Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A portfóliókészítés első lépései

2019.04.15

Portfóliókészítés – 2019

Tanácsok a sikeres portfóliókészítéshez pedagógusok számára

A pedagógusok minősítési eljárása immár hatodik éve szerves részét képezi az iskolák, óvodák, valamint egyéb köznevelési intézmények mindennapi szakmai életének. Mára a pedagógusok döntő többsége is megbarátkozott a minősítési eljárás követelményrendszerével. Ennek egyik oka az, hogy a mai napig hozzávetőlegesen 90 ezer pedagógustársunk vett részt minősítési eljárásban, és szinte kivétel nélkül sikeresen töltötték föl portfóliójukat, így sikeres minősítésüket követően a következő év januárjában magasabb fizetési fokozatba kerültek.

Cikkünkben a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatok elérését célzó minősítés és a portfóliókészítés 2019-ben érvényes követelményeivel és szabályaival fogunk foglalkozni. Ugyanakkor szükségesnek tartom azt is, hogy az elmúlt évek minősítési eljárásai során szerzett szakértői és igazgatói tapasztalataimat is megoszthassam a minősítési eljárásban most résztvevő pedagógus kollégáimmal annak érdekében, hogy önök minél jobb portfóliót készíthessenek. Ez a cikk a Menedzser Praxis kiadványainak 2019. áprilisi számában megjelent „Felkészülés a minősítésre és portfóliókészítésre 2019-ben” c. írás szerves folytatása. Előre kell azonban bocsátanunk, hogy ebben a cikkben sem fogunk eljutni a portfóliókészítés összes dokumentumának bemutatásához, ez egy következő dokumentum feladata lesz.

Ha ön 2019. március 31-ig jelentkezett a minősítési eljárásra vagy – gyakornokok esetében – minősítő vizsgára, és az Oktatási Hivatal a jelentkezését elfogadja, akkor első és legfontosabb teendőjeként meg kell ismerkednie a legfrissebb útmutató sok lényeges és a minősítésre váró pedagógusok számára sok talán kevésbé lényeges információt is tartalmazó anyagával. Ezt követően fel kellett mérnie az önre váró munka mennyiségét, amelynek eredményeként világosan kell látnia azt, hogy az e-portfólió igényes elkészítésével – a mindennapi pedagógusfeladatok vitele mellett – nem lehet két-három hét alatt végezni! Ha a jogszabályban meghatározott november 25-i időpontig eredményesen és hibátlanul fel kívánja tölteni a portfólióját, akkor legkésőbb szeptember első napjaiban a munkálatokat haladéktalanul meg kell kezdenie! Nyugodjon meg: nem kell feláldoznia nyári szünetét, bőségesen elegendő, ha az augusztus végi tantestületi nyitóértekezletet követően kezdi el portfóliójának tervezését és a szükséges dokumentumok körének behatárolását. Persze ha olyan intézményben dolgozik, hogy júniusban lazább az elfoglaltsága, akkor készítse el előre az ebben a cikkben tárgyalt dokumentumokat, jól fog járni a megszerzett előnnyel! Gondoljon arra, hogy ön előtt ezt a folyamatot már 90 ezer pedagógustársa döntő többségében sikeresen végigcsinálta, így az önnek sem jelenthet megoldhatatlan problémát! Ráadásul az ön iskolájában, óvodájában is bizonyára dolgozik több olyan kolléga vagy szakértő, aki gyakorlati tapasztalatokkal és jótanácsokkal segítheti portfóliójának elkészítését!

Ezzel kapcsolatban azért néhány fontos dologra föl kell hívnom a portfóliót készítő kedves kollégák figyelmét, ezeket a tanácsokat – javaslom – nagyon szívleljék meg!

 • ne „másolja” le senkinek a portfólióját; az ön portfólióját kizárólag saját maga tudja jól elkészíteni
 • ne kérje el egy kollégája dokumentumait azzal a szándékkal, hogy majd azokat átalakítva készíti el saját anyagait: ez gúzsba fogja kötni gondolkodását, és jelentősen lassítja majd a saját portfóliójának elkészítését
 • ne vegyen át mondatokat, bekezdéseket, szövegrészeket más által készített dokumentumokból vagy az interneten talált forrásokból; higgye el, hogy ezek oly mértékben elütnek majd a saját szövegétől, hogy egy tapasztalt szakértő azonnal felismeri azok idegen származását – magyarázkodásra pedig önnek semmi szüksége nincs
 • ne kilóra, oldalszámra dolgozzon: egy adott dokumentum olyan terjedelmű legyen, amelyben be tudja mutatni a szóban forgó szakmai területet és saját pedagóguskompetenciáit
 • ne féljen az informatikai felülettől: használja azt nyugodtan – mindent javíthat vagy törölhet, ha a szükség úgy hozza

    Milyen szabályok szerint kell elkészíteni és feltölteni a portfóliót?

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 11/A. § (1a)  bekezdése rögzíti, hogy a portfólió feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést a minősítés évét megelőző év június 30-ától - kell biztosítani. A szóban forgó kormányrendelet 9/B. § (6) bekezdése pedig azt garantálja, hogy a minősítő vizsga vagy minősítési eljárás során a portfólió vagy pályázat feltöltését lehetővé tévő informatikai hozzáférés megnyíltakor hatályos útmutató szerint kell eljárni. Esetünkben ez azt jelenti, hogy a portfólió feltöltését lehetővé tevő informatikai felület legkésőbb 2019. június 30-án nyílik majd meg, és az e napon hatályos útmutató szerint kell elkészítenie, illetőleg megvédenie a portfóliót.

A sikeres munka segítése érdekében most felsoroljuk azokat a jogszabályban meghatározott pedagógiai kompetenciákat, amelyekre a szakmai életút elkészítésekor – és az egész minősítési eljárás folyamán – figyelemmel kell lennie:

 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításuk
 3. A tanulás támogatása
 4. A tanulók személyiségének fejlesztése, a különleges bánásmód, módszertani felkészültség
 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
 7. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja,
 8. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
 9. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 7. § (2)/e bekezdése 2018.07.11-től egy új kompetenciát vezetett be, amelyet a felsorolásban 7. sorszám alatt szerepeltetünk. Az útmutatónak a cikk írásakor érvényes 5. kiadása még nem tartalmazza ezt az új kompetenciát, de június hónapban egészen bizonyosan megjelenik majd a 2020. évi minősítési eljárás szabályait tartalmazó 6. változat, amelyben minden bizonnyal megjelenik a környezeti neveléssel kapcsolatos új kompetencia, hiszen azt jogszabály tartalmazza. A portfólió elkészítésekor erre tehát külön figyelmet kell fordítanunk.

Egyben arra is fölhívjuk a portfóliókészítők figyelmét, hogy 2019. január 1. napjától az 5. kompetencia pontos megnevezése is megváltozott, a fenti felsorolásban már ezt szerepeltettük. Az 5. kompetencia eredeti megjelölése a következő volt: „A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés, nyitottság a társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs, osztályfőnöki tevékenység.” Mint látható, ebben a kompetenciában inkább az elvárás pontosítása történt meg.

Az első konkrét lépés: a személyes dokumentáció időben hatékony elkészítése

Átgondolva az e-portfólió elkészítéséhez és feltöltéséhez szükséges munka tervezésének folyamatát azt javaslom, hogy minden pályázó kolléga első lépésként végezze el az e-portfólió készítésének kezdőlépéseit, amelyek javaslatom szerint az alábbiak:

 • a szakmai önéletrajz elkészítése
 • eredetiségi nyilatkozat elkészítése (fél oldal)
 • az intézményi környezet rövid bemutatása (két-három oldal)
 • a pedagógus szakmai életútjának összefoglalása (négy-öt oldal)

Ezek a dokumentumok könnyen és gyorsan elkészíthetők, hiszen a pedagógus saját tapasztalatain és evidens ismeretein kívül más egyéb dokumentumok nem szükségesek a megírásukhoz. Ne feledjük el, hogy ezek a dokumentumok viszonylag kis terjedelműek, nem igényelnek bonyolult elemző vagy tervező tevékenységet, tehát az indokolt három-négy napnál összesen nem szabad rájuk több időt fecsérelni! Ugyanakkor mindegyik lényeges információkat szolgáltat a portfóliót író pedagógusról, tehát pontosan és gondosan kell azokat elkészíteni.

Néhány megjegyzést fűznék ezekhez a dokumentumokhoz az alábbiak szerint:

 • A szakmai önéletrajzhoz az e-portfóliós felületen talál kitöltendő űrlapot, kizárólag ezt kell kitöltenie, más önéletrajz készítése nem szükséges és nem is lehetséges.
 • Az eredetiségi nyilatkozatot az útmutató 1. sz. melléklete tartalmazza, ennek szövegén ne változtasson, de feltétlenül lássa el dátummal, írja alá, és töltse föl a portfóliós felületre. Vigyázzon, hogy bizonyosan saját nyilatkozatát, ne pedig más pedagógus nyilatkozatát töltse föl, ez a kínos tévedés több esetben előfordult már a minősítési eljárások során, és rendkívüli kellemetlenségek forrásává válhat.
 • Az intézmény bemutatásának terjedelme ne haladja meg a három oldalt. Szükségtelen az alapító okirat adatainak, a pedagógiai program egyes részeinek beemelése, mellőzzék a részletekbe menő fölösleges bemutatást. Csupán arra van szükség, hogy a pályázó a bevezető szakaszban adja meg az iskolája/óvodája legfontosabb adatait (fél, háromnegyed oldal), ismertesse az intézménye legfontosabb feladatait, térjen ki a saját tagintézményének, intézményegységének a némileg részletesebb bemutatására. Ennek a dokumentumnak éppen az a legfontosabb értékelési kritériuma, hogy képes-e a portfóliót feltöltő pedagógus megragadni saját intézményének sajátosságait, egy idegen személynek be tudja-e mutatni saját iskolájának szerepét, feladatát, működését. Meg kívánom jegyezni, hogy a portfólió értékelése során az intézményi környezet bemutatásának elolvasásával kezdjük a portfólióval való ismerkedést, de az abban szereplő információkat közvetlenül nem értékeljük (nem pontozzuk). Ha ön egy többcélú intézmény egyik tagintézményében dolgozik, akkor az intézményt kell bemutatnia, de teljes mértékben érthető, ha az egész intézmény lényegi bemutatását követően saját tagintézményéről részletesebben ír.
 • A pedagógus szakmai életútjának bemutatása a portfólió egyik leglényegesebb és a szakértők számára legtöbb információt tartalmazó eleme: ennek megfelelő súlyt kell neki tulajdonítania. Ebből lehet igazán megismerni a portfóliót készítő pedagógust, pályafutását, életútjának eddigi állomásait, sikereit és esetleges kudarcait. Nem feltétlen elvárás, hogy szakmai életút bemutatásakor a portfóliókészítő pedagógus térjen ki az összes pedagógus kompetencia saját személyét érintő bemutatására, és értékelje az azokhoz való viszonyát. Ennek ellenére minden kollégának javaslom, hogy szakmai életútjának ismertetése során egy-egy önálló bekezdésben írjon önmagáról mind a nyolc pedagógus kompetenciával kapcsolatos értékelést, mégpedig úgy, hogy a bekezdés első sora az adott kompetencia (néhol rövidített) megnevezésével kezdődjön. Nagyon sokat segíthet ezzel a pályázó a minősítő szakértőknek az adott kompetencia értékelésében, így önmagának is hasznára lehet. Elárulom azt is, hogy a legtöbb értékelő szakértő a szakmai életút bemutatásában keresi legelőször az értékelhető indikátorokat, és a jó szakmai életút-leírásban akár 15-20 indikátort is megtalálhatunk. A szakmai életút tervezetének elkészültét követően vegye ismét elő a nyolc pedagóguskompetenciát és az annak konkrét pontozására használatos indikátorokat, és gondolja át az értékelők szempontjából: vajon minden kompetenciával kapcsolatosan elegendő információt közölt szakmai életútjában?

A szakmai életút bemutatásakor gyakori hiba a portfóliókészítők körében, hogy mintaként elkérik egy korábban minősült kollégájuk szakmai életútjának leírását, és annak mintájára, mintegy ahhoz ragaszkodva készítik el a saját szakmai életútjuk bemutatását. Az esetleges bizonytalanságot és járatlanságot is megértve is hibás ez a gyakorlat, ekkor ugyanis jó eséllyel beleragadunk a pedagógustársunk gondolatmenetébe, amely gátolni fogja saját életutunk hatékony bemutatását és kifejtését. E helyett inkább azt javaslom, hogy szakmai életútja bemutatásához készítsen rövid vázlatot, amely saját szakmai életútja bemutatásának tervezett témaköreit rögzíti, és ennek alapján kezdjen hozzá a dokumentum elkészítéséhez.

A szakmai életút bemutatásakor sok olyan információt is közölhetünk az értékelőkkel, amely a pedagóguspálya iránti elkötelezettségünket, felelős hozzáállásunkat (9. kompetencia), vagy a tanulói személyiség fejlesztése érdekében végzett tevékenységünket (6. kompetencia) mutatja be. Ha ezeket a szakmai életút dokumentumába nem emeljük be, elképzelhető, hogy a portfólióban sehol máshol nem fognak felbukkanni, ezért a szakértők ezeket nem fogják tudni értékelni.

A második lépés: az első igazi próba, a csoportprofil elkészítése

Először is tekintsük át, hogy mi a csoportprofil készítésének elsődleges célja, és az hogyan függ össze az e-portfólióban kötelezően feltöltendő alapdokumentumokkal! A csoportprofil elkészítésével ön arról ad számot, hogy képes egy tanulói csoport szakszerű bemutatására, és birtokában van annak a pedagógiai tapasztaltnak, tudásnak és rutinnak, amelyek alapján képes a csoport szerkezetének felvázolására, összetételének átlátására, valamint birtokában van az ehhez szükséges szakmai és terminológiai ismereteknek. Az útmutatóban megtalálja azt, hogy a csoportprofilnak milyen információkat kell tartalmaznia. Vigyázzon arra, hogy a csoportprofil semmiképpen ne tartalmazzon sem valódi, sem pedig kitalált tanulói neveket, de monogramokat sem. Lehetőleg kerüljük el a csoportprofilban az egyes tanulók megnevezését. Ha mindenképpen meg akarunk különböztetni egyes tanulókat, akkor válasszuk az A, B, C, D, stb. tanulói megnevezést. Kerüljük el azt is, hogy tanítványaink valódi vagy akár fiktív keresztnevét használjuk, mert egyes olvasók számára már ezzel is azonosíthatóvá válnak diákjaink. Semmiképpen ne töltsünk föl a csoportprofilba az osztályt vagy annak egyes részeit tartalmazó fotót, mert ez személyiségi jogokat sért. Ezt még akkor sem szabad megtenni, ha az érintettek (kiskorú tanulók esetében azok szülei) ehhez írásban hozzájárulnának. Ráadásul ez teljes mértékben fölösleges is, hiszen egy fotó beszerkesztésével ön semmiféle saját kompetenciáját nem tudja bemutatni, legföljebb minimálisan szükséges informatikai jártasságáról tehet tanúbizonyságot. A csoportprofil terjedelme a szakértői és portfóliókészítői gyakorlat szerint hozzávetőleg két oldal.

Az útmutató előírásai szerint szinte kivétel nélkül egyetlen csoportprofilt kell készíteni és feltölteni. Eddigi minősítési eljárásaim során még sohasem találkoztam olyan portfólióval, amelyben két csoportprofil szerepelt volna. Erre az elvi lehetőség (legalábbis az útmutató 5. kiadásában) megvan ugyan, ezzel azonban csak akkor kell élni, ha a portfóliókészítő nem tud egy csoporthoz feltölteni négy óratervet vagy foglalkozástervet, pontosabban a legalább négy foglalkozás anyagát tartalmazó tematikus tervet. A két csoportprofil esetleges feltöltési kényszeréből viszont az következik, hogy a két csoporthoz tartozóan egy-egy, azaz összesen két tematikus tervet kell feltölteni. A csoportprofil, amely a tervezetek értékeléséhez nyújt fontos információkat, értelemszerűen arra a tanulói csoportra vonatkozik, ahol a tanulási-tanítási egység elsajátítása megvalósul.

A csoportprofil elkészítésekor önnek azt az osztályt vagy tanulócsoportot kell bemutatnia, amelyre vonatkozóan – portfóliója részeként – elkészíti majd a tematikus tervet és az óra- vagy foglalkozásvázlatokat. Tehát nem szabályos az az eljárás, hogy ön bemutatja azt a 7. osztályt, amelynek osztályfőnöke, de egy 8. osztály számára készít tematikus tervet és az ennek megvalósítását realizáló óravázlatokat. Ne gondolkozzon túlságosan előre: a bemutatandó osztály kiválasztásakor ne legyen szempontja az, hogy sokkal később, a portfóliója megvédésekor melyik osztállyal vagy csoporttal kívánja majd megtartani a foglalkozásokat. Semmiféle olyan előírás nem létezik, amely szükségessé vagy indokolttá tenné, hogy a portfólió feltöltésekor bemutatott csoport és az a csoport, amellyel a portfólióvédés során fog dolgozni, azonos legyen. Ha úgy gondolja, mutasson be tehát egy 8. osztályt, és a védés során majd egy más évfolyamú csoport számára készítsen tematikus tervet és foglalkozásvázlatokat.

Javaslatok a csoportprofil tartalmára:

 • A tanulók száma, a nemek aránya, szociokulturális jellemzők.
 • A csoport története; hogyan alakult ki a csoport, milyen feladatot lát el a csoportban, az adott tárgyat mióta tanítja a csoportban, új tanulók, eltávozott tanulók (név nélkül), stb.
 • A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések.
 • A csoportdinamika működése a tanulócsoportban, egyes tanulók szerepe, a pedagógus lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. Ezen a ponton szükséges lehet az egyes tanulókról külön is írni, megnevezni azonban nem lehet őket.
 • A pedagógus lépései a csoporttal való partneri viszony kialakítása érdekében.
 • A csoportban előzőleg és jelenleg használt tankönyvek, tananyagok, módszerek, IKT eszközök. A taneszköz-választás indoklása, az osztálytermi környezet bemutatása.
 • A csoport szaktárgyi vagy pedagógiai fejlődésének megvilágítása: előző tanulmányok (ha voltak), a pedagógus és a csoport által eddig kitűzött célok, eredmények, jelenlegi célok, a csoport erősségei, a főbb nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai. Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról írni.

  Javaslat a portfóliókészítőket támogató igazgatóknak és óvodavezetőknek

Javaslom a kollégái fejlődését preferáló vezetőtársaimnak, hogy a portfóliót készítő kollégák segítése érdekében minden tanév végén készítsenek el egy féloldalas, egyoldalas anyagot, amely az intézmény legfontosabb adatait foglalja össze nagyjából az alábbi tartalommal:

Az iskola adatai és jellemzői a 2019/2020-as tanévben:

Az intézmény neve: Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

 • az intézmény székhelye: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.
 • az intézmény tagintézményei: nincsenek
 • az intézmény fenntartója: Szalézi Intézmény Fenntartó, 1032 Budapest, Bécsi út 173.
 • az intézmény tanulóinak száma 640 fő,
  • ebből négy évfolyamos képzésben vesz részt 200 fő
  • öt évfolyamos nyelvi képzésben részesül 140 fő
  • hat évfolyamos gimnáziumi osztályban tanul 300 fő
 • a tanulók 54%-a leány, 46%-a fiú
 • a tanulók 55%-a bejáró, 45%-a helybéli lakos
 • az osztályok száma 21
 • a pedagógus munkakört betöltők száma 52 fő, közülük tartósan távol van 2 fő

A tantestület profilja:

 • 37 nő, 15 férfi, átlagéletkoruk 41 év
 • közülük 51 fő egyetemi végzettségű (MA), 1 főiskolai végzettségű (BA)
 • közülük nyelvszakos 24 fő, bölcsész 16 fő, természettudományos szakképesítésű 12 fő, testnevelő 5 fő, egyéb szakos 3 fő (összesen persze ez nem feltétlenül adja ki az 52 főt) 
  • néhány kiegészítő adat a szakos ellátáshoz: 12 angol, 3 német, 2 francia, 4 orosz, 1 latin, 7 magyar nyelv és irodalom, 7 történelem, 7 matematika, 4 fizika, 3 kémia, 2 biológia, 3 földrajz, 2 ének, 5 informatika és 1 rajz szakos
 • munkaközösségek: magyar, történelem, idegen nyelvi, természettudományi, testnevelés és osztályfőnöki

Ezt az anyagot tegyük hozzáférhetővé minden olyan kollégánk számára, akik portfóliókészítésre adta a fejét. Ezzel a módszerrel mi, vezetők is jobban járunk, hiszen nem fordulnak majd hozzánk külön-külön a portfóliózós kollégák az iskola létszámát, pedagógus-összetételét, stb. firtató kérdéseikkel, továbbá minden tanév végén egyszer – néhány perces időráfordítással – frissíteni tudjuk az intézményi adatokat tartalmazó tájékoztató anyagot. Ennek a dokumentumnak a végén azonban feltétlenül hívjuk föl írásban a kollégák figyelmét arra, hogy az ebben az anyagban található hiteles adatokat nyugodtan fölhasználhatják, de a szöveg vagy szövegrészek saját feldolgozás nélküli átvétele súlyosan sérti a portfóliókészítés szabályait.

Amennyiben az intézmény vezetője még nem készített a fentihez hasonló rövid dokumentumot a portfóliókészítő kollégáinak segítésére, ennek célszerűségére érdemes diszkréten felhívni a figyelmét.

A következő rész tartalmából:

 1. A tematikus terv célszerű elkészítése
 2. Az óravázlatok, foglalkozásvázlatok elkészítése és feltöltése
 3. A hospitálási napló elkészítésének követelményei és tipikus hibái
 4. A szabadon választható dokumentumok okos választása és elkészítése
 5. Mikor és hogyan készítsünk reflexiókat, a jó reflexiók kiváló hasznosíthatósága a portfólió értékelésekor
 

A mappában található képek előnézete Ballagás_2018