Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Változás a pedagógusminősítés rendjében

2015.10.05

Az első koncepcióváltozás a minősítési folyamatban

Mi, a végeken dolgozó igazgatók, óvodavezetők, pedagógusok; minősítők és minősítendők tudjuk, hogy a minősítési – tanfelügyeleti – önértékelési hármas rendszer irreálisan nagy terhet jelent a köznevelési intézményekben dolgozók számára. Szinte észrevétlenül megjelent azonban az első „könnyítés” a rendszerben, amelyet bizonyára a folyamatszervezésben jelentkező nehézségek indokoltak: a minősítési rendszer függetlenné vált a tanfelügyeleti és az önértékelési rendszertől!

 

A minősítési eljárásnak a tanfelügyeleti rendszerre való szerves építkezését a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete garantálta, amely a Kormányrendelet 2015. szeptember 8-ig hatályban lévő rendelkezései szerint 2016. január 1-jétől alkalmazandóan az alábbiakat rendelte el:

A pedagógusok minősítésekor az értékelés elemei:

  • 50% - a portfólió értékelése és a portfólió védése
  • 20% - a meglátogatott órák és azok értékelése
  • 30% - az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése

 

A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletet 2015. szeptember 9-i hatályba lépéssel módosító 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet a következőket írja elő:

15. § (1) Az Ép.r. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

A 249/2015. (IX.8.) Korm.r. szóban forgó 1. sz. melléklete pedig a következőket rendeli el: "A Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítő vizsga és minősítési eljárás esetében... az értékelés elemei:

  • a pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése - 60%
  • a tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése - 40%."

A 2015. szeptember 9-én hatályba lépett rendelkezés tehát törli a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet által 2016. január 1-jén bevezetni tervezett 50-20-30%-os értékelés rendjét, és megtartja a kormányrendelet 2015. december 31-ig eredetileg is hatályban lévő „átmeneti” értékelési rendjét a 60-40%-os szabály véglegessé tételével.

 

Ha azonban a formális változás mögé nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy a tanfelügyeleti (pedagógiai, szakmai ellenőrzés) rendszer 30%-os súllyal tervezett beszámítása teljes mértékben megszűnt, azaz a pedagógusok minősítésekor az értékelésbe semmilyen formában nem számítanak bele a tanfelügyeleti rendszer megállapításai. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 145.§ (1) bekezdésében leírtak szerint a most bevezetés alatt álló intézményi önértékelési rendszer a tanfelügyeleti rendszer részét képezi azzal, hogy a tanfelügyeleti rendszer kötelezően az intézményi önértékelés eredményeire alapoz. A fentebb leírtakból azonban az is következik, hogy a pedagógusok minősítésekor az értékelő rendszer az intézményi önértékelés eredményét sem veheti figyelembe, hiszen az a tanfelügyeleti rendszer részét képezi.

A leírtak ellenére az Útmutató ma hatályban lévő második kiadásának 127. oldalán még mindig az szerepel, hogy a tanfelügyeleti ellenőrzés 30%-os súllyal beszámít a pedagógus minősítésének eredményébe. A hamarosan (?) megjelenő harmadik kiadás (vajon hány lesz még?) bizonyára módosítja majd az említett bejegyzést.

Megállapításunkat tehát úgy összegezhetjük, hogy amíg 2015. szeptember 8-ig (2016. január 1-jei bevezetéssel) az intézményi önértékelésre épült a tanfelügyeleti ellenőrzés, majd annak eredményét kötelezően átvette a minősítési rendszer, ez a kapcsolat 2015. szeptember 9-től megszakadt: a tanfelügyeleti és a minősítési rendszer teljes mértékben függetlenné vált egymástól.

Az sem elhanyagolható változás, hogy a bevezetett módosítás következtében a pedagógusok minősítési eljárásának 2016-tól sem lesz előfeltétele az, hogy a pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzése a minősítés előtt megtörténjen.

Nem lényegtelen koncepcióváltozás, jó lett volna, ha időben értesülünk róla!

 

A mappában található képek előnézete Feleségem és én