Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Pedagógusok tanulmányainak támogatása

2012.07.06

A pedagógusok tanulmányainak támogatása001.jpg

 1. probléma: 2012. június 30-ig a Munka törvénykönyve előírta az iskolai rendszerű tanulmányok folytatásához szükséges szabadidő biztosítási kötelezettségét. A M.t. 2012. június 30-ig az alábbiakat írta elő (vigyázat, már nincs hatályban):

115. § (1) Az iskolai rendszerű képzésben résztvevő munkavállaló részére a munkáltató köteles a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani.

(2) A szabadidő mértékét a munkáltató az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolásnak megfelelően állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a munkáltató vizsgánként - ha egy vizsganapon a munkavállalónak több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként -, a vizsga napját is beszámítva négy munkanap szabadidőt köteles biztosítani. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül.

(4) A diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató tíz munkanap szabadidőt köteles biztosítani.

 1. komment: A munkáltató tehát köteles volt biztosítani a munkavállaló számára az iskolai rendszerű tanulmányok végzéséhez szükséges szabadidőt. Azt azonban nem határozta meg a törvény, hogy fizetett, fizetés nélküli vagy részben fizetés nélküli szabadsággal, netán a munkarend (órarend) átcsoportosításával.

 Figyelem! A 2012. július 1-jén életbe lépett új munkatörvénykönyvben a munkavállaló számára kevésbé előnyös feltételeket tartalmaz!

 

 2. probléma: 2012. július 1-jétől milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak a dolgozó iskolai tanulmányinak támogatása ügyében?

Amint említettük, az 1. pontban leírt (kedvező) szabályozás már nincs hatályban. Az új M.t. 55. § (1) bek. (g) pontja:

"A munkavállaló mentesül ... munkavégzési kötelezettsége alól általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén a képzésben való részvételhez szükséges időre."

Ez azt jelenti, hogy a tanulmányokhoz szükséges mentesüléshez a munkáltatóval kell megállapodni. Ez a megállapodás lehet az új M.t. 229. §-ában rögzített tanulmányi szerződés vagy más írásos megállapodás.

 

3. probléma: Hogyan érheti el a munkavállaló, hogy a tanulmányaihoz szükséges szabadság (legalább egy részét) fizetett szabadság formájában kapja meg? Az e pontban idézett jogszabály 2012. december 31-ig hatályos!

M.t.134. § (1) A szabadság kiadásának időpontját - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató határozza meg.

(2) Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve - a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. Ha a munkavállalót érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetőleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedéből összesen három munkanapot - legfeljebb három alkalommal - a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni. A munkavállaló a munkáltató felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles.

 2. komment: Ha az alkalmazott iskolai rendszerű tanulmányokat folytat, akkor legjobb, ha megállapodik a munkáltatóval arról, hogy ezt milyen támogatás mellett végzi. Ennek legjobb formája a tanulmányi szerződés. Ebben születhet olyan megállapodás, hogy az összes szükséges időt fizetett szabadság formájában biztosítja a munkáltató. Ha mégsem, akkor az e pontba szereplő lehetőségek állnak a munkavállaló lehetőségére. FIGYELEM: az e szakaszban írottak csak 2012. december 31-ig vannak hatályban, az új munkatörvénykönyve még ennél is előnyösebb szabályozást alkalmaz a munkavállalók számára!

További magyarázat: ha a szabadságra pl. őszi időszakban van szükség, akkor ezt a tényt a nyári szabadság megkezdése előtt érdemes jelezni a munkáltató számára, hogy nehogy elfogyjon az éves szabadság, mert ebben az esetben nyilvánvalóan nincs mit kiadni!

 

4. probléma: De mi a helyzet 2013. január 1-jétől?

2012. július 1-jén életbe lépett az új Munka törvénykönyve, a 2012. évi I. törvény, amelynek idézett szakaszai 2013. január 1-jétől hatályosak:

2012. évi I. tv. 122. § (1) A szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.

(2) A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.

(4) A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.

 

3. komment: Tehát 2013. január 1-jétől már 7 nap, de csak legföljebb két részletben, továbbá minden esetben legalább 15 nappal korábban igényelve. Az azonnali három nap kiadására (ld. 2. probléma) már nincs lehetőség.

 

Megjegyzés: Tanítványaim és a vezető kollégák gyakran kérdezik tőlem, hogy mit jelent a „tanulmányi szabadság”. A jogszabályban ilyen fogalom nincs. Legfeljebb azt a szabadságot érthetjük alatta, amelyek a munkáltató az iskolai rendszerű tanulmányok támogatása céljából köteles biztosítani. Ez tehát lehet fizetett, fizetés nélküli szabadság is.

 Remélem, sokaknak tudtam valamit segíteni!

 Kazincbarcika, 2012. július 6.

 

 Petróczi Gábor s.k.

közoktatási szakértő, igazgató

 

 

A mappában található képek előnézete Egyházi iskola lettünk

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Puskás Pál - Beiskolázási terv

2012.09.10 16:24

Tisztelt Petróczi Úr!

A GSZ által februárban közölt beiskolázási keret felosztása után, a napokban tudtuk meg, hogy ez év végéig további összeget is felhasználhatunk.
Kérdéseim:
A tantestület által korábban az elfogadott beiskolázási tervben szereplő kollégák száma bővíthető-e a megnövelt összeg miatt?
Támogathatjuk-e azt a kolléganőt, aki betöltötte 52 életévét és nem szerepel a beiskolázási tervben?

Petróczi Gábor - Re: Beiskolázási terv

2012.09.10 20:06

Kedves Pali!
Ebben a ritka esetben érdemes a beiskolázási tervet módosítani, ez az igazgató hatásköre. Ez azért fontos, hogy a kötött normatíva terhére felhaszált források pontosan elszámolhatóak legyenek. Természetesen mindenkit (pedagógust) támogathatnak, megkötés nincsen.