Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tanügyigazgatás

idea-3.jpgFigyelem! Ezen az oldalon is RSS-követés állítható be a bal oldali menü alján (a statisztika felett), így a feltett új anyagok megjelenéséről, az oldal napi frissítéséről Ön azonnal értesülhet. Állítsa be a számítógépére!

Ez a menüpont az iskola, óvoda tanügyigazgatási, oktatásszervezési problémáiról szól. Ide kerültek az "Igazgató kollégáknak" menüből az intézményszervezési és tanügyigazgatási jellegű témák, ott pedig inkább a munkajogi természetű problémák maradtak!

  

 

 

Cikkek

Eseti helyettesítés elrendelésének új szabályai

paragra.jpgAz iskolákban, óvodákban 2013. szeptember 1-jétől bevezetett új munkarend szabályairól már több bejegyzést írtam. Most a 22-26 óra felett a munkáltató által elrendelhető eseti helyettesítés megváltozott szabályait készítettem el. Az új szabályokat a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet  tartalmazza, azok 2013. szeptember 1-jén hatályba léptek.

 
2013.07.30 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Nyári megpróbáltatások - 2013

Tehetségfejlesztő mestertanár helyes besorolása

tehetseg-2.jpgHogyan kell helyesen besorolni azokat a főiskolai alapdiplomával rendelkező pedagógus kollégákat, akik (egyetemi szintű) tehetségfejlesztő mestertanári végzettséget és szakképzettséget szereztek. Több kérdést kaptam az elmúlt időszakban ebben a témakörben, és azt látom, hogy a munkáltatók körében is nagy a bizonytalanság a besorolás szabályairól.

 
2013.07.28 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én

Továbbképzések teljesítésének pontos nyilvántartása

szamfejtes.jpg"A továbbképzési ciklusok számításának pontos módszeréről", a tipikus hibákról, a megfogalmazható javaslatokról fenti című bejegyzésünk szólt. Most arra koncentrálunk, hogyan tarthatók nyilván pontosan az egyes pedagógusok továbbképzési ciklusai, hogyan követhető a várakozási idő csökkentése, a diplomaszerzéseket követő hétéves mentesítés biztosítása. Egyszerű módszert javaslunk, hogy minden pedagógus kolléga saját továbbképzési adataival is kitölthesse.

 
2013.05.28 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Életképek

Munkaterhelés 2013. szeptemberétől

2013. szdokument.jpgeptember 1-jén hatályba lépnek a köznevelési törvénynek a pedagógusok munkaterhelését szabályozó új előírásai. Megszűnik a kötelező óraszám, de hatályba lép a heti 22-26 órányi tanítási óra vagy foglalkozás elrendelhetősége, valamint a heti 32 óra heti munkaidő nevelési-oktatási feladatokkal töltésének előírása. Ezektől a változásoktól nincs ugyan sok félnivalónk, de lassan készülnődnünk kell megvalósításukra. A bejegyzésben személyes elképzelések szerepelnek a szabályozás elveinek megvalósítására.

 
2013.04.08 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Életképek

Névváltozás, bizonyítványmásodlat

bizonyitvany.jpgMit kell tennünk, ha egy tanuló neve megváltozik? Hogyan kell ezt jeleznünk a tanügyigazgatási dokumentumokban? Mit tegyünk, ha évekkel később jelentkezik volt diákunk, hogy helytelen névre szól a bizonyítványa? Hogyan kell bizonyítvány-másolatot kiállítani? Kell-e fizetni a dokumentum cseréjéért?

 
2013.04.03 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Hit- és erkölcstan oktatás szabályozása

hitoktatas.jpgA 2013. március 23-i hatállyal módosult 20/2012. (VIIII.31.) EMMI rendelet megalkotta az állami általános iskolákban az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályokat. A megjelent új jogszabály minden állami iskola számára fontos szabályozó tényezőt jelent.

 
2013.04.02 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Pedagógus továbbképzési program

dokumentumok.jpgMárcius 15-ig kell elkészíteni (pontosabban 2012. március 15-ig kellett volna) az iskolákban a 2013-2018 időszakra szóló továbbképzési programot. Az immár negyedik továbbképzési program elkészítésekor számos új előírást kell teljesíteni, így pl. értékelni kell az előző továbbképzési időszakot, figyelembe kell venni a pedagógiai programot, az elkészült továbbképzési programot pedig meg kell küldeni jóváhagyás céljából a fenntartónak!

 
2013.02.21 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Adatközlés a tanulóról a különélő szülő számára

valas.jpgA tanulói jogviszony létesítése, megszüntetése, iskolaváltás esetén jellemzően csak az egyik szülő intézkedik. Néha előfordul azonban, hogy a másik, a különélő szülő kíván információkat szerezni gyermeke tanulói jogviszonyáról, tanulmányi eredményeiről. Mit tehet ilyenkor a jogkövető igazgató?

 
2013.01.21 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én

Ügyelet miatti iskolai teendő

kid-book.gifSok iskolában - tanítási idő alatt is - ügyeletes tanulókkal találkozhatunk a folyosókon: többnyire ülnek az iskola főbejárata mellett vagy a folyosón lévő szolgálati helyükön, és életkorukhoz képest jól végzik a dolgukat. De vajon jogszerű-e a tanulók ügyelet miatti távolléte a tanítási órákról? Nézzen csak szét az interneten, mindjárt látja az iskolákban kialakult helyzetet!

 
2013.01.17 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Egyházi iskola lettünk | Hozzászólások: 0

Hány tárgyból lehet javítóvizsgára utasítani?

potvizsga.jpgMa többen fordultak hozzám az igen aktuális kérdéssel: hány tárgyból lehet a tanulót javítóvizsgára utasítani? Van-e a kérdésben a nevelőtestületnek döntési joga vagy kötelezettsége? A válasz ugyan egyszerű, de az elmúlt időszakban több alkalommal változtak a jogszabályi előírások!

 
2013.01.16 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én | Hozzászólások: 0

Javaslat az átdolgozott pedagógiai progam szerkezetére

flash-minta.gifItt az idő a pedagógiai program felülvizsgálatára! Igaz, a jogszabály 2013. március 31-ig meghosszabbította a határidőt, de a pedagógiai program átalakítása nem kis munka. A cikkben tanácsokat talál a pedagógiai progam átalakításához, valamint letölthető tartalomjegyzéket a dokumentum racionális elkészítéséhez! Nézze meg, éljen vele! Én nagyjából már elkészültem a munkával!

 
2013.01.03 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Portrék rólam

Minta az SzMSz átdolgozásához

flash-gyerekek.gifA bejegyzésben egy - bizonyára nem tökéletes - mintát láthatnak az SzMSz-re a 2012. október 1-jén hatályban lévő rendelkezések figyelembe vételével. Az SzMSz mintája egyházi iskola számára készült, a speciális rendelkezéseket pirossal kiemeltem. Az állami iskolák számára készített minta napokon belül megjelenik a kollégák által jól ismert, közoktatási kiadványokkal foglalkozó kiadó gondozásában.

 
2012.11.15 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Iskolai képek

Munkaügyi tájékoztatás

ido.jpgAz új Munka törvénykönyve 46. § (1) bekezdése alapján a munkáltató 15 napon belül köteles írásbeli tájékoztatást adni a munkavállaló számára a munkaviszonyból adódó alapvető jogokról és kötelességekről. Ennek mintáját a Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazottakra vonatkozóan mutatja be a közölt minta.

 
2012.11.07 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem virágai | Hozzászólások: 14

Mindennapos testnevelés szervezése

osszetett-irodai-munka.jpgA köznevelési törvény hatályba lépésével heti 5 testnevelési óra kötelező az 1., az 5. és a 9. évfolyamokon. Bejegyzésünk összegzi a mindennapos testneveléssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat, és válaszol arra a gyakori kérdésre, hogy vajon mindennapos-e a mindennapos testnevelés. Lehet-e két testnevelés órát összevontan tartani?

 
2012.11.06 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Portrék rólam

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása

iskolai-nehezsegek.gifHogyan kell biztosítani az iskolában a gyermek- és ijfúságvédelmi feladatok ellátását? Kell-e gyermek- és ijfúságvédelmi felelőst alkalmazni, lehet-e részmunkaidőben. Biztoísítható-e órakedvezmény vagy pótlék a feladatot ellátó pedagógus számára?

 
2012.10.17 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Képek a családomról | Hozzászólások: 0

Pedagógus álláshely betöltése diploma nélkül

tanar.jpgSokszor fordulnak hozzám azzal a kérdéssel, hogy (pedagógushiány esetében) alkalmazható-e a pedagógusképző intézmény utolsó éves hallgatója, vagy az abszolutóriummal rendelkező, de (nyelvvizsga hiányában) diploma nélküli jelentkező! A válasz 2012. szeptember 1-jétől már határozott NEM!

 
2012.10.11 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Iskolai képek

Az SzMSz átdolgozási szempontjai 2012-ben

paragrafus-3.jpgA köznevelési törvény és végrehajtási rendelete számos új előírást vezetett be a közoktatási intézmények SzMSz-ével kapcsolatban. Bejegyzésünk tartalmazza a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletének az SzMSz-szel kapcsolatos hatályos rendelkezéseit. A rendelkezések között sok az előző évben hatályossal azonos előírásokat tartalmaz, némelyek megváltoztak, és számos egészen új előírás is található. Ne feledkezzünk el az átdolgozás során az új államháztartási kormányrendeletről. Az ezzel kapcsolatos SzMSz-ben követendő szabályokat a Főiskolai hallgatóimnak menüben található előadásból vagy az államháztartási kormányrendeletről írt bejegyzésemben olvasható.

 
2012.09.27 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Életképek

Tanítási nap fogalma

schoolkids.jpgTanítási napnak tekinthető-e a kirándulásra, sportfoglalkozásra fordított nap? Be kell-e ilyenkor írni a magyar, matematika, stb. órákat? Hány órát kell tartani ahhoz, hogy egy nap tanítási napként legyen beszámítható? Sok téves elképzelés, hibás gyakorlat van az iskoláinkban! Tudja meg a korrekt megoldást!

 
2012.08.02 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás 2011

Az SzMSz kötelező mellékletei 2012-ben

konfliktus-2.jpgMilyen dokumentumok képezik a közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának kötelező mellékleteit? Figyelem: változás 2012. szeptember 1-jétől! Kevesen tudják a kérdésre a pontos választ. Ráadásul évente változik a kötelező mellékletek jegyzéke, amely 2012. szeptember 1-jétől csupán egy. Sok iskolában és óvodában tucatnyi vagy annál is több melléklete van az SzMSz-nek, amely teljes mértékben fölösleges és szakmailag sem indokolható.

 
2012.07.10 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem virágai | Hozzászólások: 0

Érettségi díjazása

erettsegi.jpgTöbben kérdezték: kötelező-e a munkáltató számára az érettségi vizsgára beosztott felügyelő tanárok felügyeleti díjának kifizetése abban az esetben, amikor az érettségi előtt álló diákok kieső óraszáma miatt a pedagógusok jelentős részének csökken a megtartandó óraszáma. Igen, a díj kifezetését jogszabály írja elő, így az nem képezheti munkáltatói mérlegelés tárgyát.

 
2012.06.19 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás-2012