Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Kik jelentkezhetnek 2015-ben mesterpedagógusi minősítésre?

2015.04.23

Kik jelentkezhetnek a mesterpedagógusi minősítésre?

Amint korábbi bejegyzésünkben vagy a www.oktatas.hu felületén olvashatták, az oktatásért felelős miniszter meghatározta a 2016. évi minősítési tervbe kerülés különös feltételeit. Ugyanakkor 2015. április 17-én hatályba lépett a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet módosítása, amely a következő új szabályozást vezette be:

36. § (12) Az a pedagógus kezdeményezheti a Mesterpedagógus fokozatba történő besoroláshoz szükséges minősítési eljárást, aki a jelentkezési határidőig 14 év szakmai gyakorlatot szerzett és rendelkezik pedagógus-szakvizsgával.

Ennek a módosításnak nagyon sokan – igazgatók és pedagógusok – megörültünk, mert az láttuk benne, hogy a jogszabály lehetővé teszi, hogy a pedagógusok szélesebb köre juthasson el a mesterpedagógus fokozatba. Április 22-én azonban az Oktatási Hivatal állásfoglalást adott ki, amelyet (kékkel szedve) részben idézek:

„A Rendelet, a pedagógus-szakvizsgát általánosságban említi. Ugyanezen Rendelet szerint:

„10. § (1) A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozóan a lebonyolításra kerülőn minősítő vizsgák és a minősítési eljárások számát (a továbbiakban: minősítési keretszám), a minősítő vizsgák és minősítési eljárások szervezésének központi szabályait és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.

A minisztert tehát a rendelet felhatalmazza arra vonatkozóan, hogy a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit Közleményben részletezze. Az emberi erőforrások minisztere 2015. február 28-án megjelent Közleménye alapján a Mesterpedagógus fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás keretében azok a jelenleg Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok kerülhetnek be a minősítési tervbe, akik legalább 14 év szakmai gyakorlati idővel és vezetőpedagógus vagy mentor szakirányú pedagógus-szakvizsgával rendelkeznek. A miniszter tehát Közleményében rendelkezett azon pedagógus szakvizsgák köréről, amelyeket mint különös feltételt megnevezett. A Közleményben megnevezett szakvizsgák természetesen pedagógus-szakvizsgák.

A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás keretében - Miniszteri Közlemény alapján - azok a jelenleg Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok kerülhetnek be a 2016. évi minősítési tervbe, akik:

·  legalább 14 év szakmai gyakorlati idővel és

·  vezetőpedagógus vagy mentor szakirányú pedagógus-szakvizsgával rendelkeznek.”

Az állásfoglalással kapcsolatban azt állapíthatjuk meg, hogy annak logikájában (sajnos?) nincs hiba, hiszen mind az újonnan bevezetett (egyebekben félrevezető) 36. § (12), mind pedig a különös feltételekről szóló 10. § (1) bekezdést a Kormányrendelet tartalmazza, tehát a miniszter által meghatározott különös feltételeket valóban figyelembe kell vennünk. Ez azt jelenti, hogy 2015-ben kizárólag azok a pedagógusok jelentkezhetnek a mesterpedagógus fokozat elérésére, akik a fenti típusú szakvizsgák (mentor vagy vezetőpedagógus szakirány) rendelkeznek.

Az állásfoglalás részletezi azt is, hogy mely pedagógus szakvizsgák felelnek meg a vezetőpedagógus vagy mentor szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsgának:

- szakvizsgázott pedagógus, zenei mentor- és gyakorlatvezető tanári szakterületen

- szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen

- szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető mentortanári szakterületen

- szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető és mentortanító szakterületen

- szakvizsgázott pedagógus, testnevelés-, sport-, gyógytestnevelés-műveltség nevelési területen (gyógytestnevelő mentortanár)

- szakvizsgázott pedagógus, testnevelés- és sportműveltség nevelési területen (testnevelő mentortanár)

- szakvizsgázott pedagógus, német nemzetiségi mentorpedagógus szakterületen

- szakvizsgázott pedagógus horvát nemzetiségi mentorpedagógus szakterületen

- szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

- szakvizsgázott pedagógus, hátrányos helyzetű tanulók mentorálását ellátó pedagógus szakterületen

„A pedagógusnak tehát a fenti pedagógus-szakvizsgák legalább egyikével kell rendelkeznie ahhoz, hogy a Közleményben meghatározott, pedagógus szakvizsgára vonatkozó feltételeknek megfeleljen.

A fentiek alapján tájékoztatom, hogy pl. a közoktatási vezető vagy vezető óvodapedagógus-szakvizsga nem feleltethető meg vezetőpedagógus vagy mentor szakirányú szakvizsgának, így a csak ezen szakvizsgák bármelyikével rendelkező pedagógusok nem felelnek meg a Közleményben meghatározott pedagógus szakvizsgával kapcsolatos feltételnek, és amennyiben mesterpedagógus fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárásra ezen szakvizsgák bármelyikével jelentkeznek, nem lehetséges befogadni őket a mesterpedagógusokra 2016-ra meghatározott minősítési keretbe.

Amennyiben az érintett pedagógusok szakvizsgája megfeleltethető a fent felsorolt és vastagított és dőlt betűtípussal továbbá aláhúzással is jelölt szakvizsgák valamelyikének, és az érintettek a Közleményben meghatározott további feltételeknek is megfelelnek a 2016. évi minősítési eljárásokra vonatkozóan a Mesterpedagógus fokozatba történő minősítésre jelentkezés tekintetében, akkor bekerülhetnek a 2016. évi minősítési eljárásba erre a fokozatra.”

A rendeletmódosításra azért volt szükség, mert a rendelet korábbi változata  a Mesterpedagógus fokozatba lépést csak a Pedagógus II. fokozatból való továbblépésként szabályozta (4.§), de 2015-ben a Pedagógus I. fokozatból is lehetőség van egyből Mesterpedagógus minősítésre jelentkezni.

Az állásfoglalás tehát – helyesen – arra világít rá, hogy a jogszabály alkalmazásakor nem csupán a Kormányrendelet 36. § (12) bekezdését kell alkalmaznunk, hanem ezzel párhuzamosan a 10. § (1) bekezdését is, ez azonban néhány ezer pedagógus sorstársunkat előnytelenül érinti. Higgyék el, nem tehetünk semmit!

 

A mappában található képek előnézete Képek az iskolámról