Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanügyigazgatás

idea-3.jpgFigyelem! Ezen az oldalon is RSS-követés állítható be a bal oldali menü alján (a statisztika felett), így a feltett új anyagok megjelenéséről, az oldal napi frissítéséről Ön azonnal értesülhet. Állítsa be a számítógépére!

Ez a menüpont az iskola, óvoda tanügyigazgatási, oktatásszervezési problémáiról szól. Ide kerültek az "Igazgató kollégáknak" menüből az intézményszervezési és tanügyigazgatási jellegű témák, ott pedig inkább a munkajogi természetű problémák maradtak!

  

 

 

Cikkek

Hit- és erkölcstan oktatás szabályozása

2013.04.02

hitoktatas.jpgA 2013. március 23-i hatállyal módosult 20/2012. (VIIII.31.) EMMI rendelet megalkotta az állami általános iskolákban az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályokat. A megjelent új jogszabály minden állami iskola számára fontos szabályozó tényezőt jelent.

 

Pedagógus továbbképzési program

2013.02.21

dokumentumok.jpgMárcius 15-ig kell elkészíteni (pontosabban 2012. március 15-ig kellett volna) az iskolákban a 2013-2018 időszakra szóló továbbképzési programot. Az immár negyedik továbbképzési program elkészítésekor számos új előírást kell teljesíteni, így pl. értékelni kell az előző továbbképzési időszakot, figyelembe kell venni a pedagógiai programot, az elkészült továbbképzési programot pedig meg kell küldeni jóváhagyás céljából a fenntartónak!

 

Adatközlés a tanulóról a különélő szülő számára

2013.01.21

valas.jpgA tanulói jogviszony létesítése, megszüntetése, iskolaváltás esetén jellemzően csak az egyik szülő intézkedik. Néha előfordul azonban, hogy a másik, a különélő szülő kíván információkat szerezni gyermeke tanulói jogviszonyáról, tanulmányi eredményeiről. Mit tehet ilyenkor a jogkövető igazgató?

 

Ügyelet miatti iskolai teendő

2013.01.17

kid-book.gifSok iskolában - tanítási idő alatt is - ügyeletes tanulókkal találkozhatunk a folyosókon: többnyire ülnek az iskola főbejárata mellett vagy a folyosón lévő szolgálati helyükön, és életkorukhoz képest jól végzik a dolgukat. De vajon jogszerű-e a tanulók ügyelet miatti távolléte a tanítási órákról? Nézzen csak szét az interneten, mindjárt látja az iskolákban kialakult helyzetet!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Egyházi iskola lettünk | Hozzászólások: 0

Hány tárgyból lehet javítóvizsgára utasítani?

2013.01.16

potvizsga.jpgMa többen fordultak hozzám az igen aktuális kérdéssel: hány tárgyból lehet a tanulót javítóvizsgára utasítani? Van-e a kérdésben a nevelőtestületnek döntési joga vagy kötelezettsége? A válasz ugyan egyszerű, de az elmúlt időszakban több alkalommal változtak a jogszabályi előírások!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én | Hozzászólások: 0

Javaslat az átdolgozott pedagógiai progam szerkezetére

2013.01.03

flash-minta.gifItt az idő a pedagógiai program felülvizsgálatára! Igaz, a jogszabály 2013. március 31-ig meghosszabbította a határidőt, de a pedagógiai program átalakítása nem kis munka. A cikkben tanácsokat talál a pedagógiai progam átalakításához, valamint letölthető tartalomjegyzéket a dokumentum racionális elkészítéséhez! Nézze meg, éljen vele! Én nagyjából már elkészültem a munkával!

 

Minta az SzMSz átdolgozásához

2012.11.15

flash-gyerekek.gifA bejegyzésben egy - bizonyára nem tökéletes - mintát láthatnak az SzMSz-re a 2012. október 1-jén hatályban lévő rendelkezések figyelembe vételével. Az SzMSz mintája egyházi iskola számára készült, a speciális rendelkezéseket pirossal kiemeltem. Az állami iskolák számára készített minta napokon belül megjelenik a kollégák által jól ismert, közoktatási kiadványokkal foglalkozó kiadó gondozásában.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Iskolai képek

Munkaügyi tájékoztatás

2012.11.07

ido.jpgAz új Munka törvénykönyve 46. § (1) bekezdése alapján a munkáltató 15 napon belül köteles írásbeli tájékoztatást adni a munkavállaló számára a munkaviszonyból adódó alapvető jogokról és kötelességekről. Ennek mintáját a Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazottakra vonatkozóan mutatja be a közölt minta.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem virágai | Hozzászólások: 14

Mindennapos testnevelés szervezése

2012.11.06

osszetett-irodai-munka.jpgA köznevelési törvény hatályba lépésével heti 5 testnevelési óra kötelező az 1., az 5. és a 9. évfolyamokon. Bejegyzésünk összegzi a mindennapos testneveléssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat, és válaszol arra a gyakori kérdésre, hogy vajon mindennapos-e a mindennapos testnevelés. Lehet-e két testnevelés órát összevontan tartani?

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása

2012.10.17

iskolai-nehezsegek.gifHogyan kell biztosítani az iskolában a gyermek- és ijfúságvédelmi feladatok ellátását? Kell-e gyermek- és ijfúságvédelmi felelőst alkalmazni, lehet-e részmunkaidőben. Biztoísítható-e órakedvezmény vagy pótlék a feladatot ellátó pedagógus számára?

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Képek a családomról | Hozzászólások: 0

Pedagógus álláshely betöltése diploma nélkül

2012.10.11

tanar.jpgSokszor fordulnak hozzám azzal a kérdéssel, hogy (pedagógushiány esetében) alkalmazható-e a pedagógusképző intézmény utolsó éves hallgatója, vagy az abszolutóriummal rendelkező, de (nyelvvizsga hiányában) diploma nélküli jelentkező! A válasz 2012. szeptember 1-jétől már határozott NEM!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Iskolai képek

Az SzMSz átdolgozási szempontjai 2012-ben

2012.09.27

paragrafus-3.jpgA köznevelési törvény és végrehajtási rendelete számos új előírást vezetett be a közoktatási intézmények SzMSz-ével kapcsolatban. Bejegyzésünk tartalmazza a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletének az SzMSz-szel kapcsolatos hatályos rendelkezéseit. A rendelkezések között sok az előző évben hatályossal azonos előírásokat tartalmaz, némelyek megváltoztak, és számos egészen új előírás is található. Ne feledkezzünk el az átdolgozás során az új államháztartási kormányrendeletről. Az ezzel kapcsolatos SzMSz-ben követendő szabályokat a Főiskolai hallgatóimnak menüben található előadásból vagy az államháztartási kormányrendeletről írt bejegyzésemben olvasható.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Életképek

Tanítási nap fogalma

2012.08.02

schoolkids.jpgTanítási napnak tekinthető-e a kirándulásra, sportfoglalkozásra fordított nap? Be kell-e ilyenkor írni a magyar, matematika, stb. órákat? Hány órát kell tartani ahhoz, hogy egy nap tanítási napként legyen beszámítható? Sok téves elképzelés, hibás gyakorlat van az iskoláinkban! Tudja meg a korrekt megoldást!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás 2011

Az SzMSz kötelező mellékletei 2012-ben

2012.07.10

konfliktus-2.jpgMilyen dokumentumok képezik a közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának kötelező mellékleteit? Figyelem: változás 2012. szeptember 1-jétől! Kevesen tudják a kérdésre a pontos választ. Ráadásul évente változik a kötelező mellékletek jegyzéke, amely 2012. szeptember 1-jétől csupán egy. Sok iskolában és óvodában tucatnyi vagy annál is több melléklete van az SzMSz-nek, amely teljes mértékben fölösleges és szakmailag sem indokolható.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem virágai | Hozzászólások: 0

Érettségi díjazása

2012.06.19

erettsegi.jpgTöbben kérdezték: kötelező-e a munkáltató számára az érettségi vizsgára beosztott felügyelő tanárok felügyeleti díjának kifizetése abban az esetben, amikor az érettségi előtt álló diákok kieső óraszáma miatt a pedagógusok jelentős részének csökken a megtartandó óraszáma. Igen, a díj kifezetését jogszabály írja elő, így az nem képezheti munkáltatói mérlegelés tárgyát.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás-2012

Államháztartási kormányrendelet - új

2012.05.16

penz-magyar.jpg2012. január 1-jétől van hatályban az államháztartás működési rendjéről szóló (új) 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, amely számos szabályozási kötelezettséget tartalmaz az állami vagy önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények SzMSz-e és kötelező belső szabályzati rendszere számára. Nézze meg, hogy az Ön iskolájának SzMSz-e helyes hivatkozással tartalmazza-e a kormányrendeletben rögzített kötelezettségeket!

 

Heti iskolai órakeret változása

2012.04.17

iskola_kerulo.jpgHogyan változnak 2013. szeptember 1-jétől az iskolák rendelkezésére álló heti órakeretek? Bármennyire meglepő, de a most hatályos óraszámokhoz képest emelkednek. A köznevelési törvény 6. sz. mellékletének felhasználásával készült táblázattal kiszámíthatók a 2013. szeptember 1-jétől érvényes iskolai órakeretek. Töltse le, számítsa ki, hasonlítsa össze a mostani szabályok szerinti heti órakerettel. Azt hiszem, kellemesen fog csalódni!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Iskolai képek

Rendkívüli szünet

2012.02.01

hoakadaly.jpgHogyan lehet rendkívüli szünetet elrendelni a közoktatási intézményekben? Ki rendelheti el a rendkívüli szünetet, milyen egyeztetési, értesítési kötelezettségei vannak az elrendelő személynek? Hogyan változotak meg a köznevelési törvény előírásai?

 

Vezetők megbízásának határozott időtartama

2011.01.20

bennunk-rejlo-vezeto.jpg2011. január 1-jétől hatályos a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény azon rendelkezése, amely szerint a magasabb vezetőket és vezetőket (igazgatóhelyettesek, tanintézmény-vezetők, stb.) 5 éves határozott időre kell kinevezni. Az ezt megelőző időszakban a vezetői megbízás (az intézményvezető kivételével) határozatlan időre szólt.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Iskolai képek

« előző

1 | 2 | 3