Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Honvédelmi intézkedési terv

2018.05.28

A honvédelmi intézkedési terv elkészítésével kapcsolatos üdítő feladatokról

Tisztelt Kollégáim, Sorstársaim! Kedves Szenvedők!

Hát közeleg a június 30-i határidő, ameddig a közoktatási intézményeken bevasalják a honvédelmi intézkedési tervet! Én elkészültem vele, így szívesen közzéteszem a tapasztalataimat. A kedvezőtleneket és a kedvezőtleneket egyaránt. Engedjék meg, hogy ezeken a lapokon mértéktartással, az aprólékosságot kerülve, de világosan kifejtsem véleményemet a honvédelmi intézkedési terv elkészítésével kapcsolatos előkészületekről!

Először azzal kezdeném, hogy egy dokumentum nevét csupa nagy kezdőbetűvel írni (HIT) némi szerénytelenségre vall. Nemecsek Ernő óta tudjuk, hogy a kisbetűs írásmód sokszor többet jelent az akár csupa nagybetűs szedésnél is. Ha pedig a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat köznévként kisbetűs, akkor nem HIT kérdése: a honvédelmi intézkedési terv is kisbetűvel írandó. A szövegszerkesztők korában pedig egy dokumentumban konzekvensen alkalmazni a HIT rövidítést igencsak indokolatlan megoldásként értékelhető.

Nem vitatom azt a bizonyára jól alátámasztott szakmai álláspontot, hogy a köznevelési intézményekben a katasztrófákra, terrorhelyzetre és más rendkívüli helyzetekre való felkészülés nélkülözhetetlen, mert ehhez nem értek. Bár tudnék még néhány dolgot mondani, aminek megoldását legalább ilyen prioritással kezelném a közintézmények működésének ügyeiben! A dologban számomra a legbosszantóbb annak az anyagnak a minősége, amelyet – szerencsére számunkra ismeretlen készítői HIT_koznev_kitoltendo_20171221-1 fájlnéven küldtek meg segítségként az iskoláknak és más köznevelési intézményeknek.

Ebben a kezelhetetlen dokumentumban hosszú szövegek képként (képformátumban) vannak beillesztve, azaz ezeket szerkeszteni lehetetlen, minden iskolában külön-külön le kell azokat gépelni. Én elég jól írok tíz ujjal vakon, de az ismeretlen fogalmakat tartalmazó szöveggel elvoltam néhány órán át! Nagy örömet jelentett az ismeretlen szöveg másolása, elfogadható formázással való megjelenítése. Aki ezt a dokumentumot készítette, nem tud tisztességes címlapot készíteni, nem ismeri a dokumentumformázással kapcsolatos kezdő iskolatitkári ismereteket: dokumentum tájolása, töréspont vagy inkább oldaltörés beszúrása, nem tud egy dokumentumban előbb álló, majd fekvő tájolást használni. Persze a hatalmas táblázatok miatt indokoltan a fekvő elrendezést kellett választania, ez azonban a szerkesztő esetében a címlap fekvő megjelenését vonta maga után, és az egész dokumentum megbocsáthatatlanul ronda lett.

A dokumentum-mintában közölt táblázatok is megérnek egy mesét (misét!). Hogy a dokumentum készítője nem tud cellákat egyesíteni, szöveget középre helyezni, a nyomtatásban is elfogadható világos színezést választani, az még megbocsátható. De készíteni egy táblázatot, amelyet az elvárt részletességű szöveggel lehetetlen feltölteni, az már bizony sok! De a legelgondolkodtatóbb mégiscsak a „Feladatrend” fejlécű táblázat, amelyben a végrehajtás intervallumát tartalmazó fejléc alatt öt (!) oszlop található! Vajon miképpen kellene öt időpontot, esetleg egy vagy netán két időintervallumot beírni öt oszlopba? Próbálta valaki? Sikerült? A szerkesztőnek semmiképpen nem sikerülhetett, mert az egyik oszlopba megpróbált beírni egy „1hdhdhdhdhdhdhdhdh…” tartalmú informatív szöveget, amely a rossz tabulálás miatt alig észlelhető, mert a sorbehúzás (tabuláció) sincs beállítva. Én rögtön két oszloppá varázsoltam, még így sem egyszerű móka a táblázat kitöltése. A feladatrend táblázatának feltöltéséhez a mintadokumentum készítője egyáltalán nem adott szakmai segítséget, így ezt saját józan eszem és belátásom alapján töltöttem ki. Az is előfordulhat (mégpedig jó valószínűséggel!), hogy teljesen hibás intézkedést írtam ebbe a táblázatba.

Szerencsére valaki ismeretlen, aki ért a honvédelmi intézkedésekhez és a katasztrófahelyzetek kezeléséhez, segítségünkre volt a „Az intézmény működése különleges jogrend idején” c. fejezet érdemi kitöltéséhez; nélküle sohasem boldogultunk volna, hiszen nekünk, mezei pedagógusoknak és vezetőknek (szerencsére) egyáltalán nincsenek a katasztrófahelyzetek vagy terrorveszély kezelésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalataink. Szabályzatomba az ismeretlen jótevőnk által írtakat kevés változással, kiegészítéssel, az intézményre való igazítással és rövidítéssel emeltem be.

Nagy élmény a mintadokumentum áttekintésekor, hogy a szabályzat-tervezet gyönyörű megjelenésű, esztétikus tartalomjegyzéke alig van köszönőviszonyban a minta-dokumentumban foglalt címekkel és fejezetekkel. A mintában igen érdekes helyre helyezték ez az intézmény saját adatiról szóló részt is, ettől irracionálisabb pozíciót nehezen lehetett volna találni. A mintában az egyes fejezeteket az adott rész fejlécében megjelenő nagybetűs szövegekkel különböztetik meg: ezt én mindenütt kiemeltem, helyette a fejezetcímet címsorként jelenítettem meg egyrészt az átláthatóság biztosítása, másrészt a tartalomjegyzék automatikus készítése érdekében.

Az általam készített dokumentumban a megjelenő néhány konkrét nevet (például a Megyei Védelmi Bizottság vagy a Helyi Védelmi Bizottság vezetőjének nevét) töröltem. Ezeket a neveket a szabályzatban azonban konkrétan szerepeltetni kell. A fenti két szervezet vezetőinek nevét megtalálja az interneten, ha a keresőbe a „megyei katasztrófavédelmi bizottság” szavakat írja be, majd a megjelenő találatok között kiválasztja az adott megyét. Általában jó eredményt ad a www.kormanyhivatal.hu oldal felkeresése is, innen továbblépve a baloldalon kiválasztjuk az érintett fővárosi vagy megyei kormányhivatalt, majd a Szervezeti egységek menüben a Védelmi bizottság fülre kell kattintani az eredmény eléréséhez.

Azt is szívesen megtekinteném, hogyan néz ki a szerkesztő által tervezett meghagyási névjegyzék adatokkal feltöltött állapotban. Ebben a táblázatban ugyanis 13 adatokkal feltöltendő oszlop szerepel, amelyek közül kilenc neveket tartalmaz. Ebbe a táblázatba be lehet ugyan írni a kért neveket és adatokat, de az általam ismert névadási szokások alapján lehetetlennek tartom e táblázatban a nevek elolvasását, a táblázat kinyomtatását. Ha ennyi adatot kell nyilvántartani egy névjegyzékben, akkor ahhoz bizony jobban strukturált, például egy-egy személy adatait két sorban megjelenítő táblázatot kellett volna szerkeszteni, amelynek sorait aztán csak ismételni kellett volna a szerzőnek. Mindig bosszankodom azon, ha valamely szervezet képviselője elkészít egy kitöltendő táblázatot, és ezután saját maga legalább néhány sornyi adattal nem próbálja meg azt feltölteni, hogy első elképzeléseinek helyességét vagy tarthatatlanságát belássa.

Amikor nekifogtam a dokumentum-tervezet elkészítésének, megkíséreltem értelmezni a „meghagyás”, „meghagyási jegyzék” fogalmakat, de az internet segítségével nem nagyon boldogultam a dologgal, mert a készítőktől nem kaptunk egy néhány oldal terjedelmű, a dokumentum értelmezhetőségét segítő tájékoztató anyagot. Ezért – jobb híján – felhívtam a Megyei Védelmi Bizottság szakemberét, aki készségesen segített az értelmezésben. Megtudtam tőle, hogy a katonai szolgálatba történő bevonás rendjét a Honvédelmi törvény végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII.22.) Korm.rendelet szabályozza, azaz szükség esetén ebben lehet tájékozódnia a minimális ismeretekkel sem rendelkező magamfajta avatatlannak. Arról is információt kaptam, hogy a „meghagyás” azoknak a listáját tartalmazza, akiket lem lehet bevonultatni a feladatok ellátása érdekében. Tájékoztatott továbbá, hogy a segédanyag táblázataiban szerepeltetett „meghagyási jegyzék” pedig nem neveket, csupán munkaköröket kell, hogy tartalmazzon. Azt is megtudtam, hogy iskolánk önálló egyházi jogi személyként a II. meghagyási kategóriába tartozik, ezért jelenleg nem szerepel a megyei védelmi tervben mint igénybe vett intézmény.

Az Oktatási Hivatalnak is írtam, kifejezve a megküldött anyaggal kapcsolatos elégedetlenségemet. A Hivatal postafordultával a következő tájékoztatást adta számomra:

„Megkeresésére tájékoztatom, hogy a visszaküldendő WORD formátumú dokumentum már tartalmazza a „Minta” dokumentumban is fellelhető azon elemeket, amelyeknek az intézményük Honvédelmi Intézkedési Tervében meg kell jelennie.

Ezért Önöknek a kiküldött 19 oldalból csupán 8 oldalon (a 2. 4. 6. 10, továbbá a 12-14.) szükséges az intézmény SzMSz-ében, Házirendjében foglaltakat szem előtt tartva értelemszerűen választ adni a szükséges pontokra.

A kitöltendő részek olyan, az intézményre vonatkozó egyedi, sajátos adatok, információk, amelyek a „Minta” dokumentumban nem szerepelhetnek, továbbá nem szükségesek a beküldendő honvédelmi intézkedési terv részeként feltüntetni. …

A Word dokumentumra tett észrevételével összefüggésben jelzem, az említett helyen a táblázat szabadon szerkeszthető, amennyiben úgy ítélik meg, hogy Önök egy oszlopban szeretnék az intervallumot feltüntetni, annak nincs akadálya.”

Ezt követően beláttam, hogy rendkívül egyszerű dolgom van, hiszen legföljebb csupán hét oldalon kell a házirendből vagy az SzMSz-ből értelemszerűen választ adnom, bizonyos egyszerű kérdésekre, így – mivel nincs mire várni – neki is fogtam a honvédelmi intézkedési terv előkészítő munkálatainak. Hát, azért nem volt könnyű! Minden kritika ellenére el kell ismernünk, hogy a szóban forgó minta-dokumentum legalább némi támpontot adott a munkálatok elkezdéséhez, ezt köszönjük.

*

Ezek után szívesen megosztom az általam átdolgozott, formázott honvédelmi intézkedési tervet bajtársaimmal, előre bocsátva, hogy az intézkedésekről szóló előírások meghatározásakor néhányszor bizonyára téves útra léptem. De ez számomra nem jelent komoly szakmai gondot, mert amint az elkészült dokumentumot megküldöm majd a megadott e-mail címre, szorgos kezek nyilván alaposan megvizsgálják majd szabályzatomat, és jelzik, ha abban bármi tárgyi tévedés vagy szakmai hiba szerepel!

Ha segítséget szeretne, innen letöltheti az általam készített dokumentumot: Honvédelmi_intézkedési_terv_minta

A formázás megőrzése érdekében pdf-ben is letölthető a dokumentum:

Honvédelmi_intézkedési_terv_pdf

 

 

 

A mappában található képek előnézete Ballagás_2018