Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Anyakönyvek nyomtatási problémája

2018.01.22

Az iskolai törzskönyvek nyomtathatóságának problémájáról

A 2017/18-as tanév végén az általam vezetett iskolában szeretnénk végre áttérni a törzskönyvek nyomtatással történő egységes előállítására, mert a nyomdai úton előállított, forgalomban lévő anyakönyvi nyomtatványok egyre kevésbé alkalmasak a megváltozott körülményeknek való megfelelésre, sokszor nincs bennük megfelelő hely a sok különbözeti vizsga és egyéb szükséges záradék bejegyzésére. Szándékunkat az a tapasztalat is motiválja, hogy a törzskönyvek kézi kitöltése számos rontást, téves adatok gyakori bejegyzését és javítási kötelezettségét okozza a gyakorlatban.

Előzetesen azonban szükségesnek tartom, hogy tisztán lássunk a törzskönyvek nyomtathatóságnak kérdésében. Az érthető bizonytalanságot mutatják azok a kérdések és e-mail-ek is, amelyek ebben a témakörben érkeztek hozzám. Nos, nézzük a helyzetet!

Az Oktatási Hivatal honlapján a köznevelési nyomtatványok engedélyezéséről a https://www.oktatas.hu/kozneveles/nyomtatvanyok/altalanos_tajekoztato elérhetőségen az alábbi tájékoztatás található:

„Köznevelési nyomtatványok engedélyezése:

Az iskolai nyomtatványok – az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével – elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. Fontos, hogy a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is elő kell állítani nyomtatott formában, és meg kell őrizni. …”

A köznevelési törvény azonban az alábbiak szerint rendelkezik:

Nkt 57. § (5) Az iskolában csak olyan bizonyítványnyomtatvány, valamint bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatvány alkalmazható, amelyet az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jóváhagyott. A bizonyítványnyomtatvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány előállításához, forgalmazásához az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter engedélye szükséges.

(6) Az iskolai nyomtatványok …. az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók.

Az Oktatási Hivatal honlapján található információban tehát nincs benne az a kitétel, hogy a törzskönyv elektronikus úton történő előállítása és nyomtatása csak az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával lehetséges.

A KRÉTA és más iskolaadminisztrációs rendszerek szolgáltatásai között megtalálható a törzskönyvek nyomtatási funkciója. Ha tehát a KRÉTA vagy más iskolaadminisztrációs rendszer rendelkezik a miniszter jóváhagyásával, akkor – a jogszabályban foglaltak és álláspontunk szerint – nincs akadálya a törzskönyvek elektronikus úton történő előállításának és nyomtatásának.

A KRÉTA szerkesztőinek feltéve a kérdést ők úgy vélekednek, hogy – nyomdai úton forgalmazott számozott papír alkalmazása esetében – nincs akadálya a törzskönyvek nyomtatásának. Vélekedésüknek jogszabályi alátámasztásával nem tudok szolgálni.

Némi értelmezési problémát jelent még a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet hatályos rendelkezése, amely az iskolák által kötelezően használt nyomtatványként jeleníti meg a törzslapok külívét és belívét is.

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet:

94. §  Az iskola által használt nyomtatvány…

       6. a törzslap külíve, belíve

Az elmúlt időszakban hivatalos levelet fogalmaztam meg az Oktatási Hivatal számára, amelyben kérem majd szíves tájékoztatásukat, illetőleg mielőbbi állásfoglalásukat abban a kérdésben, hogy

1. Rendelkezik-e a KRÉTA vagy más egyéb iskolaadminisztrációs rendszer a törzskönyvek elektronikus előállításához szükséges miniszteri jóváhagyással,

  • amennyiben nem, akkor benyújtotta-e már a jóváhagyáshoz szükséges kérelmet

2. A törzskönyvek elektronikus előállítása és nyomtatása esetében a miniszter jóváhagyó nyilatkozata értelmezhető-e úgy, hogy ezáltal az intézmény teljesíti a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 94. §-ában megfogalmazott követelményeket.

Amennyiben jogszerűnek tekinthető az iskolai törzskönyveknek az iskola-adminisztrációs szoftver révén történő nyomtatása, az intézmény megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az általa fenntartott iskolákban:

  • a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló törzskönyveket nyomtatott formában elő állítsa és megőrizze,
  • az intézmény szervezeti és működési szabályzatát áttekinti és az elektronikus és papír alapú nyomtatványok kezelési szabályainak pontosításával és szükség szerint módosítja,
  • az iskola iratkezelési vagy adatkezelési szabályzatában szabályozza a gépi úton kinyomtatott törzskönyvek kezelési, raktározási, fűzési majd lezárási és őrzési szabályait.

Ha a Hivataltól választ kapok kérdéseimre illetőleg felvetéseimre, akkor azt haladéktalanul megosztom majd olvasóimmal. Tekintettel arra, hogy a korszerű nyomtathatóság teljes körű szabályozott biztosítása az iskolák és iskolaigazgatók érdeke, felkérem az intézmények igazgatóit, a fenntartókat, hogy szíveskedjenek támogatni, nyomatékosítani kérésemet. Úgy gondolom, hogy ezt elegendő lenne abban a formában megtenniük, hogy egy fejléces A/4-es papíron aláírt és lepecsételt támogató nyilatkozatot juttatnának el pdf-formátumban számomra, amelyben nyilatkoznának arról, hogy 2018. január 22-én kelt kezdeményezésemet támogatják. Ezt az Oktatási Hivatalnak címzett tervezett levelet a cikk végén letölthetővé teszem.

Itt az Oktatási Hivatalnak írt levelem:

Levél az Oktatási Hivatalnak

A válasz megkaptam, a következtetéseket az erről szóló új cikkben teszem közzé.

 

A mappában található képek előnézete Anyakönyvek