Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az új köznevelési törvény legfontosabb változásai

2012.08.22

A Köznevelési törvény legfontosabb újdonságai, hatályba lépési előírások

4.§ 2. pont: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség definiálásaviragok-2011-024.jpg

3. pont: egész napos iskola definiciója

12. pont: kiemelt figyelmet igénylő gyermek

19. pont: óraadó tanár, aki legfeljebb 10 órában van alkalmazva

6.§ (4): 50 óra közösségi szolgálat az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele, ezt a 2016-ban megkezdett érettségi vizsgáknál kell először alkalmazni (97.§)

8.§ (2): az óvoda 2014. szept. 1-jétől kezdődően 3 éves kortól kötelező

9.§ (4): 7-12. évfolyamok között határon túli kirándulások

10.§: 1-8. évfolyamon országosan egységes követelmények szerinti oktatás

13.§: hároméves a szakiskola, majd a tanuló két év alatt készülhet föl az érettségire

14.§: Hídprogramok 2013. szeptember 1-jétől, Híd-I a középiskolába föl nem vett tanulókat készíti föl a középiskolai tanulásra, Híd-II a legalább 6 osztályt végzett 15 éves betöltött tanulókat készíti föl a szakiskolára, Híd programok az ált. és középiskolában szervezhetők

25.§: SzMSz elfogadása véleményezéssel, fenntartói egyetértés csak a fenntartóra háruló többletkiadások vonatkozásában (az egyházi intézményekben fenntartói egyetértéssel lép életbe)

26.§: pedagógiai program elfogadása, helyi tanterv választása a kerettantervek alapján, a pedagógiai program jóváhagyása az igazgató jogköre, fenntartói egyetértés csak a fenntartóra háruló többletkiadások vonatkozásában van, bevezetése felmenő rendben fenntartói egyetértés csak a fenntartóra háruló többletkiadások vonatkozásában,

97.§ (14): a pedagógiai programot, 2012 dec. 31-ig kell felülvizsgálni, tehát 2013 őszén léphet életbe

27.§ (2): az iskolai oktatást úgy kell megszervezni, hogy a foglalkozások 16 óráig tartanak, az 55.§ (1) szerint a szülő kérelmére ilyenkor a délutáni foglalkozások alól felmenthető; ha azonban az iskola egész napos rendben működik, akkor felmentést nem kaphat

27.§ (11): heti 5 testnevelési óra, 97.§ (6): a kötelező mindennapi testnevelést az 1., 5. és 9. évfolyamokon 2012. szept. 1-jétől felmenő rendszerben megszervezni

41. és 44. §: adatkezelési szabályok, közalkalmazotti nyilvántartás

43.§ (1): az adatkezelési szabályzat az SzMSz melléklete, a diákönkormányzatnak és a szülői szervezetnek csak véleményezési joga van

45.§ (2): az augusztus 31-én 6. életévét betöltött gyermek (2013. január 1-jétől) tanköteles

45.§ (6): ha hátrányos a magántanulói jogviszony, a kormányhivatalt kell értesíteni

48.§ (3): a DÖK patronálóját (pedagógus) 5 évre bízza meg az igazgató, (4): a diákönkormányzat véleményét csak néhány esetben kell beszerezni (a házirend elfogadásakor sincs egyetértési joga), jogai jelentősen korlátozódtak

50.§ (3): nem szervezhető ált. iskolában felvételi vizsga, középiskolában fizetős előkészítő

58.§ (14): a fegyelmi eljárás lefolytatásának részletes szabályait az SzMSz tartalmazza

61.§ (5): a nem pedagógusdolgozók száma a teljes állású pedagógusok számának 20%-a lehet (szakközépiskolában 30%, kollégiumban 50%)

62.§ (2): a pedagógusok továbbképzési kötelezettsége 50 helyett 55 éves korukig tart

62.§ (5): a munkaidő 80%-át a munkahelyen kell tölteni, hatályba lépés: 2013.09.01., (6) a munkaidő 55-65%-ában további foglalkozások megtartása rendelhető el (ez maximum heti 26 óra),

64.§: a pedagógusok előmeneteli rendszere 2013-ban indul

67.§ (1): az intézményvezetői megbízáshoz intézményvezetői szakképzettség szükséges, (7): az intézményvezetői pályázat mellőzhető, ha a fenntartó, nem állami intézmény esetében a nevelőtestület és a kormányhivatal egyetért, a harmadik és további megbízások előtt a pályáztatás kötelező

68.§: az intézmény vezetőjét a miniszter bízza meg vélemények beszerzését követően, a visszavonás a miniszter jogköre; az egyházi int. vezetőinek megbízásához a miniszter egyetértése kell, amelyet csak jogszabálysértéskor tagadhat meg

69.§ (4): a vezető munkáját megbízása 2. és 4. évében anonim kérdőíves felméréssel értékelni kell

73.§ (3): intézményi tanács hozható létre az alábbiak részvételével: szülők, tanulók, történelmi egyházak, fenntartók, kormányhivatal, gazdasági kamara, az igazgató félévenkénti beszámolási kötelezettsége

74.§ (4): a települési önkormányzat az államtól átveheti működtetésre az intézményeit

75.§ (1): a kormányhivatal 2013. január 1-jétől hatályosan feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít, amelyet legalább ötévente értékel, és szükség szerint módosít

76.§ (1): 2013. jan. 1-jétől köznevelési szerződés keretében az önkormányzat vállalhatja az intézményeinek a működtetését úgy, hogy a pedagógusok bér- és járulékköltségein felüli költségeket átvállalja

94.§ (1): a miniszter szabályozhatja a szülői közösség, diákönkormányzat, iskolaszék, diáksportkör működési szabályait

97.§ (1): a 9. évfolyamot a 2011/12-es tanévben és korábban kezdő tanulók tankötelezettsége 18. életévig tart

35.§: kötelező hittan vagy erkölcstan-oktatást az 1. és 5. évfolyamon 2013. szeptember 1-jétől lép életbe (97.§ (7))

87.§ (1): az intézményekben ötévente a kormányhivatal pedagógiai-szakmai ellenőrzést tart

89.§ (1): a kistelepüléseken, ahol legalább 8 szülő kéri, a kormányhivatal óvodát, alsó tagozatot működtet, ha a demográfiai viszonyok ezt várhatóan legalább 3 évig lehetővé teszik

97.§ (11): 2012. dec. 31-ig az önkormányzati fenntartású iskolák vezetőinek megbízási jogát az önkormányzat gyakorolja

97.§ (12)-(13): a 6 v. 8 évfolyamos emelt szintű követelményeknek a 2016/17-es tanév végéig kell megfelelni, a nyelvi előkészítőknek a 2014/15-ös tanév végéig, a továbbiakban felmenő rendszerben szűnnek meg

97.§ (18) az új osztálylétszámokat a 2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben kell bevezetni

Mivel a kerettörvény legföljebb 100 §-ból állhat, e törvénynek éppen 100 paragrafusa van!

 

A mappában található képek előnézete Portrék rólam

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

János - Kisközség

2012.11.16 14:13

Tisztelt Igazgató Úr!
Abban kérném a segítségét, hogy a 2013. szeptemberétől bevezetett új osztály létszám határokat hogy kell értelmezni? Pl. Ha a 2013/2014-es tanévben nem lesz meg az előírt 14 fő minimum létszám az első osztályban, akkor az intézményben nem folyhat tovább az oktatás az 1-8 évfolyamon, hanem csak alsó tagozaton (1-4 évf.)? Válaszát előre is köszönöm. János.

Petróczi Gábor - Re: Kisközség

2012.11.18 18:03

Kedves János!
Az állami fenntartású intézményekben valóban belép a minimális osztálylétszám fogalma. Ezért a minimális létszám alatt sem a tv. sem a fenntartó nem fogja engedélyezni az osztály indítását. Ebből azonban nem következik az, hogy az egész felső tagozatot vagy az egész iskolát meg kellene szüntetni.

P. K. - óvoda

2012.11.17 21:09

Tisztelt Igazgató Úr!
Kérem segítsen értelmezni a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról következő részét:
/A 2012.9.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveg/
12. § Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges,
a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik, oly módon, hogy a teljes
nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban
óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként
napi egy-egy, csoportonként összesen napi
két óra átfedési idővel.
Lehet v. nem lehet több az átfedési idő 2 óránál?

Köszönöm válaszát!

Petróczi Gábor - Re: óvoda

2012.11.18 17:28

Kedves P.K!
Már én is rábukkantam a 138-as rendeletben az átfedési idő fogalmára, eddig ezzel nem voltam tisztában. Most megnéztem az EMMI r-t is, amelyben csak az ön által említett helyen fordul elő az átfedési idő. Ez azt jelenti, hogy pedagógusonként pontosan 1 óra, a két pedagógusra számítva tehát napi 2 óra az átfedési idő. Sajnos ez pontos előírás.

Szakközépiskola - Tisztelt Igazgató Úr!

2012.11.18 16:43

Kezdő vezetőként nagy segítséget kapok az írásaiból! Szinte nincs olyan nap, hogy néhány percet el ne időzzek "Önnél".
Abban szeretném kérni a tanácsát, hogy mit tegyek, ha a szülők aláírást gyűjtenek egy szaktanár leváltásáért. Hogyan kell eljárnom, hogy törvényes legyek?
Válaszát előre is köszönöm!

Petróczi Gábor - Re: Tisztelt Igazgató Úr!

2012.11.18 17:22

Kedves Kolléganő!
Köszönöm kedves sorait! Csak legyen időm fejleszteni a sok-sok kérdés megválaszolása mellett!
Én azt javaslom, sürgősen beszéljen az aláírást gyűjtő szülőkkel, ha ez egy-két osztályra korlátozódik, akkor könnyebb. Meg kell beszélni a problémát, keresni megoldást, világosan beszélni az érintett tanárral. El kell dönteni, van-e lehetőség a probléma megoldására, vagy valóban váltani kell. Ez utóbbi sem ördögtől való. Ha lehet érje el, hogy a szülők ne aláírást gyűjtsenek, hanem problmájukkal keressék föl önt. Ha az aláírásokat már beadták, akkor késő!

S. Erika - Bélapátfalva

2012.11.14 09:00

Tisztelt Igazgató Úr!

Óvodánk reggel 6 és du. fél 5 között tart nyitva.
A csoportokban dolgozó óvónői párosok átfedési ideje meghaladja a két órát. Az új törvény szerint ez talán nem szabályos?
Mivel a reggeli órákban kevés gyermek van, mindig 1 kolléganő megy 6 órára dolgozni, a többiek fél 8-ra és fél 2-ig , délután 10-16 30-ig. Így előfordul , hogy 3 és fél óra az átfedési idő.
A gyermeklétszámunk magas és úgy gondoljuk, akkor hasznos ha ott vagyunk amikor a gyerekek is ott vannak, nem az üres teremben üldögélünk.
Várom megtisztelő válaszát!

Petróczi Gábor - Re: Bélapátfalva

2012.11.14 19:26

Kedves Erika!
Nem ismerek olyan jogszabályt, amely a kérdéses átfedés minimumát vagy maxiumumát szabályozná. Ebből adódóan a munkáltató döntésén múlik, hogyan szervezi a munkát. Ha tudja praktikusabban, akkor lehetséges, ha nem, akkor sincs törvényességi probléma.

F.Noémi - Mi lesz az iskolákban lévő gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökkel?

2012.11.06 13:49

Tisztelt Igazgató Úr!
Segítségét kérném a következőben: az új köznevelési törvényben nem szerepel a gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkakör.Kérdésem az lenne, hogy teljesen meg fog szűnni ez a munkakör-ki fogja ellátni ezeket a feladatokat--több mint 3 évé dolgozom ebben a munkakörben és azt tapasztalom, hogy évről-évre egyre több a problémás eset, a munkám kibővült és napi 8 órában dolgozom egy szakképző iskolában.
Arra van-e esély, hogy a közoktatási intézmények vezetői dönthetnek majd, hogy az intézményben maradhat-e a gyermekvédelmis?
A pedagógiai asszisztens alkalmazása pedig mennyire tűnik biztosnak?És középiskolákban is kötelező lesz?
Válaszát megköszönöm.

Petróczi Gábor - Re: Mi lesz az iskolákban lévő gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökkel?

2012.11.07 18:25

Kedves Noémi!

A kérdésére nagyjából választ talál a Tanügyigazgatás menü egyik bejegyzésénél, az Új pedagógus munkakörök hozzászólásainál. A feladat megmarad, valakinek vagy valakiknek el kell látniuk. A kormányzat erre nem biztosít státuszt, nem ad finanszírozást, erről valóban nem szól a köznevelési tv. Viszont egyetlen helyen mégis említ (hiba?) ilyen munkakört. A 2. sz. mellékletben gyermek és ifjúságvédelmi felügyelőről beszél, amely munkakör a fenntartó döntésétől függően szervezhető. A ped. asszisztens munkakört szintén a jövőre hatályba lépő 2. sz. melléklet tartalmazza, előírása szerint a költségvetés fogja finanszírozni az alkalmazásukat minden iskolában 100 tanuló után egy főt. Elég gazdagok vagyunk mégiscsak!

B.Éva - bucibuci@freemail.hu

2012.10.16 19:10

Tisztelt Igazgató Úr!
Segítségét kérném a következőt illetően.A köznevelési törvény előírása szerint az általános iskolában be kell vezetni az elsősegély-nyújtást, és ezt a PP-ban is le kell írni.Kérdéseim: melyik évfolyamon, milyen óraszámban, melyik tantárgyba integrálva, vagy szakköri keretben, ki taníthatja.Válaszát kérem szíveskedjen e-mail címemre elküldeni.

KePetróczi Gábor - Re: bucibuci@freemail.hu

2012.10.17 05:15

Kedves Éva!
Tegnap esti érintőleges válaszomat visszavonva utánanéztem a megjelenés előtt álló kerettantervekben, és a következőket találtam. Az ált. iskola és a középiskolák általános bevezetőjében a fogalom nem szerepel. Szerepel az alábbi tárgyaknál és helyeken:
Biolgóia 7-8. évfolyam egy 10-órás blokk részeként elsősegély-nyújtás bőrsérülések és mozgássérülések esetén.
Biológia 11. évfolyamon egy 7-órás tantárgyi egység kis részeként "Elsősegélynyújtás és újraélesztésben alapszintű gyakorlottság elérése" alcímmel.
Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 11. évfolyamon "A veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása, az elsősegélynyújtás, valamint a balesetvédelem legalapvetőbb ismereteinek alkalmazása." címen.
Más előfordulást nem látok, tehát ezek a kollégák és ezekben a tantárgyakban taníthatják, taníthatja of. órákon az iskolai védőnő vagy éppen az osztályfőnök. A részleteket e-mail-ben megküldöm.

B.Éva - Re: Re: bucibuci@freemail.hu

2012.10.23 15:23

Tisztelt Igazgató Úr!
A felsoroltakon kívül még egy helyet találtam(hátha keresi más is).
6. osztály természetismeret - Elsősegélynyújtás elemi ismeretei
- Az ájult beteg ellátása
- A sebellátás, vérzéscsillapítás gyakorlata.
Üdvözlettel:B.Éva

Petróczi Gábor - Re: Re: Re: bucibuci@freemail.hu

2012.10.23 19:21

Kedves Éva!
Köszönöm, ügyes volt: a listámat bővítem a megtalálás helyével!

Szrnka Anna - Dorog, szr.ani@citromail.hu

2012.08.24 15:18

Tisztelt Igazgató Úr!
Jogszabálymagyarázatot keresve találtam az oldalára. Gratulálok a kitüntetéséhez!
3 csoportos óvoda intézményegységvezetője vagyok július 1-től.
Kérdéseim:
1. A Köznevelési tv. 45.§(2) bekezdésével kapcsolatban:
2013. szeptember 1-től, az az óvodás , aki 6. életévét augusztus 31. betölti, ha a fejlettsége indokolja, kizárólag szakértői bizottság véleménye alapján maradhat még egy évet óvodában?Vagy maradhat egy évet enélkül is, és ha a következő évben is kérdéses az érettsége, akkor kötelező a szakértői vizsgálat?
2. Óvodánk óvodapedagógus igénye két óvodai feladatellátási helyen megfelel az érvényben lévő SZMSZ-ben is szabályozott számítási mód ( nyitvatartás, csoportok száma, csoportonkénti két óra átfedési idő, kötelező órák - órakedvezménnyel)alapján kiszámított létszámnak. Abban a három csoporots óvodában ahol magam is dolgozom, viszont nem. 6. 7 fő az óvodapedagógus igényünk, de jelenleg 6 fő az engedélyezett létszám. Főigazgató Úr közreműködésével benyújtottuk igényünket a fenntartó felé. A fenntartónak köteles biztosítani ebben az óvodában is a fent említett óvodapedagógus létszámot?
Előre is köszönöm a válaszait!
Üdvözlettel:
Szrnka Anna
Óvodai ie vezető

Tankötelezettség megkezdése - Re: Dorog, szr.ani@citromail.hu

2012.08.25 03:16

Kedves Kolléganő!
Igazgató Úr válaszának megérkezéséig engedd meg, hogy hangosan gondolkodjak Veled. A törvény 45. § (2) bekezdése így szól: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik." (tehát legkésőbb nem abban az évben, hanem az azt követő évben) "Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.”
Ha elolvassuk a végrehajtási rendelet tervezetét, máris egyértelművé válik a dolog. Én úgy látom, hogy e minket érintő kérdésben egyetlen változás történt: a május 31-i dátumot kitolták augusztus 31-re. (vagyis az úgynevezett „nyári gyerekek” kategória megszűnt.) Így most mind a hatévesek, mind a hétévesek esetében az augusztus 31. a „mérföldkő”. Ha értelmezzük a vh. 21.§ 2. pontját, abból számomra az derül ki, hogy a tankötelezettség teljesítése – az ezzel kapcsolatos óvodai feladatok változatlanok.
• A hatévesek eddig is megkezdhették, ezután is megkezdhetik az iskolát, amennyiben az óvoda igazolja az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.
• Ugyanakkor az óvoda dönthet (természetesen a szülők egyetértésével) a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltött gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről.
• A hatéves gyermekek esetében eddig is, ezután is csak akkor kezdeményezünk szakértői vizsgálatot, ha nem tudjuk teljes biztonsággal megállapítani a gyermek fejlettségét, vagy ha a szülő nem ért egyet a javaslatunkkal.
Én az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermekek esetében sem látok változást, ők ezentúl is csak szakértői vélemény alapján részesülhetnek további egy év óvodai nevelésben.

Természetesen várjuk meg Igazgató Úr válaszát, ő mégiscsak szakértői szemmel olvassa a jogszabályokat. :)
A kitüntetéshez én is szívből gratulálok, igazán méltó helyre került.
Üdvözlettel: F-né P. Vera óvodavezető

Petróczi Gábor - Tankötelezettség kezdete

2012.08.26 21:16

Kedves Anna!
Lám, milyen könnyű dolgom van: ráadásul egy olyan kérdésben, amelyre nem tudnék csuklóból válaszolni. Köszönöm Vera válaszát: véleményem szerint pontos és korrekt. Én is tanultam belőle; köszönöm.
A második kérdés maradt nekem: a fenntartó jogosult meghatározni az óvodapedagógusok számát. Persze rókafogta csuka esetéről van szó, hiszen a fenntartó által jóváhagyott SzMSz tartalmazza a szabályokat. Elvileg tehát a fenntartó köteles (volna) biztosítani a létszámot. A fenntartó azonban bizonyára nem eléggé tájékozott az SzMSz-ükben, vagy vannak más érvei is: őt a pedagóguslétszám és a kifizetendő bér érdekli. Próbáljanak korrektül érvelni az SzMSz-ük előírásaival!

Sz Anna - Re: Tankötelezettség kezdete

2012.08.27 14:53

Kedves Vera!

Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen !!! :) Ma délelőtt olvastam el én is a rendelet tervezetet, így már egyértelművé vált a helyzet számomra is. Boldog Új (nevelési) Évet Kívánok neked és kollégáidnak is! :?)
Sz Anna ie vezető

Sz Anna - Re: Tankötelezettség kezdete

2012.08.27 14:55

Tisztelt Igazgató úr!
Köszönöm gyors válaszát! Remélem elég meggyőzően tudunk érvelni az SZMSZ-t illetően! :) További jó munkát kívánok!
Üdvözlettel:
Sz Anna ovi ie vezető

Feketéné P. Vera - Működési engedély?

2012.09.26 16:06

Kedves Gábor!
Kérem, segítsen magyarra fordítani, illetve értelmezni egy jogszabályt.
Eddig ugye az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okirattal, míg pl. az egyházi, alapítványi … stb fenntartásúak működési engedéllyel is rendelkeztek. A minisztériumunk tanévkezdő kiadványában felhívja a figyelmet, és a Raabe kiadó egy továbbképzési meghívójában is figyelmeztet a következőkre:

„Az Nkt. hatálybalépését követően a fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 2012. augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a hivatalnak vagy a kormányhivatalnak. Ha a Kt. alapján a köznevelési intézmény a nyilvántartásba vételét követően megkezdhette működését, a fenntartó köteles 2013. április 30-ig működési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy a közoktatási intézményt megszüntetni.”

Egy budapesti konferencián egy szakértőnk félrevezetőnek ítélte ezt a felhívást, szerinte az önkormányzati óvodákra ez nem vonatkozik. A kutakodásom eredményeként azonban a Nkt. 54. fejezetében, az Átmeneti és vegyes rendelkezések között /97. §(4)/megtaláltam a fenti mondatot. (Bár fenntartói feladat, de általában nekünk kell mindig kezdeményezni, illetve a figyelmüket ráirányítani az oktatással összefüggő feladatokra.)
Nos, az idézett mondat – mely kiérdemelne egy nyelvtani elemzést, :)))- nem részletezi, hogy milyen fenntartóra gondol.

Remélem sikerült jól megfejtenem az értelmét.
Vagyis akik a Kt. szerint közoktatási intézménynek számítottak aug. 31-ig, (merthogy most már köznevelési intézmény vagyunk), azoknak - fenntartóra tekintet nélkül - működési engedélyt kell kérniük a kormányhivataltól?
Jól értem, hogy:
1. felülvizsgálni az alapító okiratot
2. módosítani a Nkt 21.§. (3). előírásainak megfelelően
3. megküldeni a MÁK-nak nyilvántartásba vétel céljából – ez eddig is így történt
4. működési engedély iránti kérelem benyújtása a kormányhivatalhoz (?????)

A Nkt. 21.§ (2) részletesen szabályozza az intézményalapítás menetét, gondolom, ez az új intézmény alapítására vonatkozik. A 97.§ (4) pedig a már működő intézményekre? Vagyis ezentúl az önkormányzati fenntartású intézménynek is lesz 2013. április 30 után az alapító okirat mellett működési engedélye is?
A fentieken kívül a 20/2012-es EMMI rendeletben is találtam erre vonatkozó szabályozást a XVI. fejezetben, igaz, csak az új indítású intézményekről van szó. Itt a nem állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó külön szabályok szerepelnek. Mivel az óvodák önkormányzati fenntartásban maradnak, így ha ezek után a „nem a Központ által fenntartott” intézményekről olvasunk a törvényben, akkor az óvodákra is értendőek a szabályok?
Elnézést kérek, ha nagyon körülményesen fogalmaztam.
Üdvözlettel: Feketéné P. Vera óvodavezető