Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tanügyigazgatás

idea-3.jpgFigyelem! Ezen az oldalon is RSS-követés állítható be a bal oldali menü alján (a statisztika felett), így a feltett új anyagok megjelenéséről, az oldal napi frissítéséről Ön azonnal értesülhet. Állítsa be a számítógépére!

Ez a menüpont az iskola, óvoda tanügyigazgatási, oktatásszervezési problémáiról szól. Ide kerültek az "Igazgató kollégáknak" menüből az intézményszervezési és tanügyigazgatási jellegű témák, ott pedig inkább a munkajogi természetű problémák maradtak!

  

 

 

Cikkek

Rendkívüli tanítási szünet elrendelése

covid-19.jpgA koronavírus ötödik hullámával küzdünk. Sok iskolában, óvodában okoz problémát az intézmény működtetésének biztosítása, amelynek okai a gyermekek/tanulók magas fertőzöttségi aránya, a pedagógusok koronavírus-fertőzöttsége vagy - az állami fenntartású intézményekben - a védőoltások megtagadása miatti fizetés nélküli szabadságolás lehetnek. Hogyan kell és hogyan lehet elrendelni az intézményben a koronavírus-fertőzés miatt a rendkívüli szünetet? Hogyan kell, kell-e pótolni a kiesett napokat és a tananyagot?

 
2022.01.24 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Privát szféra

Az ágazati szakmai pótlék kiszámítása

ujj.jpg2022. január 1-jétől a korábbi 10%-ról 20%-ra emelkedik a pedagógusok ágazati szakmai pótléka. Időközben megjelent a 2022-ben érvényes garantált bérminimum összegéről és az alapbér, alapilletmény megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet. A Munka törvénykönyve és a vonatkozó kormányrendeletek alapján áttekintjük a 20%-os ágazati szakmai pótlék megállapításának szabályait.

 
2021.12.27 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Eger Eye-2020

Az ágazati szakmai pótlék emelése

viraggomb.jpgA Magyar Közlöny 2021. évi 220. számában megjelent a pedagógusok ágazati szakmai pótlékának a 2021-ben érvényes 10%-ról 20%-ra történő emeléséről szóló Korm. rendelet. Az ágazati bérpótlékot 2022. január 1. napjától kötelezően a garantált illetmény 20%-ának megfelelő összegben kell megállapítani. Vizsgáljuk meg, milyen hatással lehet a rendelkezés a pedagógusok illetményére, hatással lehet-e a pedagógusok táppénzére, nyugdíjára, jubileumi jutalmára!

 
2021.12.06 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Portrék rólam

Sportköri foglalkozások, egyéb foglalkozások, tanulmányi kirándulások

dzsudzsak-balazs-1024x577.jpg Testnevelő tanár kollégák fordultak hozzám azzal a kérdéssel, hogy a sportköri foglalkozásokat és a tömegsport-foglalkozásokat szerepeltetni kell-e a tantárgyfelosztásban, és be kell-e azokat számítani a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött idejébe. A témát továbbgondolva kitérünk az erdei iskolában, tanulmányi kiránduláson töltött időszakok elszámolására is.

 
2021.10.14 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Kirándulás_a_Bükkben_2016

Köznevelési intézmény címtáblája, bélyegzője, a címer használata

misi_mokus.jpgA mai napon elsuhantam a magánfenntartásban működő Misi Mókus Óvoda épülete előtt, ahol egy molinó tette közhírré: ebben az épületben egy köznevelési intézmény működik. De vajon elegendő-e a molinó kifüggesztése, vagy jogszabály teszi kötelezővé a címtábla kihelyezését. Hogyan használhatják az állami és nem állami fenntartásban működő köznevelési intézmények Magyarország címerét. Milyen rendelkezések vonatkoznak a nemzeti zászló kifüggesztésére? Járjuk körül együtt a problémát!

 
2021.07.15 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Portrék rólam

Aktuális foglalkoztatási és besorolási problémák

flower5.jpgAz elmúlt két évben legolvasottabb cikkeim közé tartoztak a besorolási problémákkal, a besoroláskor beszámítható időtartamokkal kapcsolatos írások. Mivel a minden intézményben folyamatosan fordulnak elő ilyen és ehhez hasonló problémák, egy újabb besorolási csokrot teszünk közzé. A cikk egy iskolaigazgató kollégám által feltett kérdéssor felhasználásával készült. A gondos kérdésfeltevésért köszönetemet fejezem ki a kollégának!

 
2021.05.31 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Raabe Akadémia-2018

A házirend 2021. évi módosítása

bejarni-tilos--2-.jpgA jelenlegi veszélyhelyzetben rendkívül sok munka hárul az iskolákra, óvodákra. Talán érthetően kevesebb figyelem jut az iskolai dokumentumok jogszabályváltozásoknak megfelelő módosítására. A cikkben az iskolák vezetőinek, pedagógusainak figyelmét hívom föl azokra a változásokra, amelyek a 2020. és 2021. évi jogszabály-változások miatt szükségessé váltak az iskolai házirendek vonatkozásában.

 
2021.03.23 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A kertünk

A pedagógus-továbbképzési rendszer ellenőrzése

madarka.jpgEmlékszik-e rá, hogy a 2020/2021-es tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben elrendelték a pedagógus-továbbképzési rendszer országos szakmai ellenőrzését? Az Oktatási Hivatal 2021. január 4-én induló vizsgálatának részeként sor kerül a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésének és a továbbképzésekkel kapcsolatos intézményi dokumentációnak az ellenőrzésére? Cikkünkben megtalálja a továbbképzési rendszer dokumentációjával kapcsolatos előírásokat, és javaslatokat olvashat a dokumentáció célszerű vezetésére, valamint az ellenőrzésre történő felkészülésre. A cikk szerkesztett anyaga Word fájlként is letölthető.

 
2020.12.17 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Balatoni bringakör-2020

Dokumentum-minták, ellenőrzési listák

dokumentum-1.jpgEgy hónapja jelentettem meg ebben a menüben a köznevelési intézmények kötelező szabályzatainak jegyzékét. 2020 nyarán a Menedzser Praxis Kiadó arra kért föl, hogy készítsem el a kiadó honlapján történő közzétételre az egyes szabályzatok mintadokumentumát, valamint olyan ellenőrző listákat, amelyek alkalmazásával áttekinthető az egyes szabályzatok jogszabályokban meghatározott szabályozási kötelezettsége. A munka 2020. december 1-jén fejeződött be, amelynek eredményeként 30 mintadokumentum, illetve ellenőrző lista jelenik meg a Kiadó felületén. A dokumentumok szerkeszthető formában a Menedzser Praxis előfizetői számára érhető el. A szabályzatok listáját saját honlapomon is közzéteszem. Az ellenőrző listában szereplő alapvető dokumentumok anyagát pedig honlapom e menüpontjában már eddig is megtalálhatták.

 
2020.12.01 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Őszi sanzon

Köznevelési intézmények szabályzatai

munka-2.jpgEgy igazgató kolléga kérésére elkészítettem a köznevelési intézményekben jogszabályi elrendelés alapján kötelező szabályzatok és dokumentumok jegyzékét az elkészítését elrendelő jogszabályra történő hivatkozás megjelölésével. Utoljára kb. tíz éve készítettem hasonló jegyzéket, amelyet 2015-ben frissítettem: most látom, mennyire szükségessé vált a 2020. évi átszerkesztés!

 
2020.10.15 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Kirándulás_a_Bükkben_2016

A házirend módosítási feladatai

vizsga-1.jpg2020. szeptember 1-jei hatályba lépéssel módosult a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, amely újabb szabályozási kötelezettségekkel egészítette ki az iskolai házirendre vonatkozó szabályozási előírásokat. A mobiltelefonok és más infokommunikációs eszközök használatának szabályozása nem is jelent nagy problémát a vezető kollégák számára, de a közösségellenes magatartást vagy azzal történő fenyegetést megvalósító tanuló kezelésének szabályait nem éppen egyszerű megalkotni. Bemutatunk egy lehetséges szabályozást!

 
2020.09.18 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Eger Eye-2020

Pedagógusok szakképzettségi követelményei

level.jpg2020. augusztus 31-én hatályát vesztette a köznevelési törvény 3. sz. melléklete, amely a pedagógusok végzettségi és szakképzettségi feltételeit szabályozta. A szabályozás jórészt változatlan tartalommal átkerült a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet új 6. sz. mellékletébe. A végzettségi és szakképzettségi követelmények között azonban számos új elem is megjelent.

 
2020.09.01 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én

A szakképző intézmények átszervezésének pedagógiai feladatai

unatkozom_2.jpg2020. július 1-jétől a szakképző intézmények alapvető átalakuláson mennek keresztül. Szakmai programjukat a központi programtanterv és a szakmai kerettantervek alapján kell megszervezniük. A cikk összefoglalást ad az új szakképző intézmények szakmai programjának elkészítéséhez, a szakképző iskolában alkalmazandó szakmai kerettantervek eléréséhez, a közismereti és szakmai tantárgyak óraszámának meghatározásához.

 
2020.06.23 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A kertünk

A pedagógiai program ellenőrzése

ellenorzes_a_kozoktatasban--2-.jpg2020-ban a módosított Nemzeti alaptanterv előírásainak teljesítése érdekében a köznevelési intézményeknek jelentős mértékben módosítaniuk kellett pedagógiai programjukat. A módosított pedagógiai program igazgatói, fenntartói, szakértői áttekintése érdekében összegyűjtöttem a pedagógiai programmal kapcsolatos hatályban lévő előírásokat. A cikk végén egy ellenőrző listát is letölthet módosított pedagógiai programjának ellenőrzésének támogatására.

 
2020.05.31 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én

Szakképző intézmények átalakulása

2020unatkozom_2.jpg-ban jelentős mértékben megváltozik a szakképző intézmények fenntartási rendje, valamint a szakképzési intézmények dolgozóinak jogállása, hiszen a közalkalmazotti jogviszonyból 2020. július 1-jén a Munka törvénykönyve hatálya alá kerülnek. Cikkünkben áttekintjük a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével és az új munkaviszony létrejöttével kapcsolatos teendőket.

 
2020.05.22 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A kertünk

A munkaviszony megszüntetésének munkavállalói kezdeményezése

idea-2.jpgDinamikusan változó világunkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a pedagógusok aktív pályafutásukat több intézményben töltik el. Ezekben az esetekben gyakran szükségessé válik, hogy a pedagógus kezdeményezze a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyának vagy munkaviszonyának megszüntetését annak érdekében, hogy pályafutását másik munkahelyen folytathassa. A munkaviszony megszüntetése iránti kérelmet nyújthatnak be azok a nők is, akik rendelkeznek az öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges negyvenéves jogosultsági idővel.

 
2020.04.27 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A kertünk

Idegennyelv-oktatás szervezése

virag-5.jpg2020. április 30-ig az iskoláknak el kell készíteniük pedagógiai programjuk módosítását és a módosított Nemzeti alaptantervnek megfelelő helyi tanterveiket. A legtöbb problémát talán az idegennyelv-oktatásra vonatkozó szabályok betartása, az idegennyelv oktatásának a negyedik évfolyam előtt történő megkezdési lehetősége, az emelt szintű nyelvoktatás biztosítása okozza. Ezt járjuk körül ebben a cikkben.

 
2020.04.11 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás_2018

A pedagógiai program módosítása - 2020

-1.jpgAz iskoláknak 2020. április 30-ig kell módosítaniuk pedagógiai programjukat és annak részeként helyi tanterveiket. A cikkben tanácsokat, javaslatokat olvashatnak a pedagógiai program módosításának munkálataihoz, és letölthető, formázott táblázatokat az óratervi hálók elkészítéséhez.

 
2020.03.15 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A feleségem virágai-2017

A 2021. évi minősítési feltételek

paragrafus_2.jpg2020. február 28-án a köznevelésért felelős államtitkár kiadta a 2021. évi pedagógusminősítés feltételeiről szóló közleményét. A közlemény jelentős mértékben eltér a korábbiaktól azzal, hogy különös feltételeket csak a Mesterpedagógus célfokozat eléréséhez határoz meg. A Pedagógus II. fokozat elérésére történő jelentkezésre az eddigiekhez képest több lehetőség nyílt.

 
2020.03.02 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A nagykörűi házunk

Ismét módosultak az előrehozott érettségi vizsga szabályai

keses-1.jpg2019. november 29-e után 2019. december 20-i hatályba lépéssel egy hónapon belül ismét jelentősen módosultak az előrehozott érettségi vizsgákra történő jelentkezés szabályai. Ismét sok vizsgatárgyból van lehetőség a rendes érettségi vizsgát megelőző vizsgázásra, de nem minden tantárgyból. A jogszabály először 2020-ban biztosít lehetőséget az előrehozott érettségi vizsgákra több tantárgyból történő jelentkezésre. A módosított kormányrendelet szövege rendkívül nehezen értelmezhető, és több buktatót is tartalmaz. A december 6-i bejegyzésemben egy fontos részletet én is hibásan értelmeztem.

 
2020.01.27 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás_2018