Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A személyes dokumentáció elkészítése

2014.01.05

 A portfólió feltöltéséhez szükséges személyes dokumentáció elkészítéséről

 
 Ezt a dokumetmot itt Wordben is letölheti: Személyes dokumentáció

Minta:  Intézmény

 
Amint azt a „Portfóliókészítés lépései” c. bejegyzésben leírtuk, a portfóliókészítés első lépése a személyes dokumentáció gyors elkészítése!
Ezek az alapvető dokumentumok a következők:
  • a szakmai önéletrajz
  • az intézményi környezet rövid bemutatása (1-2 oldal)
  • a pedagógus szakmai életútjának összefoglalása (3-5 oldal)
 
E dokumentumok elkészítésével érdemes elkezdenünk portfóliónk elkészítését, figyelembe véve az útmutató 62. oldalán található információkat. Az elmúlt két nap során megírtam a fent felsorolt három dokumentumot. A szakmai önéletrajz elkészítésével – a mértéktartó terjedelemre és a szerénységre való figyelmeztetésen túl – nem kívánok foglalkozni, azt minden kolléga könnyedén el fogja készíteni.
 
A másik két dokumentum mértéktartóan rövidre tervezett megírását követően azt állapíthattam meg, hogy az útmutató szerzői – feltehetőleg – nem készítették el a szóban forgó dokumentumokat, vagy nem készíttettek néhány kollégával – tesztelve az útmutató tervezett előírásait – minta-dokumentumokat. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy egyik dokumentum sem készíthető el az útmutatóban meghatározott szempontok és a megjelölt terjedelem egyidejű betartásával. A dokumentumokat – az útmutatóban foglalt javaslat alapján – Times New Roman 12-es betűmérettel és 1,5-es sorközzel kell szerkeszteni. Ha azonban a közölt szempontok mindegyikére írok egy-egy rövid reflexiót, máris bőségesen túlléptem a meghatározott terjedelmet. Azt borítékoltam, hogy az intézményi környezet értékelhető bemutatását lehetetlen egyetlen oldalon megtenni úgy, hogy az az elvárt tájékoztató statisztikai adatokat is tartalmazza. A szakmai életút összefoglalásához előírt 3-5 oldal korrekt elvárásnak tűnt, azonban – az útmutató 78-79. oldalain meghatározottak szerinti szempontok mindegyikének minimálisan megfelelve igen csekély az öt oldalas limit!
 
Szempontok a szakmai életút értékeléséhez az útmutató szerint:
·         Mutassa be, mit tett az utolsó minősítés óta szakmai fejlődése érdekében! Milyen segítséget kapott ebben, milyen nehézségekbe ütközött? (Pl. szaktárgyi tudásának naprakészen tartása, módszertani tudásának megújulása, pedagógiai eszköztárának fejlesztése szempontjából.)
·         Reflektáljon legalább két szakmai rendezvényre (például továbbképzés, konferencia, műhelymunka stb.), amelyeken részt vett! Ismertesse, ezek hogyan hatottak szakmai fejlődésére! (8. kompetencia)
·         A pedagógiai kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát! Feltétlenül térjen ki az egyes kompetenciák olyan elemeire, amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni! Például: a szülőkkel való együttműködésének értékelése, gyakorlatának jellemzése, elvi alapjai. (7. kompetencia) Vagy: a szakmai munkaközösségben végzett munka bemutatása, az intézményben betöltött szerepének, feladatainak ismertetése, munkájának értékelése. (7. és 8. kompetencia).
·         Ismertesse szakmai terveit! Milyen szakmai tervei vannak, és hogyan szeretné ezeket a terveket valóra váltani?
 
A 4. francia bekezdésben említett pedagógiai kompetenciákat az útmutató 64. oldalán találhatja meg. Tekintve, hogy ezek közül némelyik pontos megnevezése négy sort tesz ki, a nyolc kompetencia-szempontot az alábbi rövidítésekkel javaslom megnevezni:
 
1.    Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
2.    Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításuk
3.    A tanulás támogatása
4.    A tanulók személyiségének fejlesztése, a különleges bánásmód, módszertani felkészültség
5.    A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés, nyitottság a társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs, osztályfőnöki tevékenység
6.    Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
 
Javaslatom a szakmai életút értékeléséről szóló dokumentum szerkezetére és terjedelmére és szempontjaira:
 
Cím: Szakmai életutam értékelése
 
1. A szakmai életút állomásainak rövid ismertetése (terjedelem ½-1 oldal)
·    a pedagógusdiploma megnevezése és megszerzésének helye
·    az első pedagógus munkakör és munkahely rövid tapasztalatai
·    a további pedagógus munkakörök és munkahelyek ismertetése
·    az esetleges vezetői feladatkörrel kapcsolatos alapvető információk
·    esetleges szakértői, szaktanácsadói, vizsgaelnöki, stb. feladatok
 
2. Szakmai fejlődésem érdekében tett lépéseim (terjedelem ½ oldal)
·    az útmutató szerint az utolsó minősítése óta eltelt időszak a kiindulópont
amennyiben minősítési eljáráson még nem esett át, ezt a kitételt hagyja figyelmen kívül
·    szaktárgyi tudásának alakulása, milyen új dolgokat tanult meg a szakmában
·    esetleges szakmai továbbképzései
·    milyen informatikai, kísérleti, bemutató, stb. módszerekkel ismerkedett meg
·    hogyan használta föl szakmai fejlődéséhez a tehetséggondozási lehetőségeket
 
3. A pedagógiai kompetenciák alapján megfogalmazott önértékelésem (terjedelem 1,5-2 oldal)
 
 

 

 

A pedagógiai kompetenciák rövidített megnevezése, amelyek alapján az önértékelést el kell végezni:
3.1 Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
3.2 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításuk
3.3 A tanulás támogatása
3.4 A tanulók személyiségének fejlesztése, a különleges bánásmód, módszertani felkészültség
3.5 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés, nyitottság a társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs, osztályfőnöki tevékenység
3.6 Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
3.7 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
3.8 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
 
Javasolható terjedelem 1,5-2 oldal, ehhez az egyes kompetenciák esetében 6-8 sor szöveg szerepeltetésére van lehetőség.
 
4. Két szakmai rendezvénnyel kapcsolatos rövid reflexió kifejtése (terjedelem ½-1 oldal)
·    egy nevelőtestületi értekezlet értékelése
·    egy munkaközösségi értekezlet reflexiója
·    egy továbbképzés értékelése
·    egy meghallgatott szakmai előadás reflexiója
·    egy iskolai rendezvény pedagógiai értékelése
·    egy verseny szakmai értékelése
 
5. További pályafutásom szakmai tervei (terjedelem ½ oldal)
·    pedagógus-továbbképzési tervei
·    miben szeretne jobban elmélyülni
·    milyen technikákat, módszereket szeretne elsajátítani, kipróbálni
·    további szak, más képesítés elérésének szándéka
·    osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzati, stb. megbízatás
·    intézményvezetői, tanügyigazgatási, stb. tanulmányok folytatása
·    vezetői, igazgatóhelyettesi, tagintézményvezetői, stb. megbízás
 
A dokumentum végén aláírásra nincs szükség, hiszen a portfóliós felület feltöltéséhez csak ön férhet hozzá. Egy dátumot azonban érdemes a dokumentum végére beilleszteni.

 

 

A mappában található képek előnézete Lurdy-ház-2013