Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tanügyigazgatás

idea-3.jpgFigyelem! Ezen az oldalon is RSS-követés állítható be a bal oldali menü alján (a statisztika felett), így a feltett új anyagok megjelenéséről, az oldal napi frissítéséről Ön azonnal értesülhet. Állítsa be a számítógépére!

Ez a menüpont az iskola, óvoda tanügyigazgatási, oktatásszervezési problémáiról szól. Ide kerültek az "Igazgató kollégáknak" menüből az intézményszervezési és tanügyigazgatási jellegű témák, ott pedig inkább a munkajogi természetű problémák maradtak!

  

 

 

Cikkek

Továbbképzések teljesítésének pontos nyilvántartása

szamfejtes.jpg"A továbbképzési ciklusok számításának pontos módszeréről", a tipikus hibákról, a megfogalmazható javaslatokról fenti című bejegyzésünk szólt. Most arra koncentrálunk, hogyan tarthatók nyilván pontosan az egyes pedagógusok továbbképzési ciklusai, hogyan követhető a várakozási idő csökkentése, a diplomaszerzéseket követő hétéves mentesítés biztosítása. Egyszerű módszert javaslunk, hogy minden pedagógus kolléga saját továbbképzési adataival is kitölthesse.

 
2013.05.28 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Életképek

Munkaterhelés 2013. szeptemberétől

2013. szdokument.jpgeptember 1-jén hatályba lépnek a köznevelési törvénynek a pedagógusok munkaterhelését szabályozó új előírásai. Megszűnik a kötelező óraszám, de hatályba lép a heti 22-26 órányi tanítási óra vagy foglalkozás elrendelhetősége, valamint a heti 32 óra heti munkaidő nevelési-oktatási feladatokkal töltésének előírása. Ezektől a változásoktól nincs ugyan sok félnivalónk, de lassan készülnődnünk kell megvalósításukra. A bejegyzésben személyes elképzelések szerepelnek a szabályozás elveinek megvalósítására.

 
2013.04.08 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Életképek

Névváltozás, bizonyítványmásodlat

bizonyitvany.jpgMit kell tennünk, ha egy tanuló neve megváltozik? Hogyan kell ezt jeleznünk a tanügyigazgatási dokumentumokban? Mit tegyünk, ha évekkel később jelentkezik volt diákunk, hogy helytelen névre szól a bizonyítványa? Hogyan kell bizonyítvány-másolatot kiállítani? Kell-e fizetni a dokumentum cseréjéért?

 
2013.04.03 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Hit- és erkölcstan oktatás szabályozása

hitoktatas.jpgA 2013. március 23-i hatállyal módosult 20/2012. (VIIII.31.) EMMI rendelet megalkotta az állami általános iskolákban az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályokat. A megjelent új jogszabály minden állami iskola számára fontos szabályozó tényezőt jelent.

 
2013.04.02 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Pedagógus továbbképzési program

dokumentumok.jpgMárcius 15-ig kell elkészíteni (pontosabban 2012. március 15-ig kellett volna) az iskolákban a 2013-2018 időszakra szóló továbbképzési programot. Az immár negyedik továbbképzési program elkészítésekor számos új előírást kell teljesíteni, így pl. értékelni kell az előző továbbképzési időszakot, figyelembe kell venni a pedagógiai programot, az elkészült továbbképzési programot pedig meg kell küldeni jóváhagyás céljából a fenntartónak!

 
2013.02.21 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Adatközlés a tanulóról a különélő szülő számára

valas.jpgA tanulói jogviszony létesítése, megszüntetése, iskolaváltás esetén jellemzően csak az egyik szülő intézkedik. Néha előfordul azonban, hogy a másik, a különélő szülő kíván információkat szerezni gyermeke tanulói jogviszonyáról, tanulmányi eredményeiről. Mit tehet ilyenkor a jogkövető igazgató?

 
2013.01.21 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én

Ügyelet miatti iskolai teendő

kid-book.gifSok iskolában - tanítási idő alatt is - ügyeletes tanulókkal találkozhatunk a folyosókon: többnyire ülnek az iskola főbejárata mellett vagy a folyosón lévő szolgálati helyükön, és életkorukhoz képest jól végzik a dolgukat. De vajon jogszerű-e a tanulók ügyelet miatti távolléte a tanítási órákról? Nézzen csak szét az interneten, mindjárt látja az iskolákban kialakult helyzetet!

 
2013.01.17 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Egyházi iskola lettünk | Hozzászólások: 0

Hány tárgyból lehet javítóvizsgára utasítani?

potvizsga.jpgMa többen fordultak hozzám az igen aktuális kérdéssel: hány tárgyból lehet a tanulót javítóvizsgára utasítani? Van-e a kérdésben a nevelőtestületnek döntési joga vagy kötelezettsége? A válasz ugyan egyszerű, de az elmúlt időszakban több alkalommal változtak a jogszabályi előírások!

 
2013.01.16 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én | Hozzászólások: 0

Javaslat az átdolgozott pedagógiai progam szerkezetére

flash-minta.gifItt az idő a pedagógiai program felülvizsgálatára! Igaz, a jogszabály 2013. március 31-ig meghosszabbította a határidőt, de a pedagógiai program átalakítása nem kis munka. A cikkben tanácsokat talál a pedagógiai progam átalakításához, valamint letölthető tartalomjegyzéket a dokumentum racionális elkészítéséhez! Nézze meg, éljen vele! Én nagyjából már elkészültem a munkával!

 
2013.01.03 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Portrék rólam

Minta az SzMSz átdolgozásához

flash-gyerekek.gifA bejegyzésben egy - bizonyára nem tökéletes - mintát láthatnak az SzMSz-re a 2012. október 1-jén hatályban lévő rendelkezések figyelembe vételével. Az SzMSz mintája egyházi iskola számára készült, a speciális rendelkezéseket pirossal kiemeltem. Az állami iskolák számára készített minta napokon belül megjelenik a kollégák által jól ismert, közoktatási kiadványokkal foglalkozó kiadó gondozásában.

 
2012.11.15 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Iskolai képek

Munkaügyi tájékoztatás

ido.jpgAz új Munka törvénykönyve 46. § (1) bekezdése alapján a munkáltató 15 napon belül köteles írásbeli tájékoztatást adni a munkavállaló számára a munkaviszonyból adódó alapvető jogokról és kötelességekről. Ennek mintáját a Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazottakra vonatkozóan mutatja be a közölt minta.

 
2012.11.07 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem virágai | Hozzászólások: 14

Mindennapos testnevelés szervezése

osszetett-irodai-munka.jpgA köznevelési törvény hatályba lépésével heti 5 testnevelési óra kötelező az 1., az 5. és a 9. évfolyamokon. Bejegyzésünk összegzi a mindennapos testneveléssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat, és válaszol arra a gyakori kérdésre, hogy vajon mindennapos-e a mindennapos testnevelés. Lehet-e két testnevelés órát összevontan tartani?

 
2012.11.06 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Portrék rólam

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása

iskolai-nehezsegek.gifHogyan kell biztosítani az iskolában a gyermek- és ijfúságvédelmi feladatok ellátását? Kell-e gyermek- és ijfúságvédelmi felelőst alkalmazni, lehet-e részmunkaidőben. Biztoísítható-e órakedvezmény vagy pótlék a feladatot ellátó pedagógus számára?

 
2012.10.17 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Képek a családomról | Hozzászólások: 0

Pedagógus álláshely betöltése diploma nélkül

tanar.jpgSokszor fordulnak hozzám azzal a kérdéssel, hogy (pedagógushiány esetében) alkalmazható-e a pedagógusképző intézmény utolsó éves hallgatója, vagy az abszolutóriummal rendelkező, de (nyelvvizsga hiányában) diploma nélküli jelentkező! A válasz 2012. szeptember 1-jétől már határozott NEM!

 
2012.10.11 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Iskolai képek

Tanítási nap fogalma

schoolkids.jpgTanítási napnak tekinthető-e a kirándulásra, sportfoglalkozásra fordított nap? Be kell-e ilyenkor írni a magyar, matematika, stb. órákat? Hány órát kell tartani ahhoz, hogy egy nap tanítási napként legyen beszámítható? Sok téves elképzelés, hibás gyakorlat van az iskoláinkban! Tudja meg a korrekt megoldást!

 
2012.08.02 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás 2011

Az SzMSz kötelező mellékletei 2012-ben

konfliktus-2.jpgMilyen dokumentumok képezik a közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának kötelező mellékleteit? Figyelem: változás 2012. szeptember 1-jétől! Kevesen tudják a kérdésre a pontos választ. Ráadásul évente változik a kötelező mellékletek jegyzéke, amely 2012. szeptember 1-jétől csupán egy. Sok iskolában és óvodában tucatnyi vagy annál is több melléklete van az SzMSz-nek, amely teljes mértékben fölösleges és szakmailag sem indokolható.

 
2012.07.10 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem virágai | Hozzászólások: 0

Érettségi díjazása

erettsegi.jpgTöbben kérdezték: kötelező-e a munkáltató számára az érettségi vizsgára beosztott felügyelő tanárok felügyeleti díjának kifizetése abban az esetben, amikor az érettségi előtt álló diákok kieső óraszáma miatt a pedagógusok jelentős részének csökken a megtartandó óraszáma. Igen, a díj kifezetését jogszabály írja elő, így az nem képezheti munkáltatói mérlegelés tárgyát.

 
2012.06.19 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás-2012

Államháztartási kormányrendelet - új

penz-magyar.jpg2012. január 1-jétől van hatályban az államháztartás működési rendjéről szóló (új) 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, amely számos szabályozási kötelezettséget tartalmaz az állami vagy önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények SzMSz-e és kötelező belső szabályzati rendszere számára. Nézze meg, hogy az Ön iskolájának SzMSz-e helyes hivatkozással tartalmazza-e a kormányrendeletben rögzített kötelezettségeket!

 
2012.05.16 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Heti iskolai órakeret változása

iskola_kerulo.jpgHogyan változnak 2013. szeptember 1-jétől az iskolák rendelkezésére álló heti órakeretek? Bármennyire meglepő, de a most hatályos óraszámokhoz képest emelkednek. A köznevelési törvény 6. sz. mellékletének felhasználásával készült táblázattal kiszámíthatók a 2013. szeptember 1-jétől érvényes iskolai órakeretek. Töltse le, számítsa ki, hasonlítsa össze a mostani szabályok szerinti heti órakerettel. Azt hiszem, kellemesen fog csalódni!

 
2012.04.17 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Iskolai képek

Vezetők megbízásának határozott időtartama

bennunk-rejlo-vezeto.jpg2011. január 1-jétől hatályos a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény azon rendelkezése, amely szerint a magasabb vezetőket és vezetőket (igazgatóhelyettesek, tanintézmény-vezetők, stb.) 5 éves határozott időre kell kinevezni. Az ezt megelőző időszakban a vezetői megbízás (az intézményvezető kivételével) határozatlan időre szólt.

 
2011.01.20 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Iskolai képek