Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A továbbképzési ciklusok pontos számítása

2013.05.22

 A hétéves továbbképzési ciklusok pontos számításának módszere

 módosítás: 2013. május 22.
Letölthető innen: Ciklusok számítása
 
A hétéves továbbképzési ciklusok pontos számításának módszere
 
A hétévente kötelező pedagógus-továbbképzés legfontosabb szabályait a 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet szabályozza. A rendelet hatályba lépése (1998.01.01.) után első pedagógus-diplomájukat szerzők számára viszonylag egyszerűek a ciklusok számításának szabályai (ld. 1. fejezet), de az 1993. előtt diplomázók számára már kicsit bonyolultabbak (ld. 2. fejezet). Javaslom, hogy gondosan tanulmányozza az itt leírtakat! Én is sokat dolgoztam rajta!
 
1.      A ciklusok számítására vonatkozó előírások a 1999.12.28-tól vannak hatályban
 
4.§ (2) A pedagógus… "a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 7. év szept. 1. napjától..." kezdődően vesz részt a továbbképzési rendszerben.
 
Tehát az első pedagógusdiploma megszerzését követő 7 évben a pedagógus mentes a továbbképzési kötelezettség alól.

1.1 A hét évig tartó mentesség szabályai újabb diploma vagy szakvizsga esetén 2012.08.31-ig:

Közoktatási tv. 19.§ (8) rendelkezése 1998. jan. 1-től 2012. aug. 31-ig volt hatályban, de a ciklusok helyes számításánál most is figyelembe kell venni a rendelkezést: „Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus szakvizsgát vagy egyéb jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.”
 
Értelmezése: Aki 1998.01.01-2012.08.31. időintervallumban első pedagógus diplomáját követően szakvizsgát, újabb diplomát vagy más jogszabály által rögzített vizsgát tett (jellemzően: újabb diplomát szerzett), az kilép az eddigi 7-éves ciklusaiból, mert a diploma megszerzését követő 7 évig mentes a továbbképzési kötelezettség alól.
 
1.2 A hét évig tartó mentesség szabályai 2012.09.01-től napjainkig:
 
Köznevelési tv. 62.§ (2): „Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.”
 
Értelmezése: Aki 1998.01.01-2012.08.31-ig első pedagógus diplomáját követően szakvizsgát, újabb diplomát vagy más jogszabály által rögzített vizsgát tett (tipikusan újabb diplomát szerzett), az kilép az eddigi 7-éves ciklusaiból, mert a diploma megszerzését követő 7 évig mentes a továbbképzési kötelezettség alól. 2012.09.01-től a ciklusból való kilépést (a diploma megszerzését követő 7 évig tartó mentességet) a jogszabály már nem bármilyen diploma, hanem csak a szakvizsga esetén biztosítja.
 
1. példa: a diploma megszerzésének dátuma 2000. június 20.
             mentes a továbbképzési kötelezettség alól 2007. augusztus 31-ig
             első továbbképzési ciklusa: 2007. szept. 1-jétől 2014. augusztus 31-ig
                ha a ciklus közben 2012. június 15-én másik diplomát (nem okvetlenül szakvizsgát) szerzett, akkor 2019.08.31-ig mentestül a kötelezettség alól, mert az 1.1-ben leírt mentesítés vonatkozik rá, az 1.2-ben leírt módosítás pedig csak 2012. 09.01-jén lépett hatályba, a 7 éves mentesítés újabb diploma, pl. szakvizsga vagy másik szakról szóló diploma esetén érvényesíthető,
                 azaz második továbbképzési ciklusa 2019.09.01-től 2026. 08.31-ig tart.
 
2. példa: a diploma megszerzésének dátuma 2000. június 20.
             mentes a továbbképzési kötelezettség alól 2007.06.20-ig
             első továbbképzési ciklusa: 2007.09.01-től 2014.08.31.
                ha a ciklus közben 2013. június 15-én másik diplomát (de nem szakvizsgát!) szerez, akkor nem mentestül 7 évre a kötelezettség alól, mert az 1.2-ben leírt módosítás 2012. 09.01-jén hatályba lépett, tehát a 7 éves mentesség már csak szakvizsga esetén érvényesíthető,
                 azaz második továbbképzési ciklusa 2015.09.01-től 2022.08.31-ig tart.
 
3. példa: a diploma megszerzésének dátuma 2000. június 20.
             mentes a továbbképzési kötelezettség alól 2007. 06.20-ig
             első továbbképzési ciklusa: 2007. szept. 1-jétől 2014. augusztus 31-ig tart,
                ha a ciklus közben 2013. jún. 15-én szakvizsgát szerez, akkor további 7 évre mentesül a kötelezettség alól, azaz 2020.06.15-ig,
                 azaz második továbbképzési ciklusa 2020.09.01-től 2027.08.31-ig tart
 
2. Kikre vonatkozik a továbbképzési kötelezettség, mikor kezdődött?
 
A hatályba lépéskor (most is hatályos) a kormányrendelet az alábbiak szerint határozta meg, hogy mely pedagógusoknak kell részt venniük a továbbképzésben.
 
2.1 Azoknak, akik 1991.01.01. előtt szerezték első pedagógusdiplomájukat, a továbbképzési kötelezettség 1998.09.01-jén kezdődött
 
22. §(1) A hétévenkénti továbbképzésben azok a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak vesznek részt, akik e rendelet hatálybalépése előtt legalább hét éve megszerezték a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget.
A rendelet hatályba lépésének dátuma: 1998.01.01.
 
Tehát a hatályba lépéskor a továbbképzés az 1991.01.01. előtt első pedagógus diplomájukat megszerzők számára volt kötelező, azaz a jogalkotó itt is érvényesítette a máshol is szisztematikusan előforduló 7-éves mentességet. T.i: ha már eltelt az első pedagógusdiplomától számított 7 esztendő, akkor továbbképzési kötelezettség lép életbe.
 
Például: az első pedagógus diploma megszerzése: 1990. június 20.
            első továbbképzési ciklusa: 1998.09.01-től 2005.08.31-ig tartott,
            második ciklusa 2005.09.01-től 2012.08.31-ig tartott
                        ha eközben 2007.06.20-án újabb diplomát vagy szakvizsgát szerzett,
                        akkor 7 évig (ld.1.1), azaz 2014.06.20-ig mentes a kötelezettség alól,
                        azaz harmadik ciklusa 2014.09.01-jén kezdődött.
 
2.2 Akik 1993.01.01. után szerezték első pedagógusdiplomájukat, azok 2003.09.01-jén kezdték első továbbképzési ciklusukat
 
1998.01.01-2009.07.30-ig volt hatályban, 2009.08.01-től nem hatályos:
22.§ (4) „Teljesítette a hétévenkénti továbbképzésben való részvétel követelményeit az e rendelet hatálybalépésétől számított öt évig az, aki az e rendelet hatálybalépését megelőző öt éven belül…” szerzett pedagógus oklevelet.
A rendelet hatályba lépése: 1998.01.01. Tehát azok, akik 1993.01.01. után szereztek pedagógus oklevelet, 5 évig azaz 2003.01.01-ig mentesítést kaptak a továbbképzési kötelezettség alól, ezért ők a következő, 2003.09.01-jén kezdődő továbbképzési ciklusban kezdték meg kötelezettségük teljesítését.
 
Például: az első pedagógus diploma megszerzése: 1993. június 20.
            mentes a továbbképzési kötelezettség alól: 2003.01.01 –ig (hatályba lépéstől 5 évig)
            első továbbképzési ciklusa: 2003.09.01-től 2010.08.31-ig tartott,
                        ha eközben 2005.06.20-án újabb diplomát, pl. szakvizsgát szerzett, akkor
                        mentes a továbbképzési kötelezettség alól 2012.06.20-ig, azaz
                        második továbbképzési ciklusa 2012.09.01-jén kezdődik.
 
2.3 Aki 1991.01.01. és 1993.01.01. között szerezte első diplomáját, annak első ciklusa a diplomaszerzést követő 7. év szeptember 1-jén kezdődött
 
Számukra a Kormányrendelet nem fogalmaz meg a „rendes” szabályoktól eltérő szabályozást, tehát az 1991-ben első diplomázók 1998.09.01-jén, az 1992-ben első diplomázók 1999.09.01-jén kezdték meg első továbbképzési ciklusuk teljesítését.
 
 
Kicsit talán bonyolult, de igyekeztem körültekintően fogalmazni!
Május 28-án e cikkhez kapcsolódó másik anyagot tettem föl a továbbképzési ciklusok nyilvántartásával kapcsolatos javaslataimról!
 
Tisztelettel:
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő
 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem és én

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Kissné N. Piroska - Budapest

2012.12.17 12:59

Tisztelt Petróczi Úr!

3 kérdéssel fordulok Önhöz, mert a továbbképzési ciklusok számítása során több kérdés is felmerült bennem.
1., Kollégám 1998-ban diplomázott, majd egy ideig közalkalmazottként dolgozott, de jogviszonyát néhány évre megszakította és egészen más területen helyezkedett el, pár éve azonban ismét tanárként dolgozik. Nála hogy kell számítani a ciklusokat? A nem tanárként eltöltött éveket ki kell vonni? Vagy újraindul az egész számítás?
2., A gyes, gyed beszámít-e valamilyen módon a továbbképzési ciklusok számításába?
3., Mi a teendő akkor, ha valaki nem teljesítette a továbbképzési ciklusát?

Petróczi Gábor - Re: Budapest

2013.02.14 18:12

Kedves Piroska!

A szóban forgó képzést a jogszabály nem határozza meg. Ezért racionális megoldást kell keresni, amely persze mindig vitatható. Semmiképpen nem méltányos a nem közalkalmazotti jogviszonyban töltött évek beszámítása. A dolgozó alkalmazásakor ilyenkor jó vele írásban megállapodni a következő ciklus időtartamáról.

Anita - Kérdés

2012.12.09 15:04

Tisztelt Petróczi Úr!
Sajnálattal láttam, hogy tovább nem áll módjában kérdéseinkre válaszolni. Úgy látom már csak itt maradt meg a lehetőség hozzászólásra. Nem csodálom, hogy ebben a mai helyzetben sok kérdést kapott Ön és azt se, hogy nem áll módjába ennyi kérdést megválaszolni. Én szeretném azért megköszönni az eddigi segítségét, minden elismerésem az Öné és továbbra is olvasni fogom az Ön bejegyzéseit, mert biztos hasznos lesz úgy is, ha nem szólhatunk hozzá. Félelmekkel tele a mai igazgatói munka, lehet egyedül csak nekem? Most az alapító okiratunk szétbontásánál is komoly gondot jelent nekünk az állami átvétel miatt az óvodák leválasztása. Jegyzőnk meg azt is mondta nekem, hogy ők csak szívességből csinálják az iskolai alapító okiratot meg eddig is csak szívességből tették. Én úgy tudtam, hogy én nem is csinálhatnám, csak javaslatot tehetek és felhívhatom a figyelmet a változásokra. A tudomásom szerint az alapító okiratot a fenntartó készíti, képviselőtestület fogadja el. Lehet rosszul tudom?

Petróczi Gábor - Re: Kérdés

2013.02.14 18:10

Kedves Anita!
Már jól tudja, egy csomót dolgozott a fenntartója helyett! Természetesen a fenntartó joga az alapító okirat elfogadása.

Dani Zita - érdeklődés

2013.02.04 19:06

Tisztelt Petróczi Gábor!

Szeretném pontosítani a továbbképzési kötelezettség számításomat. 1997 júniusában szereztem első középiskolai tanári végzettségem, így a továbbképzési kötelezettségem 2003. szept.1-jén kezdődött(?). 2005 decemberében közoktatási vezető oklevelet szereztem, így mentességet is 2012 szeptemberéig. Így 2012 szept. 1 és 2019 augusztus 31 között kell teljesítenem a kötelezettségem. Remélem jól értelmeztem az olvasottakat. Várva válaszát, üdvözlettel, Dani Zita

Gné Tóh Enikő - Re: érdeklődés

2013.02.05 08:38

Tisztelt Petróczi Gábor!
Kérem segítsen továbbképzési kötelezettségem kiszámításában! 1. diplomám: 1989.01.02, 2.dipl.:2004.01.23.jelenleg pedagógiatanári mesterszakra járok, várható diplomaidőpont:2013.06.15.tehát nem szakvizsga....mikortól indul az új ciklus számomra?
Köszönettel és üdvözlettel: Gné Tóth Enikő

Petróczi Gábor - Re: Re: érdeklődés

2013.02.14 05:15

Kedves Enikő!
1. diplomája 1989-es, ezért 1996. aug. 31-ig mentessége volt. Ezlső ciklusa (ld. a bejegyzésben) 98.09.01-től 2005.08.31-ig tartott, ezt 2004-ben diplomával teljesítette. Mivel 2012. 08.31-ig a K.t azon rendelkezése volt hatályban, amely a diplomát (és a szakvizsgát) követően 7 évre mentesítette a diplomaszerzőt, 2011.08.31-ig újabb mentességet "élvezett". Második kötelező ciklusa tehát 2011.09-01-től hét évig tart, ezt fogja teljesíteni a pedagógia szakos mesterdiplomával. Sok sikert hozzá!

Menyhártné Kormos Klára - Re: Továbbképzési terv készítése

2013.02.12 15:35

Tisztelt Petróczi Gábor!
A továbbképzési terv elkészítéséről szeretnék érdeklődni. Iskolánk fenntartója 2012.09.01-től az Egri Főegyházmegye lett.Kérdésem az lenne,hogy a továbbképzési tervet mikortól kell elkezdeni készíteni? Az iskola indulásától kezdve (2012.09.01.)vagy folyamatosan.Tisztelettel várom válaszát:Menyhártné Kormos Klára

Petróczi Gábor - Re: Továbbképzési terv készítése

2013.02.14 05:08

Kedves Mária!

A pedagógustovábbképzési rendszer szabályozása szerintem megújítás előtt áll. Számos probléma van a tervezésben, a kivitelezésben és a kaotikus nyilvántartásban.
A most hatályos szabályozás nekem is problémát jelentett másfél évvel ezelőtt. A korm.r. 22. §-ában az átmeneti rendelkezések között "utal" arra, hogy a továbbképzési időszakok 2008-ban és 2013-ban kezdődnek. Ezek most hatályban vannak. Ezért én két évre szóló átmeneti tervet készítettem, és 2013-tól csatlakozunk be az ötéves renszerbe. De ha másként gondolják, akkor is teljesen zökkenőmentesen lehet megszervezni, tehát pl. 2012-2017-es időszakra. Aztán majd jön más szabályozás!

Petróczi Gábor - Re: érdeklődés

2013.02.14 05:18

Kedves Zita!

Értelmezése hibátlan!

Petróczi Gábor - Re: érdeklődés

2013.02.14 18:08

Kedves Zita!

Igen, pontosan így van.

Borsodi György - szakmatanar@gmail.com

2012.12.07 12:54

Tisztelt Igazgató úr! Őszintén gratulálok a színvonalas honlapért és annak szakmaiságáért. Két rövid kérdésem lenne:
1. A hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe valóban CSAK pedagógiai jellegű és irányultságú továbbképzéseket számolhatnak el?
2. Tantestületünk nagyobb fele kapott távolléti díjat okt. 23. valamint az őszi szünet napjaira. Többen nem. Magyarázatot nem kaptunk rá, miért is? Mi lehet ennek a törvényi magyarázat?
Köszönöm válaszait!

Hajdók Róbert - hajdok@sztlaszlo.hu

2012.12.08 06:41

Tisztelt Igazgató Úr!
Nagy tisztelettel olvasom a honlapján megjelenő cikkeit, sokat segítenek a munkámban.
A továbbképzési ciklusokról szóló anyag egyáltalán nem bonyolult, jól követhető az Ön írásában. Egy kérdésem azért van: mi van azokkal a kollégákkal, akik első pedagógusdiplomájukat 1991.01.01. és 1992. 12.31. között szerezték? Ezt az időintervallumot nem találtam.
Köszönettel: Hajdók Róbert igh.

Petróczi Gábor - Re: hajdok@sztlaszlo.hu

2013.02.14 18:07

Kedves Róbert!
Köszönöm a kedves elismerést. Én sem vettem észre, hogy hiányzik egy intervallum. Fogalmam sincs: utánanézek. Ha valami eredményre jutottam, jelentkezem.

Dusi67 - Eger

2013.01.21 17:45

Tisztelt Petróczi úr!
Egy kissé bonyolult esetben kérném a segítségét. Az iskola, ahol dolgozom egy törzskari szervezetű intézmény, több tagintézményből áll, amik élén 2011. augusztusától igazgatók állnak, az egész komplexum élén főigazgatóval. 2011. elején a tagintézmény-vezető huzamosabban táppénzen volt, ez idő alatt a főigazgató helyettesítette. 2011 január végén megkerestem a főigazgatót, hogy szakvizsgát szeretnék tenni közoktatás-vezető szakon. Ő arra kért, írásban adjam ezt be, majd azon év március 4-i dátummal megkaptam a levelét, miszerint támogatja a továbbképzésemet anyagilag is, és 2014. január 1-től magasabb fizetési fokozatba fog sorolni. El is kezdtem a szakvizsgás képzésen való részvételt 2011/12-es tanévtől, és rendben ki is fizette a munkáltató a képzési költség 80%-át. 2012. decemberében újra előbb a közvetlen vezetőmhöz - igazgatóhoz -, majd a főigazgatóhoz fordultam az utolsó számlakérő nyilatkozattal. A főigazgató a tankerületi igazgatóhoz irányított, mondván: januártól ő lesz a munkáltatóm, neki kell ebben a kérdésben döntenie. Fel is vettem a kapcsolatot a tanker. igazgatójával - aki nagyon készségesen és barátságosan fogadott - alá is írta a számlakérő nyilatkozatomat, de azt kérte, adjam be annak a nevelőtestületi értekezletnek a jegyzőkönyvét, vagy annak kivonatát, ahol a tantestület megszavazta a továbbképzési tervet. Ma megtudtam, hogy ilyen nincs. Az intézmény igazgatója azt közölte velem, hogy nem kell továbbképzési tervet készíteni, ha nincs a képzéssel kapcsolatos költsége az intézménynek, az én továbbképzésemet pedig nem ő engedélyezte, tehát attól kérjem a fenti dokumentumot, aki engedélyezte. A kérdéseim a következők lennének:
1. Milyen esetekben kell készíteni továbbképzési tervet? - Mert szerintem minden esetben kell lennie egy 5 évre szólónak, majd egy évenként aktualizáltnak - a szükséges, újabb módozatok pl. erkölcstan oktatás miatt. Szerintem minden képzési fajta ró terhet az oktatási intézményre, hiszen lehet, hogy vizsga vagy konzultáció esik tanítási időre, és akkor a helyettesítést meg kell oldani.
2. Előfogadható-e, hogy a hiányzó nevelőtestületi döntést a félévzáró értekezleten pótoljuk? Jelen esetben ketten GYIV-et tanulnak szakvizsgás képzésen, egy kolléga mesterképzésen vesz részt, ketten pedig keresztfélévben fogják kezdeni a mestervizsgát rajtam kívül.
3. Ha nincs továbbképzési terv, akkor mi történhet?
Előre is köszönöm diszkrét válaszát.Dusi

Petróczi Gábor - Re: Eger

2013.02.14 18:00

Kedves Dusi!
Elnézést kérek, nem jól állítottam be a fiókót, így nem láttam a hozzászólását, amelyet igyekszem megválaszolni.
A történtek tipikus bürökratikus útvesztőt mutatnak, ahol nem az ügy fontos, hanem annak adminisztrációja.
1. Természetesen minden köznevelési intézménynek kell rendelkeznie tov.k. tervvel, hiszen ezt a kormányr. előírja, és nem mentesít semmiféle esetben.
2. Ha hiba volt, hát javítani lehet, a nevelőtestület mindig készíthet és fogadhat el, vagy módosíthat dokumentumokat. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy 2013. márc. 15-ig kell elkészíteni a következő 5 évre szóló továbbképzési tervet.
3. A továbbképzési program hiányához nem fűz jogkövetkezményeket a jogszabály. Talán annyit, hogy ezek alapján készülnek a beiskolázási tervek: ha ebben nem szerepel valaki, akkor nem tarthat igényt a költségek megtérítésére. Más nem történhet.
4. A beiskolázási tervbe jelentkezniük kell a pedagógusoknak, a munkáltatónak pedig határozatot kell hoznia a támogatásról v. elutasításról.
Még egyszer elnézést a késedelemért!

Zsuzsanna - továbbképzés

2013.01.11 09:20

Tisztelt Petróczi Úr!
Mi a következménye annak ha valaki nem teljesíti a ciklusában a továbbképzést?
Köszönettel

Petróczi Gábor - Re: továbbképzés

2013.02.14 05:35

Kedves Kolléga!

A kormányrendelet előírásai szerint a közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltató megszüntetheti, de ez nem kötelező és nem is hallottam még ilyen esetről. Elnézést az elnézett kérdésért és a csúszásért!

Németh Sándor - tanarbacsi51@freemail.hu

2013.01.30 16:37

Tisztelt Igazgató Úr! a pedagógus továbbképzéssl kapcsolatos kérdésem, hogy a beiskolázási tervet, amit márc 15-ig kell elkészíteni az iskolában, a fenntartónak meg kell-e küldeni jóváhagyásra? A rendeletből azt olvasom ki, hogy a továbbképzési programot igen, de a beiskolázási tervet nem. Leht, hogy nem jól értelmezeem. illetve milyen esetben kérheti a beiskolázási terv megküldését a fenntartó?
A következő pedig az, hogy a 2013-tól induló új ciklusra vonatkozóan mikor kell(ett?) elkészíteni a továbbképzési programot? Milyen új szempontok vonatkoznak rá? Köszönöm előre is a válaszát!

Petróczi Gábor - Re: tanarbacsi51@freemail.hu

2013.02.14 05:26

Kedves Sándor!
A Korm.r. 1. §-ában szereplő előírások szerint jóváhagyásra semmiképpen nincs szükség sem egyik, sem másik dokumentumhoz. Azonban az itt szereplő felhatalmazás alapján a fenntartó ellenőrizheti ezeket a dokumentumokat, és így - természetesen - bekérheti azokat. Jóváhagyásról azonban nincs szó.
A 2013-ban induló új továbbképzési időszakra 2013. március 15-ig kell elkészíteni a tervezetet. Itt azonban már figyelemmel kell lennünk az 10.§ (10) bekezdésében foglalt új rendelkezésre, amely szerint az új továbbképzési pr. elfogadása előtt a nevelőtestületnek értékelnie kell az előző továbbképzési időszakot!