Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Óratervek, foglalkozási tervek készítése

2014.01.25

 Az óratervek, foglalkozási tervek, óravázlatok elkészítéséről

 
Ahogy egyre több kollégával beszélek telefonon a portfólióról, válaszolok az e-mail-ben és az előadásaimat követően feltett kérdésekre, egyre inkább azt látom, hogy a pedagógusok jelentős része egy óriási stratégiai hibát követ el: a portfóliókészítés munkafolyamatát az óravázlatok készítésével kezdi el. Pedig legelőször a pályázó személyével, iskolájával/óvodájával, szakmai múltjával és terveivel kapcsolatos, gyorsan elkészíthető dokumentumokkal érdemes végezni, majd meg kell tervezni a portfólió szerkezetét:
·   melyek azok a csoportok, akiknek a csoportprofilját el fogom készíteni,
·  melyek azok a fejezetek, tananyagrészek, amelyekből a tematikus terveket fogom elkészíteni,
·  melyik fejezetből, tananyagrészből hány egymással összefüggő foglalkozást, órát fogok feltölteni óratervként.
Javaslatom tehát az, hogy az óratervek, foglalkozási tervek elkészítésére mindenképpen a tematikus tervek, féléves foglalkozási tervek elkészítését követően kerüljön sor. Azok a kollégák, akik az óravázlatok elkészítésével kezdik el a portfólió-készítést, többnyire két hibába esnek bele:
·   indokolatlanul hosszú, terjedelmes óravázlatokat készítenek, mert nem látják át az előttük álló feladat struktúráját
· az 50-80 oldalas óratervi terjedelem miatt nem marad elég energiájuk az óraterveknél is fontosabb részek, tematikus egységek kimunkálására
 
Most tekintsük át, milyen terjedelmi szabályok fogalmazhatók meg a jogszabályok és az útmutatóban közöltek alapján az óratervek, óravázlatok, foglalkozási tervek készítésével kapcsolatban!
Az útmutató ugyan nem határozza meg egy-egy óraterv elvárt terjedelmét, de a 65. oldalon a tematikus tervnél leírtakból kikövetkeztethető, hogy milyen terjedelmű óratervekkel számoltak a szerkesztők. A táblázat középső oszlopában – következetesen alkalmazva az előzőleg és a későbbiekben megjelölt terjedelmi elvárások formátumát – ez szerepel:
„Tanulási-tanítási egység terve/tematikus terv, óraterv / foglalkozásterv: kb. 15 oldal.„
 
Egy-egy tematikus terv a hozzá tartozó óratervekkel vagy foglalkozástervekkel tehát cirka 15 oldalnak számítható. Persze a konkrét terjedelem függhet attól függ, hogy egy pedagógus hány tematikus tervet készít. Ha csupán egyet, akkor ehhez fogja feltölteni a témájában összefüggő tíz óratervet. Ekkor úgy becsülhető, hogy a tematikus terv 2-4 oldalt igényel, a tíz óratervre tehát kb. 11-13 oldal terjedelem marad. Ebben az esetben tehát egy-egy óravázlatra 1-2 oldal terjedelem jut. Ha a pedagógus pl. két tematikus tervet készít két különböző fejezetből, és az egyikhez pl. 4, a másikhoz 6 óratervet tölt föl, akkor egy-egy tematikus terv akkor felel meg az útmutatóban közölt terjedelmi korlátoknak, ha a két tematikus terv és az összesen 10 óravázlat együtt kb. 15 oldalt tesz ki.
 
Vigyáznunk kell a 65. oldal 37. megjegyzésében elejetett információra is, amely előírja, hogy minden egyes tematikus tervhez legalább 4 óratervet kell csatolni, nem lehet tehát 2-3 óravázlattal reprezentálni egy tematikus tervet. Ne feledkezzünk el a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára készítendő féléves ütemtervhez készítendő két további óraterv feltöltéséről.
 
Szó sincs tehát arról, hogy egy-egy óravázlat 6-8 oldal terjedelmű legyen! Gondoljunk arra, hogy a portfólió a tapasztalt pedagógusok felkészültségét tanúsító vizsgadokumentum! Ha más nem, hát gondoljuk meg, hol van annak realitása, hogy bármely gyakorló pedagógus egy-egy tanítási órájára 6-8 oldalas óratervvel készüljön föl?
 
Végezetül még egy gyakran fölvetődő kérdésről: akkor összesen 10 vagy 12 óratervet kell feltölteni a portfólióba? A kérdésre nem olvasható ki a világos válasz sem a jogszabályokból sem az útmutatóból. Az addig világos, hogy a különleges bánásmódot igénylő csoporthoz két óraterv feltöltése nélkülözhetetlen. A 65. oldalon az útmutató azt tartalmazza, hogy a tematikus egység(ek)hez 10 óratervet kell feltölteni, azaz összesen 12 óraterv feltöltése szükséges.  Minden más esetben inkább 12 óravázlat elkészítését javaslom!
 
Ének-zene óratervi minta: Óravázlat-minta
Angol óratervi minta: Angol óravázlat
Matemtatika órvázlatMatemetika
 
Az óraterveket kollégáim készítették: Molnárné Marczis Erzsébet tanárnő
és Balla Árpád tanár úr, valamint én magam.
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Nyári megpróbáltatások - 2013