Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tematikus terv elkészítése

2014.01.20

 Javaslataim a tematikus terv elkészítésére és formai megjelenítésére

 
Íme, hát elkészült pedagóguspályám első tematikus terve. A portfólió-készítésnek ettől a lépésétől tartottam leginkább. Utólag már azt mondom: csak a formai megoldást kellett alkotó munkával kialakítani, megtalálni azokat a „paneleket”, amelyekből az egyes rovatok feltöltésekor építkezhetünk; a többi már megy magától!
 
Az útmutató mellékletei között szerepel javaslat a tematikus terv felépítésére, amelynek rovataival elég jól lehet dolgozni. Azt látom azonban, hogy ezzel a mintával eddig még senki nem készített (?) tematikus tervet, mert a táblázatban megjelölt 9 oszlopot még a lap fektetett elrendezése esetén sem lehet elfogadható szélességűre beállítani úgy, hogy azokba egy-egy szónál több férjen el egy sorban. Az eredeti szerkesztési javaslat – még a margók csökkentése esetén is – ahhoz vezetett volna, hogy az egyes tanítási órák egyes rovatai nagyon sok sort foglalnak el, és nagymértékben megtörik a szöveg átláthatóságát.
 
Ennek ellensúlyozására készítettem egy olyan táblázatot, ahol az utolsó két oszlop tartalmát a többi oszlop alatt vízszintesen helyeztem el, és jó színezéssel különböztettem meg. Az általam készített (bizonyára nem hibátlan) tematikus tervet és az üres, de megszerkesztett táblázatot le lehet tölteni.
 
Figyelni kell a használat során az alábbiakra:
·    a táblázatban 12-es betűméret van beállítva, ennek csökkentése nem célszerű,
·  a táblázatban be van állítva a szavak elválasztása funkció, mert a viszonylag keskeny oszlopok és az elfogadható szövegkitöltés miatt ez szükségesnek mutatkozott,
o ha ezt ismét be kellene állítani: Lap elrendezése menü, Elválasztás almenü,
-  a táblázatban balra rendezve van beállítva a szöveg, semmiképpen ne használjunk sorkihúzást
-  a táblázatban a fejléc minden oldalon ismétlődésre van beállítva (köszönet Borbély Zoltán bajai kollégának az alkotó észrevételért)
- ha 20-nál több tanítási óra beemelésére van szükség (ezt nem javasolnám), akkor az utolsó két sort (a sor legelején) ki kell jelölni és át kell másolni az utolsó sor alá,
· tapasztalatom szerint jobban lehet haladni, ha a táblázat rovatait nem vízszintesen, hanem függőlegesen haladva töltjük ki, mert könnyebben koncentrálunk az egyes oszlopokba beírandó tartalomra.
 
A táblázat néhány oszlopának kitöltéséhez összegyűjtöttem pár javaslatot:
 
A didaktikai feladatokhoz felhasználható kifejezések: tudományosság, motiválás, aktivizálás, érthetőség, fokozatosság, rendszeresség, szemléletesség, tartósság, differenciálás, visszacsatolás, megerősítés.
 
A fejlesztési területekhez javaslom: rendezés,olvasás,szövegértés, kommunikáció, figyelem, emlékezet, osztályozás, válogatás, ráismerő készség, kreatív gondolkodás, beszédértés-kommunikáció, íráskészség, képzelet.
 
Az óratípusokhoz, munkaformákhoz javasolható kifejezések: frontális munkával vezetett, csoportmunkában végzett, programozott oktatás (számítógép, oktatógép, programozott tankönyvű, új ismeret feldolgozása egyéni munkával (munkafüzet, feladatlap), új ismeretek szerzése (TV-adás, video, film segítségével), készségfejlesztő óra, gyakorló óra, munkáltató óra, laboratóriumi óra, tanműhelyi óra, összefoglaló óra, múzeumi, könyvtári óra, témazáró ellenőrző óra, értékelő óra.
 
Ezeket a közölt táblázat alá rendeztem annak érdekében, hogy a táblázat kitöltésekor könnyebben el lehessen érni!
 
Saját tematikus tervem itt tekinthető meg: Saját tematikus tervem
 
Üres, szerkeszthető tematikus terv innen tölthető le: Kitölthető tematikus terv-minta
  
Kazincbarcika, 2014. január 20.
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem virágai