Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tanügyigazgatás

idea-3.jpgFigyelem! Ezen az oldalon is RSS-követés állítható be a bal oldali menü alján (a statisztika felett), így a feltett új anyagok megjelenéséről, az oldal napi frissítéséről Ön azonnal értesülhet. Állítsa be a számítógépére!

Ez a menüpont az iskola, óvoda tanügyigazgatási, oktatásszervezési problémáiról szól. Ide kerültek az "Igazgató kollégáknak" menüből az intézményszervezési és tanügyigazgatási jellegű témák, ott pedig inkább a munkajogi természetű problémák maradtak!

  

 

 

Cikkek

A tanulói jogviszony megszüntetésének időpontja

teszt-1.jpgKözeleg a tanév vége, lassan sor kerül az iskola utolsó évfolyamát befejező tanulók tanulói jogviszonyának megszüntetésére. De milyen dátummal kell megszüntetni a tanulói jogviszonyt az általános iskolákban, a gimnáziumokban és a szakképző iskolákban? Olvassa el erről készített összefoglaló cikkünket!

 
2016.06.07 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Tavaszi_virágaink_2016

Új előadás a tanfelügyeletről, minősítésről és az intézményi önértékelésről

Vadvirág-pollenszemcsék.jpg2016. április 19-én (kedden) 9.00 órai kezdettel - több jeles szakértő kolléga társaságában - előadást tartottam Budapesten a Lurdy Házban a Menedzser Praxis Kft. szervezésében. Másfél órás előadásomban a pedagógusok minősítési rendszerének, tanfelügyeleti ellenőrzésének 2016. évi megváltozott szabályairól beszéltem, és részletes tanácsokat fogalmaztam meg az intézményi önértékelés 2016-ban követendő feladataival kapcsolatban. Az előadás linkjét a bejegyzésben találja meg.

 
2016.04.19 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Tavaszi_virágaink_2016

Továbbképzési ciklusok rendkívüli esetekben

virag-5.jpgMindannyian tisztában vagyunk a pedagógusok hétéves továbbképzési ciklusainak legfontosabb szabályaival, de - rendkívüli esetekben - gyakran problémát okoz a tartósan távol lévő pedagógusok továbbképzési kötelezettségének meghatározása. Tekintsük át együtt a leggyakrabban előforduló eseteket!

 
2016.03.22 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Épületrekonstrukció

Beiskolázási terv készítése

tuz.jpgAz igazgatóknak minden év március 15-ig el kell készíteniük a következő tanév beiskolázási tervét. Ehhez néhány nappal előtte érdemes közzétenni az egységes jelentkezési lapot, és a jelentkezési adatok alapján döntést kell hozni a továbbképzés támogatásáról vagy elutasításáról.

 
2016.03.11 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én

Osztályozó vizsga

tanul.jpgHogyan kell megállapítani a magántanuló osztályzatait, lehetséges-e a magántanuló minősítése az évközi osztályzatai alapján, milyen eljárást kell vagy lehet követni a jogszabályban meghatározott mértéknél többet hiányzó tanuló esetében? Tekintsük át és magyarázzuk a jogszabályok előírásait!

 
2015.06.11 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Állami kitüntetést kaptam

A közösségi szolgálat dokumentálása

paragrafus_jel.gif2014. november 11-i hatállyal megváltozott a középiskolások közösségi szolgálatának dokumentálását szabályozó jogszabály, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletében szereplő 46. sz. záradék. A jogszabály változása nagyon időszerű volt, mert egy értelmezési probléma végére tett pontot. Most, a 2014/15-ös tanév végén azonban ügyelnünk kell arra, hogy milyen záradék kerül a tanulók bizonyítványába, a törzskönyvbe és az osztálynaplóba!

 
2015.05.27 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás-2015

A gyakornokok alkalmazásának sarokkövei

chrysanthemum.jpg Gyakori kérdés mind a munkáltatók mind a gyakornokok részéről, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha a munkáltató mulasztásából adódóan nem került sor a kinevezésben a minősítő vizsga határidejének megjelölésére, vagy a munkáltató elmulasztotta bejegyezni ezt az időpontot a KIR nyilvántartásába. Bizony ilyenkor elég kusza helyzet áll elő mindkét részről...

 
2014.11.04 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Iskolai képek

Tankönyvellátási feladatok az iskolában

tankonyv.jpg2014. január 1-jén lépett életbe a tankönyvellátásról szóló új törvény, március 12-én pedig megjelent és hatályba lépett a tankönyvellátás rendjéről szóló miniszteri rendelet. Az új jogszabályok alaposan megváltoztatták a tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos igazgatói feladatokat, és több elemmel ki is bővítették azokat. Cikkünk időrendbe szedve közli az intézményvezető tankönyvellátással kapcsolatos feladatait.

 
2014.04.10 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem virágai

Már nem csökkenthető a várakozási idő

aram.jpgEddig azt hittem, hogy minden rendben van a pedagógus-továbbképzés teljesítését követő várakozási idő csökkentésével kapcsolatban, hiszen a köznevelési törvény - egy másik bejegyzésemben részletezett - 97.§ (20/b) szakasza rendezte a kérdést. Egy számomra ma küldött e-mail azonban arra hívta föl a figyelmet, hogy nincs itt minden renben: már nincs lehetőség a sikeres pedagógustovábbképzést követően a várakozási idő csökkentésére.

 
2014.01.15 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

A tankötelezettség és a tanulói jogviszony összefüggése

heltai_18.jpgMegszűnik-e a tanulói jogviszony abban az esetben, ha megszűnik a tanuló tankötelezettsége. Alapjában véve nemleges a válasz. Van azonban ennél cifrább eset is, amelyet egy Dunántúli igazgató kollégám osztott meg velem. Kifejtettem a véleményemet, remélem egyetértenek a következtetésekkel!

 
2013.12.11 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Nyári megpróbáltatások - 2013

A várakozási idő csökkentése pedagógus-továbbképzés teljesítésekor

para.jpgA kötelező pedagógus-továbbképzést teljesítők várakozási idejének csökkentéséről szóló bejegyzésben szerepel, hogy nincs olyan hatályos jogszabály, amely a továbbképzési kötelezettség teljesítésekor formálisan is elrendelné a várakozási idő csökkentését. 2014. január 1-jétől hatályos az Nkt. 97.§ (20/b) bekezdése, amely a 2013. szeptember 1-jei besorolások esetében pótolja az eddigi hiányosságokat! Figyelem! Más a helyzet a várakozási idő 2013. szeptember 1-jét követő csökkentésével, erről külön bejegyzés készült!

 
2013.11.26 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Lurdy-ház-2013

Osztálynapló vagy csoportnapló?

naplo.jpgA 20/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet előírja az iskolák számára, hogy minden olyan esetben, amikor az osztálykeretek megbontásával szervezik a tanórai vagy egyéb foglalkozásokat, az órákat és a tanulók értékelését ne az osztálynaplóba, hanem csoportnaplóba, az egéb foglalkozások esetén egyéb foglakozási naplóba vezessék. Értelmezzük együtt a jogszabályt, vizsgáljuk meg a teendőket!

 
2013.11.24 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Épületrekonstrukció | Hozzászólások: 18

Várakozási idő csökkentése a pedagógusok besorolásakor

varakozas.jpgA pedagógusok besorolásánál hogyan kell figyelembe vennünk a pedagógus-továbbképzést sikeresen teljesítők várakozási idejének egyéves csökkentését. Előírja-e jogszabály a várakozási idő csökkentését, vagy vissza kell sorolnunk a pedagógusokat? Utóbbira nem kell ugyan sort keríteni, de a jogi szabályozás bizony nem megfelelően körültekintő!

 
2013.11.13 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Állami kitüntetést kaptam

Tanulói távollét iskolaérdekből

testneveles.jpgBe kell-e írnunk hiányzóként azt a tanulót, aki az iskola képviseletében iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányi, kulturális vagy sportversenyen való szereplés miatt nem vesz részt a tanítási órán? Ha igen, hogyan kell igazolni a tanulói távollétet? Hogyan kell alkalmazni az ezzel kapcsolatos jogszabályokat?

 
2013.11.05 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem virágai

Átcsoportosítható-e a heti 32 órás kötött munkaidő?

kotel.jpgA heti 32 órás kötött munkaidő bevezetése problémákat okozhat az iskolai munka rugalmas szervezésében. Az egymást követő hetekben ugyanis nem feltétlenül egyenletes az iskolában jelentkező munkaterhelés; egy tantestületi konferencia, szülői értekezlet vagy egy kulturális program lebonyolítása erősen megnöveli a szükséges kötött munkaidőt, más hetekben pedig néhány órával kevesebb is elegendő lenne. Milyen törvényes lehetőségek vannak a heti kötött munkaidő egymást követő hetek közötti átcsoportosítására?

 
2013.10.01 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Lurdy-ház-2013

A mesterdiplomával rendelkező pedagógusok besorolása az általános iskolában

pedag-3.jpgEbben az időszakban érthetően gyakran felmerül a kérdés, hogyan kell besorolni azokat az egyetemi (mesterfokozatú) végzettséggel rendelkező pedagógusokat, akik általános iskolában tanítanak. Az eddig egyértelmű végrehajtási jogszabályokat sikerült nagy mértékben bizonytalanná tenni. Megnyugtathatjuk az olvasókat, az érintettek az egyetemi szintű vagy mesterdiplomájuk szerint sorolhatók be!  Figyelmesen tanulmányozzák végig az információkat! Fontos!

 
2013.09.17 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem virágai

Munkaidő-nyilvántartás a legegyszerűbben

nyilvantartas-2.jpgA szeptember 2-án kelt, a munkáltató munkaidő-nyilvántartási kötelezettségét taglaló bejegyzésemben - az akkori legjobb tudásom szerint - igyekeztem minél praktikusabb és egyszerűbb eljárást javasolni a munkáltatók számára a pedagógusok munkaidejének nyilvántartására. Most a saját munkámat szervezve azonban sokkal egyszerűbb megoldásra bukkantam! Önt is érdekelheti...

 
2013.09.16 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Épületrekonstrukció

A munkáltató munkaidő-nyilvántartási kötelezettségéről

munka-3.jpgA Munka törvénykönyve és a 316/2013. (VIIII.30.) Kormányrendelet elrendeli, hogy a köznevelési intézmények vezetői kötelesek nyilvántartani az alkalmazottak által eltöltött munkaidőt. Az utóbbi időkben sokféle rémhírt hallani olyan iskolákról és óvodákról, ahol túlbürokratizált nyilvántartási rendszerek bevezetését tervezik. Hátha meg lehet őket győzni?

 
2013.09.02 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Épületrekonstrukció | Hozzászólások: 42

Eseti helyettesítés elrendelésének új szabályai

paragra.jpgAz iskolákban, óvodákban 2013. szeptember 1-jétől bevezetett új munkarend szabályairól már több bejegyzést írtam. Most a 22-26 óra felett a munkáltató által elrendelhető eseti helyettesítés megváltozott szabályait készítettem el. Az új szabályokat a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet  tartalmazza, azok 2013. szeptember 1-jén hatályba léptek.

 
2013.07.30 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Nyári megpróbáltatások - 2013

Tehetségfejlesztő mestertanár helyes besorolása

tehetseg-2.jpgHogyan kell helyesen besorolni azokat a főiskolai alapdiplomával rendelkező pedagógus kollégákat, akik (egyetemi szintű) tehetségfejlesztő mestertanári végzettséget és szakképzettséget szereztek. Több kérdést kaptam az elmúlt időszakban ebben a témakörben, és azt látom, hogy a munkáltatók körében is nagy a bizonytalanság a besorolás szabályairól.

 
2013.07.28 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én