Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

MInősítési keretszámok 2020-ban

2019.02.28

Megjelentek a 2020. évi pedagógusminősítési keretszámok

módosított szöveg: 2019. március 4.

2019. február 28-án – megfelelve a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 10.§-ában foglaltaknak az oktatásért felelős miniszter megjelentette a 2020. évi pedagógusminősítési keretszámokat. A közlemény az Oktatási Hivatal honlapján olvasható az alábbi linken: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2020_evi_pedagogusminosites/

Az elmúlt években minden alkalommal február utolsó napján megjelenő, a következő naptári év pedagógusminősítési keretszámait tartalmazó listára vonatkozóan a fentebb idézett jogszabály az alábbi előírásokat tartalmazza:

10. §  (1) A miniszter a következő naptári évre (a továbbiakban: minősítési év) vonatkozóan minden év február utolsó napjáig a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi

a) a lebonyolítandó minősítő vizsgák és a minősítési eljárások számát (a továbbiakban: minősítési keretszám),

b) a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások szervezésének központi szabályait, valamint

c) a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.

Az elmúlt öt évben a rákövetkező naptári évekre vonatkozó hirdetmény tartalmazta a minősítési rendszerben minősíthető pedagógusok maximális számát, valamint azokat a különös feltételeket, amelyeknek megfelelve a pedagógusok a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben rögzített feltételeknél kedvezőbb feltételekkel jelentkezhettek a következő év minősítési tervébe. Így a 2018-ban kiadott, a 2019. év minősítési terveit tartalmazó hirdetmény a Pedagógus II. fokozatba történő jelentkezés feltételeként 12 év szakmai gyakorlatot vagy 8 év szakmai gyakorlatot és szakvizsgát követelt meg, azaz számos pedagógus számára a fenti kormányrendeletben előírt hat év Pedagógus I. fokozatban eltöltött idő hiányában is lehetővé tette a Pedagógus II. fokozatú minősítésre történő jelentkezést. A Mesterpedagógus fokozatú minősítésre történő jelentkezéshez pedig 2018-ban szintén nem kellett a jogszabályban előírt hat évet eltölteni a megelőző fokozatban, hanem 20 év szakmai gyakorlat plusz szakvizsga megléte esetén már korábban is lehetőség nyílt a Mesterpedagógus fokozat elérésére. Ez a szemlélet azonban a 2020. évi minősítésekre történő jelentkezések alkalmával már csak a Mesterpedagógus fokozat elérésére vonatkozóan érvényes.

Az idei közlemény a Pedagógus II. fokozat elérésére vonatkozóan már nem tartalmaz az előző éviekhez hasonló különös feltételeket, azaz a minősítési rendszerbe történő jelentkezés feltételeit a továbbiakban már kizárólag a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet előírásai határozzák meg. Ennek alapján akkor lehet jelentkezni a Pedagógus II. fokozat elérésére, ha az előző fokozatban a kolléga legalább hat év szakmai gyakorlatot szerzett. A 2020. évi minősítési eljárásokra a pedagógusoknak 2019. március 31-ig kell írásos jelentkezésüket benyújtaniuk intézményvezetőjük számára.

A Pedagógus II. fokozatú minősítésre a Korm.rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az a pedagógus jelentkezhet, aki a Pedagógus I. fokozatba történt besorolását követően legalább hat év szakmai gyakorlatot szerzett. Tekintettel arra, hogy a pedagógus életpálya bevezetését követően a pályán lévő pedagógusok többségét 2013. szeptember 1. napjával sorolták be a Pedagógus I. fokozatba, ha végig aktívan dolgoztak a pályán, akkor a Pedagógus I. fokozatban szerzett hat év szakmai gyakorlatukat 2019. augusztus 31. napján szerezhetik meg. A jelentkezési határidő napján, azaz 2019. március 31-én ezek a pedagógusok még nem rendelkeznek a szükséges hat év Pedagógus I. fokozatban szerzett szakmai gyakorlattal. Az Oktatási Hivatal 2019. február 28-án kiadott TKHF/322-1/2019. ügyiratszámú tájékoztató levelének 3. oldalán azonban az információ szerepel, hogy Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítési eljárásra jelentkezhetnek azok a pedagógusok is, akiknek a Pedagógus I. fokozatba történő besorolása 2013. szeptember 1. és 2014. január 1. között történt. Ezek a kollégák ugyanis 2019. december 31-ig okvetlenül megszerzik a hat év Pedagógus I. fokozatban eltöltött szakmai gyakorlatot, így – az értelmezés szerint – jogosultak a minősítési eljárásban történő részvételre. Csupán megjegyezzük, hogy az eddigiekben a jelentkezés napján kellett megfelelni a szükséges feltételeknek, ez az előírás – az érintetteknek kedvező módon – ebben az esztendőben szerencsésen megváltozott.

A Mesterpedagógus fokozatú minősítésre a Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint az a pedagógus jelentkezhet, aki pedagógus szakvizsgával, és a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően legalább hat év szakmai gyakorlattal rendelkezik. A Mesterpedagógus fokozatra vonatkozó szabályozást értékelve elmondhatjuk, hogy az elmondottak alapján a Pedagógus II. fokozatban senki nem szerezhetett hat év szakmai gyakorlatot, hiszen ebbe a fokozatba minden pedagógust csak 2013. szeptember 1. után sorolhattak be. A Kormányrendeletben foglalt feltételek teljesítésével tehát egyetlen Pedagógus II. fokozatban lévő kolléga sem jelentkezhet a Mesterpedagógus fokozat elérésére, mert nincs meg a hat év Pedagógus II. fokozatban szerzett szakmai gyakorlata.

A miniszter 2020. évi minősítési tervre vonatkozó hirdetményében azonban a Mesterpedagógus fokozat eléréséhez még határozott meg különös feltételeket, amelyek teljesítésével a hat év Pedagógus II. fokozatban megszerzendő szakmai gyakorlat nélkül is sikerrel lehet jelentkezni a Mesterpedagógus fokozat elérésére. A különös feltételek a következők:

„A Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, a fejlesztő támogató, a fejlesztő innovátori vagy az intézményvezetői tevékenységet célzó általános minősítési eljárásra az a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus jelentkezhet, aki az Ép.r. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, továbbá a jelentkezés határidejéig legalább 17 év szakmai gyakorlatot szerzett. A minősítési keretszám 18 500 fő.

A Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői vagy szaktanácsadói tevékenységet célzó minősítési eljárásra az a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus jelentkezhet, aki az Ép.r. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, továbbá

  • a jelentkezés határidejéig legalább 14 év szakmai gyakorlatot szerzett,
  • 2013. szeptember 1. óta nem volt sikertelen eredménnyel zárult minősítési eljárása,
  • a szakértői, szaktanácsadói tevékenységének szakterülete megfelel az alábbi területeken fennálló szükségleteknek:”

(Itt a hirdetmény 1. és 2. sz. mellékletére történik utalás, amely a hiányterületeket felsorolja.)

A Mesterpedagógus fokozat utóbbi bekezdésben meghatározott területeire 400-400 főben, azaz összesen 800 főben határozta meg a hirdetmény a minősítési keretszámot. A Kutatótanár fokozat eléréséhez a miniszter a 2020. évre 150 fős keretszámot határozott meg.

Összegzés: A gyakornoki fokozat második évét teljesítő pedagógusok számára a hirdetmény teljes létszámban biztosítja a minősítő vizsgán való részvételhez szükséges feltételeket. A Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítési eljárásba történő jelentkezés azok számára lehetséges, akiket 2013. szeptember 1. és 2014. január 1. között soroltak Pedagógus I. fokozatba. A Mesterpedagógus fokozat elérésére történő eljárásra a szakvizsgával és legalább 17 év szakmai gyakorlattal rendelkező 18 500 pedagógusnak van lehetősége. Rajtuk kívül a hiányterületeken 800 szakvizsgázott, és legalább 14 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítésére kerülhet sor. A kutatótanári fokozat elérését 150 pedagógus számára teszi lehetővé a hirdetmény.

Kazincbarcika, 2019. február 28.

 

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete A feleségem virágai-2017