Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Fejlesztési terv feltöltése a tanfelügyelet lezárásaként

2016.09.15

A pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésének lezárását követő fejlesztési terv feltöltéséről

A pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésének lezárásaként – a tanfelügyelők helyszíni ellenőrzését követő értékelőlap elkészülését és a tanfelügyelet eredményeinek megküldését követően – az intézmény vezetőjének 90 napon belül fejlesztési tervet kell feltöltenie az informatikai rendszerbe, amelynek célja az intézményi önértékelés során készült önfejlesztési terv kiegészítésével a pedagógus számára a legfőbb fejlesztési feladatok kitűzése.

Ennek tartalmát, módját a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 145-152. §-ai nem szabályozzák, a „fejlesztési terv” kifejezést a tanfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatban egyáltalán nem tartalmazza a jogszabály. Ha pedig megnézzük a tanfelügyeleti kézikönyvek legújabb (harmadik, 2016. január 25-én kiadott) kiadását, akkor annak a pedagógusellenőrzés lezárásáról szóló 3.3 fejezetében semmiféle rendelkezés, határidő nem olvasható.

A fejlesztési terv feltöltését egyedül a tanfelügyelet informatikai rendszere követeli meg az ellenőrzés lezárásként. Az ott szereplő határidő a tanfelügyeleti jegyzőkönyvek feltöltését és a tanfelügyelet eredményeinek megküldését követő 90 nap. Azt látjuk tehát, hogy a jogszabályok és a tanfelügyeleti kézikönyvek nem adnak semmiféle útmutatást a pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzését lezáró fejlesztési terv elkészítéséről. Nem szabad összekevernünk a fejlesztési tervet az intézményellenőrzést követő intézkedési tervvel, amelyre vonatkozóan már létezik jogszabályi előírás, és a tanfelügyeleti kézikönyvek 2. sz. melléklete mintát is tartalmaz. Ez utóbbit a pedagógusok ellenőrzését lezáró fejlesztési tervnél nem használhatjuk. A vizsgálatunk tárgyát képező „fejlesztési terv” nem lehet azonos a pedagógus önfejlesztési tervével sem, hiszen a két dokumentum neve még csak nem is hasonlít egymáshoz.

A fenti tapasztalatokból levont konklúzióként azt javaslom, hogy az intézményvezető kollégák a pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzését lezáró jegyzőkönyv rövid szöveges megállapításai és az értékelőlapokon szereplő tanfelügyelői értékelés alapján készítsenek a pedagógus számára egy rövid, célra törő, a tanfelügyeleti megállapításokra alapozott, az intézményvezető személyre szóló meglátásaival kiegészített fejlesztési tervet. Ehhez a jogszabályok és a tanfelügyeleti kézikönyvek nem adnak tanácsot és mintát. Szükség esetén a pedagógus önfejlesztési tervét is fel lehet használni forrásként, de magam részéről hitelesebbnek gondolom a tanfelügyelői jegyzőkönyv és értékelőlap adataira történő támaszkodást.

A helyzet szakmai értékelése céljából el szeretném mondani, hogy öt kollégám tanfelügyeleti ellenőrzésére 2015 decemberében került sor, a legutolsó pedagógus számára az informatikai felület a fejlesztési terv feltöltésére 2016. február 15-i határidőt adott. Ebben az időpontban, és ezt megelőzően azonban az informatikai felületen inaktív volt a fejlesztési terv feltöltését lehetővé tévő fül. Én magam a határidő lejáratát követően még pár hétig próbálkoztam az elkészült rövid fejlesztési tervek feltöltésével, aztán lemondtam róla. Néhány napja kaptam (kaptunk) értesítést arról az Oktatási Központtól, hogy nem töltöttük föl a tanfelügyeleti ellenőrzést lezáró fejlesztési terveket. Kipróbáltam, a mai napon mind az öt fejlesztési tervet fel tudtam tölteni.

Mintaként közreadok egy – véleményem szerint – tartalmában megfelelő célkitűzéseket előíró, terjedelmében mértéktartó dokumentumot.

Fejlesztési terv

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

Ikt. sz.: 1111/2016.

     Kis Ibolya tanár                                                        Az intézmény logoja

     oktatási azonosítója: 77777777777

A tanfelügyeleti látogatás időpontja: 2015. december 17.

Az önfejlesztési terv érvényességi ideje: 2016. február 5.-2021. február 4.

A fenti dátummal lebonyolított tanfelügyeleti ellenőrzés értékelőlapjának megállapításai és javaslatai, valamint az intézményi önértékelés keretében történt pedagógus munkatársi, szülői és tanulói kérdőívek eredményeinek alapján az intézmény vezetője és az ellenőrzött pedagógus megállapodása alapján az alábbi intézkedési tervvel zárom le a tanfelügyeleti ellenőrzést.

Tartsa meg a tanfelügyelet és a kérdőíves felmérések által rögzített alábbi erősségeit:

A tartalom, a módszer és a munkaforma összhangja, az elméleti ismeretek gyakorlati példákkal történő megközelítése, a nevelő-oktató munka egységének biztosítása. Az óra légköre a csoport működését segítő bizalom és elfogadás légkörének érvényesülése. A tanulókkal való kommunikáció igényes szintje, a tanulói tévesztések javításának korrekt módszere. Konfliktusmegelőző és kezelő képessége, kiváló empatikus készsége, bizalommal teli légkör. Az órán felvetett problémákra történő világos reagálás, egyértelmű visszajelzések. A szülőkkel fenntartott kiegyensúlyozott kapcsolat, pedagógusi stílusa, szakmai elhivatottsága, a tanulók nevelésére és oktatására történő maximális odafigyelés, a mindennapi feladatok hivatásként történő megélése Elhivatott, munkáját maximális odaadással és elkötelezettséggel végzi, pozitív jövőképet sugároz, pedagógiai felelősségvállalás jellemzi tevékenységét

A tanfelügyelet és a kérdőíves felmérés eredményei alapján – egyeztető megbeszélésünket követően – az alábbi fejleszthető területeket jelöljük meg:

Az órákon nagyobb figyelmet fordítson a differenciálásra, gyakrabban alkalmazza azt. A haladás érdekében biztosítson a tanórákon nagyobb fegyelmet. Fordítson több figyelmet a házi feladatok ellenőrzésére. Adjon több segítséget az iskola számára a tehetséggondozásban történő előrelépés érdekében.

Kazincbarcika, 2016. február 5.

Petróczi Gábor igazgató

 

A mappában található képek előnézete A jobbik részem