Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Hogyan kélszüljünk föl hatékonyan az intézményi tanfelügyeletre?

2019.12.14

Hogyan készüljünk föl hatékonyan az intézményi tanfelügyeletre?

Tartalomjegyzék:

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzések trendje

Az intézményi tanfelügyelet időpontjának kitűzése, kapcsolatfelvétel

Lehet-e méltányosságból kérni a tanfelügyeleti ellenőrzések törlését, elhalasztását

Az intézményi tanfelügyelet időbeosztásának racionális előkészítése

Az intézményi tanfelügyelethez szükséges dokumentumok előkészítése

A pedagógusokkal és a szülőkkel történő találkozás megszervezése, előkészítése

Hatékony felkészülés az intézményvezetői interjúra

Az intézményi önértékelés során készült kérdőíves felmérések hasznosítása

Az intézményi mérési eredmények előkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzéshez

A lezárt pedagógus önértékelési eredmények összegzése

Az intézményi önértékelés szerepének fontossága az intézményi tanfelügyeletben

Az intézményi tanfelügyelet hasznossága és hasznosítása

A jól hasznosítható intézményi intézkedési terv elkészítése

 

A megszokott rendben, azaz mindennaposan sok munkával telnek az iskolai, óvodai hétköznapok. Az igazgató, óvodavezető, intézményvezető rendben végzi napi rendes irányító tevékenységét, amelynek – mint a gyakorlatban tapasztalhatjuk – legalább felét az operatív feladatok, a váratlan helyzetek megoldása, a problémamegoldás teszi ki. Ez a megszokott napi rendes ügymenet. Aztán egyszer csak – bármennyire készülünk is rá, de mégiscsak váratlanul – jön egy e-mail az Oktatási Hivataltól, amely arról értesít, hogy a Hivatal az ön által vezetett intézményben intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést rendelt el. Ekkor a legprofibb vezetőnek is háttérbe kerülnek a napi problémái, távolba húzódnak az imént még nagyon fontos operatív feladatok, és mindössze két szó lebeg előtte: INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET!

És persze a felkiáltójelként a szívdobbanás! Ekkor minden mást félretéve haladéktalanul bejelentkezünk az Oktatási Hivatal honlapjára, belépünk az informatikai kommunikációs felületre, és izgatottan felkeressük az intézményi menüpontban a „Látogatási beosztások megtekintése” almenüt. Annak néhány lépcsős megnyitását követően pedig visszaigazolódik az e-mail tartalma, nincs tévedés: a Hivatal iskolánk/óvodánk számára intézményi tanfelügyeletet rendelt el. Szembesülünk az időponttal, amely – szinte biztosan – távolról sem ideális számunkra. A dátumot haladéktalanul bejegyezzük (lehetőleg elektronikus) naptárunkba, és biztonság kedvéért két vonallal alá is húzzuk. Ez így van rendjén.

Ezt követően megnézzük a „Részletek” menüben a vizsgálatra beosztott tanfelügyelők nevét, különös figyelemmel a vezető tanfelügyelő személyére. A tanfelügyeletben közreműködő három szakértő nevét olvasva szinte természetes, hogy sohasem nem tölt el minket a maradéktalan elégedettség. Ha nem ismerjük a kijelölt tanfelügyelőket, akkor az „annyi szakértőt ismerek, miért nem tudtak közülük legalább egyet megbízni?” kérdés fogalmazódik meg. Ha pedig ismerjük egyiküket-másikukat, esetleg mindegyiküket, akkor többnyire a „hogyan jelölhették ki pont őt/őket, amikor …”. Itt aztán jön mindenféle észrevétel. Például: „hogyan lehet óvónőt kijelölni egy középiskolai intézményi tanfelügyelet elvégzésére” vagy éppen fordítva, „ez a szakértő a múlt hónapban volt nálunk, akkor is …”, vagy „hogyan jelölhették ki pontosan őt, amikor öt évvel ezelőtt nem éppen felemelő körülmények között távozott tőlünk!”.

Mindez azonban teljességgel érdektelen: ha az időpontot és a szakértők személyét illetően nem történik rajtunk kívül álló okok miatti módosítás, akkor hamarosan szakértők érkeznek majd hozzánk az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés lebonyolítására, velük kell majd dolgoznunk, és megmutatnunk intézményünk szakmai-pedagógiai tevékenységének eredményességét!

1. Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzések trendje

A külső szakértők közreműködésével történő pedagógiai-szakmai ellenőrzések, röviden tanfelügyeletek 2015 decemberében kezdődtek meg kétezer pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésével. Akik tanfelügyelőként, igazgatóként vagy érintett pedagógusként már akkor is részt vettek az újonnan induló eljárásban, emlékeznek rá, hogy nehézkesen, természetes döccenőkkel, sok megoldandó problémával indultak meg a tanfelügyeleti ellenőrzések. Mivel a résztvevők szorgalmasan jelezték a felmerült problémákat, és a jelek szerint az oktatásirányítás is befogadóan kezelte azokat, már 2016-ban jelentős mértékben és szükségszerűen egyszerűsödtek a tanfelügyeleti ellenőrzések szabályai, ide értve az intézményi tanfelügyeleteket is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy 2020-ban már sokkal egyszerűbb dolgunk van egy intézményi tanfelügyeletben akár szakértőként, akár intézményi oldalról veszünk abban részt. Ez feltétlenül pozitív változás!

A tanfelügyeleti eljárások közül a legtöbb munkát és a legalaposabb előkészítést kétségtelenül az intézményi tanfelügyeletek igénylik. Részben ennek köszönhetően, másrészt nyilvánvalóan az intézményi tanfelügyeletet megalapozó önértékelések számára szükséges felkészülési idő biztosítása érdekében az intézményi tanfelügyeletek csak 2017-ben indultak meg, akkor azonban lendületesen; már az első évben 1608 intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést zártak le a szakértő kollégák, és ez a szám 2018-ban majdcsak duplájára nőtt. Az első két intézményi tanfelügyeleti év robbanásszerű megindulását az is segítette, hogy 2017-ben és 2018-ban a Hivatal egyáltalán nem szervezett pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzéseket.

tanfelugyeleti_ell_szama.jpg2019-ben folytatódott az erőteljes intézményi tanfelügyeleti nyomás, mert a 2017-es indulástól számított öt év alatt minden iskola, óvoda és más köznevelési szervezet intézményi tanfelügyeletére sort kell keríteni, hiszen ez az oktatáspolitikai koncepció jogszabályban rögzített egyik alappillére. Amint a grafikon adatait összegezve látjuk, a 2017-2019 között eltelt három évben várhatóan 7318 intézményben fejeződik be az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés. Tekintve az oktatas.hu adatai szerint az országban 10.414 köznevelési intézmény működik, azt prognosztizálhatjuk, hogy az oktatásirányítás 2020-ban és 2021-ben is két-kétezernél több közoktatási intézmény számára fogja elrendelni a legkomplexebb külső ellenőrzést megtestesítő intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést.

 

2. Az intézményi tanfelügyelet időpontjának kitűzése, kapcsolatfelvétel

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza a tanfelügyeleti ellenőrzések, a jogszabályban szereplő hivatalos elnevezéssel a pedagógiai-szakmai ellenőrzések hatályos szabályait, míg a vizsgálati eljárás részletes szabályait a tanfelügyeleti kézikönyvek rögzítik. Az említett jogszabály rendelkezései alapján az Oktatási Hivatal minden év július 20-ig elkészíti a következő évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet. A hivatal az ellenőrzési tervet úgy állítja össze, hogy az ellenőrzés ötévente egy alkalommal minden intézmény minden pedagógusára, vezetőjére és minden köznevelési intézményre kiterjedjen. A hivatal július 31-ig az általa működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzési tervben szereplő pedagógusokat, intézményvezetőket és intézményeket.

A hivatal november 30-ig kijelöli a következő évre vonatkozó ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések konkrét időpontját, az ellenőrzésre kirendelt vezető szakértőt és szakértő munkatársait, továbbá az informatikai támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzésben érintett pedagógusokat, szakértőket, valamint az érintett intézmények vezetőit. Az időpont és a vizsgálattal megbízott szakértők nevének kijelölését követően az intézményi tanfelügyelettel érintett intézmény vezetője, pedagógus tanfelügyelete esetén az érintett pedagógus vagy intézményvezetője haladéktalanul köteles értesíteni az Oktatási Hivatalt minden olyan körülményről, amely az ellenőrzés lebonyolítását akadályozza. Ez esetben a tanfelügyeleti ellenőrzés időpontját és a kijelölt szakértők személyét a hivatal módosíthatja, amelyről haladéktalanul értesíti az érintetteket. Ha az intézményvezető (pedagógus tanfelügyelete esetén a pedagógus) neki fel nem róható okból nem tud részt venni a tanfelügyeleti ellenőrzésben, akkor a hivatal új időpontot jelöl ki a számára, azaz a tanfelügyeletet újra szervezi. Ebben az esetben a legtöbbször nem csupán a tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja változik meg, hanem az ellenőrzésre kijelölt tanfelügyelők személye is részben vagy akár teljesen kicserélődik.

Az intézményi tanfelügyeletet vezető szakértő a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 147. § (7a) bekezdésében foglaltak szerint az ellenőrzés időpontja előtt legalább tizenöt nappal köteles felvenni a kapcsolatot az érintett intézmény vezetőjével, amelynek során egyeztetik az ellenőrzés ütemezésével és tartalmával kapcsolatos részleteket. A vezető tanfelügyelők e kötelezettségük teljesítésére rendkívüli módon ügyelnek, mert a határidő túllépése jogalapot teremthet a vizsgálat lefolytatásával szembeni törvényességi kifogásra is.

A vezető tanfelügyelők a kapcsolatfelvételt általában – a kornak megfelelő praktikummal – elektronikus úton kezdeményezik, amely gyorsaságánál és dokumentálhatóságánál fogva korszerűnek, korrektnek és teljes mértékben elfogadottnak tekinthető. Sokszor fordul elő, hogy a vezető tanfelügyelői kapcsolatfelvétel túlságosan formálisra sikerül, így jogszabályi helyek és időpontok közlésére korlátozódik, ezek az információk azonban meglehetősen fölöslegesek a kapcsolatfelvétel stádiumában, hiszen az informatikai felületen ez minden érintett rendelkezésére áll. A korrekt beköszönő levél nem túlságosan hivatalos, sőt kezdő soraiban bizalmat keltő, barátságos felütéssel kezdődik. A kapcsolatfelvétel legfontosabb része a beköszönésen túl feltétlenül a tanfelügyeleti ellenőrzés tervezett ütemezésének egyeztetése. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az időbeosztás megküldése esetében nem a vezetői tanfelügyelői döntés közléséről, hanem az érintettekkel való tényleges és tényszerű egyeztetéséről van szó. Ennek megfelelően a kapcsolatfelvevő e-mail napján vagy legkésőbb az azt követő napon érdemi választ kell küldeni a vezető tanfelügyelő számára az általa tervezett látogatási ütemezés elfogadásáról, de sokkal inkább jellemzően az azzal kapcsolatos módosítási vagy pontosítási javaslatokról. Természetesnek kell vennünk azt a gyakorlatot, hogy az egynapos tanfelügyeleti ellenőrzés időbeli ütemezéséhez szükséges információk döntő többsége az érintett intézményben áll rendelkezésre, így magától értetődőnek kell tekintenünk az erre vonatkozó vezető tanfelügyelői tervezés akár lényeges módosításaira irányuló intézményi javaslatot.

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés időbeosztásának racionális előkészítéséről cikkünk 4. fejezetében olvashat részletesebb információkat és tanácsokat.

 

3. Lehet-e méltányosságból kérni a tanfelügyeleti ellenőrzések törlését vagy elhalasztását

Gyakran fordulnak hozzám az intézményvezetők és a pedagógusok is azzal a kérdéssel, hogy van-e bármilyen lehetőségük arra, hogy az Oktatási Hivatal által kitűzött intézményi vagy akár pedagógust érintő tanfelügyeleti ellenőrzés törlését kérjék. Leggyakrabban ezt az intézményvezetők és a pedagógusok is abban az esetben vetik föl, amikor a nyugdíjba vonulás előtti utolsó évre vagy az utolsó évek valamelyikére tűzi ki a hivatal a tanfelügyeleti ellenőrzést. A vezető és a pedagógus kollégákat gyakran téveszti meg a pedagógus-továbbképzési rendszer működtetésével kapcsolatos jogszabály, amely az 52. életévüket betöltött pedagógusokat mentesíti a pedagógus-továbbképzési kötelezettség alól. A tévedésre okot adó másik jogszabály a köznevelési törvény 97.§ (21) bekezdésében foglalt rendelkezése, amely szerint a minősítési kötelezettség alól mentesíti azokat a pedagógusokat, akik a 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.

A tanfelügyeleti ellenőrzések esetében azonban semmiféle olyan jogszabályi felhatalmazás nem létezik, amelyre hivatkozva kérni lehetne a kitűzött tanfelügyeleti ellenőrzések, így az intézményi tanfelügyelet elhalasztását vagy törlését. Ennek megfelelően teljes mértékben fölösleges az Oktatási Hivatalnál vagy a Pedagógiai Oktatási Központoknál méltányossági kérelmet benyújtani a tanfelügyeleti ellenőrzés elhalasztására vagy törlésére, mert nincs olyan jogszabályi hely, amelyre hivatkozva ezt a Hivatal engedélyezni tudná. Kivételt képez ez alól a 2. fejezet 2. bekezdésében ismertetett eset, amikor az ellenőrzés lebonyolítását valamilyen objektív esemény, rendezvény akadályozza.

A nyugdíjhoz közel álló kollégák ennek ellenére jellemzően fölöslegesnek tartják az utolsó vagy utolsó előtti évben, főként pedig az utolsó hónapokban lebonyolítandó vezetői vagy intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést, mert az ellenőrzés hasznosulását nem látják biztosítottnak. A vezetői tanfelügyelet esetében talán érthető és reális ez a kétely, de az intézményi szintű tanfelügyeleti ellenőrzésnél semmiképpen sem, hiszen az intézményi tanfelügyelet nem elsősorban az intézményvezető, hanem az intézmény működésének vizsgálatára hivatott, így az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés jegyzőkönyve is az intézmény működésével kapcsolatos megállapításokat és esetleges hiányosságokat tartalmazza. Ennek megfelelően az intézményi tanfelügyeletet úgy kell felfognunk, hogy az az intézmény pozitív működésének, jó gyakorlatainak megerősítését, a további működés során esetlegesen javítandó motívumok megjelölését hivatott elvégezni, ezért – függetlenül az intézményvezető megbízásának, esetleges nyugdíjba vonulásának időpontjától – hatékony eszköze lehet az intézményi erősségek visszaigazolásának és a fejlesztendő területek azonosításának.

Ennek megfelelően azt javasolhatjuk, hogy az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést a vezetői pályájuk kezdetén tartó vezetők ugyanúgy, mint a vezetői pályafutásuk utolsó szakaszát taposó intézményvezetők úgy fogják föl, mint a nevelőtestületükkel elért állapot tanfelügyelői rögzítésének állapotát. Higgyék el, hogy az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést végző szakértők szívesen igazolnak vissza az intézmény és vezetői számára minden általuk tapasztalt pozitívumot, és általában tapintatosan és mértékletesen bánnak az intézmény működését érintő kritikákkal és esetleges negatív észrevételekkel.

A további részeket a nyomtatott megjelenést követően olvashatják, információ: https://raabe.hu/termek/ellenorzes-a-kozoktatasban/

 

A mappában található képek előnézete Irodám-2018