Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Eseti helyettesítés elrendelésének új szabályai

2013.07.30

 Az eseti helyettesítés szabályai

 
A köznevelési törvény 94.§ (4)/g bekezdésében felhatalmazta a Kormányt, hogy meghatározza az eseti helyettesítésnek minősülő helyettesítés szabályait. Az eseti helyettesítés szabályait a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelt határozza meg, amelynek címe „A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról”.
 
17. § A helyettesítés szabályai
 
17. § (4) A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha
a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,
b) a munkakör nincs betöltve és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és nem áll megfelelő szakember rendelkezésre a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem,
c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.
 
17. § (5) A (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógus számára elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4) bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra.
 
Konklúziók:
1.      A kormányrendelet javaslata által a 17.§ (4) szakaszban megfogalmazott eseti helyettesítés feltételei nem változtak az eddigi szabályozáshoz képest. A szöveg csupán annyiban változott, hogy a neveléssel-oktatással lekötött heti munkaidőn, azaz a munkáltató által 22-26 óra fölött elrendelhető órákra vonatkozik. A neveléssel-oktatással lekötött heti munkaidő pedagógusonként és tanévenként változik, minden esetben 22-26 közötti óraszámról van szó. A (4) bekezdés az így meghatározott egyedi óraszám felett elrendelt eseti helyettesítés szabályait tartalmazza.
2.      A 17.§ (5) szakaszban a kormányrendelet tervezete ugyanazt a főszabályt alkalmazza, amelyet a közoktatási törvény is használt: az elrendelt órák (tanítási órák és egyéb foglalkozások) száma egy tanítási napon a kettő, egy héten a hat órát nem haladhatja meg.
3.      Új szabályként jelentkezik, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa (azaz 26 óra) felett elrendelt helyettesítés tanévenként legfeljebb 30 napon rendelhető el.
4.      A kormányrendelet nem határozza meg az óradíja fogalmát, ami azt jelenti, hogy megszűnik a többlettanításért járó óradíj fogalma, tehát a neveléssel-oktatással lekötött heti maximális munkaidő (26 óra) felett elrendelt eseti helyettesítésekért nem kell óradíjat fizetnie a munkáltatónak.
·    Ha egy pedagógusnak minimális, azaz heti 22 óra a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje (tanítási órák és egyéb foglalkozások), akkor az (5) bekezdés szerint az egy héten maximum 6 óra eseti helyettesítés elrendelésével az adott héten 28 órát fog megtartani.
·    Ha egy pedagógusnak maximális, azaz heti 26 óra a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje (tanítási órák és egyéb foglalkozások), akkor egy héten maximum 6 óra eseti helyettesítést elrendelésével az adott héten 32 órát kell megtartania.
·    Az előző felsorolásokban szereplő 28-32 óra megtartásáért túlóradíj nem jár a pedagógusnak, azonban 26 óra feletti eseti helyettesítés az egész tanévben legfeljebb 30 tanítási napon rendelhető el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 28-32 óra között elrendelt megtartandó foglalkozást maximum kb. 10 héten lehet elrendelni, hiszen a heti maximum 6 óra jellemzően 3 nap helyettesítési feladataival érhető el.
 
Kazincbarcika, 2013. szeptember 3.
 
Petróczi Gábor
igazgató, közoktatási szakértő
 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Nyári megpróbáltatások - 2013