Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Osztálykirándulás, táborozás, projektoktatás

2022.05.31

Pedagógusok munkavégzése és díjazása a pedagógiai programban szereplő többnapos projekteken

A Menedzser Praxis Kiadó szervezésében 2022. február 15-én tartott online munkajogi tanácsadói napon az előadáson  résztvevő hallgatók tették föl számomra azt a kérdést, hogy a tanév szorgalmi idejében ötnapos ottalvós erdei iskolában milyen juttatások illetik meg a pedagógust, és ki fizeti a szállását és étkezését. A kérdezők egyben azt is javasolták, hogy a nyári óvodai, iskolai táborozások, erdei iskolák és más projektek kezdete előtt adjak segítséget a többnapos, de a napi nyolcórás munkaidőt mindenképpen meghaladó óvodai és iskolai projektek pedagógus munkavégzésének elrendeléséhez, szervezéséhez és elszámolásához. A tanácsot megfogadva és a kérést respektálva készült el ez az írás azzal a kiegészítéssel, hogy a kérdésre adandó nagyjából egyoldalas választ a Kiadó a májusban megjelenő kiadványában megjelentette. Ebben a cikkben igyekszem pontos, a témát alaposan körüljáró és jól alkalmazható választ adni a problémára.

A probléma feltárását ott célszerű kezdenünk, hogy a pedagógusok és más munkavállalók napi munkaidejét a Munka törvénykönyve napi nyolc órában határozza meg. Kivételt képeznek ez alól azok az intézmények, amelyek – vezetőjük döntését és intézkedését követően – munkaidőkeretben dolgoznak, azaz nem napi nyolcórás, hanem heti 40 órás vagy – például – négyheti 160 órás, az egyes munkanapokra nem feltétlenül egyenletesen elosztott munkarendben működnek. Ha tehát a munkavállaló munkanapját tölti, akkor a munkáltató jogosult meghatározni a napi nyolc órában elvégzendő munkafeladatokat. Ez így van egy többnapos kirándulás, erdei iskola vagy egy egész napos projektoktatás során is. Tehát a kirándulás egyik napjának nyolc óráját vagy az egésznapos (reggel 8 órától például 18 óráig tartó) óvodai, iskolai projekt nyolc óráját a munkáltató rendelkezésének megfelelően kell teljesíteni. Ha azonban a kiránduláson, erdei iskolában, nyári táborozás során vagy az egésznapos projekt lebonyolításakor a pedagógusnak a napi nyolcórás munkaidőn túl is vannak munkafeladatai, akkor ez a napi rendes munkaidőbe már nem fér bele, ezért ennek a nyolc órán túli időszaknak a feladatvégzéséről, díjazásáról és elszámolásáról külön munkáltatói intézkedés és elszámolás válik szükségessé.

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 33. §-ában rendelkezik arról, hogy a pedagógiai, nevelési programban meghatározott tanulmányi kirándulás vagy más, nem az óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett program megvalósításához a munkáltató hogyan rendelhet el ügyeletet és készenlétet, illetve arról, hogy az ügyeletért és a készenlétért a munkavégzésre való rendelkezésre állás és a rendkívüli munka díjazását is magában foglaló átalánydíjazás illeti meg a pedagógusokat. A Kormányrendelet 33. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a pedagógus, feltéve, hogy a munkaidő-beosztásból más nem következik, a pedagógiai programban meghatározottak szerint tanulmányi kiránduláson vagy más, a pedagógiai, nevelési programban meghatározott, nem az iskolában, kollégiumban, óvodában szervezett programon vesz részt, munkanapon tizennégy órától másnap reggel hat óráig, heti pihenőnapon és munkaszüneti napon nulla órától huszonnégy óráig tartó időszakban ügyeletet teljesít. Az ügyelet idejéből huszonkét órától másnap reggel hat óráig tartó időszakból a ténylegesen munkavégzéssel töltött időt (a továbbiakban: mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet), a reggel hat órától huszonkét óráig tartó időszaknak pedig a teljes időtartamát (a továbbiakban: nem mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet) be kell számítani a rendkívüli munkavégzés időtartamába. E rendelkezésektől a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató a pedagógus javára eltérhet.

A Kormányrendelet e paragrafusának alkalmazása ahhoz a szigorú feltételhez kötődik, hogy az adott programnak, kirándulásnak, erdei iskolának, stb. szerepelnie kell az intézmény pedagógiai programjában, nevelési programjában. Ha tehát a tanulmányi kirándulás nem szerepel az iskola pedagógiai programjában, vagy az erdei óvoda vagy más hasonló projektfoglalkozás nem szerepel az óvoda nevelési programjában, akkor az e paragrafusban meghatározott rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Annak érdekében tehát, hogy a szóban forgó egész napot vagy akár több napot igénybe vevő programokon jogosan várhassuk el a pedagógusok elkötelezett munkavégzését, ezeket a programokat feltétlenül szerepeltetni kell az intézmény pedagógiai programjában. Persze jogosan vetődik föl az a kérdés, hogy mi történik abban az esetben, ha az intézmény pedagógiai programjában nem szerepel a tanulmányi kirándulás vagy az erdei iskola intézménye, de ennek ellenére az intézmény szervez ilyen rendezvényt. Amint az előzőekben említettük, ilyenkor a Kormányrendelet 33. §-ában leírt rendelkezéseket nem kötelező alkalmazni. Amennyiben azonban mindezek ellenére a résztvevő pedagógusoknak a napi nyolcórás rendes munkaidejüknél többet kell dolgozniuk, akkor nélkülözhetetlen számukra a napi munkaidőt meghaladó időszakra rendkívüli munkavégzés elrendelése, amely szintén díjköteles, de a díjazás szabályaira nem feltétlenül a Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

Visszatérve a pedagógiai program, nevelési program szerint szervezett és lebonyolított projektekre, a Kormányrendelet 33. § (3) bekezdéséből következő teendőkre, az ott leírtak alapján úgy kell tekinteni, hogy a résztvevő pedagógusok a hétköznapi munkanapokon 6 órától 14 óráig a napi nyolcórás munkaidejüket töltik, ezen időszakra tehát – a munkabérükön, illetményükön felül – más juttatás nem illeti meg őket; ebben az intervallumban tehát a napi munkabérükért dolgoznak. A (3) bekezdés azon kitétele, miszerint „feltéve, hogy a munkaidő-beosztásból más nem következik” egyrészt ezt jelenti, de a következőként is értelmezendő. A háromnapos kiránduláson, erdei iskolában, sporttáborban résztvevő pedagógus a rendezvény második és harmadik napján 6 órától 14 óráig rendes munkaidejét tölti, amiért munkabérén túli további díjazás nem illeti meg. De ha a rendezvény első napján – a munkáltató munkabeosztása szerint – nem reggel 6 órakor indul a projekt (ide értve az utazást is!), hanem például 8 órakor, akkor az aznapi rendes munkaidőt 8 órától 16 óráig kell számítani.

Egy teljes projektnap pedagógus munkavégzésének és díjazásának áttekintéséhez vegyük először a háromnapos kirándulás második napját, amelyet 24 órás időtartamban a projekten való részvétellel és az ennek megfelelő munkavégzéssel töltenek a pedagógusok. A teljes projektnapon a munkavégzés formája és díjazása szempontjából az alábbiakat különíthetjük el.

  • 6 órától 14 óráig: a munkabér terhére elszámolandó napi rendes munkavégzés, amely külön díjazást nem tartalmaz – ha az adott napon a munkavállaló nyolcórás munkanapját tölti,
  • 14 órától 22 óráig: nem mérhető időtartamú munkavégzéssel töltött ügyelet, amelyért rendkívüli munkavégzésként a későbbiekben részletezett díjazás jár,
  • 22 órától másnap 6 óráig: mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet, amelyért a ténylegesen munkavégzéssel töltött időre elrendelt rendkívüli munkavégzésként a későbbiekben részletezett díjazás jár.

Először értelmezzük pontosan ezeket az előírásokat! A teljes projektnapon 6-14 óra között végzett munka a munkabér terhére, további díjazás nélkül történik, hiszen a munkáltató erre az időszakra elrendelte a munkavégzést. A naponta 14-22 óra közötti nem mérhető időtartamú munkavégzés azt jelenti, hogy a délutáni-esti időszakban a pedagógusok néha foglalkozásokat tartanak, más esetekben felügyelnek a délutáni sporteseményeken, a szóban forgó nyolc órában néha aktívan, máskor kevésbé aktívan dolgoznak (nem mérhető időtartamú munkavégzés), ezért átalány alapú ügyeleti díjat kapnak. Az éjszaka 22 órától másnap reggel 6 óráig tartó időszakban (jó esetben) a pedagógusok többsége megérdemelt éjszakai pihenőidejét tölti, egyesek azonban – például a résztvevő tanulók éjfél körüli elcsendesedéséig – mérhető időtartamban dolgoznak, mások hajnali 2 és 4 óra között az orvosi ügyeletre viszik az arra rászoruló tanulót, szintén mérhető időtartamú munkavégzés formájában. Tehát a 22 órától 6 óráig tartó ügyeleti időszakban csak a tényleges munkavégzéssel töltött időre jár a díjazás, a tényleges pihenéssel töltött időre azonban nem. Nyilvánvalóan más a helyzet a többnapos projekt első és utolsó napján, amikor az utazással töltött időt tényleges munkavégzéssel töltött időnek kell tekinteni és ennek megfelelően kell elszámolni. Az éjszakai időszakra néhány (vagy akár az összes résztvevő) pedagógus számára a 22 órától 6 óráig terjedő időszakban készenlétet célszerű elrendelni annak érdekében, hogy az éjszaka szükségessé váló teendők esetén legyen olyan kijelölt felelős pedagógus, aki éjszakai pihenőidejét megszakítja, és ténylegesen mérhető munkavégzéssel a szükséges időtartamban ellátja a szükséges feladatokat.

Az ügyelet és a készenlét díjazására vonatkozó előírásokat a Kormányrendelet 33. § (8) bekezdése tartalmazza az alábbiak szerint: az e paragrafusban meghatározott óradíj egy órára eső összege a pedagógus havi illetményének a következőkben meghatározott osztószámmal megállapított hányada. Az osztószámot az érintett beosztott pedagógus munkakörére előírt neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó mértékének 4,33-mal történő szorzata adja. Tehát az óradíjat óvodapedagógusok esetében a pedagógus havi illetményének (nem alapilletményének, hanem pótlékokkal számított illetményének!) 138,56-dal, 22-26 órában tanító pedagógusok esetében pedig 112,58-dal való osztásával lehet és kell meghatározni. Mutassunk erre néhány konkrét példát a 2022. évi pedagógus bértábla előírásainak alapján a pótlékok nélküli illetmény alkalmazásával a tanítók és tanárok óraszámának figyelembe vételével!

·    Gyakornok és Ped. I. fokozat BA-szintű (főiskolai) diploma 2-5. kategória: 260.000,- Ft/112,58 = 2.309,- Ft

·    Ped. I. fokozat BA-szintű (főiskolai) diploma 8. kategória: 283.185 Ft/112,58 = 2.515,- Ft
·    Ped. I. fokozat MA-szintű (egyetemi) diploma 8. kategória: 314.650 Ft/112,58 = 2.795,- Ft
·    Ped. II. fokozat BA-szintű (főiskolai) diploma 8. kategória: 310.590 Ft/112,58 = 2.759,- Ft
·    Mesterpedagógus fokozat MA-diploma 12. kategória: 466.900 Ft/112,58 = 4.147,- Ft.

A nem mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet (általában 14 és 22 óra között) esetén az átalánydíj mértéke az óradíj hatvan százaléka, heti pihenőnapon és munkaszüneti napon, ha a közalkalmazott kap másik pihenőnapot, az óradíj száz százaléka, ha nem kap másik pihenőnapot, az óradíj százötven százaléka. A mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet esetén (általában 2 óra és másnap reggel 6 óra között) az átalánydíj mértéke az óradíj ötven százaléka, heti pihenőnapon, illetve munkaszüneti napon hatvan százaléka. Készenlét esetén az átalánydíj mértéke az óradíj húsz százaléka, heti pihenőnapon és munkaszüneti napon harminc százaléka. A munkanapokon, illetve pihenőnapokon vagy munkaszüneti napokon az egyes időintervallumokban tehát az alábbi táblázattal foglalhatók össze a rendkívüli munkavégzés díjazásának szabályai.

 

Munkanapokon

Munkaszüneti napokon

Időtartam

06-14 óra

14-22 óra

22-06 óra

06-14 óra

14-22 óra

22-06 óra

Minősítés

munkaidő

nem mérhető

mérhető

nem mérhető

nem mérhető

mérhető

Ügyeleti díj

0%

60%

50%

150%

150%

60%

 

A Kormányrendelet 33. § (6) bekezdése pontos rendelkezéseket tartalmaz azzal kapcsolatban is, hogy az óradíjat a pedagógus vagy nem pedagógus munkavállaló mely munkakörének figyelembe vételével kell meghatározni. Ha a készenlétet, ügyeletet pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy látja el, az óradíj számításakor azt a pedagógus-munkakört kell figyelembe venni, amelyben a munkavállaló a rendes munkaidejében a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét teljesíti, több eltérő óraszámú munkakörben történő foglalkoztatás esetén az egyes munkakörök kötelező óráinak az átlagát. Ha az ügyeletet, készenlétet – részben vagy egészben – nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkavállaló látja el, az óradíját harminc órával számolva kell meghatározni. E rendelkezésektől a munkavállaló javára a kollektív szerződés, kollektív szerződés hiányában a munkáltató eltérhet.

Az előírásokat a gyakorlatba átültetve tehát, ha egy pedagógus az óvodába járó gyermekekkel vagy az iskolába járó tanulókkal például a pedagógiai/nevelési programban szereplő háromnapos, kétéjszakás kiránduláson vesz részt hétfőn 6 órától szerdán 16 óráig, akkor hétfőtől szerdáig 6 órától 14 óráig a munkabeosztása szerint a napi nyolcórás munkavégzési kötelezettségét teljesíti, amelyért a munkabéren túl nem jár külön díjazás. Hétfőn és kedden 14 órától másnap reggel 6 óráig ügyeletet teljesít, amelyből a 14 órától 22 óráig tartó időszakot be kell számítani a rendkívüli munkavégzés időtartamába, és óránként a fentiekben leírt módon számított óradíj 60%-ával kell elszámolni. A 22 órától reggel 6 óráig tartó időszakból azonban csak a tényleges munkavégzéssel töltött órákat kell díjazni, ennek óradíja a fentiek szerint számolt óradíj 50%-a. A jogszabály tehát – alkalmazkodva a többnapos kirándulások, táborozások életszerű gyakorlatához – úgy tekinti, hogy a résztvevő pedagógusnak 14-22 óra között ténylegesen a résztvevő gyermekek, tanulók között kell munkát végeznie, 22-06 óra között azonban csak a rendkívüli esetekben, tehát például akkor, amikor egy tanulót éjféltől hajnali 2 óráig orvoshoz kellett vinnie. Szerdán a pedagógusok rendes munkaideje 6 órától 14 óráig tart, a hazaérkezésig tartó 14-16 óra közötti időszakra pedig jár számukra az ügyeleti díj. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti példák hétköznapokon szervezett kirándulások díjazását tartalmazzák, a pihenőnapon vagy munkaszüneti napon tartott többnapos rendezvények óradíja ettől különbözik, amelyet a Kormányrendelet pontosan tartalmaz.

A fentieken túl az éjszakai órákra érdemes kijelölni azt a pedagógust, aki a táborozók nyugalmának éjszakai biztosításáért, a rendkívüli intézkedéseket igénylő esetek kezeléséért felelős. A Kormányrendelet előírásai szerint ez a feladat készenlétnek minősül, amelyért a munkáltatónak átalánydíjat kell fizetnie, amelynek mértéke az óradíj húsz százaléka, heti pihenőnapon és munkaszüneti napon harminc százaléka.

A pedagógiai programhoz kötődő egésznapos vagy többnapos rendezvényen a pedagógus ellátását biztosító szállást és étkezést természetesen az intézménynek kell fizetnie, hiszen ezek a költségek az intézmény pedagógiai programjának részeként, azaz az intézmény működési költségeként jelentkeztek. A pedagógusra ezeket a kiadásokat nem lehet áthárítani, hiszen nem szabadidejében saját pihenését célzó kiadásokról van szó, hanem az intézmény pedagógiai programjának megfelelően az iskola, óvoda érdekében tevékenykedik.

A cikk további részeit - elsősorban a formázási szempontból nehezen megjeleníthető táblázatok miatt - ezen a felületen szinte lehetetlen megjeleníteni, ezért a cikket (Word formátumban) ide kattintva töltheti le. Töltse le és ott folytassa a teljes cikk folytatását: Munkavégzés kiránduláson, táborozáson
A cikk nyomtatásban a Menedzser Praxis Kiadónál jelenik meg, várhatóan 2022 júniusában.
 

*

Az ön által olvasott cikkben összefoglaltuk az óvoda, iskola pedagógiai programjában szereplő projektoktatás, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, nyári táborozás, stb. alkalmával jelentkező kíséreti, ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos tudnivalókat. Cikkünk minden olyan munkavégzési forma esetében alkalmazandó, amikor a pedagógus vagy más kísérő munkavállaló napi munkavégzése meghaladja a nyolc órát. Az írásban kitértünk a szombati és vasárnapi napok elszámolásának módszereire. Felhívjuk minden intézményvezető figyelmét arra, hogy a napi nyolcórás munkavégzés meghaladó foglalkoztatás minden esetben rendkívüli munkavégzésnek minősül, amelyet – a munkavállaló kérésére – írásban kell elrendelni. Az intézmény jogkövető működésének fontos kritériumaként kell tekintenünk arra, hogy a többnapos tanulmányi kirándulásokon, erdei iskolában, nyári táborozás alkalmával végzett többletmunka díjazása a jogszabályoknak megfelelően valósuljon meg.

*

A cikkben közölt táblázatokat az olvasók Excel-fájlként használatra készen letölthetik az alábbi helyről:

Tanulókíséreti_táblázatok

Figyeljen arra, hogy a letöltött fájlban több munkalap található (ld. alul a színes jelölőket!).

 

 

A mappában található képek előnézete Pipacsok_2021