Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A portfóliókészítés lépései

2013.12.31

Hogyan kezdjük hozzá az e-portfólió elkészítéséhez?

 
A döntő lépés: az elköteleződés (ne halogassa a döntést!)

 

  Az első teendő annak mielőbbi eldöntése, hogy kívánunk-e élni azzal, hogy a soron kívüli lehetőséget megragadva 2015. január 1-jétől a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatba kerülhetünk!

 

 Amennyiben a válasz igen, akkor legalább átolvasás-szerűen meg kell ismerkednünk az útmutató 163 oldalas, igencsak túlméretezett, sok lényeges és lényegtelen információt tartalmazó anyagával, és fel kell mérnünk a ránk váró munka mennyiségét! Világosan látnunk kell, hogy az e-portfólió elkészítésével – a mindennapi pedagógusfeladatok vitele mellett – nem lehet egy-két hónap alatt végezni! A hátra lévő négy hónapra ehhez szükség van, a munkálatokat tehát haladéktalanul meg kell kezdenünk! Nem szabad a KIR feltöltő-felületének megnyitására várakoznunk, mert további behozhatatlan időveszteséget fogunk felhalmozni!

   

Az első lépés: a személyes dokumentáció gyors elkészítése

 Átgondolva az e-portfólió elkészítéséhez szükséges tengernyi munka ütemezését azt javaslom, hogy minden pályázó kolléga január elején végezze el az e-portfólió készítésének kezdőlépéseit (ld. az útmutató 62. oldalát), amelyek javaslatom szerint az alábbiak:

 • a szakmai önéletrajz elkészítése (2 oldal)
 • az intézményi környezet rövid bemutatása (1 oldal)
 • a pedagógus szakmai életútjának összefoglalása (3-5 oldal)

 

Ezek a dokumentumok könnyen, gyorsan elkészíthetők, hiszen a pedagógus tapasztalatain kívül más egyéb dokumentumok nem szükségesek a megírásukhoz. Ne feledjük el, hogy ezek a dokumentumok kis terjedelműek, nem igényelnek bonyolult elemző vagy tervező tevékenységet, tehát az indokolt 3-4 napnál nem szabad rájuk több időt fecsérelni! 

 

A második lépés: az első komolyabb feladat, csoportprofil készítése

 


 Először is tekintsük át, hogy mi a csoportprofil készítésének elsődleges célja, hogyan függ össze az e-portfólióban kötelezően feltöltendő alapdokumentumok-

kal!

 Terjedelme: az útmutató 71. oldal található információ szerint kb. 2 oldal

 Hány különböző csoportprofilt kell elkészíteni?

Amennyiben nem tud egy csoporthoz feltölteni 10 óratervet vagy foglalkozástervet, abban az esetben legfeljebb három csoportprofilt készíthet el, a hozzájuk tartozó, legfeljebb három tanulási-tanítási egység tervével/tematikus tervével, valamint a hozzájuk tartozó 10 óratervvel vagy foglalkozástervvel.

 Miért kell egyik első lépésként csoportprofil(ok) készítésével kezdenünk a munkát?

 Az útmutató 65. oldalán található információk szerint a feltöltendő alapdokumentumok között kiemelt jelentősége van a „csoportprofil, tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv, óratervek/foglalkozástervek„ dokumentumcsoportnak, amely az alábbiakból áll:

 • csoportprofil, terjedelme kb. 2 oldal,
 • tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv, óraterv/foglalkozásterv, terjedelme kb. 15 oldal,
 • tananyagok és segédanyagok, terjedelmük szükség szerint,
 • reflexió, terjedelme kb. 2 oldal.

 A csoportprofil feltöltése révén bemutatott tanulócsoporthoz legalább egy, legfeljebb három tematikus tervet és az ahhoz kapcsolódó 10 óratervet kell feltölteni a tanórán vagy foglalkozáson felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal együtt (a tankönyv oldalai, digitális bemutató, feladatlapok, kiegészítő, szemléltető anyagok, táblaterv stb.).

 

A csoportprofil tartalma az útmutató 79. oldalán található információk alapján:

 •  A tanulók száma, a nemek aránya, más, pl. szociokulturális jellemzők.
 • A csoport története, pl. hogyan alakult ki a csoport, az osztályfőnök, az adott tárgyat kik tanították előzőleg a csoportban, új tanulók, eltávozott tanulók, stb.
 • A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések.
 • A csoportdinamika működése a tanulócsoportban, egyes tanulók szerepe, a pedagógus lépései a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. Ezen a ponton szükséges lehet az egyes tanulókról külön is írni.)
 • A pedagógus lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében.
 • A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek, tananyagok, módszerek, IKT-eszközök. A választások indoklása, az osztálytermi környezet bemutatása.
 • A csoport szaktárgyi fejlődésének megvilágítása: előző tanulmányok (ha voltak), a pedagógus és a csoport által eddig kitűzött célok, eredmények, jelenlegi célok, a csoport erősségei, a főbb nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai. (Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról írni.)

 

Figyelem! Hibalehetőségek!

 

Ha két pedagógus ugyanarról a csoportról (osztályról) készít csoportprofilt, megegyezhet-e a két dokumentum? Nem, a két pedagógus által az e-portfólióba feltett csoportprofiloknak különbözőknek kell lenniük, az azonos dokumentum felhasználása plágiumnak számít (ld. útmutató 79. oldal).

 Rendkívül fontos az e-portfólióban a tanulók anonimitásának a biztosítása (ld. az útmutató 87. oldalán). Az e-portfólió feltöltésekor, a csoportprofil készítésekor kiemelt figyelmet kell fordítanunk a csoportban, osztályban szereplő tanulók, gyermekek azonosíthatatlanságának biztosítására. A csoportprofil készítésekor, később az esetleges egyéni fejlesztési terv, az esetleírás elkészítésekor sem használható a tanulók valódi neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, még keresztneve sem. Ha a dokumentum feltöltésekor fényképet, filmet vagy más, a tanuló közvetett azonosítására alkalmas dokumentumot tölt föl, minden esetben szülői (nagykorú tanuló esetében tanulói) beleegyezést kell kérnie.

 

Javaslat a csoportprofil elkészítési módszerére!

 

A csoportprofil elkészítésekor lehetőség szerint ne használja vagy minél kisebb mértékben használja a gyermekek, tanulók nevét: inkább nevek nélkül tegyen a csoportra vonatkozó fontos megállapításokat a fenti szempontsor szerint. Ha mégis konkrét nevekkel kíván dolgozni, akkor készítse el a csoport (vagy csoportok) profilját a tanulók valódi nevének felhasználásával. Ez azért fontos, mert a dokumentum elkészítése így sokkal könnyebb, mintha előzetesen megváltoztatná a tanulók nevét. Használjon csak keresztneveket; ha több azonos keresztnevű tanuló van a csoportban, őket különböztesse meg a keresztnév egy másik formájával. Amikor a dokumentummal a szükséges terjedelemben elkészült, készítsen kis táblázatot saját használatára a nevek megváltoztatására. Ehhez jó módszerek pl. az alábbiak:

 •  a fiúk minden változtatáskor fiúnevet, a lányok lánynevet kapjanak,
 • minden tanuló kapjon az eredeti keresztnevének kezdőbetűjét követő betűvel kezdődő „új” nevet: Pl. János helyett Kálmán, Andrea helyett Beáta nevet használjunk (így a csoportprofil későbbi esetleges módosításakor marad esélyünk a tanulók eredeti nevének felismerésére)

o a csoportprofil elkészítését követően adjuk ki a Word „csere” menüjében sorba a változásokat: az Andrea csere Beáta, majd a János csere Kálmán utasítást,

o ügyeljünk arra, hogy a régi és az új nevek között ne legyen azonos, mert az a csere funkció alkalmazása során problémákat fog okozni

 • ne használjuk a tanulók monogramját, becenevét, vezetéknevéből és keresztnevéből összeállított ún. mozaikneveket (pl. Kovács Lajos: Kola), mert ezekből az eredeti név könnyedén azonosítható

 A fentiek alapján készítse el egy csoport profilját a szükséges 2 oldal terjedelemben! Meglátja, nem lesz nehéz!

 A harmadik lépés: Folytatjuk a tematikus tervek, féléves tervek elkészítési tanácsaival, de ez már egy következő bejegyzés tárgya lesz!

 

 Kazincbarcika, 2013. december 30.

 

  

Petróczi Gábor

 

portfólió-készítő aspiráns

 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem virágai