Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A megvalósítás dokumentumainak csatolása

2014.04.01

 

A megvalósítás dokumentumainak csatolási kötelezettségéről
 
Az egyre gyakrabban felmerülő eldöntendő kérdés: vajon kell-e csatolni a megvalósítás dokumentumait (a tankönyv oldalai, diasor, feladatlapok, kiegészítő, szemléltető anyagok, táblaterv stb.). a portfólióhoz? Az elvi válasz és a prakticista válasz ezúttal különbözik!
 
1.      Az elvi válasz
 
Az útmutató 66. oldalán szereplő információ alapján azt tudhatjuk, hogy a megvalósítás dokumentumai (pl.: fényképek, tanulói munkák, füzetlapok, projektmunka dokumentumai.) a portfólió kötelező alapdokumentumát képezik. Ha a választ a feltöltő-felületen keressük, akkor ugyanerre a végkövetkeztetésre jutunk, hiszen „A nevelő-oktató munka dokumentumai” menüben megnyitva az „Óraterv/foglalkozásterv” almenüt, a cím utáni zárójeles felsorolásban azt olvashatjuk: „A tematikus tervhez kapcsolódó óraterv, a tanórán/foglalkozáson felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal együtt (a tankönyv oldalai, diasor, feladatlapok, kiegészítő, szemléltető anyagok, táblaterv stb.)”
 
Az útmutató kiadásának időpontjában még nem létezett az egyszerűsített portfólió fogalma. Azonban akár egyszerűsített, akár teljes portfóliós módban nyitjuk meg „A nevelő-oktató munka dokumentumai” menüt, az óraterveknél minden esetben ugyanezt az utasítást olvassuk.
 
A fentiekből azt az elvi következtetést vonhatom le, hogy a megvalósítás dokumentumait mind az egyszerűsített, mind pedig a teljes portfólió esetében az óratervekhez csatolva kell benyújtani.
 
Javaslatom az, hogy a 10 óraterv mindegyikéhez csatoljunk valamilyen megvalósítást tanúsító dokumentumot, de minden óravázlathoz legföljebb egy-két típusú, rövid terjedelmű anyagot. A foglalkozástervekhez csatolhatunk: feladatlapokat, Excel-táblákat, fotókat, tanulói házi feladatokat, füzetoldalt, dolgozatot, kijavított dolgozatot, dolgozat szöveges vagy táblázatos vagy grafikonos értékelését, táblaképet, néhány diából álló diasort, stb. Nem javaslom videó feltöltését, mert ehhez nem biztosít megfelelő felületet a szoftver. Javaslatom szerint ezek a dokumentumok együttesen képezzék a megvalósítás dokumentálását, tehát nem kell minden óratervhez több típusú dokumentumot csatolni, hanem ezek változatos variálásával mutassuk be tematikus tervünk megvalósítását. A technikai részleteket néhány napja kelt másik bejegyzésemben olvashatják.
 
2.      A gyakorlati válasz
Mint az előző pontban leírtam, az elvi válasz szerint mind az egyszerűsített, mind pedig a teljes portfólióhoz (az útmutató és a feltöltő-felület utasításai szerint) fel kell tölteni a megvalósítás dokumentumait, ha ez technikailag nem is nagyon egyszerű feladat. Ennek ellenére egy kedves olvasóm kérdést tett föl az Oktatási Hivatalnak, és ezt a választ kapta:
„Tisztelt Kolléga!
A OHP_2972 számú Fw: kérdés tárgyú megkeresésére az alábbi választ adjuk.
A megvalósítás dokumentumait az óratervvel egybeszerkesztve vagy a szabadon választható dokumentumok egyéb kategóriájába van lehetősége feltölteni, amennyiben a portfólió teljes változatát választja.
A portfólió egyszerűsített változatához nem kell a megvalósítás dokumentumait feltölteni.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Oktatási Hivatal által kiadott jelen állásfoglalásához/tájékoztató levélhez semmiféle joghatás nem fűződik, ezért ezen állásfoglalásban/tájékoztatásban foglaltak a bíróságot vagy más hatóságot eljárása során nem köti.
Amennyiben ugyanezen üggyel kapcsolatban fordulna ismét munkatársunkhoz a minosites@oh.gov.hu e-mail címen, megkeresésének tárgyában hivatkozzon a OHP_2972 számra!
Üdvözlettel:
Oktatási Hivatal”
*
Szakértőként örülök az Oktatási Hivatal e válaszának még akkor is, ha levelük csupán tájékoztató jellegű. Szakértőként – a kormányrendeletből, az útmutatóból és a feltöltő-felület utasításaiból – ezt nem tudtam és nem is tudom kiolvasni! Az egyszerűsített portfóliót feltöltők tehát eldönthetik, hogy töltenek-e föl a megvalósítást igazoló dokumentumokat, a teljes portfóliót választóknak azonban ez kötelező!

 

 

A mappában található képek előnézete Családom