Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Intézményvezetői szakképzettség

2013.01.24

Milyen szakképzettséggel lehet teljesíteni az intézményvezetői szakképesítést


1. 2012. szeptember 1-jétől az új Köznevelési törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
 

Az intézményvezetői megbízás feltétele az intézményvezetői szakképzettség. Tehát nem elegendő a pedagógus szakvizsga, mint 2012. augusztus 31-ig, hanem (szakvizsga keretében szerzett) intézményvezetői szakképzettséget ír elő (már az első vezetői megbízásnál is) a Köznevelésről szóló törvény.

A 11/1997. (II.18.) MKM-rendelet 3. §: A tanügyigazgatási szakértői szakképzettség egyenértékű a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 17. §-ának (5) bekezdésében szabályozott pedagógus-szakvizsgával, továbbá megfelel a Kt. 18. §-ának (4) bekezdésében szabályozott oktatási intézményvezetői szakképzettségnek.

Intézményvezetői szakképzettségnek felelnek meg még a további szakképzettségek:
• a közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak, 8/1997. (II. 18.) MKM rendelet,
• tanügyigazgatási szakértő szakirányú továbbképzési szak, 11/1997.(II. 18.) MKM rendelet
• a vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak, 13/1997. (II. 18.) MKM rendelet,
• a Budapesti Tanítóképző Főiskolán megszerzett óvodamenedzser szak, 7/1987. (VI. 29.) MM rendelet (2. § (2)
 

A fenti rendeleteket 2006-ban az új felsőoktatási rendszerre történő áttéréssel hatályon kívül helyezte a jogalkotó. Ezt követően a felsőoktatási intézmények a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján indíthatnak pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzést, így többek között, intézményvezetői szakképzettség megszerzésére felkészítő szakirányú továbbképzést is.

2. Hatályban van a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről, 2. számú melléklet:
A választáson alapuló ismeretkörök az alábbiak lehetnek:
e) nevelési-oktatási intézményvezetői ismeretek.

Álláspontom szerint ez azt jelenti, hogy amennyiben a pedagógus-továbbképzésben résztvevő kolléga – a leckekönyv tanúsága szerint – választotta a fentebb hivatkozott intézményvezetői ismereteket, akkor szakvizsgája intézményvezetői szakképzettségnek minősül.

277/1997. (XII.22.) Korm. r. 5. § (9): Vezetőképzés a pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés,… amelynek során intézményvezetői szakképzettséget lehet szerezni. Vezetőképzés lehet a felsőoktatás keretében folyó, a jogi, a közgazdasági, a pénzügyi szakképzettség megszerzésére irányuló felkészítő képzés, valamint a legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, amely biztosítja a közoktatási intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, korszerű pedagógiai szervezési, korszerű pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek elsajátítását.


3. Hatályban van a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről, amely irányt mutat a szakvizsgaként elismerhető diplomákról. Ez a szakasz azonban nem speciálisan az intézményvezetői szakképzettségről, hanem általában a szakvizsgáról szól.

5. § (1) Szakirányú továbbképzésben az oklevelet a felsőoktatási törvény 62-63. §-a szerinti általános szabályok figyelembevételével úgy kell kiadni, hogy az tartalmazza az alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett végzettségi szintet és a szak megnevezését, amelyre a szakirányú továbbképzés épül, a 2. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott szakirányú továbbképzés esetében továbbá az alapképzésben a külön jogszabályban meghatározott szakirány szerinti, már megszerzett szakképzettséget.
(2) A 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti képzésben a pedagógus-szakvizsga követelményeinek teljesítését az oklevélben fel kell tüntetni.
6. § (1) Szakirányú továbbképzés akkor indítható, ha azt az adott felsőoktatási intézményvezető kérelme alapján a Hivatal nyilvántartásba vette és ezt követően a felsőoktatási intézmény a szakirányú továbbképzési szak tantervét a honlapján közzétette.
(8) Pedagógus szakvizsgává kizárólag olyan szakirányú továbbképzés minősíthető, melynek képzési ideje 4 félév, a képzés során megszerzendő kreditek száma 120, melyből 10 kreditet a szakdolgozat teljesítésével lehet megszerezni.

Kazincbarcika, 2013. január 24.

Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

 

A mappában található képek előnézete Eszterházy-2012

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Petróczi Gábor - Az egyetemi végzettség is kevés az óvodavezetéshez?

2012.08.26 20:50

Kedves Szilvia!
Amit leír, az pontosan úgy van: bizony minden diplomája kevés. Ráadásul a megkezdett közoktatás-vezetői szakvizsga sem elegendő, a pecsétnek is rajta kell lennie. Ne búsoljon, előbb utóbb meg fogja találni a vezetői feladat.

Tóth Szilvia - Re: Az egyetemi végzettség is kevés az óvodavezetéshez?

2012.08.27 16:04

Tisztelt Petróczi Úr!
Köszönöm válaszát, mely nem nyugtatott meg, de tudom, hogy a jelenlegi törvény csak erre ad lehetőséget. Azonban az elgondolkodtató, ha egy törvény rossz, akkor felül kellene vizsgálni....Nagyon sok jelenlegi vezetőnek van szakvizsgája, csak nem éppen közoktatás vezetői szakirányon, mert nem volt megnevezett a specializáció, csak a szakvizsga, mint kötelező feltétel. Nos, úgy hiszem, aki egy szakvizsgát már elvégzett -hiszen a képzések alapja egyező, csak a szakirányok mások-méltányosságból egy év alatt is teljesíthetné a feltételt. Így is, úgy is krediteltetik, jóváíratják a már elvégzett tárgyakat, vizsgákat, amit helyben is hagynak, hiszen az alapjuk valós.Létezik általános iskolától -egyetemig olyan szintfelmérő vizsga, ami alapján átugorhatnak osztályt a tanulók. Itt nincs. Pedig egy osztályt már -az alapot- kijárták már egyszer és vizsgáztak belőle. Innentől kezdve érthetetlen, hogy miért kell mégis két évet letölteni...Illetve érthető: több a bevétel. Ez szomorú...

Szabó Ildikó - PhD-fokozat és szakvizsga viszonya

2012.08.25 14:06

Tisztelt Petróczi Úr!
Nemrégiben találtam rá erre az oldalra, s nagy haszonnal olvasom. Gratulálok az ötlethez! Engedje meg, hogy elismerésem fejezzem ki tájékozottságáért, tudááért!

Kérdéssel fordulok Önhöz. A PhD-fokozat intézményvezetői megbízás esetén megfelelő végzettség-e, szakvizsgával egyenértékűnek tekinthet-ő e ebben a vonatkozásban?

Válaszát köszönettel várom.

Petróczi Gábor - PhD-fokozat és szakvizsga viszonya

2012.08.26 21:27

Kedves Ildikó!

A még 5 napig hatályban lévő Közoktatási tv. 128.§ () bek. úgy rendelkezik, hogy a doktori cselekmény által szerzett fokozat a szakvizsgával egyenértékű. Az új köznevelési tv-ben erre vonatkozó szabályozást nem találtam. Ugyanakkor csöppet sem valószínű, hogy ez szándékos volna. Bizonyára valamelyik végrehajtási rendeletben v. a törvény módosításában meg fog jelenni, de erről nem tudhatunk bizonyosat!

Icsu Ferencné - 4090 Polgár Vas Gereben 16

2012.06.24 23:24

Problémám: Országos névjegyzékben szereplő óvodai szakértő vagyok. A vezetői megbízáshoz elegendő e a szakértői szakvizsga megléte. Egyenértékű e vagy kiváltja e a vezetői szakvizsgát az óvodai szakértő szakvizsga?

Petróczi Gábor - Óvodai szakértő

2012.06.26 05:11

Kedves Kollégám!
Véleményem szerint nem elegendő. Ahogyan a cikkben olvasta, a vezető óvodapedagógusi szakvizsga lenne elégséges. Mindenképpen iratkozzon be tanügyigazgatási vagy közoktatásvezetői, esetleg intézményvezetői kurzusra, mert a feltett cikk 3. pontjában szereplő tényezők igazolása minden esetben vitatható.

Icsu Ferencné - Re: Óvodai szakértő

2012.06.26 07:24

Tisztelt Petróczi Gábor Köszönöm válaszát. Még egy kérdésre szeretnék választ kapni: Megbízott intézmény vezető leszek július 1-től, mi az a határidő amelytől, vagy amikor rendelkeznem kell az intézményvezetői vagy közoktatásvezetői szakvizsgával? Olvastam, hogy ha már megbízott vezető vagyok, akkor 2015-16-tól kötelezhetnek erre a vizsgára, vagy nem jól értelmezem? Várom válaszát. Köszönettel és üdvözlettel: Icsu Ferencné

Petróczi Gábor - Intézményvezető megbízása

2012.07.30 19:18

Kedves Kollégám!

A megbízás révén történő feladatellátáshoz nem szükséges intézményvezetői szakvizsga. Feltételezem azonban, hogy legföljebb egy év múlva az ideiglenesség megszűnik és pályáznia kell. Ekkor feltétlenül szüksége lesz az intézményvezetői szakképzettségre (amelyet szakvizsga keretében szerezhet meg). Tehát nincs késlekedni valója, sőt egy kicsit el van késve!

Icsu Ferencné - magdalena_icsu@freemail.hu

2012.07.18 18:22

Tisztelt Petróczi Gábor!
Kaptam már Öntől problémámra, kérdésemre kielégítő választ. Ismét Önhöz fordulok, mert járatlan és tanácstalan vagyok a következő ügyben: Július elsejétől óvodám intézményvezetői feladatának ellátására kaptam megbízást, (eredményes pályázó nem volt), előzőleg intézményvezető helyettesi teendőket láttam el itt. Intézményvezetői szakvizsgám nincs, és tudom, hogy a szakértői szakvizsga nem egyenértékű az előzővel. 2013 tavaszán ismét kiírásra kerül az intézményvezetői állás. Amennyiben elkezdem az intézményvezetői szakot, -mivel ez az iskola 2 éves- még nem leszek szakvizsgázott, pályázhatok e a vezetői állásra, vagy ismét csak megbízással láthatom el ezt a feladatot. Ha egy 60 órás képzésben veszek részt azt elfogadják e. Egyáltalán indul e valahol ilyen képzés? Egyszóval tanácstalan vagyok ez ügyben és gyorsan kell döntenem , mert a beiskolázások határideje hamarosan lejár. Nem tudom van e értelme elkezdeni és gyorsan elkezdeni a vezetői szakképzést, ahhoz, hogy pályázhassak és kinevezett vezető lehessek 2013 tavaszán. Ha nincs esélyem nem szeretném más kollégámtól elvenni a lehetőséget, hogy vezetői szakképzettséget szerezzen. Kérem segítsen nekem! Üdvözlettel Icsu Ferencné megbízott intézményvezető

Petróczi Gábor - Vezetői szakképzettség

2012.07.19 11:45

Kedves Vezető Kollégám!
Nem sok jóval kecsegtethetem. A pályázat feltétele az intézményvezetői szakképzettség, és ezzel az adott időpontra nem fog rendelkezni. A megkezdés a jogszabály értelmezése szerint nem jelent semmit. Idén egy nagyvárosban történt olyan eset, hogy a májusi elbíráláskor még nem volt meg a pályázónak az intézményvezetői szakvizsgája, júniusban kapta volna meg. Érvénytelenítették a pályázatát. Az OH is és én is azt a szakvéleményt adtuk, hogy érvénytelen a pályázat.
Ennek ellenére feltétlen kezdjen bele az intézményvezetői szakképzettség megszerzésébe, erre szüksége van és még inkább lesz! Sok sikert kívánok! Egerben is indul közoktatásvezetői, ahol tanítani is fogok.

Szabó Tamara - Szeged Ligeti u. 29.

2012.07.09 20:40

Tisztelt Petróczi Gábor!
2 kérdésben kérném a segítségét!
1. Az általános iskolábn dolgozó igazgatóhelyettes lehet-e osztályfőnök?Ebben az esetben áll-e fent összeférhetetlenség?
2. Általános iskolai igzgatóhelyettesnek csak azon személy pályázhat akinek van pedagógus szakvizsgája? Vagy ha nincs az nem kizáró ok?
Köszönöm válaszát.

Petróczi Gábor - Igazgatóhelyettesi megbízás

2012.07.10 14:25

Kedves Tamara!

Nyugodjon meg, mindkét válaszom pozitív. Az ig.h. lehet osztályfőnök, ezt semmiféle jogszabály nem korlátozza. Összeférhetetlenség nem áll fönn, ez az iskolában csak gazdálkodási kérdések esetén értelmezhető. Az igazgatóhelyettesi megbízás ellátásához nem kell semmiféle szakvizsga vagy intézményvezetői szakképzettség, pusztán a vezetett szervezeti egységben való tanításhoz szükséges diploma. Remélem, tudtam segíteni!