Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A minősítési kötelezettséget nem teljesítő pedagógusok

2019.03.05

Mi lesz minősítési kötelezettségüket nem teljesítő pedagógusokkal?

A köznevelési törvény által meghatározott pedagógus életpálya részeként a pedagógusoknak kötelezően részt kell venniük a pedagógusok minősítési rendszerében. A pedagógusminősítési rendszer legfontosabb követelményei közé tartozik, hogy a gyakornoki fokozatba sorolt pedagógusok két év szakmai gyakorlat megszerzését megelőzően minősítő vizsgán vesznek részt a Pedagógus I. fokozat elérése érdekében. A Pedagógus I. fokozatba sorolt kollégáknak pedig hat év szakmai gyakorlat megszerzését követően minősítési eljárásban kell számot adniuk kompetenciáikról annak érdekében, hogy a sikeres minősítési eljárást követően a Pedagógus II. fokozatba kerülhessenek. A Pedagógus II. fokozat elérése minden pedagógus számára kötelező. A pedagógus életpálya további szakaszainak, a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatoknak az elérése már nem kötelező a pedagógusok számára.

Cikkünkben azt járjuk körül, hogy mi történik azokkal a pedagógusokkal, akik nem teljesítik a minősítő vizsga vagy minősítési eljárás sikeres abszolválásával kapcsolatos kötelezettségeiket. Ennek érdekében először azzal kell tisztában lennünk, hogy mi az a határidő, ameddig a minősítési eljárást sikeresen be kell fejezniük. A gyakornokokra érvényes időpontokat munkaszerződésük tartalmazza, gyakornoki kinevezésüket követő két éven belül le kell tenniük a minősítő vizsgát. Ettől kicsit bonyolultabb a Pedagógus I. fokozatban lévők esete, amelyre figyelmünket összpontosítjuk.

A minősítési eljárás szabályait a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet tartalmazza, amely a Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógusokra vonatkozóan az alábbiakat rendeli el:

3. §  (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus e besorolását követően legalább hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvétel teljesítésének időpontját a munkáltató írja elő a Pedagógus I. fokozatba lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában.

A most pályán lévő pedagógusok többségét a pedagógus életpálya bevezetésének időpontjában, azaz 2013. szeptember 1-jén sorolták a Pedagógus I. fokozatba. Az ekkor Pedagógus I. fokozatba sorolt kollégák a Pedagógus I. fokozatban előírt hat év szakmai gyakorlatot 2019. augusztus 31. napján szerzik meg, tehát a Kormányrendelet előírásiban foglaltak alapján először 2019. március 31-én jelentkezhetnek a Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítési eljárásra, hiszen ekkor minősítésükre 2020-ban kerül majd sor, amikor már rendelkeznek a Pedagógus I. fokozatban szerzett legalább hat év szakmai gyakorlattal. A sikeres minősítő vizsgát követően a Pedagógus II. fokozat szerinti munkabért 2021. január 1-jétől kaphatják meg. Tehát hat év Pedagógus I. fokozatban eltöltött szakmai gyakorlat után van lehetőség a magasabb fokozat elérését célzó minősítési eljárásra jelentkezni. De meddig kötelező jelentkezniük?

A 2013. szeptember 1-jétől Pedagógus I. fokozatban eltöltött kilenc év 2022. augusztus 31-én telik le. Ezt követően a Kormányrendelet fentebb idézett 3.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a minősítési eljárást kötelező lefolytatni. Ez praktikusan azt jelenti, hogy azoknak a 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba sorolt kollégáknak, akik 2022. augusztus 31-ig nem teljesítették a minősítési kötelezettségüket, a munkáltató fogja előírni a Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítési eljárásban történő részvételt, azaz a munkáltató fogja őket jelentkeztetni a minősítési eljárásra (akár a gyakornokokat). Ennek várható időpontja 2021. vagy 2022. március 15. lesz, hiszen ezekben az időpontokban a 2022. és 2023. évi minősítési tervbe történik majd a pedagógusok jelentkezése vagy jelentkeztetése. Ez azt jelenti, hogy vagy 2022 őszén vagy 2023-ban mindenképpen sor kerül majd a minősítésükre.

A minősítési eljárás során – igaz, meglehetősen ritkán – előfordul az is, hogy a minősítésben résztvevő pedagógus nem teljesíti a Pedagógus II. fokozat eléréséhez minimálisan szükséges 75%-ot, azaz a minősítési eljárás sikertelenül zárul. Ilyenkor kerülhet sor a minősítési eljárás megismétlésére, amelyről a Kormányrendelet az alábbiakat tartalmazza.

3.§ (3) A minősítési eljárás legfeljebb egy alkalommal megismételhető, ha a minősítési eljárás sikertelen volt. A minősítési eljárás megismétlésére legkorábban – a sikertelen minősítési eljárás befejezésétől számított – két év szakmai gyakorlat megszerzésének évében kerülhet sor. A megismételt minősítési eljárás lefolytatására legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlat megszerzéséig kerülhet sor.

Ha tehát a példánkban 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus minősítési eljárását tartjuk szem előtt, akkor az esetleges megismételt eljárással is számolva annak 2024. augusztus 31-ig okvetlenül be kell fejeződnie.

Ha a megismételt minősítő vizsgán (gyakornokok) vagy a megismételt minősítési eljárásban a pedagógus „nem felelt meg” minősítést kapott, akkor a kötelező pedagógusminősítési rendszer sikertelen teljesítésének súlyos jogkövetkezménye van: a sikertelen minősítésről szóló tájékoztatást követő 10. napon a pedagógus munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya a törvényben foglaltak alapján megszűnik. Ezt a köznevelési törvény 64.§ (8) bekezdése rögzíti az alábbiak szerint:

Nkt. 64. § (8) Ha a gyakornok a külön jogszabályban foglaltak szerint a megismételt minősítő vizsgán vagy a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus a megismételt minősítési eljárás eredményeként „nem felelt meg” minősítést kapott, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony a minősítő vizsga vagy a megismételt minősítési eljárás eredményének közlésétől számított tizedik napon szűnik meg.

A törvény fentebb idézett előírása azt jelenti, hogy a megismételt minősítési eljárást követően a „nem felelt meg” minősítést kapott pedagógus esetében a munkáltatónak nincs mérlegelési joga a pedagógus munkaviszony megszüntetése ügyében, mert a munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony az eredmény közlését követő 10. napon a törvény előírása alapján megszűnik, azaz a munkáltatónak meg kell szüntetnie a pedagógus munkavállalói jogviszonyát.

A pedagógus életpálya minősítési kötelezettségét mára a pedagógusok döntő többsége elfogadta, azt a pályához tartozó kötelezettségként fogja föl. Az elmúlt években több cikket írtam annak bemutatása érdekében, hogy a pedagógusok belássák azt, hogy saját érdekük a minősítési kötelezettségeknek való minél korábbi megfelelés. Ennek ellenére még mindig jelentős azoknak a Pedagógus I. fokozatban lévőknek az aránya, akik nem éltek a miniszter minden évben kiadott hirdetményében közölt „különös feltételekkel”, amelyek lehetővé tették számukra azt, hogy már a Kormányrendeletben meghatározott hat év Pedagógus I. fokozatban teljesített szakmai gyakorlat megszerzése előtt jelentkezhessenek a Pedagógus II. fokozat elérésére. Erre 2019-ben már nincs lehetőség, kizárólag a hat év Pedagógus I. fokozatban teljesített szakmai gyakorlat megszerzésével lehet a Pedagógus II. fokozat elérését megcélzó minősítési eljárásba jelentkezni.

Néhányan azonban úgy gondolják, hogy ha az előírt határidőn belül sem teljesítik a kötelező minősítés követelményeit, akkor az adott köznevelési intézményben legföljebb megszüntetik a munkaviszonyukat, és másik iskolában, óvodában, köznevelési intézményben folytatják szakmai pályafutásukat. Ezzel azonban legföljebb két év „haladékot” lehet szerezni, mert a Kormányrendelet erre az esetre is szabályozást tartalmaz az alábbiak szerint.

3.§ (4) Ha a megismételt minősítési eljárást nem teljesítő pedagógus pedagógus-munkakörre újabb foglalkoztatási jogviszonyt létesít, a foglalkoztatási jogviszony létesítésétől számított két év elteltével újabb minősítési eljárásban kell részt vennie. Az újabb minősítési eljárás során - a minősítés eredményétől függően – az Nkt. 64. § (8) bekezdését kell alkalmazni.

Összegzés: A pedagógusok minősítési rendszere elválaszthatatlan a pedagógus életpályától. A gyakornokok számára a Pedagógus I. fokozat elérése gyakornoki kinevezésüket követő két éven belül kötelező. A Pedagógus I. fokozatba sorolt kollégák a Pedagógus II. fokozat elérésére a Pedagógus I.fokozatban eltöltött hat év szakmai gyakorlat megszerzése után jelentkezhetnek, de kilenc év elteltével a minősítési eljárásban történő részvételük kötelező. A rendszer működését megértő, kötelezettségeiket teljesítő, saját szakmai és anyagi előmenetelüket szem előtt tartó pedagógus kollégák többsége a miniszter 2018-ig évente kiadott különös feltételeinek megfelelve a Kormányrendeletben előírt hat év várakozási idő lejárata előtt is jelentkezhettek a Pedagógus II. fokozat (vagy éppen a Mesterpedagógus fokozat) elérésére. 2019-től a Pedagógus II. fokozatba történő jelentkezésnek már kötelező feltétele az előző fokozatban megszerzett minimum hat év szakmai gyakorlat.

Azok a pedagógusok, akik az előírt határidőn belül nem teljesítik a Pedagógus II. fokozat elérését, egy alkalommal megismételhetik a sikertelenül zárult minősítési eljárást. Ha azonban ez is sikertelenül zárul, akkor az eredménytelenségről szóló értesítést követő tizedik napon munkaviszonyuk, közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnik.

 

A mappában található képek előnézete Kirándulás_a_Bükkben_2016