Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Továbblépés a Pedagógus I. fokozatból

2013.10.09

 A pedagógusok magasabb fokozatba lépésének lehetőségei

 
1.1 A pedagógusok rendes továbblépési lehetőségei a Pedagógus I. fokozatból
 
A Pedagógus I. fokozatba történt 2013. szeptember 1-jei besorolást követően a továbblépni kívánó pedagógusnak a Pedagógus I. fokozatban legalább hat év szakmai gyakorlatot kell szereznie, majd saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva megszerezte a kilenc év szakmai gyakorlatot, akkor a minősítési eljárást okvetlenül le kell folytatni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kormányrendelet rendelkezése szerint a minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltatónak a Pedagógus I. fokozatba lépést követően elő kell írnia a pedagógus számára a kinevezés, munkaszerződés módosításában.
 
A Pedagógus II. fokozat elérésére jelentkező pedagógusnak a jelentkezéskor fel kell töltenie portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai rendszerbe. A cikk megírásakor a szóban forgó informatikai rendszer még nem működik, a rendszer kialakítására legkésőbb 2014 elején sor kell, hogy kerüljön annak érdekében, hogy a Pedagógus II. fokozat elérése – a cikkünk további részeiben ismertetett más módszerekkel – már 2015-ben lehetségessé váljon.
 
A rendes minősítési eljárás távolabbi éveiben előbb-utóbb sor kerül majd a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatokba történő átlépésre is. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatokba történő jelentkezéskor a kandidáló pedagógusnak szintén föl kell töltenie portfólióját az Oktatási Hivatal későbbiekben kialakítandó informatikai rendszerébe. A portfólió elkészítésének, feltöltésének szabályai az előzőekben ismertetettel megegyeznek. Minden esetben van lehetőség arra, hogy a pedagógus módosítsa a rendszerbe már feltöltött portfólióját, ha a jelentkezés és a portfólióvédés között több mint hat hónap telik el. A minősítési eljárás lefolytatásának részeként történő portfólióvédés alkalmával a pedagógusnak be kell mutatnia saját önértékelését, és válaszolnia kell a minősítő bizottság kérdéseire.
 
 
Az előző alfejezetben ismertettük a 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógusok rendes minősítési eljárásba történő jelentkezését, amelynek feltétele minden újabb fokozatba történő jelentkezéskor az előző fokozatban megszerzett legalább hat év szakmai gyakorlat. Ez a „rendes” eljárás azonban méltatlanul hosszú azoknak a pedagógusoknak, akik egy-két évtizednyi vagy akár ennél több szakmai gyakorlattal, sőt jellemzően szakvizsgával is rendelkeznek. Ebben a fejezetben azt tekintjük át, hogyan lehet az életpálya-fokozatokban kötelezően eltöltendő hatévnyi szakmai gyakorlati idők részleges megkerülésével magasabb életpálya-fokozatokat elérni.
 
1.2.1 A legalább nyolc év pedagógus gyakorlattal rendelkezők gyorsított minősítése
 
Azoknak a pedagógusok, akik a Kormányrendelet 2013. szeptember 1-jei hatályba lépésekor legalább nyolc év pedagógusi szakmai gyakorlattal rendelkeznek, a Kormányrendelet átmeneti rendelkezései alapján nem kell újabb hat év szakmai gyakorlatot szerezniük a Pedagógus I. fokozatban.
A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárás megkezdését.
 
Az előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező pedagógus tehát 2014-től kezdődően jelentkezhet a Pedagógus II. fokozatot eléréséhez szükséges minősítési eljárásra. Ezt követően a minősítési eljárás rendjében meghatározottak szerint bonyolítják le a minősítési eljárást. A legalább nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkezők számára tehát az adja a jelentős könnyítést, hogy mentesülnek a Pedagógus I. fokozatban kötelezően eltöltendő hat év szakmai gyakorlat megszerzésétől, így 2019 helyett már 2014-ben kezdeményezhetik saját minősítési eljárásuk megkezdését. A minősítési eljárása jelentkező pedagógusnak természetesen ebben az esetben is fel kell töltenie portfólióját az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszerbe, ahogyan azt az előző fejezetben ismertettük.
 
1.2.2 A legalább 14 év szakmai gyakorlattal és szakvizsgával rendelkezők átsorolása
 
A legalább 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával rendelkező pedagógusok 2014. április 30-áig kérelmezhetik a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével történő besorolásukat. A pedagógusnak ebben az esetben is fel kell töltenie portfólióját az Oktatási Hivatal informatikai rendszerébe. Az e fejezetben közölt feltételek alapján a Pedagógus II. fokozat elérésére jelentkező pedagógusoknak nem kell részt venniük a minősítési eljárásban, hanem annak mellőzésével érhetik el a magasabb fokozatot. A Kormányrendelet előírása szerint 2015. január 1-jétől – ideiglenesen – a Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni azt a pedagógust, akinek a portfóliója tartalmazza a portfólió minden jogszabályban előírt elemét.
 
A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-éig a „rendes” minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha erre a megjelölt időpontig nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és 2019. január 1-jétől Pedagógus I. fokozatba kell visszasorolni.
 
1.2.3 A legalább 15 év szakmai gyakorlattal és szakvizsgával rendelkezők átsorolása
 
A legalább 15 év szakmai gyakorlattal és szakvizsgával rendelkezők számára van azonban közvetlen belépési lehetőség a Mesterpedagógus fokozatba is. Ennek biztosítása érdekében a minisztérium pályázati felhívást tesz közzé, a pályázati eljárást az Oktatási Hivatal bonyolítja le. A mesterpedagógusi fokozat elérését célzó pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki
·    rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával,
·    szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken,
·    vállalja, hogy részt vesz az Oktatási Hivatal által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen,
·    vállalja, hogy a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére szakértőként, szaktanácsadóként részt vesz az országos pedagógiai és szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítésében.
 
A jogszabálynak a kézirat elkészítésekor hatályos szövegében nem szerepel kitételként az, hogy a Mesterpedagógusi pályázaton induló pedagógusnak portfóliót kellene feltöltenie az Oktatási Hivatal elektronikus felületére. Ugyanakkor meglehetősen furcsa, hogy míg a Pedagógus II. fokozat eléréséhez feltétel az e-portfólió feltöltése, a Mesterpedagógusi fokozat eléréséhez azonban nem. Feltételezzük, hogy a soron következő változás alkalmával a Mesterpedagógusi pályázathoz is portfólió feltöltését fogja előírni a módosuló jogszabály, vagy az Oktatási Hivatal által meghirdetendő pályázat fogja ezt előírni a pályázat benyújtásához szükséges kötelező feltételként. Az javasoljuk ezért minden olyan pedagógusnak, aki pályázni szándékozik a Mesterpedagógus fokozat elérésére, hogy készítse el portfólióját, hogy az szükség esetén bármikor rendelkezésére álljon!
 
Kazincbarcika, 2013. október 9.
 
Petróczi Gábor
tanügyigazgatási szakértő
potenciális mesterpedagógus

 

 

A mappában található képek előnézete Lurdy-ház-2013