Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az első tanfelügyeleti nap tapasztalatai

2015.12.08

Az első tanfelügyeleti nap gyors tapasztalatai

Ma volt a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban az első tanfelügyeleti látogatás. Két pedagógus kolléga ellenőrzésére került sor két jól felkészült, kiváló tanfelügyelő kolléga közreműködésével! A tanfelügyelő kollégákkal előtte alaposan felkészültünk, körbejártuk a teendőket, és közösen elkészítettük a forgatókönyvet: 16.30-ra terveztük a helyszíni ellenőrzés befejezését!

Nem sikerült, bár nagyon hatékonyan dolgoztunk: 7.45-kor kezdtünk, és 17.15-kor hagyták el a tanfelügyelő kollégák az iskolát úgy, hogy lezárult:

 • a négy tanítási óra meglátogatása,
 • a négy tanítási óra megbeszélése és értékelése,
 • készen van mindkét tanfelügyelő kolléga mindkét (összesen négy) óralátogatási, dokumentumelemzési és interjú jegyzőkönyve, és azok fel vannak töltve az oktatas.hu felületére
 • rögzítve van a rendszerben mindkét kolléga értékelőlapja, egyikük esetében pedig készen van az erősségek és a fejleszthető területek szöveges megjelölése is

Az első tanfelügyelői nap tapasztalatai a következőként összegezhetők. Rutinos vezetőkként alaposan előkészítettük a tanfelügyelő kollégákkal a helyszíni látogatást: a tanfelügyelők előzetesen megkapták a kollégák érintett tanmenetét, a haladási napló és az osztályozó napló kivonatát, sőt írásban is előkészítettük a pedagógusokkal és a vezetőkkel lebonyolítandó interjú anyagát. A tanfelügyelő kollégák pedig az óralátogatások időtartama alatt rögtön digitális úton a jegyzőkönyvben rögzítették észrevételeiket. Így a négy óra meglátogatása, értékelése és az interjúk lebonyolítása 14.30-ra sikeresen be is fejeződött – nagy elégedettségünkre.

A jegyzőkönyvben szerepel osztályfőnöki és egyéni bánásmódra irányuló tervezési és kivitelezési kérdés is, ezért – ha ez releváns az érintett kollégánál – szintén érdemes előkészíteni, adott esetben előre a szakértők rendelkezésére bocsájtani az ezt támogató dokumentumokat.

A feltöltő felületre történő belépés lehetőségével világossá váltak azok a homályban lévő dolgok is, amelyek nagyon fontosak az eredményes és gyors tanfelügyeleti munkához. Most már tudjuk, hogy:

 • nem csak a vezető tanfelügyelőnek, hanem a másik tanfelügyelőnek is kell jegyzőkönyvet feltöltenie az óralátogatásról, dokumentumelemzésről és az interjúkról
  • eléggé aggályosnak tartom ezt a tényt abból a szempontból, hogy a két jegyzőkönyv akár egymásnak szögesen ellentmondó megállapításokat is tartalmazhatna
 • a jegyzőkönyveket az azt készítő tanfelügyelőnek vagy vezető tanfelügyelőnek alá kell írnia, és pdf-formátumban kell feltöltenie a rendszerbe,
  • esetünkben ez úgy történt, hogy a jegyzőkönyveket kinyomtattuk, az azt készítő tanfelügyelő kolléga aláírta azokat az oldalakat, ahol fejléc volt, de aláírásnak kihagyott hely nem, majd ismét beszkenneltük és feltöltöttük azokat,
   • az is jó megoldás persze, hogy a három jegyzőkönyv (dokumentumelemzési, interjú és óralátogatási) végére beillesztünk egy-egy tanfelügyelői aláírást
  • két nap múlva már másként fogjuk csinálni (elkerülve a fölösleges nyomtatást): az aláírási oldalt a Word dokumentumból levágjuk, kiadjuk a mentés pdf-dokumentumként parancsot, valamint az utolsó aláíró oldalt az aláírás után külön szkenneljük; a két pdf dokumentumot pdf dokumentumegyesítővel egybe szerkesztjük, és így töltjük föl a rendszerbe,
  • mivel egyetlen tanfelügyelői vagy vezető tanfelügyelői aláírás van egy-egy jegyzőkönyvön, az is járható út, hogy minden tanfelügyelő a beszkennelt aláírását képként ráteszi a saját dokumentumára, és ezt követően konvertáljuk pdf-be az immár kész jegyzőkönyvet
  • a tanfelügyeleti kézikönyv 12. oldalán előírja, hogy a vezető tanfelügyelő a résztvevők aláírásával hitelesített forgatókönyvet szkennelve feltölti a támogató felületre; erre nincs külön dokumentumfeltöltési lehetőség az informatikai rendszerben, ezért a jegyzőkönyvek végére illesztettük a dokumentumot
 • figyelnünk érdemes arra is, hogy az oktatas.hu felületéről Wordben letöltött jegyzőkönyvi minták indokolatlanul nagy, 5-6 Mb terjedelműek, ami a dokumentumok kezelésénél, elektronikus megküldésénél, szkennelésénél is problémákat okozhat
  • a megoldás: a letöltött jegyzőkönyvi mintánál kijelöljük a teljes szöveget, és átmásoljuk egy teljesen üres Word dokumentumba, így a jegyzőkönyv terjedelme kb. 25 kB-ra (kétezredére) csökken
 • az online felületre feltöltendő értékelőlapon mindkét tanfelügyelő kollégának 0-3 pont között kell értékelnie a pedagógus kompetenciákhoz tartozó minden egyes indikátort
  • a kb. 70 indikátornál a pontszámmal történő értékelést rögzítő rész után vannak ugyan beírható szöveg számára szabadon hagyott helyek, de meg is jelenik a szoftverben, hogy ide nem kötelező szöveget írni,
  • akkor szükséges valamilyen szöveget bejegyezni, ha a szóban forgó kompetencia (nem indikátor!) szöveges értékelésénél az adott indikátortartalmat az erősségek vagy a fejleszthető területek között jelöli meg a tanfelügyelő,
  • ezek a megjegyzések kell, hogy tartalmazzanak egy megállapítást és az azt alátámasztó adatra történő hivatkozást, pl: „az óralátogatási jegyzőkönyv megállapítása alapján rendszeresen használja a digitális tananyagokat, sőt saját maga is készít ilyeneket”
 • az értékelőlapokon az egyes kompetenciák erősségeinek, illetve fejleszthető területeinek szöveges megjelölésekor mindkét részhez okvetlenül kell valamit bejegyezni; ha azonban pl. fejleszthető területeket nem kíván megjelölni a tanfelügyelő, akkor is tennie kell az adott részhez egy szóközt, egy „–„ jelet vagy egy „nem kívánok megjelölni” szöveget;
  • egyébként az értékelőlapot nem lehet lezárni, mert a szoftver a lezárási ikonra kattintva azt írja ki, hogy ”nem jelölt be minden indikátort”
 • a szoftver nem ismeri föl a 3-as pontszámmal jelölt erősségeket és az alacsony pontszámmal jelölt, feltehetőleg fejlesztésre szoruló területeket sem,
 • az értékelőlapot (a vezető tanfelügyelői résznél mindkét tanfelügyelőnek kell online kitöltenie), de a kitöltést a helyszínen, egyeztetve érdemes elvégezni; ha az egyik tanfelügyelő ugyanis előbb lezárja az értékelőlapot, a másik tanfelügyelőtől megkérdezi a rendszer, hogy elfogadja-e a társa értékelését; ha a kolléga elutasítja az értékelést, akkor az első tanfelügyelő értékelő felülete a lezárás ellenére ismét megnyílik, így biztosítva lehetőséget a konszenzusos értékelésre
  • egyelőre nyitott kérdés, hogy a beírt értékek és szöveges megjegyzések után az értékelt pedagógus pontosan mit lát majd a tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeként: minden indikátor esetében számszerű eredményt, vagy a kompetenciaterületek értékeit- a minősítéshez hasonlóan az indikátorok átlagából meghatározza a szoftver

Az első tanfelügyeleti napot összegezve magam részéről úgy értékelem, hogy nagyon alapos előkészítéssel, rutinos felügyelői tapasztalattal rendelkező tanfelügyelő kollégák megfeszített munkájával, a szoftver működési bizonytalanságainak néha indokolatlanul sok időt felemésztő megismerésével, némi nyomtatási-feltöltési problémával eredményesen sikerült elvégeznünk a tanfelügyeleti látogatást. Értékelésem szerint a tanfelügyelőknek a rájuk rótt munka legalább 80, de inkább 90%-át sikerült a helyszíni látogatás alkalmával elvégezniük, néhány órányi feladat azért még vár rájuk.

Ha azonban elmarad az alapos, körültekintő előkészítés, a tanfelügyelők előzetes felkészülése, akkor 8 óra egészen bizonyosan kevés a két kolléga látogatásával együtt járó tanfelügyelői feladatok elvégzésére: ekkor jön a B) verzió: a tanfelügyelők tapasztalatokkal, jegyzetekkel és diktafonos felvételekkel gazdagon felszerelkezve, és rengeteg további rájuk váró munkával fáradtan távoznak. Ez különösen akkor okoz gondot, ha a következő héten ismételten tanfelügyelői megbízást kap a kolléga, mert a hét másik felében már két másik kolléga ellenőrzésére kell felkészülnie.

Tekintve, hogy a következő napokban bizonyára sok tanfelügyelő, intézményvezető vagy éppen pedagógus kolléga érintett a debütáló tanfelügyeleti ellenőrzésekben, a hozzászólásokhoz – rendkívüli esetként – nyitva hagyom a felületet! Kérem, hogy a mértéktartó stílusra ügyelve osszák meg velünk tapasztalataikat!

 

 

A mappában található képek előnézete Képek az iskolámról


 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

gyógypedagógus - vélemény

2015.12.13 14:51

A lényeget itt olvastam az egyik hozzászólásban: a pedagógusok döntő többsége nem ért egyet az ellenőrzési, minősítési rendszer egészével. Egyszerűen azért, mert a rendszer gyerek és pedagógus ellenes...Aki pedig egyetért(?) és minősítőként, tanfelügyelőként részt vesz benne (és ezért a magasabb fizetési kategóriába soroltatik) nos, hát őket sem kell irigyelnünk a fenti cikk alapján. Ebben az elég reménytelen helyzetben én azért megköszönöm Petróczi Gábor segítségét, nélküle - nekünk mezei pedagógusoknak- sokkal nehezebb dolgunk lenne...:)

Demeter Éva - Köszönjük a segítséget!

2015.12.12 19:26

Kedves Kolléga!
Az első tanfelügyeleti ellenőrzésünkre "Petróczinál olvastam..." alapon tudtunk felkészülni látogatók és látogatottak együtt. Kértünk a Hivataltól álláspontot a kézikönyv alapjánt tisztázatlan kérdésekben, de nem kaptunk. Szerencsére mind a négyen úgy álltunk hozzá, hogy "oldjuk meg jól, értelmesen" a feladatot. És ez mind a négyünknek ugyanazt jelentette: beszéljük át, mi az, ami előreviszi az iskolát, + az adminisztrációs kötelezettséget is teljesítsük. Nagyszerű pedagógusok életszerű és fantasztikus óráit láttuk. A helyszínen csak kézzel jegyzeteltünk, csak a forgatókönyvet zártuk le. Kollégámmal a hétvégén visszük gépre a jegyzeteinket, elküldjük egymásnak, feltöltjük. Már látom, hogy hétről hétre -felelősségteljesen- ez a feladat vállalhatatlan tanítás mellett, a nap 24 órája nem elég.
A legnagyobb köszönet és elismerés illeti Gábort az önzetlen segítségéért!

Varga Györgyi - sasa102@freemail.hu

2015.12.10 20:29

Tisztelt Petróczi úr!
Érdekesnek találom, hogy írásában az egyszerű mezítlábas pedagógus, akit nem mellesleg ellenőriztek, nem kerül szóba. Bizonyára nem is ő, és nem is a tanóra fontos, pusztán a sok értelmetlen dokumentáció. Egyszerű pedagógusként, akinek a teherbírása szintén véges, és nem kap kedvezményeket, nem kívánom egy szakértő munkáját sem "megkönnyíteni". Ez a dolguk, vállalták, tegyék.
A magam részéről rendkívül zavarónak és sértőnek tartom, ha a tanfelügyelő a bemutatott tanórán a laptopját bújja.
Meradok tisztelettel
egy pedagógus

Petróczi Gábor - Re: sasa102@freemail.hu

2015.12.11 19:02

Kedves Kolléganő!
Lehet, hogy ebben igaza van, de a pedagógusra nem a cikkben kell figyelni, számukra egy cikkben nem fogalmazhatok meg hasznos tanácsokat. De az eljárást könnyítendő: igen.
Rendben, tanfelügyelőként és igazgatóként tesszük a dolgunkat, az igen mély tanfelügyeleti erdőben keressük a világosságot.
Még egy kérdés: mi a különbség abban, ha egy óratlátogató papírra vagy a laptopjába jegyzetel? Szerintem mindkettő megengedett.

Varga Györgyi - Re: Re: sasa102@freemail.hu

2015.12.12 11:41

Tisztelt Petróczi úr!
Köszönöm a kioktató választ. Bizonyára erre van szükségünk, mikor napi szinten bombáznak minket az ellenőrzéssel, minősítéssel kapcsolatos ilyen-olyan plusz feladatokkal, melyeket a teljes óraszámunk mellett kell elvégeznünk.
Ön láthatólag elkötelezett a rendszer teljes egésze felé, azt elfogadja, támogatja. Látszólagos diplomatikusságával ezt nehezen is tudná elkendőzni.
Sokunkat nem a lebonyolítás praktikus nehézségei zavarnak, hanem a rendszer egésze. Javasolnám, hogy ebben a témában olvasgasson bele néhány pedagógusfórum beszélgetésébe.
Az ellenőrzés és a minősítés szükséges, de ebben a formában alapjaiban elhibázott. Pedagógusként a passzív ellenállás irányába fogok mozdulni, és nem vagyok képes jó képet vágni a 2016-ban sorra kerülő minősítésemhez sem. Ugye ilyen indikátor nincs is?!
Kérem a tanfelügyeleti ellenőrzésről a hozzászólásokban megjelenő negatív véleményeket szíves tudomásul vételét, hiszen így őrizheti meg Ön is "semlegességét" a témában.
Maradok tisztelettel
nemecsek

Petróczi Gábor - Re: Re: Re: sasa102@freemail.hu

2015.12.12 18:09

Kedves nemecsek!

Sajnálom, tudomásul veszem.

Közember - kozember@gmail.com

2015.12.11 18:34

Kedves Kollégák! Köszönöm a beszámolót. A magam részéről két tanfelügyeleti látogatáson vagyok túl, egyik alkalommal mezei tanfelügyelőként, másszor vezető tanfelügyelőként. Nekem a kép nem ennyire rózsás. Mindenről szó volt, csak épp a kollégával nem tudtam két emberi-szakmai szót sem szólni. Talán az arcát sem ismerném meg, mert míg a beszélt és vadul gépeltem. Az órákon egy pillanatig sem adhattam át magam az önfeledt figyelésnek, a gyermekek arcát nem láthattam, mert akkor is vadul jegyzeteltem. Röviden: mindenre figyeltem, csak a pedagógusra és a gyermekekre alig. Nem is róluk szól az egész? Ha nem egy évvel a nyugdíj előtt állnék, azonnal visszaadnám a Mester Pedagógusságom, és a feladatot is, ami azzal jár. Így, ahogy mondom. Köszönöm a figyelmet.

Petróczi Gábor - Re: kozember@gmail.com

2015.12.12 17:37

Kedves Kolléga!

Köszönöm a mértéktartó véleményét! Döntő többségében egyetértek. Arra azért mindannyiunknak ügyelnünk kell, hogy ne vesszünk el a tanfelügyelői álarc mögött! De mindketten erre törekszünk!

Dr. Borján József - Észrevételem.

2015.12.12 00:57

Ebből a gondosan előkészített és megvalósított felügyeleti eljárásból is világosan látszik, hogy mekkora gondot jelent az eljárás. Pl. két független vélemény írása, egy fő és egy mellékszakértő. 70 pontot végigolvasni is sok, nemhogy érdembeli észervételekkel kitölteni. Informatikai szempontból megkérdőjelezhető a nyomtatgatás, szekennerezés, pdf esítés és egyesítgetés. Hogy ezt hogy tudták kitalálni? Nincs ez nagyon átgondolva. És az ellenőrzött oktatók ebből mit észleltek? Egy normális ellenőrzés során az ellenőrzött személlyel közlik jogait, a megállapításokat, ahhoz észrevételeket fűzhetnek, stb. Ennek van törvényes és bejáratott eljárása. Túl van kombinálva az egész, de lehet fontoskodni szépen.

Gégényné Éva - gegenyne@freemail.hu

2015.12.09 21:39

Tisztelt Igazgató Úr!
A jövő héten megyünk szakértő kollégámmal mindketten első alkalommal dupla tanfelügyeleti ellenőrzésre. Ezért különösen hasznos számomra, hogy összefoglalta a tapasztalatokat, sok kérdésemre választ kaptam belőle. Köszönöm.
Kérdezni szeretném, hogy az iskolának /ahol a jövő héten lesz a tanfelügyelet/ kötelező volt-e elkészíteni és feltölteni az informatikai felületre a pedagógusokkal szemben elkészített elvárásrendszerét? Kérhetjük-e szakértőként, ha nem készítették el? A felületen jelenleg csak a kérdőívek eredménye látható. A Pedagógiai Program a honlapjukon hozzáférhető.
Köszönöm a válaszát! További jó munkát kívánok!

Petróczi Gábor - Re: gegenyne@freemail.hu

2015.12.11 19:09

Kedves Kolléga!
Kérheti, hiszen az információs felületen nem látszik, bár feltöltöttük. Azt hiszem azonban, hogy nem lesz erejük és idejük érdemben áttekinteni.
Ha nem készítette el az intézmény, akkor nem kérhetik. Az OH által közzétett 2015. évi tanfelügyeleti szabályok azt tartalmazzák, hogy bármely hiányosság esetén el kell végezni a tanfelügyeleti ellenőrzést, és a hiányosságot jelezni kell a jegyzőkönyvben. Egyébként nem látom reális lehetőségét annak, hogy az ezer szempontot továbbiakkal bővítse maga az intézmény, így a saját iskolám esetében "csak" a standardok alapján kérem a tanfelügyeleti ellenőrzést.

Varga Anikó - anikovarga.bp@gmail.com

2015.12.10 14:24

A fentiekben "remek" ötleteket kapunk dokumentumokkal való visszaélés témájában, az összefűzött pdf-ektől a szkennelt aláírások használatáig. Okirathamisítás??
Közgazdászként azt kell mondjam, nagyon pazarló felhasználása az emberi erőforrásnak ez az "ellenőrzési" eljárás. Ha mind a 140 ezer pedagógust értékelni kell ezen a módon, ki fog tanítani? És kérdezem: tényleg ez a GYEREKEK érdeke? Mert szerintem semmi más nem számít...

Petróczi Gábor - Re: anikovarga.bp@gmail.com

2015.12.11 19:06

Kedves Anikó!
Szerintem is a gyerekek a legfontosabbak, de most - pedagógusként, igazgatókén vagy tanfelügyelőként ezt a feladatot kaptuk: éppen ki lehet szállni, de akkor mi is lesz a gyerekekkel?
Nem tilos, sőt nélülözhetetlen pdf-dokumentumokat összefűzni. A saját aláírásomat használom, nem másét. Semmiféle hamisításba nem mennék bele ennyi év után!

Felder Éva - eva.feld@gmail.hu

2015.12.11 16:15

Hmmm. Igazán nem tudom, hogy nevessek, sírjak, vagy kárörvendjek...
Az ellenőrzött kollégák hogy vannak?
Mert a tanfelügyelők ezt vállalták.
Az igazgató feladatkörébe szintén beletartozik az értékelés.
Az új Nevelési Terv ellen nem sokan hőzöngtek: szokásos "várjuk ki a végét, még jó is lehet" hozzáállás volt a jellemző.

Szánalmas ez az egész. De, ezt akarták a pedagógusok is.

Petróczi Gábor - Re: eva.feld@gmail.hu

2015.12.11 18:57

Kedves Éva!

A hozzászólása nem segít nekünk: pedagógusoknak, igazgatóknak, tanfelügyelőknek. Tehát nem örülök neki. Én segíteni szeretnék, módszereket adni, tanácsokat megfogalmazni; ha tartalmi kérdésekről állást foglalok, azt nagyon finoman és óvatosan teszem.

Árvai Gyöngyi - arvai.gyongyi70@gmail.com

2015.12.11 12:31

Az én iskolámban december 10-én volt az első tanfelügyeleti látogatás. Nem dupla, egyetlen pedagógus munkáját értékelték. A nálunk debütáló tanfelügyelőket csakis elismerés illeti. Mindent szabályosan el tudtak végezni úgy, hogy mindvégig megőrizték emberségüket és a pedagógus is megtarthatta mellette a saját méltóságát. Minden új feladatnál meghatározó élmény az első benyomás, mert utána az összes többit ahhoz hasonlítjuk. Köszönet a pozitív tapasztalatért, a tiszteletért, az emberségért.

Szilágyi Ferencné - szilnemaca@gmail.com

2015.12.10 18:07

Köszönöm az infókat Igazgató Úr! Aggaszt,hogyan fogom majd megoldani ezt a sok feladatot szakértőként időre,miközben másnap újra végzem a saját munkámat!?Úgy tűnik,nem egyszerű feladat a feltöltés sem, s 2016-ban engem is látogatnak.

Wohlfart Zsuzsanna - wohlfart46@freemail.hu

2015.12.10 09:03

Gratulálok a sikeres lebonyolításhoz! Számomra nagyon hasznos volt, sokat tanultam. Örülök, hogy rábukkantam az írásra.

Luczné Bodnár Edit - Tiszaújváros

2015.12.09 19:24

Én még előtte állok,de nagyon köszönöm (most is) a korrekt és szakmailag alátámasztott tapasztalatok megosztását. Sokat tanultam belőle!

Petróczi Gábor - Re: Tiszaújváros

2015.12.09 20:48

Kedves Edit!

Váljék az ön hasznára! Én holnap egy újabb saját iskolámban történő tanfelügyelet előtt állok, ennek még jobban kell mennie!