő vizsgán a munkáltató mulasztásából adódóan nem vehetett részt, akkor a kétéves gyakornoki idő lejártával gyakornoki ideje nem hosszabbítható meg. A Kormányrendelet 13.§ (3) bekezdése azt rendeli el, hogy a magasabb fokozatba történő besorolásra a minősítést, minősítő vizsgát követő év első napjával kerül sor, azonban az általunk tárgyalt esetben minősítő vizsgára nem kerül sor. Ezért a Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdését szükséges alkalmazni, amely szerint csak a két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusokat kell gyakornoki fokozatba sorolni. Ezért abban az esetben, ha a minősítő vizsgára a munkáltató mulasztásából adódóan nem került sor, a gyakornoki idő lejártát követő hónap első napjától a pedagógust Pedagógus I. fokozatba kell átsorolni.

 

 

A mappában található képek előnézete Iskolai képek