Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tanügyigazgatás

idea-3.jpgFigyelem! Ezen az oldalon is RSS-követés állítható be a bal oldali menü alján (a statisztika felett), így a feltett új anyagok megjelenéséről, az oldal napi frissítéséről Ön azonnal értesülhet. Állítsa be a számítógépére!

Ez a menüpont az iskola, óvoda tanügyigazgatási, oktatásszervezési problémáiról szól. Ide kerültek az "Igazgató kollégáknak" menüből az intézményszervezési és tanügyigazgatási jellegű témák, ott pedig inkább a munkajogi természetű problémák maradtak!

  

 

 

Cikkek

A házirend módosítási feladatai

vizsga-1.jpg2020. szeptember 1-jei hatályba lépéssel módosult a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, amely újabb szabályozási kötelezettségekkel egészítette ki az iskolai házirendre vonatkozó szabályozási előírásokat. A mobiltelefonok és más infokommunikációs eszközök használatának szabályozása nem is jelent nagy problémát a vezető kollégák számára, de a közösségellenes magatartást vagy azzal történő fenyegetést megvalósító tanuló kezelésének szabályait nem éppen egyszerű megalkotni. Bemutatunk egy lehetséges szabályozást!

 
2020.09.18 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Eger Eye-2020

Pedagógusok szakképzettségi követelményei

level.jpg2020. augusztus 31-én hatályát vesztette a köznevelési törvény 3. sz. melléklete, amely a pedagógusok végzettségi és szakképzettségi feltételeit szabályozta. A szabályozás jórészt változatlan tartalommal átkerült a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet új 6. sz. mellékletébe. A végzettségi és szakképzettségi követelmények között azonban számos új elem is megjelent.

 
2020.09.01 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én

A szakképző intézmények átszervezésének pedagógiai feladatai

unatkozom_2.jpg2020. július 1-jétől a szakképző intézmények alapvető átalakuláson mennek keresztül. Szakmai programjukat a központi programtanterv és a szakmai kerettantervek alapján kell megszervezniük. A cikk összefoglalást ad az új szakképző intézmények szakmai programjának elkészítéséhez, a szakképző iskolában alkalmazandó szakmai kerettantervek eléréséhez, a közismereti és szakmai tantárgyak óraszámának meghatározásához.

 
2020.06.23 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A kertünk

A pedagógiai program ellenőrzése

ellenorzes_a_kozoktatasban--2-.jpg2020-ban a módosított Nemzeti alaptanterv előírásainak teljesítése érdekében a köznevelési intézményeknek jelentős mértékben módosítaniuk kellett pedagógiai programjukat. A módosított pedagógiai program igazgatói, fenntartói, szakértői áttekintése érdekében összegyűjtöttem a pedagógiai programmal kapcsolatos hatályban lévő előírásokat. A cikk végén egy ellenőrző listát is letölthet módosított pedagógiai programjának ellenőrzésének támogatására.

 
2020.05.31 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én

Szakképző intézmények átalakulása

2020unatkozom_2.jpg-ban jelentős mértékben megváltozik a szakképző intézmények fenntartási rendje, valamint a szakképzési intézmények dolgozóinak jogállása, hiszen a közalkalmazotti jogviszonyból 2020. július 1-jén a Munka törvénykönyve hatálya alá kerülnek. Cikkünkben áttekintjük a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével és az új munkaviszony létrejöttével kapcsolatos teendőket.

 
2020.05.22 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A kertünk

A munkaviszony megszüntetésének munkavállalói kezdeményezése

idea-2.jpgDinamikusan változó világunkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a pedagógusok aktív pályafutásukat több intézményben töltik el. Ezekben az esetekben gyakran szükségessé válik, hogy a pedagógus kezdeményezze a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyának vagy munkaviszonyának megszüntetését annak érdekében, hogy pályafutását másik munkahelyen folytathassa. A munkaviszony megszüntetése iránti kérelmet nyújthatnak be azok a nők is, akik rendelkeznek az öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges negyvenéves jogosultsági idővel.

 
2020.04.27 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A kertünk

Idegennyelv-oktatás szervezése

virag-5.jpg2020. április 30-ig az iskoláknak el kell készíteniük pedagógiai programjuk módosítását és a módosított Nemzeti alaptantervnek megfelelő helyi tanterveiket. A legtöbb problémát talán az idegennyelv-oktatásra vonatkozó szabályok betartása, az idegennyelv oktatásának a negyedik évfolyam előtt történő megkezdési lehetősége, az emelt szintű nyelvoktatás biztosítása okozza. Ezt járjuk körül ebben a cikkben.

 
2020.04.11 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás_2018

A pedagógiai program módosítása - 2020

-1.jpgAz iskoláknak 2020. április 30-ig kell módosítaniuk pedagógiai programjukat és annak részeként helyi tanterveiket. A cikkben tanácsokat, javaslatokat olvashatnak a pedagógiai program módosításának munkálataihoz, és letölthető, formázott táblázatokat az óratervi hálók elkészítéséhez.

 
2020.03.15 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A feleségem virágai-2017

A 2021. évi minősítési feltételek

paragrafus_2.jpg2020. február 28-án a köznevelésért felelős államtitkár kiadta a 2021. évi pedagógusminősítés feltételeiről szóló közleményét. A közlemény jelentős mértékben eltér a korábbiaktól azzal, hogy különös feltételeket csak a Mesterpedagógus célfokozat eléréséhez határoz meg. A Pedagógus II. fokozat elérésére történő jelentkezésre az eddigiekhez képest több lehetőség nyílt.

 
2020.03.02 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A nagykörűi házunk

Ismét módosultak az előrehozott érettségi vizsga szabályai

keses-1.jpg2019. november 29-e után 2019. december 20-i hatályba lépéssel egy hónapon belül ismét jelentősen módosultak az előrehozott érettségi vizsgákra történő jelentkezés szabályai. Ismét sok vizsgatárgyból van lehetőség a rendes érettségi vizsgát megelőző vizsgázásra, de nem minden tantárgyból. A jogszabály először 2020-ban biztosít lehetőséget az előrehozott érettségi vizsgákra több tantárgyból történő jelentkezésre. A módosított kormányrendelet szövege rendkívül nehezen értelmezhető, és több buktatót is tartalmaz. A december 6-i bejegyzésemben egy fontos részletet én is hibásan értelmeztem.

 
2020.01.27 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás_2018

Magántanulói jogviszony helyett egyéni munkarend

vizsga-1.jpg2019. szeptember 1-jétől nincs magántanulói jogviszony. A helyébe lépő egyéni munkarendet az Oktatási Hivatal engedélyezheti. De mi történik a közbülső időszakban a korábban magántanulói jogviszonyban lévőkkel? A teendőket vesszük sorra cikkünkben, amelynek végén iratmintákat találnak az egyéni munkarend engedélyezésére. Készítettem egy tájékoztató levelet is azok számára, akiknek magántanulói jogviszonya a törvény rendelkezésénél fogva egyéni munkarendre módosult.

 
2019.09.13 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Színezd újra

A 2019/2020-as tanév rendje

dokumentum-1.jpgVégre valahára 2019. július 3-án megjelent a 2019/2020-as tanév rendjét szabályozó miniszteri rendelet. Már komoly aggályaink voltak a következő tanév megkezdésével kapcsolatban, de - szerencsénkre - lesz következő tanév is! Ilyen későn még sohasem jelent meg a következő tanév rendje! A tanév rendje a cikk végén Word formátumban letölthető.

 
2019.07.04 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Irénke virágai-2014

Mit tehetünk, ha hibás a besorolásunk?

munka-7.jpgMit tehet egy pedagógus, ha úgy véli, hogy hibás a bérbesorolása? Először is alaposan el kell olvasnia ezt a cikket, majd pontosan utána kell néznie, hogy hol hibás a besorolása. Táblázatot kell készítenie az egyes kategóriákba történő átlépésének időpontjáról. Majd írásos kérelmet kell benyújtania a munkáltató számára a hibás besorolás korrekciója érdekében. Erről olvashatnak részletes információkat ebben a cikkben, amely mintákat is tartalmaz az említett táblázat elkészítéséhez és a munkáltatónak írandó kérelemhez.

 
2019.02.14 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Portrék rólam

Osztályozóvizsga szervezése és lebonyolítása

pali.jpg"Osztályozóvizsga" című előző cikkemben az osztályozóvizsga jogszerű elrendelésének szabályait és a tipikus hibákat jártuk körbe. A cikk folytatásaként az osztályozóvizsgák és más tanulmányok alatti vizsgák szervezési és lebonyolítási szabályait vesszük sorra.

 
2018.12.20 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Irénke virágai-2014

Osztályozóvizsga

vizsga-1.jpgMikor kell, és mikor lehet egy tanulót osztályozóvizsgára utasítani. Hogyan kell pontosan alkalmazni a 250 órát meghaladó hiányzások, az adott tantárgyból a tanórák 30%-át meghaladó hiányzások esetében az osztályozó vizsga intézményét. Milyen hibákat követünk el.

 
2018.12.05 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Színezd újra

Adatkezelési feladatok a GDPR hatályba lépése után

paragraf.jpg2018. május 25-én hatályba lépett az Európai Unió adatkezelési rendelete (GDPR), amely a magyar köznevelési intézményekben is számos szükséges intézkedést hozott. Cikkünkben áttekintjük az iskolák és óvodák adatkezelésének jogszabályi alapjait, javaslatokat teszünk az intézmények adatkezelési szabályzatának átdolgozására. A cikk a Raabe Klett Kiadó 2018/19-es tanévnyitó kiadványában jelenik meg teljes terjedelemben. A cikk jelen formája Word formátumban is letölthető.

 
2018.06.10 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Törzskönyvek nyomtatásban

keses.jpg2018. tavaszán levelet írtam az Oktatási Hivatalnak az iskolai törzskönyvek (anyakönyvek) nyomtatási lehetőségének megteremtése ügyében. Április 4-én megkaptam a Minisztérium válaszát, amelyet nem tehetek közzé a levélben foglaltak alapján. Ismertetem azonban a levélből levonható következtetéseket.

 
2018.04.21 | | Menüpont: Tanügyigazgatás

Anyakönyvek nyomtatási problémája

torzskonyv.jpgEgy félév múlva itt a tanév vége: ismét jöhet a kódexmásolás időszaka, az anyakönyvek sok hibalehetőséget rejtő kézi kitöltése. De van-e szabályos lehetőség arra, hogy a digitális naplókból nyomtassuk ki a törzskönyvet (anyakönyvet)? Mint a mesében: van is meg nincs is. Jó lenne, ha közös fellépéssel el tudnánk érni, hogy a digitalizáció végre az anyakönyvek birodalmáig is elérhessen!

 
2018.01.22 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Anyakönyvek

Tartósan külföldön tartózkodó tanuló jogviszonya

apa_fia_ir.jpgAz utóbbi években sokat változott a tartósan külföldön tartózkodó tanulók tanulói jogviszonyával kapcsolatos szabályozás. Tekintsük át, milyen esetekben kell szüneteltetni a tanulói jogviszonyt, lehet-e magántanuló a tartósan külföldön tartózkodó diák, milyen kötelezettség terheli a szülőket a tankötelezettség teljesítése érdekében!

 
2016.12.12 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Színezd újra

Helyi értékelési szabályzat

irat.jpg2016. október 1-jéig minden közoktatási intézményben el kell készíteni és nyilvánosságra kell hozni a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkavállalók minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának szabályozását tartalmazó helyi értékelési szabályzatot. Mit tartalmazzon a helyi értékelési szabályzatunk? Cikkünk mintát ad a szabályzat elkészítéséhez, de előbb olvassa végig a szöveget!

 
2016.09.26 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Színezd újra