Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Ha nem sikerült a portfólió feltöltése...

2014.11.25

Mi történik, ha nem sikerült feltölteni a portfóliót?

Vizsgáljuk meg általánosabban a kérdést: mi történik, ha a 2015. évi minősítési tervbe fölvett pedagógus vagy gyakornok 2014. november 30-ig nem töltötte föl a portfólióját!

1. Mi történik, ha a 2015. évi minősítési tervbe fölvett gyakornok nem töltötte föl a portfólióját?

(Cikkünk első fejezetében csak olyan gyakornokok esetét tárgyaljuk, akinek határozatlan vagy határozott idejű kinevezése 2013. szeptember 1-jén vagy azt követően keletkezett. Az ettől korábban gyakornoki fokozatba kinevezett pedagógus kollégákra általában a cikkben leírtaktól eltérő szabályok érvényesek, amelyekről más bejegyzésekben szóltunk.)

Ha a minősítési tervbe fölvett gyakornok nem töltötte föl a portfólióját, akkor a minősítő vizsgán „nem felelt meg” minősítést fog kapni, mivel a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 2.§ (7)–(10) bekezdéseiben foglaltak szerint a minősítő vizsgának kötelező részét képezi a portfólió. A Kormányrendelet a következőként rendelkezik a „nem felelt meg” minősítést kapott gyakornokról:

2. § (4) A gyakornoki idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik, ha a minősítő vizsgán a gyakornok "nem felelt meg" minősítést kapott. … A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. …

A sikertelen minősítő vizsga esetén tehát a gyakornoki idő a sikertelen minősítő vizsga kormányhivatal által kijelölt napját követő naptól kezdődően két évvel meghosszabbodik.

Például ha:

 • a gyakornok 2013. szeptember 1-jén kapott határozott vagy határozatlan kinevezést
  • akkor a minősítő vizsga letételének végső időpontja 2015. június 30. (a tanítási év utolsó napja) – Kormányrendelet 2. § (2) bek. b) szakasza
  • a gyakornoknak nem kellett jelentkeznie a minősítő vizsgára, mert jelentkezését az intézményvezető adatrögzítése helyettesítette a KIR-ben – Kormányrendelet 10.§ (4) bekezdése
 • a gyakornokot a Hivatal 2014. június 30-ig értesítette a minősítési tervbe való felvételéről – Kormányrendelet 10. § (7) bek.
  • az OH 2014 szeptemberében lehetővé tette számára a portfólió feltöltéséhez szükséges felület elérését,
  • ha a kolléga nem töltötte föl a portfólióját, ez nem érvényteleníti a minősítési tervben történő szereplését, nem jelenti a tervből való törlését,
  • ezért a kormányhivatal legkésőbb 2015. június 30-ra ki fogja tűzni számára a minősítő vizsga időpontját (tegyük föl, hogy a minősítő vizsga időpontját 2015. április 1-jére tűzte ki a kormányhivatal)
 • a minősítő vizsga eredménye azonban – a portfólió feltöltésének hiánya miatt – „nem felelt meg” lesz,
 • ezért 2015. április 2-től a gyakornoki idő két évvel meghosszabbodik, azaz 2017. április 1-jén jár le,
 • a 2.§ (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával tehát a meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában, azaz 2017 áprilisában kell a minősítő vizsgát megismételnie,
 • ezért az intézményvezető a KIR felületén számára 2017. április 30-at fogja megjelölni a minősítővizsga letételének végső határidejeként.

Felhívjuk még a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a gyakornok a minősítő vizsgán „nem felelt meg”, és másik köznevelési intézményben létesít pedagógus jogviszonyt, akkor a gyakornoki idő meghosszabbítása alól az új munkahelyén sem mentesül:

2.§ (5) Ha a (4) bekezdés szerinti megismételt minősítő vizsgán a pedagógus "nem felelt meg" minősítést kapott, és pedagógus-munkakörre újabb foglalkoztatási jogviszonyt létesít, az (1)-(5) bekezdésben, valamint az Nkt. 64. § (8) bekezdésében foglaltakat ismételten alkalmazni kell.

 

2. Mi történik, ha a 2015. évi minősítési tervbe fölvett, Pedagógus I. fokozatba sorolt kolléga nem töltötte föl a portfólióját a kijelölt időpontig?

Ha a pedagógus 2014. április 30-ig jelentkezett a 2015. évi minősítési eljárásra, és 2014. június 30-ig az Oktatási Hivataltól értesítést kapott a minősítési tervbe történő felvételéről, akkor a jelentkezés visszavonására nincs lehetősége.

Ha tehát nem töltötte föl a portfólióját, akkor

 • a minősítési eljárás eredménye – a portfólió feltöltésének hiánya miatt – „újabb minősítés szükséges” lesz – Kormányrendelet 3. § (2) bek.,
  • ezért a kolléga a Pedagógus I. fokozatban marad,
 • a minősítési eljárás ebben az esetben legfeljebb egy alkalommal megismételhető, a megismétlésre a sikertelen minősítési eljárás lezárásától számított két év (újabb) szakmai gyakorlat megszerzése után kerülhet sor,
  • a megismételt minősítési eljárás lefolytatására legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlat megszerzéséig kerülhet sor,
  • a megismételt minősítő vizsga díja a minimálbér hetven százaléka – Kormányrendelet 12. § (2) bek.

3. Mi történik, ha a minősítési tervbe felvett gyakornok vagy pedagógus 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, pl. GYES vagy GYED miatt tartósan távol van?

A Kormányrendelet nem rendelkezik megfelelő részletezéssel erről az esetről. Tekintettel azonban arra, hogy a szóban forgó kollégát a fizetés nélküli szabadság alatt nem terheli munkavégzési kötelezettség, nyilvánvalóan a minősítő vizsgával, minősítési eljárással kapcsolatos kötelezettségeit sem tudja teljesíteni. A Kormányrendelet csupán a következőket rendeli el:

14. § (1) Ha a pedagógus-munkakörre létesített foglalkoztatási jogviszony esetén a fizetés nélküli szabadság a harminc napos időtartamot meghaladja, a minősítési eljárás a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság megszűnését követően kezdeményezhető.

Ha a minősítési tervbe felvett gyakornok vagy pedagógus 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon van, és ez akadályozza a portfólió feltöltésében vagy a minősítő vizsgán, minősítési eljáráson való részvételét, akkor ezt a tényt célszerű haladéktalanul bejelentenie a munkáltatójának és az Oktatási Hivatalnak. A minősítési eljárás a fizetés nélküli szabadságról való visszatérést követően (újra) kezdeményezhető.

 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem és én